Gegevens in webonderdelen verbinden

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt de knoppen en menu's gebruiken in een SharePoint-webonderdeel gegevensverbindingen maken zonder het schrijven van aangepaste code. Door webonderdelen te verbinden, kunt u bijvoorbeeld alternatieve weergaven van gegevens uit twee webonderdelen presenteren. U kunt ook gerelateerde berekeningen uitvoeren op twee webonderdelen, of een webonderdeel filteren met behulp van de waarden uit een ander webonderdeel. U kunt alle verbindingen op één pagina. U kunt ook verbindingen tussen webonderdelen op verschillende pagina's op de site op het hoogste niveau met behulp van een webdesign-toepassing die compatibel is met uw site, zoals SharePoint Designer maken.

In dit artikel

Overzicht van verbindingen tussen webonderdelen

Maken van verbindingen tussen webonderdelen

Maken of wijzigen van een verbinding tussen twee webonderdelen

Uw webonderdeelverbinding voltooien

Een verbinding tussen twee webonderdelen verwijderen

Algemene soorten verbindingen tussen webonderdelen

Hoofdlijst en details

Overzichtslijst en details

Bovenliggende en onderliggende

Zoeken en filteren

Berekeningen

Alternatieve gegevensweergaven

Gegevensuitbreiding

Overzicht van verbindingen tussen webonderdelen

U kunt met behulp van verbindingen tussen webonderdelen, maken of sitepagina's verbeteren. U verbinden webonderdelen, zodat wanneer u een actie in een webonderdeel uitvoert, de inhoud van een ander webonderdeel verandert.

Bijvoorbeeld, kunt u een webonderdeel Lijstweergave werknemers met het webonderdeel afbeelding door het doorgeven van gegevens tussen de twee webonderdelen. Elke keer dat u een rij selecteert in het webonderdeel Lijstweergave werknemers die een kolom met een afbeelding van die werknemer bevat, ziet u de afbeelding die wordt weergegeven in het webonderdeel Afbeelding.

Verbinding tussen basiswebonderdelen

Een verbinding tussen webonderdelen is een manier om gegevens van een webonderdeel aan een ander webonderdeel doorgeven en hun gedrag te synchroniseren.

Een webonderdeel levert de gegevens.

Lijsten, rijen, cellen of parameterwaarden, kunnen de gegevens zijn.

Het andere webonderdeel krijgt de gegevens.

U kunt een verbinding tussen webonderdelen van beide webpagina's maken met behulp van het menu van het type verbinding van de opdracht verbindingen in het menu webonderdeel.

Opmerking: U kunt verbindingen tussen webonderdelen die zich op dezelfde pagina alleen maken. Als u wilt een webonderdeel verbinden met gegevens uit een andere site of gegevensbron, kunt u een gegevensweergave toevoegen met behulp van een webdesign-toepassing zoals SharePoint Designer.

Bijvoorbeeld een menuopdracht uit één webonderdeel verbindingstype Rij beschikbaar stellen voor kan weergeven en de menuopdracht via het doel-webonderdeel verbindingstype Rij ophalen uitkan weergeven. De volgende tabel wordt beschreven veelgebruikte opdrachten die u in een menu verbindingen ziet mogelijk .

Opdracht in het menu verbindingen

Omschrijving

Rij met gegevens om te verzenden

U kunt het webonderdeel Lijstweergave verbinden met een ander webonderdeel door te doorgeven van een geselecteerde rij met gegevens aan het andere webonderdeel.

In de standaardweergave, een Item selecteren kolom wordt automatisch toegevoegd wanneer u verbinding maakt met het webonderdeel Lijstweergave. De presentatie bevat opties waarmee u kunt aangeven welke rij doorgeven aan het andere webonderdeel. U kunt slechts één rij per keer in de standaardweergave selecteren. Aantal kolommen, zoals de kolom bewerken , zijn niet beschikbaar voor gebruik in een webonderdeelverbinding.

In de gegevensbladweergave, kunt u meerdere rijen, maar slechts één rij wordt doorgegeven aan het andere webonderdeel. Als u meerdere rijen zijn geselecteerd, de rij met de actieve cel wordt doorgegeven aan het andere webonderdeel en alle andere rijen worden genegeerd. U kunt geen gegevens in bieden de rij Totaal of nieuwe rij aan het andere webonderdeel.

Met dit type verbinding hebt u meer dan één webonderdeel worden verbonden met het webonderdeel Lijstweergave.

Waarden van gebruikersparameters ophalen

Deze optie geldt de parameters van de ene kolom in de provider webonderdeel voor een kolom in de consument webonderdeel.

Filterwaarden uit ophalen

In de standaardweergave en de gegevensbladweergave kunt u het webonderdeel Lijstweergave verbinden met een ander webonderdeel dat de volgende informatie kan leveren:

 • Een of meer kolom en een gegevenswaarde paren van gegevens te filteren van gegevens in het webonderdeel Lijstweergave

 • Een kolom met gegevens om gegevens te sorteren in oplopende of aflopende volgorde in het webonderdeel Lijstweergave

Met dit type verbinding, kan slechts één webonderdeel worden verbonden met het webonderdeel Lijstweergave.

U kunt ook verbindingen tussen webonderdelen op twee verschillende pagina's met webonderdelen met behulp van een webdesign-toepassing zoals SharePoint Designer maken.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Naar boven</link>

Maken van verbindingen tussen webonderdelen

Voordat u probeert een verbinding maken tussen webonderdelen, moet u de volgende drie stappen uitvoeren.

Stap 1: Bepalen welke gegevens dat u beschikbaar wilt stellen op de pagina   
, zijn er vaak een of meer lijsten op een site die de gegevens die u wilt geven. Lijsten presenteren uw gegevens in een tabelvormige indeling. Ze gemakkelijker om te wijzigen en gegevens vernieuwen, de sorteervolgorde wijzigen, in de lijst en statistische gegevens filteren. U kunt een weergave met alleen de gegevens selecteren in de indeling die u wilt maken. Met behulp van de weergaveselectie in het taakvenster, kunt u de weergave van een webonderdeel Lijstweergave, werken alleen met de kolommen die u wilt wijzigen. Een weergave wilt maken, in de lijst, klikt u op het lint onder Hulpmiddelen voor lijsten, klik op lijst, klikt u op Weergave maken, selecteert u de weergave-indeling die u wilt en selecteer vervolgens de gegevens die u wilt weergeven.

Stap 2: De webonderdelen Lijstweergave toevoegen aan de pagina   
u kunt een lijst toevoegen aan een pagina als een webonderdeel toevoegen aan de pagina.

Stap 3: De webonderdelen om de resultaten die u wilt verbinden   
kunt u verbindingen tussen webonderdelen die ondersteuning bieden voor verbindingen tussen webonderdelen maken. Webonderdelen die ondersteuning bieden voor verbindingen tussen webonderdelen kunnen u het webonderdeel Lijstweergave, webonderdeel formulier en het webonderdeel Afbeelding.

Het menu verbindingen in het menu Webonderdeel bevat alleen het type verbinding die u kunt maken en het menu met beschikbare webonderdelen worden alleen compatibele webonderdelen weergegeven. Nadat u stap 1 en 2 hebt voltooid, kunt u de verbinding tussen webonderdelen maken zonder scripts of programmeren.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Naar boven</link>

Maken of wijzigen van een verbinding tussen twee webonderdelen

Met behulp van menu's en dialoogvensters, kunt u webonderdelen met elkaar verbinden, gegevens doorgeven ertussen en hun gedrag te synchroniseren.

 1. Blader naar de pagina met de twee webonderdelen u verbinding wilt maken.

 2. Klik in het menu Siteacties Knopafbeelding op Pagina bewerken.

 3. Klik op een van de webonderdelen, op het menu webonderdeel. Vervolgens wijs verbindingen aan en wijst u het type verbinding die u wilt maken of wijzigen, zoals rij beschikbaar stellen voor of sortering/Filter ophalen van. Klik op de naam van het webonderdeel dat u wilt maken of wijzigen van een verbinding.

  Opmerking: Het menu Webonderdeel mogelijk niet ingeschakeld of zichtbaar is op de pagina om verschillende redenen. Deze redenen zijn een webonderdeel of een zone die geen ondersteuning biedt verbindingen, een niet-compatibele browser of verbindingen die worden uitgeschakeld in uw

  site. Het submenu Verbindingstype kan variëren van pagina met webonderdelen aan pagina met webonderdelen en van het webonderdeel naar een ander webonderdeel. Dit kan gebeuren vanwege verschillen tussen de instellingen van de eigenschap voor de pagina met webonderdelen, webonderdeel of webonderdeelzone, de compatibiliteit van webonderdelen op de pagina of of de webonderdelen verbindingstype hebben.

Voor sommige verbindingen tussen webonderdelen moet u mogelijk aanvullende informatie selecteren in het dialoogvenster Verbinding configureren . U moet bijvoorbeeld, selecteer het verbindingstype dat u wilt gebruiken of een kolom die u wilt filteren. Ook, afhankelijk van hoe een of beide van de webonderdelen zijn gemaakt, ziet u mogelijk extra dialoogvensters die uniek voor de verbinding tussen webonderdelen zijn.

Tip: Tip dat u kunt een webonderdeel verbergen. Bijvoorbeeld: u kunt gebruiken deze gegevens aan een ander webonderdeel te leveren, maar niet wilt dat deze om weer te geven.

Opmerking: Alleen webonderdelen die kunnen worden verbonden worden weergegeven in het menu met beschikbare webonderdelen. Andere webonderdelen op de pagina misschien ondersteunen geen verbindingen of misschien ondersteunen geen verbindingen met het webonderdeel huidige. Uw site mogelijk bovendien beperkingen ten aanzien van bepaalde verbinding die worden overschreden.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Naar boven</link>

Uw webonderdeelverbinding voltooien

Wanneer u een eerste verbinding tussen webonderdelen maken, verschijnt het dialoogvenster Verbinding configureren . In dit dialoogvenster kunt u de kolommen tussen het webonderdeel dat de gegevens ophaalt en het webonderdeel waarmee de gegevens koppelen.

Opmerking: U kunt een verbinding die wel correct, maar niet zinvol aanbrengen. Bijvoorbeeld het webonderdeel waarmee de gegevens mogelijk een kolom product-ID en het webonderdeel dat de gegevens ophaalt wellicht een werknemer-ID-kolom. Hoewel u kunt mogelijk overeenkomen met de waarden van deze verschillende ID, worden de resultaten geen zinvolle.

De volgende lijst bevat een paar algemene voorbeelden van verbindingen tussen webonderdelen:

Een rij met gegevens in een webonderdeel aan een cel of het veld met gegevens in een ander webonderdeel   
het webonderdeel dat u de verbinding maakt is een webonderdeel Lijstweergave contactpersonen. Een van de kolommen in de lijstweergave is een bronkolom met een hyperlink met de naam van de fotodie een URL naar een afbeelding van de contactpersoon bevat. Verbinding met het webonderdeel Afbeelding, waarin u kunt alleen een URL met een afbeelding wordt weergegeven. U moet de kolom foto van het webonderdeel Contactpersonen op te geven van de juiste overeenkomen met het webonderdeel Afbeelding selecteren.

Het afstemmen van een rij met gegevens in een webonderdeel op een kolom met gegevens in een ander webonderdeel zodat u deze kunt filteren   
het webonderdeel dat u de verbinding maakt is een webonderdeel Lijstweergave met ordergegevens. Een van de kolommen in de lijstweergave is een kolom met een lijn-artikel orderdetails. Verbinding met een ander webonderdeel Lijstweergave dat verschillende kolommen met orderdetails. Een van de volgende is een overeenkomende kolom orderdetails. Als u wilt de twee webonderdelen verbinden, zodat wanneer u de volgorde in een webonderdeel selecteert, wordt elk item regel van de order in het andere webonderdeel. U moet overeenkomen met de kolommen ID orderdetails in elk webonderdeel.

Opmerking: De kolomnamen geen moeten overeenkomen. De onderliggende gegevens moeten echter wel overeenkomen of dezelfde waarde.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Naar boven</link>

Een verbinding tussen twee webonderdelen verwijderen

 1. Open de pagina.

 2. Klik op het menu Siteacties Knopafbeelding , klikt u op Pagina bewerken.

 3. Selecteer een van de webonderdelen van waaruit u wilt verwijderen van de verbinding.

 4. Klik op het menu webonderdeel en wijs vervolgens het type verbinding die u verwijderen wilt, zoals rij beschikbaar stellen voor of sortering/Filter ophalen van wijs verbindingen aan.

 5. Klik vervolgens op de naam van het webonderdeel waaruit u wilt een verbinding hebt verwijderd.

  Opmerking: Er wordt een vinkje weergegeven in het submenu verbindingen van elke waarde die een ingeschakelde verbinding. Als u een vinkje niet ziet, kan geen verbinding is ingeschakeld.

 6. Klik op Verbinding verwijderenin het dialoogvenster Verbinding configureren .

 7. Wanneer u wordt gevraagd om te bevestigen dat u wilt de verbinding tussen webonderdelen verwijderen, klikt u op OK.

Algemene soorten verbindingen tussen webonderdelen

Er zijn tal van manieren om te combineren en webonderdelen op een pagina met elkaar verbinden. U kunt verschillende verbindingen webonderdeel op de pagina maken. De volgende scenario's beschreven algemene soorten gegevensverbindingen tussen webonderdelen.

Hoofdlijst en details

U hebt een hoofdlijst met gegevens en moet u gedetailleerde gegevens over deze hoofdlijst.

Voorbeeld van hoofdlijst en details

 1. Een webonderdeel voor werknemers basisbeginselen bevat eenvoudige, veelgebruikte werknemersgegevens, zoals-ID, naam en functie.

 2. Als u werknemersdetails wilt opzoeken, selecteert u een rij.

 3. De rij wordt doorgegeven aan het andere webonderdeel.

 4. In het webonderdeel werknemer, worden alle werknemersgegevens weergegeven in een formulier.

In een webonderdeel Lijstweergave, kunt u zelfs sorteren en filteren van een grote lijst om te zoeken van de werknemer voordat u de rij selecteert. Als u de detailgegevens is uitgebreid, kunt u het webonderdeel werknemer zelfs weergeven op een andere pagina.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Naar boven</link>

Overzichtslijst en details

U beschikt over een overzicht van gegevens en moet u de gedetailleerde informatie die de overzichtsgegevens weergeven.

Voorbeeld van overzichtslijst en details

 1. Een webonderdeel Salarisoverzicht jaar-tot-datum bevat uw salarisgegevens.

 2. U selecteert de overzichtsgegevens over uw vakantiedagen en het jaar.

 3. De beknopte informatie wordt doorgegeven aan het andere webonderdeel.

 4. In de Details webonderdeel Salarisdetails waarin wekelijkse gegevens worden weergegeven, controleert u de gegevens die u ziet opgenomen.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Naar boven</link>

Bovenliggende en onderliggende

U geeft een lijst met gegevens (de bovenliggende), en voor elke rij er een of meer gerelateerde rijen (het onderliggende) die u wilt weergeven in een andere lijst.

Voorbeeld van bovenliggende en onderliggende gegevens

 1. Een webonderdeel Orders bevat een lijst met de meest recente klanten en orders.

 2. U klikt op de rij die de volgorde waarin u wilt onderzoeken welke gevolgen bevat.

 3. De rij wordt doorgegeven aan het andere webonderdeel.

 4. In het webonderdeel Orderdetails, worden alle items van een regel voor die volgorde weergegeven.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Naar boven</link>

Zoeken en filteren

U wilt invoeren van gegevens, zoals zoeken of filteren criteria, in een webonderdeel voor het weergeven van de resultaten in een ander webonderdeel.

Voorbeeld van zoeken en filteren

 1. In het webonderdeel adresboek voert u de informatie, zoals titel, auteur en onderwerp, om te proberen te zoeken naar het adresboek of reeks boeken.

 2. U klikt op verzenden.

 3. De zoekcriteria worden doorgegeven aan het andere webonderdeel.

 4. Het webonderdeel adresboek wordt weergegeven een of meer boeken die overeenkomen met uw zoekcriteria.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Naar boven</link>

Berekeningen

Hoewel u gegevens in een webonderdeel vaak berekenen kunt, soms mogelijk wilt u twee webonderdelen om de berekeningen flexibeler combineren.

Voorbeeld van berekeningen

 1. U invoeren hypotheek getallen in een webonderdeel.

 2. U klikt u op Ga.

 3. De getallen hypotheek worden doorgegeven aan het andere webonderdeel.

 4. Het webonderdeel Hypotheek berekenen berekent de hypotheek en het maandelijkse betalingsschema weer.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Naar boven</link>

Alternatieve gegevensweergaven

Uw gegevens op verschillende manieren bekijken, kunt u inzicht krijgen implicaties, trends en relaties. U kunt lijsten, rijen en cellen (of velden en parameters) van een webonderdeel doorgeven en de gegevens in een alternatieve weergave weergeven.

Een alternatieve weergave van een lijst

U wilt weergeven van alle werknemers van het bedrijf in een organigram.

Alternatieve weergave van lijstgegevens

 1. Het webonderdeel werknemers worden weergegeven voor de werknemer-ID, werknemersnaam, functie en ID van de manager van iedereen die voor uw bedrijf werkt.

 2. Omdat u alle gegevens hebt gebruikt, is geen selectie is vereist.

 3. Alle gegevens worden doorgegeven aan een ander webonderdeel.

 4. Het webonderdeel organigram wordt weergegeven de relaties tussen alle werknemers en alternatieve weergaven van deze hiërarchie kunt weergeven.

  Een alternatieve weergave van een rij

U wilt een rij met demografische gegevens weergeven in een grafiek, zoals een cirkel- of staafdiagram.

Alternatieve weergave van rijgegevens

 1. Een webonderdeel Statistische bevolkingsgegevens weergegeven demografische gegevens zoals leeftijd, inkomen en afkomst.

 2. U selecteren een rij met demografische gegevens.

 3. U geeft de gegevens naar een ander webonderdeel.

 4. Het webonderdeel grafiek wordt de rij met gegevens in een cirkeldiagram en u kunt ook een staafdiagram weergegeven.

  Een alternatieve weergave van een cel

Wilt u de algehele voortgang van een fondsenwerving station bijhouden.

Alternatieve weergave van celgegevens

 1. In een webonderdeel Fondsenwerving voert elk lid van een groep hoeveel geld hij of zij verheven.

 2. De huidige totale wordt weergegeven in een veld Totaal.

 3. Het veld Totaal wordt doorgegeven aan het andere webonderdeel.

 4. U controleren de algehele voortgang van uw groep in het webonderdeel voor een goed doel doel.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Naar boven</link>

Gegevensuitbreiding

Wilt u basisgegevens over mensen en plaatsen zodat u deze interessanter, aantrekkelijker en nuttige.

Voorbeeld van gegevensuitbreiding

 1. Een webonderdeel Contactpersonen wordt informatie dat u hebt nodig om zakelijke contacten, zoals naam, adres en misschien een foto bij te houden.

 2. U selecteren een contactpersoon.

 3. Een rij met gegevens wordt doorgegeven aan het andere webonderdeel.

 4. U een foto van de contactpersoon wordt weergegeven in het webonderdeel Afbeelding en Ga naar het werkadres van de contactpersoon in een webonderdeel kaart.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×