Gegevens in webonderdelen verbinden

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met de menu's en knoppen in een SharePoint-webonderdeel kunt u gegevensverbindingen maken zonder aangepaste code. Door webonderdelen te verbinden, kunt u bijvoorbeeld verschillende weergaven presenteren van gegevens uit twee webonderdelen. Bovendien kunt u verwante berekeningen uitvoeren tussen twee webonderdelen of een webonderdeel filteren met behulp van waarden uit een ander webonderdeel. U kunt al deze verbindingen gebruiken op één pagina. Met een webontwerpprogramma dat compatibel is met uw site, zoals SharePoint Designer, kunt u ook verbindingen maken tussen webonderdelen op verschillende pagina's in dezelfde site op het hoogste niveau.

In dit artikel

Overzicht van verbindingen tussen webonderdelen

Maken van verbindingen tussen webonderdelen

Maken of wijzigen van een verbinding tussen twee webonderdelen

Uw webonderdeelverbinding voltooien

Een verbinding tussen twee webonderdelen verwijderen

Algemene soorten verbindingen tussen webonderdelen

Hoofdlijst en details

Overzichtslijst en details

Bovenliggende en onderliggende

Zoeken en filteren

Berekeningen

Alternatieve gegevensweergaven

Gegevensuitbreiding

Overzicht van verbindingen tussen webonderdelen

Met verbindingen tussen webonderdelen kunt u pagina's op uw site maken of verbeteren. Als u twee webonderdelen met elkaar verbindt en een actie uitvoert op het ene webonderdeel, wordt de inhoud van het andere webonderdeel eveneens gewijzigd.

Zo kunt u bijvoorbeeld een webonderdeel Lijstweergave werknemers verbinden met een webonderdeel Afbeelding door gegevens uit te wisselen tussen de twee webonderdelen. Telkens wanneer u een rij selecteert in het webonderdeel Lijstweergave werknemers die een kolom bevat met een foto van die werknemer, wordt de foto weergegeven in het webonderdeel Afbeelding.

Verbinding tussen basiswebonderdelen

Een verbinding tussen webonderdelen is een manier om gegevens van het ene webonderdeel door te geven aan een ander webonderdeel en de werking van de webonderdelen te synchroniseren.

Het ene webonderdeel levert de gegevens.

Hierbij kan het gaan om lijsten, rijen, cellen of parameterwaarden.

Het andere webonderdeel ontvangt de gegevens.

U kunt de verbinding tussen webonderdelen maken vanuit elk van beide webonderdelen via het menu Verbindingstype van de opdracht Verbindingen in het menu Webonderdelen.

Opmerking: U kunt verbindingen tussen webonderdelen die zich op dezelfde pagina alleen maken. Als u wilt een webonderdeel verbinden met gegevens uit een andere site of gegevensbron, kunt u een gegevensweergave toevoegen met behulp van een webdesign-toepassing zoals SharePoint Designer.

Bijvoorbeeld een menuopdracht uit één webonderdeel verbindingstype Rij beschikbaar stellen voor kan weergeven en de menuopdracht via het doel-webonderdeel verbindingstype Rij ophalen uitkan weergeven. De volgende tabel wordt beschreven veelgebruikte opdrachten die u in een menu verbindingen ziet mogelijk .

Opdracht in het menu verbindingen

Beschrijving

Rij met gegevens verzenden naar

U kunt het webonderdeel Lijstweergave met een ander webonderdeel verbinden door een geselecteerde rij met gegevens door te geven aan het andere webonderdeel

In de standaardweergave, een Item selecteren kolom wordt automatisch toegevoegd wanneer u verbinding maakt met het webonderdeel Lijstweergave. De presentatie bevat opties waarmee u kunt aangeven welke rij doorgeven aan het andere webonderdeel. U kunt slechts één rij per keer in de standaardweergave selecteren. Aantal kolommen, zoals de kolom bewerken , zijn niet beschikbaar voor gebruik in een webonderdeelverbinding.

In de gegevensbladweergave, kunt u meerdere rijen, maar slechts één rij wordt doorgegeven aan het andere webonderdeel. Als u meerdere rijen zijn geselecteerd, de rij met de actieve cel wordt doorgegeven aan het andere webonderdeel en alle andere rijen worden genegeerd. U kunt geen gegevens in bieden de rij Totaal of nieuwe rij aan het andere webonderdeel.

Met dit type verbinding kunt u meerdere webonderdelen verbinden met het webonderdeel Lijstweergave.

Waarden van gebruikersparameters ophalen

Met deze optie worden de parameters uit een kolom in het doorgevende webonderdeel toegepast op een kolom in het ontvangende webonderdeel.

Filterwaarden ophalen uit

In de standaardweergave en de gegevensbladweergave kunt u het webonderdeel Lijstweergave verbinden met een andere webonderdeel dat de volgende informatie kan leveren:

 • Een of meer combinaties van een kolomnaam en een gegevenswaarde om gegevens te filteren in het webonderdeel Lijstweergave.

 • Een kolom met gegevens om gegevens in het webonderdeel Lijstweergave oplopend of aflopend op te sorteren.

Met dit type verbinding kan slechts één webonderdeel worden verbonden met het webonderdeel Lijstweergave.

U kunt ook verbindingen tussen webonderdelen op twee verschillende pagina's met webonderdelen met behulp van een webdesign-toepassing zoals SharePoint Designer maken.

Naar boven

Verbindingen tussen webonderdelen maken

Voordat u een verbinding tussen webonderdelen gaat maken, moet u de volgende drie stappen uitvoeren.

Stap 1: Bepalen welke gegevens dat u beschikbaar wilt stellen op de pagina   
, zijn er vaak een of meer lijsten op een site die de gegevens die u wilt geven. Lijsten presenteren uw gegevens in een tabelvormige indeling. Ze gemakkelijker om te wijzigen en gegevens vernieuwen, de sorteervolgorde wijzigen, in de lijst en statistische gegevens filteren. U kunt een weergave met alleen de gegevens selecteren in de indeling die u wilt maken. Met behulp van de weergaveselectie in het taakvenster, kunt u de weergave van een webonderdeel Lijstweergave, werken alleen met de kolommen die u wilt wijzigen. Een weergave wilt maken, in de lijst, klikt u op het lint onder Hulpmiddelen voor lijsten, klik op lijst, klikt u op Weergave maken, selecteert u de weergave-indeling die u wilt en selecteer vervolgens de gegevens die u wilt weergeven.

Stap 2: De webonderdelen Lijstweergave toevoegen aan de pagina   
u kunt een lijst toevoegen aan een pagina als een webonderdeel toevoegen aan de pagina.

Stap 3: De webonderdelen om de resultaten die u wilt verbinden   
kunt u verbindingen tussen webonderdelen die ondersteuning bieden voor verbindingen tussen webonderdelen maken. Webonderdelen die ondersteuning bieden voor verbindingen tussen webonderdelen kunnen u het webonderdeel Lijstweergave, webonderdeel formulier en het webonderdeel Afbeelding.

Het menu Verbindingen van het menu Webonderdeel bevat alleen de verbindingstypen die u kunt maken en in het beschikbare menu Webonderdelen worden alleen compatibele webonderdelen weergegeven. Nadat u de stappen 1 en 2 hebt voltooid, kunt u de verbinding maken tussen de verschillende webonderdelen zonder gebruik te maken van scripts en zonder zelf te programmeren.

Naar boven

Een verbinding tussen twee webonderdelen maken of wijzigen

Met behulp van menu's en dialoogvensters kunt u webonderdelen met elkaar verbinden, gegevens van het ene webonderdeel naar het andere doorgeven en de werking van de webonderdelen synchroniseren.

 1. Blader naar de pagina die de twee webonderdelen bevat die u met elkaar wilt verbinden.

 2. Klik in het menu Siteacties Knopafbeelding op Pagina bewerken.

 3. Klik op een van de webonderdelen, op het menu webonderdeel. Vervolgens wijs verbindingen aan en wijst u het type verbinding die u wilt maken of wijzigen, zoals rij beschikbaar stellen voor of sortering/Filter ophalen van. Klik op de naam van het webonderdeel dat u wilt maken of wijzigen van een verbinding.

  Opmerking: Het menu Webonderdeel mogelijk niet ingeschakeld of zichtbaar is op de pagina om verschillende redenen. Deze redenen zijn een webonderdeel of een zone die geen ondersteuning biedt verbindingen, een niet-compatibele browser of verbindingen die worden uitgeschakeld in uw

  site. Het submenu Verbindingstype kan per pagina met webonderdelen en per webonderdeel verschillen. Dit is afhankelijk van factoren zoals de eigenschappen van de pagina met webonderdelen, het webonderdeel of de zone van het webonderdeel, de compatibiliteit van webonderdelen op de pagina of de aanwezigheid van compatibele verbindingstypen voor de webonderdelen.

Voor sommige webonderdelen moet u mogelijk aanvullende gegevens selecteren in het dialoogvenster Verbinding configureren. U moet bijvoorbeeld eerst het gewenste verbindingstype selecteren of een kolom die u wilt filteren. Ook ziet u, afhankelijk van de manier waarop een of beide webonderdelen zijn gemaakt, extra dialoogvensters die uniek zijn voor de verbinding tussen de webonderdelen.

Tip: Tip dat u kunt een webonderdeel verbergen. Bijvoorbeeld: u kunt gebruiken deze gegevens aan een ander webonderdeel te leveren, maar niet wilt dat deze om weer te geven.

Opmerking: Alleen webonderdelen die met elkaar kunnen worden verbonden, worden weergegeven in het beschikbare menu Webonderdelen. Andere webonderdelen op de pagina ondersteunen mogelijk geen verbindingen, of ondersteunen mogelijk geen verbindingen met het huidige webonderdeel. Daarnaast kunnen voor de site limieten op bepaalde verbindingen gelden die worden overschreden.

Naar boven

De verbinding tussen webonderdelen voltooien

Wanneer u een verbinding tussen webonderdelen maakt, wordt het dialoogvenster Verbinding configureren geopend. Vanuit dit dialoogvenster kunt u kolommen van het webonderdeel dat de gegevens ophaalt verbinden met de kolommen van het webonderdeel dat de gegevens levert.

Opmerking: Let op dat u geen verbinding maakt die wel correct, maar niet zinvol is. Zo kan het webonderdeel dat de gegevens levert bijvoorbeeld een kolom met productnummers bevatten, terwijl in het webonderdeel dat de gegevens ophaalt een kolom met medewerkernummers voorkomt. Hoewel u deze verschillende nummers misschien wel kunt verbinden, levert dit geen zinvolle resultaten op.

In de volgende lijst worden enkele voorbeelden gegeven van verbindingen tussen webonderdelen:

Een rij met gegevens in een webonderdeel aan een cel of het veld met gegevens in een ander webonderdeel   
het webonderdeel dat u de verbinding maakt is een webonderdeel Lijstweergave contactpersonen. Een van de kolommen in de lijstweergave is een bronkolom met een hyperlink met de naam van de fotodie een URL naar een afbeelding van de contactpersoon bevat. Verbinding met het webonderdeel Afbeelding, waarin u kunt alleen een URL met een afbeelding wordt weergegeven. U moet de kolom foto van het webonderdeel Contactpersonen op te geven van de juiste overeenkomen met het webonderdeel Afbeelding selecteren.

Het afstemmen van een rij met gegevens in een webonderdeel op een kolom met gegevens in een ander webonderdeel zodat u deze kunt filteren   
het webonderdeel dat u de verbinding maakt is een webonderdeel Lijstweergave met ordergegevens. Een van de kolommen in de lijstweergave is een kolom met een lijn-artikel orderdetails. Verbinding met een ander webonderdeel Lijstweergave dat verschillende kolommen met orderdetails. Een van de volgende is een overeenkomende kolom orderdetails. Als u wilt de twee webonderdelen verbinden, zodat wanneer u de volgorde in een webonderdeel selecteert, wordt elk item regel van de order in het andere webonderdeel. U moet overeenkomen met de kolommen ID orderdetails in elk webonderdeel.

Opmerking: De kolomnamen hoeven niet gelijk te zijn. De onderliggende gegevens moeten echter wel overeenkomen of dezelfde waarde hebben.

Naar boven

Een verbinding tussen twee webonderdelen verwijderen

 1. Open de pagina.

 2. Klik op het menu Siteacties Knopafbeelding , klikt u op Pagina bewerken.

 3. Selecteer een van de webonderdelen waarvan u de verbinding wilt verwijderen.

 4. Klik op het menu webonderdeel en wijs vervolgens het type verbinding die u verwijderen wilt, zoals rij beschikbaar stellen voor of sortering/Filter ophalen van wijs verbindingen aan.

 5. Klik vervolgens op de naam van het webonderdeel waarvan u de verbinding wilt verwijderen.

  Opmerking: In het submenu Verbindingen wordt een vinkje weergegeven bij elke selectie met een ingeschakelde verbinding. Als er geen vinkje staat, is er geen verbinding ingeschakeld.

 6. Klik in het dialoogvenster Verbinding configureren op Verbinding verwijderen.

 7. Klik op OK om te bevestigen dat u de verbinding tussen webonderdelen wilt verwijderen.

Veelgebruikte typen verbindingen tussen webonderdelen

U kunt webonderdelen op tal van manieren combineren en verbinden op een pagina. U kunt op uw pagina meerdere verbindingen tussen webonderdelen maken. In de volgende scenario's worden veelgebruikte typen gegevensverbindingen tussen webonderdelen beschreven.

Hoofdlijst en details

U hebt een hoofdlijst met gegevens en u wilt gedetailleerde informatie weergeven met betrekking tot deze hoofdlijst.

Voorbeeld van hoofdlijst en details

 1. Een webonderdeel Basisgegevens werknemers bevat elementaire, vaak geraadpleegde gegevens over werknemers, zoals id, naam en functie.

 2. U kunt detailgegevens van een medewerker opzoeken door een rij te selecteren.

 3. De rij wordt doorgegeven aan het andere webonderdeel.

 4. In het webonderdeel Werknemerdetails worden alle details van de medewerker weergegeven in een formulier.

In een webonderdeel Lijstweergave kunt u zelfs een lange lijst sorteren en filteren om de werknemer gemakkelijker te vinden voordat u de rij selecteert. Als er veel detailgegevens beschikbaar zijn, kunt u het webonderdeel Werknemerdetails zelfs weergeven op een andere pagina.

Naar boven

Overzichtslijst en details

U hebt een overzichtslijst met gegevens en u wilt de gedetailleerde informatie weergeven op basis waarvan de overzichtslijst is vervaardigd.

Voorbeeld van overzichtslijst en details

 1. Een webonderdeel Salarisoverzicht jaar tot heden bevat uw salarisgegevens.

 2. U selecteert de overzichtsinformatie over uw opgebouwde vakantiedagen en over uw ziektedagen.

 3. De overzichtsinformatie wordt doorgegeven aan het andere webonderdeel.

 4. In het webonderdeel Salarisdetails dat de salarisgegevens per week bevat, controleert u de gegevens die worden weergegeven.

Naar boven

Bovenliggende en onderliggende gegevens

U geeft een lijst met gegevens weer (de bovenliggende gegevens) en voor elke rij wilt u één of meer gerelateerde rijen (de onderliggende gegevens) weergeven in een andere lijst.

Voorbeeld van bovenliggende en onderliggende gegevens

 1. Een webonderdeel Orders bevat een lijst met de meest recente klantenorders.

 2. U klikt op de rij die de order bevat die u nader wilt bekijken.

 3. De rij wordt doorgegeven aan het andere webonderdeel.

 4. In het webonderdeel Orderdetails worden alle regelitems voor die order weergegeven.

Naar boven

Zoeken en filteren

U wilt in het ene webonderdeel gegevens invoeren, zoals zoek- of filtercriteria, en in het andere webonderdeel de resultaten weergeven.

Voorbeeld van zoeken en filteren

 1. In het webonderdeel Boek zoeken voert u de boekgegevens in, zoals titel, auteur en onderwerp, waarmee u het gezochte boek of de gezochte serie boeken kunt vinden.

 2. U klikt op VERZENDEN.

 3. De zoekcriteria worden doorgegeven aan het andere webonderdeel.

 4. In het webonderdeel Boekenlijst worden één of meer boeken weergegeven die voldoen aan uw zoekcriteria.

Naar boven

Berekeningen

Hoewel u vaak gegevens kunt berekenen binnen een webonderdeel, is het soms wenselijk twee webonderdelen te combineren zodat u op flexibelere wijze berekeningen kunt uitvoeren.

Voorbeeld van berekeningen

 1. U gebruikt een webonderdeel Hypotheekgegevens om hypotheekgegevens in te voeren.

 2. U klikt op START.

 3. De hypotheekgegevens worden doorgegeven aan het andere webonderdeel.

 4. In het webonderdeel Hypotheek berekenen wordt de hypotheeksom berekend en het schema met maandelijkse betalingen weergegeven.

Naar boven

Alternatieve weergaven van gegevens

Door gegevens op verschillende manieren weer te geven, krijgt u een beter inzicht in implicaties, trends en relaties. U kunt lijsten, rijen en cellen (of velden en parameters) doorgeven vanuit het ene webonderdeel en de gegevens op een andere wijze weergeven.

Een alternatieve weergave van een lijst

U wilt alle werknemers van een bedrijf weergeven in een organigram.

Alternatieve weergave van lijstgegevens

 1. Met het webonderdeel Werknemers worden de id, de naam, de functie en de id van de manager weergegeven voor iedereen die in uw bedrijf werkzaam is.

 2. Aangezien u alle gegevens gebruikt, is geen selectie vereist.

 3. Alle gegevens worden doorgegeven aan een ander webonderdeel.

 4. Het webonderdeel Organigram bevat de hiërarchische relaties tussen alle werknemers. Deze hiërarchie kan bovendien op verschillende manieren worden weergegeven.

  Een alternatieve weergave van een rij

U wilt een rij met demografische gegevens weergeven in een diagram, bijvoorbeeld een cirkeldiagram of een staafdiagram.

Alternatieve weergave van rijgegevens

 1. In een webonderdeel Statistische bevolkingsgegevens worden demografische gegevens weergegeven, zoals leeftijd, inkomen en afkomst.

 2. U selecteert een rij met demografische gegevens.

 3. U geeft de gegevens door aan een ander webonderdeel.

 4. In het webonderdeel Diagram wordt de rij gegevens weergegeven in de vorm van een cirkeldiagram of een staafdiagram.

  Een alternatieve weergave van een cel

U wilt bekijken hoe het gaat met een fondsenwervingcampagne.

Alternatieve weergave van celgegevens

 1. In een webonderdeel Fondsenwerving voert elk lid van een groep in hoeveel hij of zij heeft opgehaald.

 2. De actuele totaalstand wordt weergegeven in een totalenveld.

 3. Het totalenveld wordt doorgegeven aan het andere webonderdeel.

 4. U controleert hoe uw groep het doet in het webonderdeel Streefopbrengst.

Naar boven

Gegevensuitbreiding

U wilt basisgegevens over personen en locaties uitbreiden zodat deze interessanter, aantrekkelijker en nuttiger worden.

Voorbeeld van gegevensuitbreiding

 1. In een webonderdeel Contactpersonen wordt informatie weergegeven die u nodig hebt voor uw zakelijke contacten, zoals naam, adres en misschien een foto.

 2. U selecteert een contactpersoon.

 3. Er wordt een rij met gegevens doorgegeven aan het andere webonderdeel.

 4. U kunt een foto van de contactpersoon bekijken in het webonderdeel Afbeelding en vervolgens het adres van het bedrijf van de contactpersoon opzoeken in een webonderdeel Plattegrond.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×