Gegevens in een query bewerken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In sommige gevallen is het niet mogelijk gegevens in de gegevensbladweergave van een query te bewerken en zo de gegevens in de onderliggende tabel te wijzigen. In dit artikel wordt beschreven in welke gevallen u querygegevens wel kunt bewerken, in welke gevallen u querygegevens niet kunt bewerken en hoe u het ontwerp van een query zodanig kunt wijzigen dat u de onderliggende gegevens wel kunt bewerken.

In dit artikel

Inleiding

Wanneer kan ik gegevens in een query bewerken?

Wanneer kan ik gegevens in een query niet bewerken?

Hoe kan ik een query zodanig wijzigen dat ik de querygegevens wel kan bewerken?

Inleiding

Wanneer u een query opent in de gegevensbladweergave kan het zijn dat u een foutje in de gegevens opmerkt of verouderde informatie ontdekt die bewerkt moet worden. U kunt de gegevens wellicht rechtstreeks bewerken in het gegevensblad van de query, maar dit hangt af van de wijze waarop de query is opgesteld.

Als u probeert de gegevens te bewerken in het gegevensblad van de query en er gebeurt niets, of u hoort een Windows-signaal en de bewerking wordt niet uitgevoerd, kunt u de gegevens in de query niet bewerken. In sommige gevallen is de query zelf niet beschikbaar voor bewerking, bijvoorbeeld als het een kruistabelquery betreft. In andere gevallen is alleen het veld dat u probeert te bewerken niet beschikbaar voor bewerking, bijvoorbeeld als het veld is gebaseerd op een statistische functie, zoals Gemiddelde. In beide gevallen kunt u wel iets doen om bewerking van de query toch mogelijk te maken.

Naast het bewerken van de gegevens in de gegevensbladweergave van een query, kunt u ook een bijwerkquery gebruiken om de gegevens in een tabel bij te werken. Het gebruik van bijwerkquery's valt buiten het bestek van dit artikel.

Zie het artikel maken en een bijwerkquery uitvoerenvoor meer informatie over bijwerkquery's.

Als u gegevens wilt bewerken in de gegevensbladweergave van een query is het in de meeste gevallen de bedoeling dat deze wijzigingen worden opgeslagen in de tabellen waarop de query is gebaseerd. Het kan echter zijn dat u de gegevens in die tabellen niet wilt veranderen, maar wel de gegevens wilt bewerken en de bewerkte gegevens na voltooiing wilt behouden. In dat geval kunt u een tabelmaakquery gebruiken om eerst een nieuwe tabel te maken waarvan u de gegevens wel kunt bewerken. U kunt een tabelmaakquery ook gebruiken om het resultaat van query waarmee geen bewerkingen kunnen worden uitgevoerd als nieuwe tabel op te slaan en vervolgens de gegevens in die nieuwe tabel te bewerken. In dit artikel wordt het maken en uitvoeren van tabelmaakquery's niet verder besproken.

Zie het artikel Tabelmaakquery's maken voor meer informatie over tabelmaakquery's.

Naar boven

Wanneer kan ik gegevens in een query bewerken?

U kunt de gegevens in een query altijd bewerken wanneer de query is gebaseerd op slechts één tabel of op twee tabellen die een een-op-een-relatie met elkaar hebben.

Opmerking: Ook als gegevens in een query wel kunnen worden bewerkt, kan het nog steeds gebeuren dat sommige velden niet beschikbaar zijn voor bewerking. Deze gevallen worden besproken in het volgende gedeelte.

Naar boven

Wanneer kan ik gegevens in een query niet bewerken?

U kunt de gegevens in een query nooit bewerken wanneer:

 • De query een kruistabelquery is.

 • De query een SQL-query is.

 • Het veld dat u probeert te bewerken een berekend veld is. In dit geval kunt u mogelijk wel de andere velden bewerken.

 • De query is gebaseerd op drie of meer tabellen met een veel-op-een-op-veel-relatie.

  Opmerking: Hoewel u niet in dit geval het querygegevensblad bewerken, kunt u de gegevens in een formulier bewerken wanneer de eigenschap RecordsetType van het formulier is ingesteld op Dynaset (Inconsistent bijwerken).

 • De query een GROUP BY-component bevat.

Naar boven

Hoe kan ik een query zodanig wijzigen dat ik de querygegevens wel kan bewerken?

In de volgende tabel ziet u links gevallen waarin u een query niet kunt bewerken en rechts methoden waarmee u het gegevensblad van de query beschikbaar voor bewerking kunt maken.

U kunt de waarden in een querygegevensblad niet bewerken als:

Ga als volgt te werk om het querygegevensblad beschikbaar voor bewerking te maken:

De eigenschap Unieke waarden van de query is ingesteld op Ja.

Stel de eigenschap Unieke waarden van de query in op Nee.

Zie het volgende gedeelte, De eigenschap Unieke waarden instellen op Nee voor meer informatie over het instellen van deze eigenschap.

De query een gekoppelde ODBC-database-databasetabel zonder unieke index of een Paradox-tabel zonder primaire sleutel bevat.

Voeg een primaire sleutel of een unieke index toe aan de gekoppelde tabel met behulp van de methoden die door de leverancier van de gekoppelde database beschikbaar zijn gemaakt.

U voor de onderliggende tabel niet beschikt over de machtiging Gegevens bijwerken.

Wijs de machtiging Gegevens bijwerken toe.

De query meer dan één tabel of één query bevat en de tabellen of de query's niet verbonden zijn door een joinlijn in de ontwerpweergave.

Maak de juiste joins.

Zie het gedeelte Joins maken voor meer informatie over het maken van joins.

De database als alleen-lezen bestand is geopend of zich op een schijf met het kenmerk Alleen-lezen bevindt.

Sluit de database en open de database opnieuw zonder Openen als alleen-lezen te selecteren. Indien de database zich op een schijf met het kenmerk Alleen-lezen bevindt, verwijdert u het kenmerk Alleen-lezen van de schijf of verplaatst u de database naar een schijf die niet Alleen-lezen is.

Het veld in de record die u wilt bijwerken is verwijderd of vergrendeld door een andere gebruiker.

Wacht totdat de vergrendeling van de record wordt opgeheven. Een vergrendelde record kan worden bijgewerkt zodra de vergrendeling van de record is opgeheven. Wacht totdat de andere gebruiker de bewerking heeft voltooid als gevolg waarvan de record is vergrendeld.

De query gebaseerd is op tabellen met een een-op-veel-relatie en het joinveld aan de 'veel'-kant van de relatie geen uitvoerveld is. In dit geval kunnen de gegevens in het joinveld aan de 'een'-kant van de relatie niet worden bewerkt.

Voeg het joinveld aan de 'veel'-kant van de relatie toe aan de uitvoervelden van de query.

Zie het gedeelte Het joinveld aan de 'veel'-kant van de relatie toevoegen aan de uitvoervelden van de query voor meer informatie over het toevoegen van joinvelden.

Het joinveld aan de 'veel'-kant van de relatie zich aan de 'een'-kant bevindt (nadat u de gegevens hebt bewerkt).

Druk op SHIFT+F9 om uw wijzigingen op te slaan en de query te vernieuwen.

Er zich een leeg veld bevindt in de tabel aan de 'een'-kant van een een-op-veel-relatie en de join een right outer join is.

Controleer of het veld aan de 'een'-kant een waarde bevat. U kunt het joinveld aan de 'veel'-kant alleen bewerken als het desbetreffende veld aan de 'een'-kant een waarde bevat.

U een gekoppelde ODBC-databasetabel gebruikt en de queryresultaten niet alle velden uit de unieke index van de gekoppelde tabel bevatten.

Voeg alle velden uit de unieke index van de ODBC-tabel toe aan de uitvoervelden van de query.

Zie het gedeelte Unieke indexvelden uit een gekoppelde ODBC-tabel toevoegen voor meer informatie over het toevoegen van velden.


Naar boven

De eigenschap Unieke waarden instellen op Nee

 1. Open de query in de ontwerpweergave.

 2. Als het eigenschappenvenster nog niet geopend is, opent u het venster door op F4 te drukken. Klik één keer in het ontwerpraster van de query om te controleren of het eigenschappenvenster de query-eigenschappen weergeeft en niet de veldeigenschappen.

 3. Ga in het eigenschappenvenster naar de eigenschap Unieke waarden. Klik op het vak ernaast, klik op de pijl in dat vak en vervolgens op Nee.

Joins maken

 1. Open de query in de ontwerpweergave.

 2. Voor elke tabel of query die u aan elkaar wilt koppelen, sleept u het joinveld van die tabel of query naar het corresponderende veld in de tabel of query waarmee u de join tot stand wilt brengen.

Zie het artikel Tabellen en query's koppelen voor meer informatie over het maken van joins.

Het joinveld aan de 'veel'-kant van de relatie toevoegen aan de uitvoervelden van de query

 1. Open de query in de ontwerpweergave.

 2. Zoek in de ontwerpfunctie voor query's de join op die correspondeert met de een-op-veel-relatie.

 3. Dubbelklik op het joinveld aan de 'veel'-kant van de een-op-veel-relatie. Het joinveld verschijnt in het veldraster, waarmee wordt aangegeven dat het nu een uitvoerveld is.

Unieke indexvelden uit een gekoppelde ODBC-tabel toevoegen

 1. Open de query in de ontwerpweergave.

 2. Zoek in de ontwerpfunctie voor query's de gekoppelde ODBC-tabel op.

 3. De unieke indexvelden hebben een sleutelsymbool naast de veldnaam. Dubbelklik op elk veld dat zich niet reeds in het veldraster bevindt. Elk aangeklikt veld verschijnt in het veldraster, waarmee wordt aangegeven dat het nu een uitvoerveld is.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×