Gegevens in een gegevensweergave sorteren en groeperen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Met Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kunt u gegevens in een gegevensweergave eenvoudig sorteren en groeperen.

Als u gegevens in een gegevensweergave sorteert, wijzigt u de volgorde waarin de gegevens worden getoond. Met behulp van een andere sorteervolgorde kunt u records op een andere manier rangschikken en zo een beter inzicht in uw gegevens verkrijgen. Veelgebruikte sorteervolgorden zijn de alfabetische en de numerieke volgorde. Het is ook mogelijk geavanceerde sorteerbewerkingen uit te voeren die op een expressie zijn gebaseerd.

Als u gegevens in een gegevensweergave groepeert, wordt deze bewerking uitgevoerd op basis van criteria die u hebt opgegeven. Sorteren en groeperen zijn bewerkingen die aan elkaar zijn gerelateerd. U kunt velden pas groeperen nadat u een sorteervolgorde hebt opgegeven. Als u bijvoorbeeld een productlijst alfabetisch sorteert zodat alle productnamen die met een 'A' beginnen boven aan de lijst staan, hebt u een eenvoudige groepeerbewerking uitgevoerd. Met de groepskoptekst kunt u elke groep in een gegevensweergave uitvouwen of samenvouwen.

Als u gegevens in een gegevensweergave met Office SharePoint Designer 2007 sorteert of groepeert, ziet u de gegevens standaard in de sorteer- of groepeervolgorde die u hebt opgegeven. Het is ook mogelijk een werkbalk aan de gegevensweergave toe te voegen, waarmee sitebezoekers zelf de gegevens via de browser sorteren of groeperen. In de sectie Zie ook vindt u een koppeling naar meer informatie over het toevoegen van een dergelijke werkbalk.

De voorbeeldgegevens en de gegevensweergave die worden gebruikt in het volgende voorbeeld maken of voor meer informatie over gegevensweergaven, raadpleegt u een weergave van gegevens maken.

Wat wilt u doen?

Gegevens sorteren

Een geavanceerde sorteervolgorde maken

Een sorteervolgorde verwijderen

Gegevens groeperen

Een groep verwijderen

Gegevens sorteren

Door gegevens te sorteren, kunt u informatie presenteren in een volgorde die voor u het meest geschikt is. U hoeft de oorspronkelijke volgorde dus niet te handhaven. Noordenwind, een voorbeeldbedrijf dat delicatessen importeert en exporteert, heeft de productlijst van het bedrijf in een gegevensweergave opgenomen. U adviseert deze lijst alfabetisch op productnaam te sorteren, zodat men producten in de lijst snel kan terugvinden.

Het is ook mogelijk een sorteerbewerking op meerdere velden uit te voeren. U voegt dan meer velden aan de lijst Sorteervolgorde toe. Als u ervoor wilt zorgen dat producten in de lijst sneller kunnen worden gevonden, sorteert u bijvoorbeeld de productlijst in de gegevensweergave op categorie en vervolgens op productnaam per categorie.

 1. Open de pagina met de gegevensweergave die u wilt sorteren.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de gegevensweergave. Klik in het snelmenu vervolgens op Algemene beheertaken weergeven.

  U kunt ook klikken op de gegevensweergave en klik vervolgens op de pijl- Knopafbeelding in de rechterbovenhoek om weer te geven van de lijst Algemene taken: gegevensweergave . Klik op de pijl opnieuw als u wilt verbergen van de lijst.

 3. Klik in de lijst Algemene taken: gegevensweergave op Sorteren en groeperen.

 4. Het dialoogvenster Sorteren en groeperen wordt geopend. Klik onder Beschikbare velden op het veld waarop u wilt sorteren en klik vervolgens op Toevoegen.

  Als u onder Beschikbare velden geen velden ziet, dubbelklikt u op Meer velden. Klik op het veld waarop u wilt sorteren en klik vervolgens op OK.

  Als u de werkwijze voor het voorbeeldbedrijf Noordenwind wilt volgen en de voorbeeldgegevens alfabetisch op productnaam wilt sorteren, klikt u op ProductName.

 5. Voer onder Sorteereigenschappen een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een veld van laag naar hoog wilt sorteren (bijvoorbeeld A, B, C of 1, 2, 3), klikt u op Oplopend.

  • Als u een veld van hoog naar laag wilt sorteren (bijvoorbeeld Z, Y, X of 3, 2, 1), klikt u op Aflopend.

   Als u de sorteervolgorde van een veld van oplopend in aflopend of juist omgekeerd wilt wijzigen, dubbelklikt u in het veld Sorteervolgorde. Uit het driehoekje naast de veldnaam blijkt of een veld oplopend of aflopend wordt gesorteerd.

 6. Klik op OK.

  gegevensweergave met producten die alfabetisch op productnaam zijn gesorteerd

  De productlijst van Noordenwind is op het veld ProductName gesorteerd. U gaat de lijst vervolgens op meerdere velden sorteren.

 7. Als u gegevens op meerdere velden wilt sorteren, voegt u meer velden aan de lijst Sorteervolgorde toe.

  Als u de productlijst bijvoorbeeld op categorie en vervolgens op productnaam per categorie wilt sorteren, moet u het veld CategoryID aan de sorteervolgorde toevoegen. Klik onder Beschikbare velden op het veld CategoryID en klik vervolgens op Toevoegen.

  U ziet de velden CategoryID en ProductName in de lijst Sorteervolgorde.

 8. Klik op OK.

 9. Het is ook mogelijk de volgorde te wijzigen waarin de velden worden gesorteerd. Als u de volgorde van de velden wilt wijzigen, klikt u op een veld in de lijst Sorteervolgorde en klikt u vervolgens op Omhoog of Omlaag.

  U hebt bijvoorbeeld de productlijst van Noordenwind eerst op ProductName en daarna op CategoryID gesorteerd. Als u de lijst eerst op CategoryID en daarna op ProductName wilt sorteren, klikt u in de lijst Sorteervolgorde op CategoryID en vervolgens op Omhoog.

  het dialoogvenster sorteren en groeperen met categoryid als eerste veld en productname als tweede veld

  De lijst wordt op deze manier eerst op categorie-id gesorteerd en vervolgens op productnaam.

  gegevensweergave met producten die eerst op categorie en daarna op productnaam zijn gesorteerd

Naar boven

Een geavanceerde sorteervolgorde maken

Het is mogelijk dat u een sorteervolgorde wilt maken met complexe criteria die u niet in het dialoogvenster Sorteren en groeperen kunt opgeven. Stel dat men in het voorbeeldbedrijf Noordenwind een gegevensweergave wil sorteren om producten te tonen op basis van de totale waarde van het product in voorraad. In dergelijke gevallen sorteert u met een XPath-expressie die u met de opties in het dialoogvenster Geavanceerd sorteren maakt.

Als u in Office SharePoint Designer 2007 geavanceerde sorteervolgorden wilt maken, gebruikt u XPath. XPath is een taal waarmee gegevens in een XML-document kunnen worden gezocht en verwerkt. Met de opbouwfunctie voor XPath-expressies beschikt u over IntelliSense voor XPath. Hiermee kunnen zowel onervaren als ervaren gebruikers XPath-expressies maken waarmee complexe sorteervolgorden op gegevens kunnen worden toegepast.

Een XPath-sorteerbewerking wordt uitgevoerd op de XML die als basis voor de gegevens fungeert. Als u een geavanceerde XPath-query uitvoert op een SQL-gegevensbron, zoals een lijst of bibliotheek in Microsoft SharePoint of een SQL-database, worden de gegevens eerst als XML weergegeven, waarna de XPath-sorteervolgorde wordt toegepast. Het is daarom mogelijk dat de sorteerbewerking trager wordt uitgevoerd dan u had verwacht.

 1. Open het dialoogvenster Sorteren en groeperen. Klik onder Sorteereigenschappen op Sorteerexpressie bewerken.

  U kunt de opbouwfunctie voor XPath-expressies ook openen door in het dialoogvenster Sorteren en groeperen onder Beschikbare velden te dubbelklikken op Sorteerexpressie toevoegen.

  Dubbelklik in het dialoogvenster Geavanceerd sorteren onder Selecteer een veld dat u wilt invoegen op het veld dat u in de expressie wilt invoegen. Als u het volledige pad naar het veld wilt invoegen, houdt u Ctrl ingedrukt en dubbelklikt u op het veld.

  Als u bijvoorbeeld op de totale waarde van het product in voorraad wilt sorteren, dubbelklikt u op UnitsInStock. U ziet UnitsInStock in het vak XPath-expressie bewerken.

 2. Plaats in het vak XPath-expressie bewerken de invoegpositie direct achter de veldnaam en druk vervolgens op de SPATIEBALK.

  De IntelliSense-lijst met XPath-operators wordt weergegeven. Dankzij IntelliSense voor XPath hebt u een lijst met beschikbare velden of functies die in de context van de expressie geldig zijn.

 3. Dubbelklik in de IntelliSense-lijst met operators op de gewenste operator.

  Dubbelklik in het voorbeeld op het sterretje (*). Er wordt een lijst met beschikbare IntelliSense-velden weergegeven.

 4. Dubbelklik in de lijst met beschikbare velden op het gewenste veld.

  Als u de geavanceerde sorteervolgorde uit het voorbeeld voor Noordenwind wilt maken, dubbelklikt u op UnitPrice. De voltooide expressie ziet er als volgt uit.

  XPath-expressie voor berekende kolommen in het vak XPath-expressie bewerken

  Terwijl u in het vak XPath-expressie bewerken de expressie samenstelt, ziet u onder aan het dialoogvenster Opbouwfunctie voor XPath-expressies een afdrukvoorbeeld van het filterresultaat.

Naar boven

Een sorteervolgorde verwijderen

 1. Open de pagina met de gegevensweergave waaruit u de sorteervolgorde wilt verwijderen.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de gegevensweergave. Klik in het snelmenu vervolgens op Algemene beheertaken weergeven.

  U kunt ook klikken op de gegevensweergave en klik vervolgens op de pijl- Knopafbeelding in de rechterbovenhoek om weer te geven van de lijst Algemene taken: gegevensweergave . Klik op de pijl opnieuw als u wilt verbergen van de lijst.

 3. Klik in de lijst Algemene taken: gegevensweergave op Sorteren en groeperen.

 4. Het dialoogvenster Sorteren en groeperen wordt geopend. Klik onder Sorteervolgorde op het veld dat u uit de sorteervolgorde wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.

  Als u de gehele sortering uit de gegevensweergave wilt verwijderen, verwijdert u alle velden uit de sorteervolgorde.

Naar boven

Gegevens groeperen

Gegevens wilt groeperen, moet u eerst een sorteervolgorde te maken. Zie het gedeelte gegevens sorteren.

Als u gegevens in een gegevensweergave groepeert, kunt u per veld in de sorteervolgorde aangeven of er koptekst of voettekst voor de groep wordt weergegeven en of de groep standaard wordt uitgevouwen of samengevouwen. U kunt ook aangeven of de groep bij de paginering van de gegevensweergave als geheel wordt gehandhaafd en of er per groep kolomnamen of totalen worden weergegeven.

Gegevens worden op basis van het eerste veld in de sorteervolgorde gegroepeerd. In het eerste gedeelte van dit artikel bijvoorbeeld hebt u een gegevensweergave met producten van Noordenwind eerst op categorie-id en vervolgens op productnaam gesorteerd. Omdat CategoryID het eerste veld in de sorteervolgorde is, worden de gegevens bij de groepeerbewerking op categorie-id gegroepeerd.

U kunt een gegevensweergave nog gebruiksvriendelijker maken door de producten op categorie te groeperen, zodat elke categorie kan worden uitgevouwen of samengevouwen.

 1. Open de pagina met de gegevensweergave die u wilt groeperen.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de gegevensweergave. Klik in het snelmenu vervolgens op Algemene beheertaken weergeven.

  U kunt ook klikken op de gegevensweergave en klik vervolgens op de pijl- Knopafbeelding in de rechterbovenhoek om weer te geven van de lijst Algemene taken: gegevensweergave . Klik op de pijl opnieuw als u wilt verbergen van de lijst.

 3. Klik in de lijst Algemene taken: gegevensweergave op Sorteren en groeperen.

  Als u de sorteervolgorde voor het voorbeeldbedrijf Noordenwind hebt gemaakt, ziet u onder Sorteervolgorde het veld CategoryID, gevolgd door het veld ProductName. Als de gegevensweergave geen sorteervolgorde bevat, moet u deze eerst maken. Nadat u dat hebt gedaan, zijn de opties onder Groepseigenschappen beschikbaar.

 4. Klik in het dialoogvenster Sorteren en groeperen in de lijst Sorteervolgorde op het veld waarop u wilt groeperen. Als u de werkwijze voor het voorbeeldbedrijf Noordenwind wilt volgen, klikt u op CategoryID.

  Opmerking: Het is mogelijk op elk veld in de sorteervolgorde afzonderlijke groepseigenschappen toe te passen. Zorg ervoor dat u eerst het gewenste veld selecteert en vervolgens de gewenste groepseigenschappen toepast.

 5. Als u aan het begin van een groep een koptekst wilt weergeven, gaat u naar Groepseigenschappen. Schakel het selectievakje Groepskoptekst weergeven in en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de groepen in de gegevensweergave standaard wilt uitvouwen, klikt u op Groepen standaard uitvouwen. Als u de werkwijze voor het voorbeeldbedrijf Noordenwind wilt volgen, klikt u op deze optie.

  • Als u groepen in de gegevensweergave standaard wilt samenvouwen, klikt u op Groepen standaard samenvouwen.

 6. Als u aan het einde van een groep een voettekst met het aantal records in de groep wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Groepsvoettekst weergeven in.

  Nadat u het selectievakje Groepskoptekst weergeven of Groepsvoettekst weergeven hebt ingeschakeld, is de knop Geavanceerd groeperen beschikbaar.

 7. Klik op Geavanceerd groeperen en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de afzonderlijke records in de lijst wilt verbergen, schakelt u het selectievakje Groepsdetails altijd verbergen in.

  • Als u alle items in een bepaalde groep op één pagina wilt weergeven, zelfs als het totale aantal het maximumaantal voor de lijst overschrijdt, schakelt u het selectievakje Groepen behouden tijdens het pagineren in. Als u de werkwijze voor het voorbeeldbedrijf Noordenwind wilt volgen, schakelt u dit selectievakje in.

   Als u de pagineringsopties wilt bekijken, gaat u naar het dialoogvenster Eigenschappen van gegevensweergave en opent u het tabblad Paginering. Klik in de lijst Algemene taken: gegevensweergave op Eigenschappen van gegevensweergave.

  • Als u in elke groep een rij met de kolomnamen wilt invoegen, schakelt u het selectievakje Kolomnamen per groep weergeven in.

  • Als u in elke groep een rij met het totale aantal records in de bewuste groep wilt invoegen, schakelt u het selectievakje Kolomtotalen per groep weergeven in.

   gegevensweergave waarin gegevens op categorie-id en productnaam zijn gesorteerd en vervolgens op categorie-id zijn gegroepeerd

   U hebt voor het voorbeeldbedrijf Noordenwind een gegevensweergave gemaakt waarin de gegevens op categorie-id en productnaam zijn gesorteerd en vervolgens op categorie-id zijn gegroepeerd. Elke groep heeft een koptekst. Omdat u het selectievakje Groepen behouden tijdens het pagineren hebt ingeschakeld, wordt elke groep in alle omstandigheden als geheel op dezelfde pagina in de gegevensweergave weergegeven.

Naar boven

Een groepeervolgorde verwijderen

 1. Open de pagina met de gegevensweergave waaruit u de groepeervolgorde wilt verwijderen.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de gegevensweergave. Klik in het snelmenu vervolgens op Algemene beheertaken weergeven.

  U kunt ook klikken op de gegevensweergave en klik vervolgens op de pijl- Knopafbeelding in de rechterbovenhoek om weer te geven van de lijst Algemene taken: gegevensweergave . Klik op de pijl opnieuw als u wilt verbergen van de lijst.

 3. Klik in het dialoogvenster Sorteren en groeperen onder Sorteervolgorde op het veld waaruit u een groepeervolgorde wilt verwijderen.

 4. Ga naar Groepseigenschappen en schakel de selectievakjes Groepskoptekst weergeven en Groepsvoettekst weergeven uit.

  Opmerking: Op elk veld in een sorteervolgorde kunnen afzonderlijke groepseigenschappen worden toegepast. Als u alle groepeervolgorden uit een gegevensweergave wilt verwijderen, moet u dat voor elk veld in de sorteervolgorde afzonderlijk doen.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×