Gegevens in grafieken uitzetten

Gegevens in rijen of kolommen?

Wanneer u een grafiek maakt in Microsoft Graph, kunt u aangeven welk deel van de gegevens u wilt benadrukken. In het volgende voorbeeld worden de jaren in plaats van de landen of regio's uitgezet als gegevensreeksen. In deze grafiek benadrukt u de verkoop per land of regio.

Grafiek met jaren als gegevensreeks

Als u de verkoop per jaar wilt vergelijken, gebruikt u de land- of regiogegevens als gegevensreeksen.

Grafiek met landen als gegevensreeks

Volgorde van categorieën en waarden

Standaard worden categorieën en waarden in Microsoft Graph uitgezet in de volgorde waarin ze worden weergegeven op uw gegevensblad. U kunt deze volgorde desgewenst omkeren.

In het volgende voorbeeld zijn de categorieën uitgezet in de volgorde waarin ze op het gegevensblad staan, te weten april, maart, februari en januari:

Categorieën in de standaardvolgorde

Als u de maanden in chronologische volgorde wilt weergeven, kunt u de volgorde omkeren:

Categorieën in omgekeerde volgorde

In het bovenstaande voorbeeld zou u ook nog de volgorde van waarden kunnen omkeren, zodat boven in de schaal 0 wordt weergegeven en onder 800.

Secundaire waardeas

Een secundaire waardeas kan verhelderend werken als de gemiddelde waarden voor verschillende gegevensreeks sterk uiteenlopen of als u verschillende gegevenstypen in één grafiek wilt uitzetten. Als u bijvoorbeeld zowel het aantal verkochte huizen per week als de gemiddelde verkoopprijs per week wilt weergeven, zet u het aantal huizen langs de eerste as uit en de gemiddelde prijs langs de tweede as.

Combinatiediagram met secundaire assen

X- en Y-waarden in een spreidingsdiagram

Standaard worden de waarden van de eerste reeks op het gegevensblad uitgezet op de x-as van een spreidingsdiagram. Er verschijnt een 'X' in de rij- of kolomkop naast de gegevensreeks die u uitzet op de x-as.

In het volgende voorbeeld is de afstand in meters uitgezet op de x-as:

chart showing distance on x-axis

Als u de nadruk wilt wijzigen, zet u de hoogte uit op de x-as. De grafiek ziet er dan als volgt uit:

chart showing elevation on x-axis

Lege cellen

In Microsoft Graph kunt u op drie manieren een lege cel uitzetten in het gegevensbereik. Standaard wordt geen punt uitgezet voor een lege cel, waardoor er een onderbreking in een gegevensreeks ontstaat. In onderstaande grafiek worden bijvoorbeeld geen energiekosten voor december weergegeven:

Grafiek met een onderbroken gegevensreeks

Als u een onderbreking in een reeks wilt voorkomen, kunt u het punt interpoleren (een schatting maken). In deze grafiek worden de ontbrekende gegevens van december verkregen op basis van de gemiddelde waarden van november en januari:

Grafiek met interpolatie

Als de lege cel in feite een nulwaarde weergeeft, kunt u ook een nulwaarde in de grafiek weergeven:

Grafiek met nulwaarden

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×