Office
Aanmelden

Gegevens in webonderdelen verbinden

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Bij vele producten en technologieën is het lastig om gegevenssets uit verschillende gegevensbronnen met elkaar te verbinden en moet u hiervoor over programmeervaardigheden beschikken. Met de menu's en knoppen in een webonderdeel kunt u echter gegevensverbindingen maken zonder aangepaste code te hoeven schrijven. Door webonderdelen met elkaar te verbinden, kunt u bijvoorbeeld gegevens van twee webonderdelen op verschillende manieren weergeven, gerelateerde berekeningen uitvoeren op twee webonderdelen en een filter toepassen op een webonderdeel met behulp van waarden uit een ander webonderdeel. En dat alles op één pagina met webonderdelen.

In dit artikel

Overzicht van verbindingen tussen webonderdelen

Maken van verbindingen tussen webonderdelen

Maken of wijzigen van een verbinding tussen twee webonderdelen

Een verbinding tot stand webonderdeel in het dialoogvenster verbinding configureren

Een verbinding tussen twee webonderdelen verwijderen

Algemene soorten verbindingen tussen webonderdelen

Overzicht van verbindingen tussen webonderdelen

Met verbindingen tussen webonderdelen kunt u pagina's met webonderdelen maken of uitbreiden. Als u twee webonderdelen met elkaar verbindt en een actie uitvoert op het ene webonderdeel, wordt de inhoud van het andere webonderdeel eveneens gewijzigd.

Zo kunt u bijvoorbeeld een webonderdeel Lijstweergave werknemers verbinden met een webonderdeel Afbeelding door gegevens uit te wisselen tussen de twee webonderdelen. Telkens wanneer u een rij selecteert in het webonderdeel Lijstweergave werknemers die een kolom bevat met een foto van die werknemer, wordt de foto weergegeven in het webonderdeel Afbeelding.

Verbinding tussen basiswebonderdelen

1. Een verbinding tussen webonderdelen is een manier om gegevens van het ene webonderdeel door te geven aan een ander webonderdeel, en de werking van de webonderdelen te synchroniseren.

2. Het ene webonderdeel levert de gegevens.

3. Hierbij kan het gaan om lijsten, rijen, cellen of parameterwaarden.

4. Het andere webonderdeel ontvangt de gegevens.

U kunt de verbinding tussen webonderdelen maken vanuit elk van beide webonderdelen via het submenu Verbindingstype van de opdracht Verbindingen in het menu Webonderdelen. Als het submenu voor het verbindingstype van het ene webonderdeel bijvoorbeeld de optie Rij beschikbaar stellen voor bevat, bevat het submenu voor het verbindingstype van het andere webonderdeel de optie Rij ophalen uit.

U kunt niet alleen verbindingen maken tussen webonderdelen op dezelfde pagina met webonderdelen, maar u kunt ook verbindingen maken tussen webonderdelen op twee verschillende pagina's met webonderdelen in dezelfde site op het hoogste niveau. Hiervoor gebruikt u een webontwerpprogramma dat compatibel is met Microsoft Windows SharePoint Services, zoals Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Naar boven

Verbindingen tussen webonderdelen maken

Het maken van een pagina met webonderdelen die verbindingen tussen webonderdelen bevat, is een proces dat uit drie stappen bestaat:

Stap 1: beslissen welke gegevens u beschikbaar wilt stellen op de pagina met webonderdelen

De gewenste gegevens zijn vaak afskomstig uit één of meer webonderdelen Lijstweergave. Lijsten bevatten gegevens in tabelvorm, waardoor het gemakkelijk is de gegevens te wijzigen en te vernieuwen, de sorteervolgorde aan te passen, te filteren binnen de lijst en te verzamelen. Met behulp van de weergaveselectie in het taakvenster kunt u de weergave van een webonderdeel Lijstweergave wijzigen, zodat u alleen met de kolommen werkt die u nodig hebt.

Stap 2: de webonderdelen toevoegen aan de pagina met webonderdelen

De meeste lijsten zijn beschikbaar als webonderdelen Lijstweergave in de galerie met webonderdelen op uw site. Andere webonderdelen zijn meestal te vinden in andere galerieën met webonderdelen waartoe u toegang hebt. Webonderdelen van een andere site die u interessant of handig vindt, kunt u importeren. U kunt ook op externe websites zoeken naar webonderdelen en vervolgens aan uw sitebeheerder vragen of deze kunnen worden geïnstalleerd op uw website. U kunt bijvoorbeeld webonderdelen vinden in de map met webonderdelen van Microsoft Office SharePoint Server 2007 of op een website van een andere softwareleverancier. Op den duur zullen uw galerieën met webonderdelen groeien volgens uw eigen behoeften en die van uw organisatie.

Stap 3: de webonderdelen met elkaar verbinden om de gewenste resultaten te krijgen

U kunt alleen verbindingen maken tussen webonderdelen die verbindingen tussen webonderdelen ondersteunen. Dit zijn onder andere de webonderdelen Lijstweergave, Formulier en Afbeelding. Het submenu Verbindingen van het menu Webonderdeel bevat alleen de verbindingstypen die u kunt maken en in het beschikbare submenu Webonderdelen worden alleen compatibele webonderdelen weergegeven. Nadat u de stappen 1 en 2 hebt voltooid, kunt u op eenvoudige wijze besluiten nemen en kunt u zonder enige kennis van scripts of programmeren een verbinding maken tussen verschillende webonderdelen.

Opmerking: U kunt alleen verbindingen maken tussen webonderdelen die zich op dezelfde pagina met webonderdelen bevinden. Als u een webonderdeel wilt verbinden met gegevens van een andere site of gegevensbron, moet u een gegevensweergave toevoegen met een webontwerpprogramma dat compatibel is met Microsoft Windows SharePoint Services, zoals Office SharePoint Designer 2007.

Naar boven

Een verbinding tussen twee webonderdelen maken of wijzigen

Met behulp van menu's en dialoogvensters kunt u webonderdelen met elkaar verbinden, gegevens van het ene webonderdeel naar het andere doorgeven en de werking van de webonderdelen synchroniseren.

 1. Open de pagina met webonderdelen.

 2. Klik in het menu Siteacties Knopafbeelding op Pagina bewerken.

 3. Bepaal welke twee webonderdelen u met elkaar wilt verbinden. U kunt de verbinding maken of wijzigen vanuit elk van beide webpagina's.

 4. Vanuit een van de webonderdelen, klik op het webonderdeel menu Menu Webonderdeel , wijs verbindingenaan, wijst u het type verbinding die u wilt maken of wijzigen, zoals Rij beschikbaar stellen voor of Sortering/Filter ophalen van, en klik vervolgens op de naam van de Webonderdeel waarvoor u wilt maken of wijzigen van een verbinding.

  Gebruik van opdrachten in het submenu Verbindingen

  Opdracht op de verbindingen submenu

  Beschrijving

  Rij beschikbaar stellen voor

  U kunt het webonderdeel Lijstweergave verbinden met een ander webonderdeel door een geselecteerde rij gegevens door te geven aan het andere webonderdeel. Afhankelijk van hoe het andere webonderdeel is gemaakt en van de wijze waarop het de gegevens ontvangt, kan de rij met gegevens worden afgebeeld of kan deze worden gebruikt als filter- of parameterwaarde.

  In de standaardweergave wordt automatisch een kolom Item selecteren met optieknoppen toegevoegd als u een verbinding maakt met het webonderdeel Lijstweergave, zodat u kunt aangeven welke rij moet worden doorgegeven aan het andere webonderdeel. U kunt slechts één rij tegelijk selecteren in de standaardweergave. Sommige kolommen, zoals de kolom Bewerken, zijn niet beschikbaar voor gebruik in een verbinding tussen webonderdelen.

  In de gegevensbladweergave kunt u meerdere rijen selecteren, maar wordt slechts één rij doorgegeven aan het andere webonderdeel. Als meerdere rijen worden geselecteerd, wordt de rij die de actieve cel bevat doorgegeven aan het andere webonderdeel en worden alle andere rijen genegeerd. U kunt geen gegevens uit de Totaalrij of Nieuwe rij doorgeven aan het andere webonderdeel.

  Met dit type verbinding kunt u meerdere webonderdelen verbinden met het webonderdeel Lijstweergave.

  Gegevens beschikbaar stellen voor

  U kunt het webonderdeel Lijstweergave verbinden met een ander webonderdeel dat gebruikmaakt van lijstgegevens. In dat geval vormt het webonderdeel Lijstweergave de gegevensbron voor het andere webonderdeel.

  In de standaard- en gegevensbladweergave worden alleen de gegevens in de weergave geleverd aan het andere webonderdeel.

  Met dit type verbinding kunt u meerdere webonderdelen verbinden met het webonderdeel Lijstweergave.

  Sortering/filter ophalen van

  In de standaardweergave en de gegevensbladweergave kunt u het webonderdeel Lijstweergave verbinden met een andere webonderdeel dat de volgende informatie kan leveren:

  1. een of meer kolom en een gegevenswaarde combinaties van om gegevens te filteren van gegevens in het webonderdeel Lijstweergave.

  2. een kolom met gegevens om gegevens te sorteren in oplopende of aflopende volgorde in het webonderdeel Lijstweergave.

  Via dit soort verbinding kan slechts één ander webonderdeel worden gekoppeld aan het webonderdeel Lijstweergave.

  Het menu Webonderdeel kan om verschillende redenen zijn uitgeschakeld of verborgen op de pagina met webonderdelen, bijvoorbeeld omdat het webonderdeel of de zone geen verbindingen ondersteunt, omdat u een browser gebruikt die niet compatibel is met Windows SharePoint Services of omdat verbindingen op uw site zijn uitgeschakeld.

 5. Voor sommige webonderdelen moet u mogelijk aanvullende gegevens selecteren in het dialoogvenster Verbinding configureren. U moet bijvoorbeeld eerst het gewenste verbindingstype selecteren of een kolom die u wilt filteren. Ook ziet u, afhankelijk van de manier waarop een of beide webonderdelen zijn gemaakt, extra dialoogvensters die uniek zijn voor de verbinding tussen de webonderdelen. Raadpleeg indien aanwezig de Help van het aangepaste webonderdeel voor meer informatie.

  Tip: U kunt een webonderdeel verbergen als u dit wilt gebruiken om gegevens door te geven aan een ander webonderdeel via een verbinding tussen webonderdelen, maar het niet wilt weergeven.

  Notities: 

  • Het submenu Verbindingstype kan om verschillende redenen per pagina met webonderdelen en per webonderdeel verschillen. Dit is afhankelijk van factoren zoals de eigenschappen van de pagina met webonderdelen, het webonderdeel of de zone van het webonderdeel, het type of de compatibiliteit van webonderdelen op de pagina, en de aanwezigheid van compatibele verbindingstypen voor de webonderdelen.

  • Alleen webonderdelen die met elkaar kunnen worden verbonden, worden weergegeven in het beschikbare submenu Webonderdelen. Met sommige webonderdelen op de pagina Webonderdeel kunnen mogelijk geen verbindingen worden gemaakt, andere webonderdelen ondersteunen mogelijk geen verbindingen met het huidige webonderdeel of er kunnen op dat moment bepaalde verbindingslimieten zijn overschreden.

Naar boven

Een verbinding tot stand webonderdeel in het dialoogvenster verbinding configureren

U gebruikt het dialoogvenster Verbinding configureren om kolommen van het webonderdeel dat de gegevens ophaalt te verbinden met de kolommen van het webonderdeel dat de gegevens levert.

Opmerking: Let op dat u geen verbinding maakt die wel correct, maar niet zinvol is. Zo kan het webonderdeel dat de gegevens levert bijvoorbeeld een kolom met productnummers bevatten, terwijl in het webonderdeel dat de gegevens ophaalt een kolom met medewerkernummers voorkomt. Hoewel u deze kolommen kunt verbinden, levert dit geen zinvolle resultaten op.

In de keuzelijst Kolom kunt u een kolom selecteren van het webonderdeel dat de gegevens ophaalt, het webonderdeel dat de gegevens levert of beide.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van veelgebruikte verbindingen:

 • Een rij met gegevens in een webonderdeel aan een cel of het veld met gegevens in een ander webonderdeel   

  Het webonderdeel van waaruit u verbinding maakt, is een webonderdeel Lijstweergave voor contactpersonen. Een van de kolommen in de lijstweergave is een kolom die een hyperlink met de naam Foto bevat met een URL naar een foto van de contactpersoon. U maakt een verbinding met het webonderdeel Afbeelding, waarmee alleen een URL naar een foto kan worden weergegeven. U moet nu de kolom Foto van het webonderdeel Contactpersonen kiezen om een juiste verbinding met het webonderdeel Afbeelding tot stand te brengen.

 • Het afstemmen van een rij met gegevens in een webonderdeel op een kolom met gegevens in een ander webonderdeel zodat u deze kunt filteren   

  Het webonderdeel van waaruit u verbinding maakt, is een webonderdeel Lijstweergave met ordergegevens. Een van de kolommen in de lijstweergave is een kolom die een regelitem met de naam Id orderdetails bevat. U maakt een verbinding met een ander webonderdeel Lijstweergave, dat verschillende kolommen met orderdetails bevat. Eén daarvan is een overeenkomende kolom met de naam Id orderdetails. U kunt nu de twee webonderdelen met elkaar verbinden zodat telkens wanneer u de order in het ene webonderdeel selecteert, elk regelitem voor die order uit het andere webonderdeel wordt weergegeven. Hiertoe verbindt u de kolommen Id orderdetails van de twee webonderdelen.

  Opmerking: De kolomnamen hoeven niet gelijk te zijn, maar de onderliggende gegevens moeten wel overeenkomen of dezelfde waarde hebben.

Naar boven

Een verbinding tussen twee webonderdelen verwijderen

 1. Open de pagina met webonderdelen.

 2. Klik in het menu Siteacties Knopafbeelding op Pagina bewerken.

 3. Vanuit een van de webonderdelen waaruit u wilt de verbinding verwijderen, klikt u op het webonderdeel menu Menu Webonderdeel , wijs verbindingenaan, wijs het type verbinding die u wilt verwijderen, bijvoorbeeld Rij beschikbaar stellen voor of sortering/Filter ophalen Uit , en klik vervolgens op de naam van het webonderdeel waaruit u wilt een verbinding hebt verwijderd.

  Opmerking: In het submenu Verbindingen wordt een vinkje weergegeven bij elke selectie met een ingeschakelde verbinding. Als er geen vinkje staat, is er geen verbinding ingeschakeld.

 4. Klik in het dialoogvenster Verbinding configureren op Verbinding verwijderen.

 5. Klik op OK om te bevestigen dat u de verbinding tussen webonderdelen wilt verwijderen.

Naar boven

Veelgebruikte typen verbindingen tussen webonderdelen

U kunt webonderdelen op tal van manieren combineren en verbinden op een pagina met webonderdelen. U kunt op uw pagina met webonderdelen meerdere verbindingen tussen webonderdelen maken. In de volgende scenario's worden veelgebruikte typen gegevensverbindingen tussen webonderdelen beschreven.

Hoofdlijst en details

U hebt een hoofdlijst met gegevens en u wilt gedetailleerde informatie met betrekking tot deze hoofdlijst weergeven.

Voorbeeld van hoofdlijst en details

1.  Een webonderdeel Basisgegevens werknemers bevat elementaire, vaak geraadpleegde gegevens over werknemers, zoals id, naam en functie.

2.  U kunt detailgegevens van een medewerker opzoeken door een rij te selecteren.

3.  De rij wordt doorgegeven aan het andere webonderdeel.

4.  In het webonderdeel Werknemerdetails worden alle details van de medewerker weergegeven in een formulierweergave.

In een webonderdeel Lijstweergave kunt u zelfs een lange lijst sorteren en filteren om de werknemer gemakkelijker te vinden voordat u de rij selecteert. Als er veel detailgegevens beschikbaar zijn, kunt u het webonderdeel Werknemerdetails zelfs weergeven op een andere pagina met webonderdelen.

Overzichtslijst en details

U hebt een overzichtslijst met gegevens en u wilt de gedetailleerde informatie weergeven op basis waarvan de overzichtslijst is vervaardigd.

Voorbeeld van overzichtslijst en details

1.  Een webonderdeel Salarisoverzicht jaar tot heden bevat uw salarisgegevens.

2.  U selecteert de overzichtsinformatie over uw opgebouwde vakantiedagen en over uw ziektedagen.

3.  De overzichtsinformatie wordt doorgegeven aan het andere webonderdeel.

4.  In het webonderdeel Salarisdetails dat de salarisgegevens per week bevat, controleert u vervolgens de weken waarin u vrij hebt gehad of ziek bent geweest om uw geheugen op te frissen of om na te gaan of de informatie klopt.

Bovenliggende en onderliggende

U geeft een lijst met gegevens weer (de bovenliggende gegevens) en voor elke rij zijn er een of meer gerelateerde rijen (de onderliggende gegevens) die u in een andere lijst wilt weergeven.

Voorbeeld van bovenliggende en onderliggende gegevens

1.  Een webonderdeel Orders bevat een lijst met de meest recente klantenorders.

2.  U klikt op de rij die de order bevat die u nader wilt bekijken.

3.  De rij wordt doorgegeven aan het andere webonderdeel.

4.  In het webonderdeel Orderdetails worden alle regelitems voor die order weergegeven.

Zoeken en filteren

U wilt in het ene webonderdeel gegevens invoeren, zoals zoek- of filtercriteria, en in het andere webonderdeel de resultaten weergeven.

Voorbeeld van zoeken en filteren

1.  In het webonderdeel Boek zoeken voert u de boekgegevens in, zoals titel, auteur en onderwerp, waarmee u het gezochte boek of de gezochte serie boeken kunt vinden.

2.  U klikt op VERZENDEN.

3.  De zoekcriteria worden doorgegeven aan het andere webonderdeel.

4.  In het webonderdeel Boekenlijst worden één of meer boeken weergegeven die voldoen aan uw zoekcriteria.

Berekeningen

Vaak is het mogelijk gegevens te berekenen binnen een webonderdeel, maar in sommige gevallen kunt u beter twee webonderdelen combineren om de berekeningen beter te kunnen aanpassen.

Voorbeeld van berekeningen

1.  U gebruikt een webonderdeel Hypotheekgegevens om hypotheekgegevens in te voeren.

2.  U klikt op START.

3.  De hypotheekgegevens worden doorgegeven aan het andere webonderdeel.

4.  In het webonderdeel Hypotheek berekenen wordt de hypotheeksom berekend en het schema met maandelijkse betalingen weergegeven.

Alternatieve weergaven van gegevens

Wanneer u gegevens op verschillende manieren bekijkt, is het vaak gemakkelijker om de implicaties, trendlijnen en relaties te zien. U kunt lijsten, rijen en cellen (of velden en parameters) doorgeven van een webonderdeel en de gegevens weergeven in een alternatieve weergave.

Een alternatieve weergave van een lijst

U wilt alle werknemers van een bedrijf weergeven in een organigram.

Alternatieve weergave van lijstgegevens

1.  Met het webonderdeel Werknemers worden de id, de naam, de functie en de id van de manager weergegeven voor iedereen die in uw bedrijf werkzaam is.

2.  Aangezien u alle gegevens gebruikt, is geen selectie vereist.

3.  Alle gegevens worden doorgegeven aan een ander webonderdeel.

4.  Het webonderdeel Organigram bevat de hiërarchische relaties tussen alle werknemers. Deze hiërarchie kan bovendien op verschillende manieren worden weergegeven.

Een alternatieve weergave van een rij

U wilt een rij met demografische gegevens weergeven in een diagram, bijvoorbeeld een cirkeldiagram of een staafdiagram.

Alternatieve weergave van rijgegevens

1.  In een webonderdeel Statistische bevolkingsgegevens worden demografische gegevens weergegeven, zoals leeftijd, inkomen en afkomst.

2.  U selecteert een rij met demografische gegevens.

3.  U geeft de gegevens door aan een ander webonderdeel.

4.  In het webonderdeel Diagram wordt de rij gegevens weergegeven in de vorm van een cirkeldiagram of een staafdiagram.

Een alternatieve weergave van een cel

U wilt bekijken hoe het gaat met een fondsenwervingcampagne.

Alternatieve weergave van celgegevens

1.  In een webonderdeel Fondsenwerving voert elk lid van een groep het bedrag in dat hij of zij heeft opgehaald.

2.  De actuele totaalstand wordt weergegeven in een totalenveld.

3.  Het totalenveld wordt doorgegeven aan het andere webonderdeel.

4.  U controleert hoe uw groep het doet in het webonderdeel Streefopbrengst.

Gegevensuitbreiding

U wilt basisgegevens over mensen en plaatsen zodanig aanvullen dat de gegevens interessanter, levendiger en nuttiger worden.

Voorbeeld van gegevensuitbreiding

1.  In een webonderdeel Contactpersonen wordt informatie weergegeven die u nodig hebt voor uw zakelijke contacten, zoals naam, adres en misschien een foto.

2.  U selecteert een contactpersoon.

3.  Er wordt een rij met gegevens doorgegeven aan het andere webonderdeel.

4.  U kunt een foto van de contactpersoon bekijken in het webonderdeel Afbeelding en vervolgens het adres van het bedrijf van de contactpersoon opzoeken in een webonderdeel Plattegrond.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×