Gegevens in grafieken bewerken

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Welk Office-programma gebruikt u?

Word

PowerPoint

Excel

Word

U kunt een grafiek maken in Excel, Word en PowerPoint. De grafiekgegevens worden echter ingevoerd en opgeslagen in een Excel-blad. Als u een grafiek invoegt in Word of PowerPoint, wordt een nieuw blad geopend in Excel. Als u een Word-document of PowerPoint-presentatie met een grafiek opslaat, worden de onderliggende Excel-gegevens van de grafiek automatisch opgeslagen in het Word-document of de PowerPoint-presentatie.

Belangrijk : U moet Excel hebben geïnstalleerd om te maken of wijzigen van een grafiek. U kunt een exemplaar van Excel op de Microsoft-websiterangschikken.

Voer een van de volgende handelingen uit:

Gegevens in een grafiek bewerken

Nadat u een grafiek hebt gemaakt, kunt u de gegevens in het Excel-werkblad bewerken. De wijzigingen worden zichtbaar in de grafiek.

  1. Klik in het menu Beeld op Afdrukindeling.

  2. Klik op de grafiek.

  3. Klik op het tabblad Grafieken onder Gegevens op de pijl naast Bewerken en klik op Gegevens bewerken in Excel.

    Tabblad Grafieken, groep Gegevens

    De gegevenstabel voor de grafiek wordt in Excel geopend en weergegeven.

    Gegevenstabel voor een Office-grafiek

  4. Als u meer rijen en kolommen wilt opnemen in de grafiek, houdt u de aanwijzer boven de rechterbenedenhoek van de geselecteerde gegevens en sleept u om aanvullende gegevens te selecteren. In het volgende voorbeeld wordt de tabel uitgebreid met aanvullende categorieën en gegevensreeksen.

    Meer gegevens voor een Office-grafiek selecteren

  5. Als u gegevens aan een cel wilt toevoegen of gegevens in een cel wilt bewerken, klikt u eerst op de cel en brengt u vervolgens de wijziging aan.

  6. Als u het resultaat van uw wijzigingen wilt bekijken, schakelt u over naar Word.

Een andere grafiek-as de nadruk geven

Nadat u een grafiek hebt gemaakt, wilt u de tabelrijen en -kolommen mogelijk op een andere manier weergeven in de grafiek.  In uw eerste versie van een grafiek worden bijvoorbeeld de rijen met gegevens uit de tabel op de verticale as (waardeas) van de grafiek weergegeven en de kolommen met gegevens op de horizontale as (categorieas). In het volgende voorbeeld wordt de verkoop per instrument benadrukt.

Grafiek voor verkoop per categorie

Als u echter in de grafiek de nadruk wilt leggen op de verkopen per maand, kunt u de manier wijzigen waarop de grafiek wordt weergegeven.

Grafiek voor verkoop per maand

  1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

  2. Klik op de grafiek.

  3. Klik op het tabblad Grafieken onder Gegevens op Reeks tekenen op rij reeks tekenen op rij of Reeks tekenen op kolom Reeks tekenen op kolom .

    Tabblad Grafieken, groep Gegevens

    Als Overschakelen tussen tekeningen niet beschikbaar is

    Overschakelen tussen tekeningen is alleen beschikbaar wanneer de Excel-gegevenstabel van de grafiek is geopend en alleen voor bepaalde grafiektypen.

    1. Klik op de grafiek.

    2. Klik op het tabblad Grafieken onder Gegevens op de pijl naast Bewerken en klik op Gegevens bewerken in Excel. Tabblad Grafieken, groep Gegevens

De plaats van de gegevensreeks in de volgorde wijzigen

Als u de plaats van de gegevensreeks in de volgorde wilt wijzigen, moet u werken met een grafiek die meer dan één gegevensreeks heeft.

  1. Klik in het menu Beeld op Afdrukindeling.

  2. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks en klik vervolgens op het tabblad Grafiekindeling.

    Klik bijvoorbeeld in een kolomgrafiek op een kolom om alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren.

  3. Klik onder Huidige selectie op Selectie opmaken.

    Tabblad Grafieken, groep Huidige selectie

  4. Klik in het navigatiedeelvenster op Volgorde, klik op de naam van een gegevensreeks en klik vervolgens op Omhoog of Omlaag.

    Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

    Opmerking : Voor de meeste grafiektypen geldt dat het wijzigen van de plaats van de gegevensreeks in de volgorde invloed heeft op zowel de legenda als de grafiek zelf.

Een gegevensreeks verwijderen of toevoegen

  1. Klik in het menu Beeld op Afdrukindeling.

  2. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks en klik vervolgens op het tabblad Grafieken.

    Klik bijvoorbeeld in een kolomgrafiek op een kolom om alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren.

  3. Klik onder Gegevens op de pijl naast Bewerken en klik op Gegevens bewerken in Excel.

    Tabblad Grafieken, groep Gegevens

  4. Voer in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren een van de volgende handelingen uit:

Handeling

Werkwijze

Een reeks verwijderen

Selecteer onder Reeks de gegevensreeks die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.

Een reeks toevoegen

Klik onder Reeks op Toevoegen en selecteer vervolgens in het Excel-werkblad alle gegevens die u in de grafiek wilt opnemen.

De opvulkleur van de gegevensreeks wijzigen

  1. Klik in het menu Beeld op Afdrukindeling.

  2. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks en klik vervolgens op het tabblad Opmaak.

    Klik bijvoorbeeld in een kolomgrafiek op een kolom om alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren.

  3. Klik onder Grafiekelementstijlen op de pijl naast Opvullen Knop Vulkleur en klik vervolgens op de gewenste kleur.

    Tip : Als u elk gegevenspunt een andere kleur wilt geven in een grafiek met slechts één gegevensreeks, klikt u op de reeks en klikt u vervolgens op het tabblad Grafiekindeling. Klik onder Huidige selectie op Selectie opmaken. Klik in het navigatiedeelvenster op Opvullen en schakel vervolgens, afhankelijk van het type grafiek, het selectievakje Kleuren variëren per punt of Kleuren variëren per segment in. Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

Gegevenslabels toevoegen

U kunt gegevenslabels toevoegen om de waarden van de gegevenspunten uit het Excel-werkblad in de grafiek weer te geven.

  1. Klik in het menu Beeld op Afdrukindeling.

  2. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

  3. Klik onder Labels op Gegevenslabels en klik in het bovenste deel van de lijst op het gewenste type gegevenslabel.

    tabblad grafiekindling, groep labels

  4. Klik onder Labels op Gegevenslabels en klik in het onderste deel van de lijst op de plaats waar het gegevenslabel moet worden weergegeven.

    Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

Een gegevenstabel toevoegen

  1. Klik in het menu Beeld op Afdrukindeling.

  2. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

  3. Klik onder Labels op Gegevenstabel en klik vervolgens op de gewenste optie.

    tabblad grafiekindling, groep labels

    Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

Datums weergeven op een horizontale as

Wanneer u een grafiek maakt op basis van gegevens met datums, waarbij deze datums langs de horizontale as in de grafiek worden weergegeven, wordt de horizontale as automatisch in een datum-as (met tijdsindeling) gewijzigd door Office. U kunt een horizontale as ook handmatig in een datum-as wijzigen. Op een datum-as worden datums in chronologische volgorde weergegeven volgens ingestelde intervallen of basiseenheden, zoals het aantal dagen, maanden of jaren, zelfs als de datums in het Excel-blad niet opeenvolgend zijn of dezelfde basiseenheden hebben.

Standaard gebruikt Office het kleinste verschil tussen twee datums in de gegevens om de basiseenheden voor de datum-as vast te stellen. Als u bijvoorbeeld gegevens over aandelenprijzen hebt waarbij het kleinste verschil tussen de datums zeven dagen is, stelt Office de basiseenheid in op dagen, maar u kunt de basiseenheid in maanden of jaren wijzigen als u de prestaties van het aandeel over een langere periode wilt bekijken.

  1. Klik in het menu Beeld op Afdrukindeling.

  2. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

  3. Zorg ervoor dat voor de as die u wilt wijzigen, de aslabels worden weergegeven.

  4. Klik onder Assen op Assen, wijs Horizontale as aan en klik vervolgens op Opties voor as.

    Tabblad Grafiekindeling, groep Assen

  5. Klik in het navigatievenster op Schaal en klik onder Type horizontale as op Datum.

    Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

    Opmerking : Als de datums nog steeds niet als as met tijdsindeling worden weergegeven in de grafiek nadat u deze procedure hebt gevolgd, controleert u of de aslabels in de datumnotatie zijn ingevoerd in de Excel-tabel, bijvoorbeeld 01-05-08 of Mei-08.

Zie ook

Een grafiek maken

Een grafiek wijzigen

PowerPoint

U kunt een grafiek maken in Excel, Word en PowerPoint. De grafiekgegevens worden echter ingevoerd en opgeslagen in een Excel-blad. Als u een grafiek invoegt in Word of PowerPoint, wordt een nieuw blad geopend in Excel. Als u een Word-document of PowerPoint-presentatie met een grafiek opslaat, worden de onderliggende Excel-gegevens van de grafiek automatisch opgeslagen in het Word-document of de PowerPoint-presentatie.

Belangrijk : U moet Excel hebben geïnstalleerd om te maken of wijzigen van een grafiek. U kunt een exemplaar van Excel op de Microsoft-websiterangschikken.

Voer een van de volgende handelingen uit:

Gegevens in een grafiek bewerken

Nadat u een grafiek hebt gemaakt, kunt u de gegevens in het Excel-werkblad bewerken. De wijzigingen worden zichtbaar in de grafiek.

  1. Klik op de grafiek.

  2. Klik op het tabblad Grafieken onder Gegevens op de pijl naast Bewerken en klik op Gegevens bewerken in Excel.

    Tabblad Grafieken, groep Gegevens

    De gegevenstabel voor de grafiek wordt in Excel geopend en weergegeven.

    Gegevenstabel voor een Office-grafiek

  3. Als u meer rijen en kolommen wilt opnemen in de grafiek, houdt u de aanwijzer boven de rechterbenedenhoek van de geselecteerde gegevens en sleept u om aanvullende gegevens te selecteren. In het volgende voorbeeld wordt de tabel uitgebreid met aanvullende categorieën en gegevensreeksen.

    Meer gegevens voor een Office-grafiek selecteren

  4. Als u gegevens aan een cel wilt toevoegen of gegevens in een cel wilt bewerken, klikt u eerst op de cel en brengt u vervolgens de wijziging aan.

  5. Als u de wijzigingen wilt bekijken, schakelt u over naar PowerPoint.

Een andere grafiek-as de nadruk geven

Nadat u een grafiek hebt gemaakt, wilt u de tabelrijen en -kolommen mogelijk op een andere manier weergeven in de grafiek.  In uw eerste versie van een grafiek worden bijvoorbeeld de rijen met gegevens uit de tabel op de verticale as (waardeas) van de grafiek weergegeven en de kolommen met gegevens op de horizontale as (categorieas). In het volgende voorbeeld wordt de verkoop per instrument benadrukt.

Grafiek voor verkoop per categorie

Als u echter in de grafiek de nadruk wilt leggen op de verkopen per maand, kunt u de manier wijzigen waarop de grafiek wordt weergegeven.

Grafiek voor verkoop per maand

  1. Klik op de grafiek.

  2. Klik op het tabblad Grafieken onder Gegevens op Reeks tekenen op rij reeks tekenen op rij of Reeks tekenen op kolom Reeks tekenen op kolom .

    Tabblad Grafieken, groep Gegevens

    Als Overschakelen tussen tekeningen niet beschikbaar is

    Overschakelen tussen tekeningen is alleen beschikbaar wanneer de Excel-gegevenstabel van de grafiek is geopend en alleen voor bepaalde grafiektypen.

    1. Klik op de grafiek.

    2. Klik op het tabblad Grafieken onder Gegevens op de pijl naast Bewerken en klik op Gegevens bewerken in Excel. Tabblad Grafieken, groep Gegevens

De plaats van de gegevensreeks in de volgorde wijzigen

Als u de plaats van de gegevensreeks in de volgorde wilt wijzigen, moet u werken met een grafiek die meer dan één gegevensreeks heeft.

  1. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks en klik vervolgens op het tabblad Grafiekindeling.

    Klik bijvoorbeeld in een kolomgrafiek op een kolom om alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren.

  2. Klik onder Huidige selectie op Selectie opmaken.

    Tabblad Grafieken, groep Huidige selectie

  3. Klik in het navigatiedeelvenster op Volgorde, klik op de naam van een gegevensreeks en klik vervolgens op Omhoog of Omlaag.

    Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

    Opmerking : Voor de meeste grafiektypen geldt dat het wijzigen van de plaats van de gegevensreeks in de volgorde invloed heeft op zowel de legenda als de grafiek zelf.

Een gegevensreeks verwijderen of toevoegen

  1. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks en klik vervolgens op het tabblad Grafieken.

    Klik bijvoorbeeld in een kolomgrafiek op een kolom om alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren.

  2. Klik onder Gegevens op de pijl naast Bewerken en klik op Gegevens bewerken in Excel.

    Tabblad Grafieken, groep Gegevens

  3. Voer in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren een van de volgende handelingen uit:

Handeling

Werkwijze

Een reeks verwijderen

Selecteer onder Reeks de gegevensreeks die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.

Een reeks toevoegen

Klik onder Reeks op Toevoegen en selecteer vervolgens in het Excel-werkblad alle gegevens die u in de grafiek wilt opnemen.

De opvulkleur van de gegevensreeks wijzigen

  1. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks en klik vervolgens op het tabblad Opmaak.

    Klik bijvoorbeeld in een kolomgrafiek op een kolom om alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren.

  2. Klik onder Grafiekelementstijlen op de pijl naast Opvullen Knop Vulkleur en klik vervolgens op de gewenste kleur.

    Tip : Als u elk gegevenspunt een andere kleur wilt geven in een grafiek met slechts één gegevensreeks, klikt u op de reeks en klikt u vervolgens op het tabblad Grafiekindeling. Klik onder Huidige selectie op Selectie opmaken. Klik in het navigatiedeelvenster op Opvullen en schakel vervolgens, afhankelijk van het type grafiek, het selectievakje Kleuren variëren per punt of Kleuren variëren per segment in. Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

Gegevenslabels toevoegen

U kunt gegevenslabels toevoegen om de waarden van de gegevenspunten uit het Excel-werkblad in de grafiek weer te geven.

  1. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

  2. Klik onder Labels op Gegevenslabels en klik in het bovenste deel van de lijst op het gewenste type gegevenslabel.

    tabblad grafiekindling, groep labels

  3. Klik onder Labels op Gegevenslabels en klik in het onderste deel van de lijst op de plaats waar het gegevenslabel moet worden weergegeven.

    Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

Een gegevenstabel toevoegen

  1. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

  2. Klik onder Labels op Gegevenstabel en klik vervolgens op de gewenste optie.

    tabblad grafiekindling, groep labels

    Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

Datums weergeven op een horizontale as

Wanneer u een grafiek maakt op basis van gegevens met datums, waarbij deze datums langs de horizontale as in de grafiek worden weergegeven, wordt de horizontale as automatisch in een datum-as (met tijdsindeling) gewijzigd door Office. U kunt een horizontale as ook handmatig in een datum-as wijzigen. Op een datum-as worden datums in chronologische volgorde weergegeven volgens ingestelde intervallen of basiseenheden, zoals het aantal dagen, maanden of jaren, zelfs als de datums in het Excel-blad niet opeenvolgend zijn of dezelfde basiseenheden hebben.

Standaard gebruikt Office het kleinste verschil tussen twee datums in de gegevens om de basiseenheden voor de datum-as vast te stellen. Als u bijvoorbeeld gegevens over aandelenprijzen hebt waarbij het kleinste verschil tussen de datums zeven dagen is, stelt Office de basiseenheid in op dagen, maar u kunt de basiseenheid in maanden of jaren wijzigen als u de prestaties van het aandeel over een langere periode wilt bekijken.

  1. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

  2. Zorg ervoor dat voor de as die u wilt wijzigen, de aslabels worden weergegeven.

  3. Klik onder Assen op Assen, wijs Horizontale as aan en klik vervolgens op Opties voor as.

    Tabblad Grafiekindeling, groep Assen

  4. Klik in het navigatievenster op Schaal en klik onder Type horizontale as op Datum.

    Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

    Opmerking : Als de datums nog steeds niet als as met tijdsindeling worden weergegeven in de grafiek nadat u deze procedure hebt gevolgd, controleert u of de aslabels in de datumnotatie zijn ingevoerd in de Excel-tabel, bijvoorbeeld 01-05-08 of Mei-08.

Zie ook

Een grafiek maken

Een grafiek wijzigen

Excel

Ga op een van de volgende manieren te werk:

Gegevens in een grafiek bewerken

Nadat u een grafiek hebt gemaakt, kunt u de gegevens in het Excel-werkblad bewerken. De wijzigingen worden zichtbaar in de grafiek.

  1. Klik op de grafiek.

    De gegevenstabel die voor de grafiek wordt gebruikt, wordt gemarkeerd in Excel. Een paarse omtrek geeft een rij of kolom aan die voor de categorieas wordt gebruikt. Een groene omtrek geeft een rij of kolom aan die labels van een gegevensreeks bevat. Een blauwe omtrek geeft de gegevenspunten aan die worden weergegeven in de grafiek.

    Excel-gegevenstabel voor een grafiek

    Bijschrift 1 Labels van een gegevensreeks

    Afbeelding van knop Waarden voor de categorieas

    bijschrift 3 Gegevenspunten die worden weergegeven in de grafiek

  2. Als u meer rijen en kolommen wilt opnemen in de grafiek, houdt u de aanwijzer boven de rechterbenedenhoek van de geselecteerde gegevens en sleept u om aanvullende gegevens te selecteren. In het volgende voorbeeld wordt de tabel uitgebreid met aanvullende categorieën en gegevensreeksen.

    Meer gegevens voor een Excel-grafiek selecteren

    Tip : U kunt rijen en kolommen in de tabel verbergen om te voorkomen dat bepaalde gegevens worden weergegeven in de grafiek.

  3. Als u gegevens aan een cel wilt toevoegen of gegevens in een cel wilt bewerken, klikt u eerst op de cel en brengt u vervolgens de wijziging aan.

Een andere grafiek-as de nadruk geven

Nadat u een grafiek hebt gemaakt, wilt u de tabelrijen en -kolommen mogelijk op een andere manier weergeven in de grafiek.  In uw eerste versie van een grafiek worden bijvoorbeeld de rijen met gegevens uit de tabel op de verticale as (waardeas) van de grafiek weergegeven en de kolommen met gegevens op de horizontale as (categorieas). In het volgende voorbeeld wordt de verkoop per instrument benadrukt.

Grafiek voor verkoop per categorie

Als u echter in de grafiek de nadruk wilt leggen op de verkopen per maand, kunt u de manier wijzigen waarop de grafiek wordt weergegeven.

Grafiek voor verkoop per maand

  1. Klik op de grafiek.

  2. Klik op het tabblad Grafieken onder Gegevens op Reeks tekenen op rij reeks tekenen op rij of Reeks tekenen op kolom Reeks tekenen op kolom .

    Tabblad Grafieken in Excel, groep Gegevens

De plaats van de gegevensreeks in de volgorde wijzigen

Als u de plaats van de gegevensreeks in de volgorde wilt wijzigen, moet u werken met een grafiek die meer dan één gegevensreeks heeft.

  1. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks en klik vervolgens op het tabblad Grafiekindeling.

    Klik bijvoorbeeld in een kolomgrafiek op een kolom om alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren.

  2. Klik onder Huidige selectie op Selectie opmaken.

    Tabblad Grafieken, groep Huidige selectie

  3. Klik in het navigatiedeelvenster op Volgorde, klik op de naam van een gegevensreeks en klik vervolgens op Omhoog of Omlaag.

    Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

    Opmerking : Voor de meeste grafiektypen geldt dat het wijzigen van de plaats van de gegevensreeks in de volgorde invloed heeft op zowel de legenda als de grafiek zelf.

Een gegevensreeks verwijderen of toevoegen

  1. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks en klik vervolgens op het tabblad Grafieken.

    Klik bijvoorbeeld in een kolomgrafiek op een kolom om alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren.

  2. Klik onder Gegevens op Selecteren.

    Tabblad Grafieken in Excel, groep Gegevens

  3. Voer in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren een van de volgende handelingen uit:

Handeling

Werkwijze

Een reeks verwijderen

Selecteer onder Reeks de gegevensreeks die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.

Een reeks toevoegen

Klik onder Reeks op Toevoegen en selecteer vervolgens in het Excel-werkblad alle gegevens die u in de grafiek wilt opnemen.

De opvulkleur van de gegevensreeks wijzigen

  1. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks en klik vervolgens op het tabblad Opmaak.

    Klik bijvoorbeeld in een kolomgrafiek op een kolom om alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren.

  2. Klik onder Grafiekelementstijlen op de pijl naast Opvullen Knop Vulkleur en klik vervolgens op de gewenste kleur.

    Tip : Als u elk gegevenspunt een andere kleur wilt geven in een grafiek met slechts één gegevensreeks, klikt u op de reeks en klikt u vervolgens op het tabblad Grafiekindeling. Klik onder Huidige selectie op Selectie opmaken. Klik in het navigatiedeelvenster op Opvullen en schakel vervolgens, afhankelijk van het type grafiek, het selectievakje Kleuren variëren per punt of Kleuren variëren per segment in. Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

Gegevenslabels toevoegen

U kunt gegevenslabels toevoegen om de waarden van de gegevenspunten uit het Excel-werkblad in de grafiek weer te geven.

  1. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

  2. Klik onder Labels op Gegevenslabels en klik in het bovenste deel van de lijst op het gewenste type gegevenslabel.

    tabblad grafiekindling, groep labels

  3. Klik onder Labels op Gegevenslabels en klik in het onderste deel van de lijst op de plaats waar het gegevenslabel moet worden weergegeven.

    Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

Een gegevenstabel toevoegen

  1. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

  2. Klik onder Labels op Gegevenstabel en klik vervolgens op de gewenste optie.

    tabblad grafiekindling, groep labels

    Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

Datums weergeven op een horizontale as

Wanneer u een grafiek maakt op basis van gegevens met datums, waarbij deze datums langs de horizontale as in de grafiek worden weergegeven, wordt de horizontale as automatisch in een datum-as (met tijdsindeling) gewijzigd door Office. U kunt een horizontale as ook handmatig in een datum-as wijzigen. Op een datum-as worden datums in chronologische volgorde weergegeven volgens ingestelde intervallen of basiseenheden, zoals het aantal dagen, maanden of jaren, zelfs als de datums in het Excel-blad niet opeenvolgend zijn of dezelfde basiseenheden hebben.

Standaard gebruikt Office het kleinste verschil tussen twee datums in de gegevens om de basiseenheden voor de datum-as vast te stellen. Als u bijvoorbeeld gegevens over aandelenprijzen hebt waarbij het kleinste verschil tussen de datums zeven dagen is, stelt Office de basiseenheid in op dagen, maar u kunt de basiseenheid in maanden of jaren wijzigen als u de prestaties van het aandeel over een langere periode wilt bekijken.

  1. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

  2. Zorg ervoor dat voor de as die u wilt wijzigen, de aslabels worden weergegeven.

  3. Klik onder Assen op Assen, wijs Horizontale as aan en klik vervolgens op Opties voor as.

    Tabblad Grafiekindeling, groep Assen

  4. Klik in het navigatievenster op Schaal en klik onder Type horizontale as op Datum.

    Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

    Opmerking : Als u de volgende procedure en de grafiek wordt de datums niet als een as met tijdsindeling weergegeven, zorg dat de aslabels in datumnotatie in de Excel-tabel, bijvoorbeeld 01-05-08 of mei-08zijn geschreven. Meer informatie over het opmaken van cellen als datums, raadpleegt u weergave datums, tijden, valuta, breuken of percentages.

Zie ook

Een grafiek maken

Een grafiek wijzigen

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×