Gegevens in een werkmap filteren in de browser

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Filteren van gegevens is een snelle en eenvoudige manier om te maken van een subset van gegevens in een bereik van cellen of in een tabelkolom bevindt. Gefilterde gegevens worden alleen de rijen die voldoen aan criteria die u opgeeft weergegeven en verborgen rijen die u niet wilt weergeven. U kunt ook filteren op meer dan één kolom. Filters zijn toegevoegde. Elk extra filter dat u hebt toegepast werkt alleen de subset met gegevens die zijn gemaakt met het huidige filter en kunnen daarom verder wordt de subset met gegevens beperkt. U kunt dus eerst filteren op gegevens uit het jaar 2008 en klik vervolgens op gegevens uit Frankrijk. De resulterende informatie bevat alleen de gegevens die u hebt toegepast aan Frankrijk in 2008.

U kunt filteren op een lijst met waarden of op criteria.

Wat wilt u doen?

Tekst filteren

Getallen filteren

Datums of tijden filteren

Filteren op hoogste of laagste getallen

Een filter voor een kolom wissen

Meer informatie over mogelijke problemen met het filteren van gegevens

Tekst filteren

 1. Zoek een kolom die alfanumerieke gegevens bevat.

 2. Klik op de pijl Filtervervolgkeuzepijl in de kolomkop.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  Selecteren in een lijst met tekstwaarden    

  1. Klik op Filteren.

  2. Schakel in de lijst met tekstwaarden een of meer tekstwaarden in of uit waarop u wilt filteren.

   De lijst met tekstwaarden kan maximaal 1000 items bevatten. Als de lijst erg lang is, kunt u bovenaan (Alles selecteren) uitschakelen en vervolgens de specifieke tekstwaarden inschakelen waarop u wilt filteren.

   Criteria maken    

  3. Wijs Tekstfilters aan en klik op een van de vergelijkingsoperator of klik op Aangepast filter.

   Als u bijvoorbeeld wilt filteren op tekst die begint met een bepaalde letter, selecteert u Begint met. Als u wilt filteren op bepaalde letters ergens in de tekst, selecteert u Bevat.

  4. In het dialoogvenster Aangepast filter typt u tekst in het vak aan de rechterzijde.

   Typ J als u wilt filteren op tekst die begint met de letter 'J', en typ bel als u wilt filteren op tekst die de letters 'bel' bevat.

   Als u tekstwaarden wilt zoeken die slechts gedeeltelijk identiek hoeven te zijn, gebruikt u een jokerteken.

   In de volgende tabel worden de jokertekens beschreven die u kunt gebruiken als vergelijkingscriteria voor tekstfilters.

Gebruik

Gewenste zoekresultaat

? (vraagteken)

Eén willekeurig teken
Zo vindt u met smi? bijvoorbeeld 'smit' en 'smid'.

* (sterretje)

Een willekeurig aantal tekens
Zo vindt u met 'g*d' bijvoorbeeld 'goed' en 'gereed'.

~ (tilde) gevolgd door ?, * of ~

Een vraagteken, sterretje of tilde
Zo vindt u met fy06~? 'fy06?'.

Naar boven

Getallen filteren

 1. Zoek een kolom die numerieke gegevens bevat.

 2. Klik op de pijl Filtervervolgkeuzepijl in de kolomkop.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  Selecteren in een lijst met getallen    

  1. Klik op Filteren.

  2. Schakel in de lijst met getallen een of meer getallen in of uit waarop u wilt filteren.

   De lijst met getallen kan maximaal 1000 items bevatten. Als de lijst erg lang is, kunt u bovenaan (Alles selecteren) uitschakelen en vervolgens de specifieke getallen selecteren waarop u wilt filteren.

   Criteria maken    

  3. Wijs Getalfilters aan en klik vervolgens op een van de vergelijkingsoperator of klik op Aangepast filter.

   Als u bijvoorbeeld wilt filteren op een boven- of ondergrens van getallen, selecteert u Tussen.

  4. In het dialoogvenster Aangepast AutoFilter typt u een getal of getallen in het vak aan de rechterzijde.

   Als u bijvoorbeeld wilt filteren op een onderlimiet van 25 en een bovenlimiet van 50, geeft u 25 en 50 op.

Naar boven

Datums of tijden filteren

 1. Zoek een kolom die datums of tijden bevat.

 2. Klik op de pijl Filtervervolgkeuzepijl in de kolomkop.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  Selecteren in een lijst met datums of tijden    

  1. Klik op Filteren.

  2. Selecteer of wis in de lijst met datums of tijden een of meer datums of tijden waarop u wilt filteren.

   Standaard worden tijdens het filterproces alle datums in het bereik gegroepeerd in een hiërarchie van jaren, maanden en dagen. Wanneer u een niveau in de hiërarchie selecteert of wist, worden automatisch alle datums geselecteerd of gewist die onder dat niveau zijn genest. Als u bijvoorbeeld 2006 selecteert, worden in de webviewer de maanden onder 2006 weergegeven en vervolgens de dagen onder de naam van elke maand.

   De lijst kan maximaal 1000 waarden bevatten. Als de lijst erg lang is, kunt u bovenaan (Alles selecteren) uitschakelen en vervolgens de waarden inschakelen waarop u wilt filteren.

   Criteria maken    

  3. Wijs Datumfilters aan en voer een van de volgende handelingen uit:

   Algemeen filter    

   Een algemeen filter is een op basis van een vergelijkingsoperator. Als u wilt een algemeen filter gebruiken, als volgt:

   1. Klik op een van de vergelijkingsoperators (Is gelijk aan, Voor, Na of Tussen) of klik op Aangepast filter.

   2. In het dialoogvenster Aangepast filter typt u een datum of tijd in het vak aan de rechterzijde.

    Als u bijvoorbeeld wilt filteren op een boven- en onderlimiet, selecteert u Tussen.

   3. In het dialoogvenster Aangepast filter typt u een datum of tijd in het vak of de vakken aan de rechterzijde.

    Als u bijvoorbeeld wilt filteren op een datum vóór '1-3-2006' en een datum na '1-6-2006', voert u 1-3-2006 en 1-6-2006 in.

    Dynamisch filter    

    Een dynamisch filter is een filter waarbij de criteria kunnen veranderen wanneer u het filter opnieuw toepast. Als u een dynamisch filter wilt gebruiken, klikt u op een van de vooraf gedefinieerde datumopdrachten.

    Als u bijvoorbeeld in het menu Alle datums in de periode alle datums op de huidige datum wilt filteren, selecteert u Vandaag. Als u alle datums op de volgende maand wilt filteren, selecteert u Volgende maand.

    Notities: .

    • Met de opdrachten in het menu Alle datums in de periode, zoals Januari of Kwartaal 2, kunt u op een bepaalde periode filteren die onafhankelijk van het jaar is. Dit kan handig zijn als u bijvoorbeeld de verkoop in een bepaalde periode wilt vergelijken over een periode van enkele jaren.

    • Met de filteroptie Dit jaar en Jaar tot datum worden toekomstige datums op een verschillende manier verwerkt. Met Dit jaar kunnen toekomstige datums voor het huidige jaar als resultaat worden gegeven, terwijl met Jaar tot datum alleen datums tot en met de huidige datum als resultaat kunnen worden gegeven.

Naar boven

Filteren op hoogste of laagste getallen

 1. Zoek een kolom die numerieke gegevens bevat.

 2. Klik op de pijl Filtervervolgkeuzepijl in de kolomkop.

 3. Wijs Getalfilters aan en selecteer vervolgens Top 10.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Top 10-filter.

  1. Klik in het vak aan de linkerkant op de bovenste of onderste. Het filter bepaalt de hoogste en laagste waarden op basis van het oorspronkelijke bereik van cellen. Deze geen gebruikmaakt van de gefilterde subset met gegevens.

  2. Typ in het vak in het midden een getal tussen tussen 1 en 255 voor Items of tussen 0,00 en 100,00 voor Procent.

  3. Voer in het vak aan de rechterkant een van de volgende handelingen uit:

   • Als u wilt filteren op getal, klikt u op Items.

   • Als u wilt filteren op percentage, klikt u op Procent.

Naar boven

Een filter voor een kolom wissen

 • Schakel het filter voor een kolom, klikt u op het Filter knop Pictogram van toegepast filter op de kolomkop en klik vervolgens op Filter van < naam > wissen.

Naar boven

Informatie over mogelijke problemen bij het filteren van gegevens

Hierna volgen enkele problemen die ervoor kunnen zorgen dat u niet of slechts beperkt kunt filteren.

Vermijd mengen notaties    Voor de beste resultaten verschillende auteur van de werkmap geen indelingen, zoals tekst en getal of getal en datum in dezelfde kolom omdat slechts één type van de filteropdracht beschikbaar voor elke kolom is. Als er een combinatie van de indelingen is, weergegeven in het dialoogvenster filter de meest voorkomende opslagindeling indeling. Als de kolom drie waarden die zijn opgeslagen als getal en vier als tekst bevat, geeft het filterproces bijvoorbeeld tekst Filters.

Er zijn mogelijk meer gefilterde rijen dan de limiet van het maximum aantal rijen weergeven    Als het aantal rijen die overeenkomen met het filter groter is dan het maximum aantal rijen in de werkmap weergegeven, klikt u vervolgens de eerste set gefilterde rijen tot het huidige maximale aantal in de Web-based-viewer wordt weergegeven. Als u wilt zien alle gefilterde rijen, moet u mogelijk pagina's naar de volgende schuifbalkgebied. Als de werkmap zich in een Excel Web Access-webonderdeel, is het mogelijk om uit te breiden van het aantal rijen waarin het webonderdeel worden weergegeven.

Niet-afdrukbare tekens kunnen voorkomen dat filteren    De Web-based-viewer kan niet filteren van gegevens in een kolom die tekens met een ANSI-waarde van 0 tot 32, die niet-afdrukbare tekens bevat. In een Excel-werkmap, wordt in deze tekens bevat een rechthoekig vak weergeven als een vervangend teken. Auteur van de werkmap moet om gegevens te filteren, verwijder deze niet-afdrukbare tekens of vervang deze velden door een teken afdrukken.

Berekende leden in draaitabelrapporten    U kunt een filter waarin een berekend lid (aangegeven met een blauwe kleur) zijn gecombineerd met een ander item, waaronder andere berekende leden toepassen. Gebruik een filter met een berekend lid, zorgt ervoor dat u slechts één berekend lid selecteert. Als u twee of meer items selecteert, kunt u een berekende leden verwijderen.

Metagegevens van draaitabel zijn mogelijk zichtbaar     Als u de auteur bent van een werkmap en u publiceert een werkmap met een OLAP-draaitabelrapport waar filtering op is toegepast, is het mogelijk dat gebruikers de metagegevens van een verborgen veld kunnen zien. Als u deze gegevens vertrouwelijk wilt houden, moet u geen filtering inschakelen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×