Gegevens in een draaitabel- of draaigrafiekrapport draaien

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Klik in Excel kunt u gegevens in een draaitabel of draaigrafiek kunt draaien door de veldindeling van de gegevens te wijzigen. Met behulp van de lijst met draaitabelvelden, kunt u toevoegen, opnieuw ordenen of velden om weer te geven van gegevens in een draaitabel of draaigrafiek exact de manier waarop u wilt verwijderen.

Standaard wordt de rapportindeling automatisch bijgewerkt als u een wijziging aanbrengt in de lijst met draaitabelvelden. Als u de prestaties wilt verbeteren bij gebruik van grote aantallen externe gegevens, kunt u tijdelijk overschakelen op handmatig bijwerken.

Als u een draaitabel maakt, wordt de lijst met draaitabelvelden weergegeven, zodat u velden kunt toevoegen aan de draaitabel, op de gewenste manier kunt rangschikken en verplaatsen of kunt verwijderen uit de draaitabel. Standaard worden er twee secties weergegeven in de lijst met draaitabelvelden:

 • Een sectie met velden boven aan de lijst voor het toevoegen en verwijderen van velden in de draaitabel

 • Een indelingssectie onder aan de lijst voor het rangschikken en verplaatsen van velden

  Het dialoogvenster Nieuwe gegevensafbeelding met twee gegevensvelden en een shape met een gegevensafbeelding waarin deze velden als gegevensbijschriften worden weergegeven

U kunt de lijst met draaitabelvelden aan weerszijden van het Excel-venster in een dok plaatsen en de grootte van de lijst horizontaal wijzigen. U kunt de lijst met draaitabelvelden ook loskoppelen en de grootte van de lijst dan zowel horizontaal als verticaal wijzigen.

Als u geen lijst met draaitabelvelden ziet, controleert u of u op de draaitabel hebt geklikt.

Als u de lijst met draaitabelvelden sluit, kunt u de lijst opnieuw weergeven. Klik met de rechtermuisknop op de draaitabel en klik op Lijst met velden weergeven. U kunt ook op Lijst met velden op het lint klikken (voor een draaitabel: Hulpmiddelen voor draaitabellen, tabblad Opties, groep Weergeven; voor een draaigrafiek: Hulpmiddelen voor draaigrafieken, tabblad Analyseren tab, groep Weergeven/verbergen).

Als u de velden die u wilt gebruiken in de lijst met draaitabelvelden, vernieuwen de draaitabel of draaigrafiek om weer te geven van een nieuwe velden, berekende velden, maateenheden, berekende eenheden of afmetingen die u hebt toegevoegd sinds de laatste bewerking ( niet ziet Hulpmiddelen voor draaitabellen, tabblad Opties , groep gegevens ).

Het is belangrijk om te begrijpen hoe het draaitabelveld lijst werkt en de manieren kunt u verschillende typen velden rangschikken zodat u kunt bereiken de gewenste resultaten wanneer u de veldindeling van een draaitabel of draaigrafiek maken.

De werking van een lijst met draaitabelvelden

1. Een externe gegevensbron bevat gestructureerde gegevens die als een of meer velden (ook kolommen genoemd) zijn georganiseerd en die in de lijst met velden worden weergegeven.

2. een veld verplaatst naar het gebied Rapportfilter in de lijst met velden het veld wordt verplaatst naar het gebied Rapportfilter in de draaitabel.

3. een veld verplaatst naar het gebied kolomlabel in de lijst met velden het veld wordt verplaatst naar het gebied kolomlabel in de draaitabel.

4. een veld verplaatst naar het gebied rijlabels in de lijst met velden het veld wordt verplaatst naar het gebied rijlabels in de draaitabel.

5. Verplaats een veld naar het gebied waarden in de lijst met velden het veld wordt verplaatst naar het gebied waarden in de draaitabel.

Gebruik bij het maken van een veldindeling de volgende richtlijnen voor het verplaatsen van de velden Waarde, Naam en Dimensie van de veldsectie naar de vier rapportgebieden in de indelingssectie.

 • Waardevelden    Als u alleen een selectievakje voor een numeriek veld inschakelt, wordt het veld standaard verplaatst naar het waardengebied.

 • Rij- en kolomvelden    U kunt een veld slechts eenmaal toevoegen aan het gebied Rapportgebied, Rijlabels of Kolomlabels. Dit geldt voor zowel numerieke als niet-numerieke gegevens. Als u hetzelfde veld meer dan een keer probeert toe te voegen, bijvoorbeeld aan de gebieden Rijlabels en Kolomlabels in de indelingssectie, wordt het veld automatisch verwijderd uit het oorspronkelijke gebied en in het nieuwe gebied geplaatst.

 • Maateenheden    In de gegevensbron voor een Online Analytical Processing OLAP-kubus (), zijn er vaak veel velden (of eenheden) ingedeeld in een hiërarchie van verschillende dimensies, hiërarchieën en niveaus. Klik op de uitvouwen plusteken en samenvouwen Minvak knoppen totdat u de velden die u wilt zoeken.

  U kunt alleen hiërarchieën, kenmerken en benoemde sets verplaatsen naar de rijlabel-, kolomlabel- en rapportfiltergebieden.

  U kunt alleen maatstaven, berekende maatstaven en KPI's (prestatie-indicatoren) verplaatsen naar het waardengebied.

De lijst met draaitabelvelden heeft verschillende weergaven die zijn ontworpen en geoptimaliseerd voor de verschillende taken die u kunt uitvoeren voor draaitabellen.

 1. Als u de weergave wilt wijzigen, klikt u op de knop voor de weergave van de lijst met velden boven aan de lijst met draaitabelvelden.

  PivotTable Field List View button

 2. Selecteer in de lijst een van de volgende weergaven:

Velden en neerzetgebieden gestapeld

Dit is de standaardweergave, ontworpen voor een klein aantal velden.

Velden en neerzetgebieden naast elkaar

Deze weergave is geschikt voor het toevoegen en verwijderen van velden als er meer dan vier velden in elk gebied staan.

Alleen velden

Deze weergave is geschikt als u alleen veel velden toevoegt of verwijdert.

Alleen neerzetgebieden (2 bij 2)

Deze weergave is geschikt als u alleen veel velden opnieuw wilt ordenen.

Alleen neerzetgebieden (1 bij 4)

Deze weergave is geschikt als u alleen veel velden opnieuw wilt ordenen.

Tip    In het Veldengebied en gebieden sectie gestapelde en Veldengebied en sectie naast elkaar gebieden weergaven, kunt u de breedte en hoogte van elke sectie aanpassen door de aanwijzer op de scheidingslijn sectie invoeren totdat de aanwijzer in een verticale verandert dubbele pijl Verticale dubbele pijl of horizontale dubbele pijl Horizontale dubbele pijl , door ze te slepen van de dubbele pijl omhoog of omlaag of links of rechts op de gewenste positie, en vervolgens te klikken op de dubbele pijl of op ENTERte drukken.

Nadat u een draaitabel of draaigrafiek maken, bent u gereed voor het toevoegen van velden met de gegevens die u wilt weergeven in het rapport. Doorgaans selecteert u één veld voor elk gebied in de indelingssectie. Als u verschillende waarden voor een bepaald veld, kunt u echter ook toevoegen meerdere exemplaren van een veld naar het gebied waarden .

Als de draaitabel is verbonden met een externe gegevensbron die een groot aantal gegevens bevat, kunt u een of meer velden filteren voordat u velden aan het rapport, zodat de tijd die nodig is toevoegt voor het bijwerken van het rapport te beperken.

In de lijst met draaitabelvelden kunt u velden aan de draaitabel of draaigrafiek toevoegen door een van de volgende handelingen uit te voeren:

 • Als u een veld in een aangewezen gebied van de indelingssectie wilt plaatsen, schakelt u in het vak Velden kiezen om toe te voegen aan rapport het selectievakje van het gewenste veld in. U kunt de velden desgewenst later opnieuw rangschikken.

  Opmerking    Standaard niet-numerieke velden worden toegevoegd aan het gebied Rijlabels , numerieke velden worden toegevoegd aan het gebied waarden en OLAP Online Analytical Processing () datum en tijdhiërarchieën aan het gebied Kolomlabels .

 • Als u een veld in een bepaald gebied van de indelingssectie wilt plaatsen, klikt u in het vak Velden kiezen om toe te voegen aan het rapport met de rechtermuisknop op de veldnaam en klikt u op Toevoegen aan rapportfilter, Toevoegen aan kolomlabel, Toevoegen aan rijlabel of Toevoegen aan waarden.

 • Als u een veld naar een gebied in de indelingssectie wilt slepen, klikt u in het vak Velden kiezen om toe te voegen aan het rapport op een veld en sleept u dit veld van de veldsectie naar de gewenste indelingssectie.

In een draaitabel die is gebaseerd op gegevens in een Excel-werkblad of externe gegevens uit een niet - Online Analytical Processing OLAP-gegevensbron, wilt u mogelijk hetzelfde veld meer dan één keer toevoegen aan het gebied waarden . Of het gegevenstype Numeriek of niet-numeriek is, kunt u dit doen. U wilt bijvoorbeeld berekeningen-elkaar, zoals bruto- en winstmarge, minimum- en maximumwaarden verkoop, of klant telt en percentage van totaal klanten vergelijken.

 1. Klik in de lijst met draaitabelvelden in het vak Velden kiezen om toe te voegen aan het rapport op een veld en sleep dit veld naar het gebied Waarden in de indelingssectie.

 2. Herhaal stap 1 om zoveel exemplaren van het veld te maken als u wilt weergeven in het gebied Waarden.

 3. Wijzig in de draaitabel desgewenst de samenvattingsfunctie of aangepaste berekening voor elk exemplaar van het veld.

  Tip    U kunt ook de naam van de gekopieerde velden in de draaitabel zelf wijzigen.

Opmerkingen    

 • Als u twee of meer velden toevoegt aan het waardengebied, ongeacht of dit verschillende exemplaren van hetzelfde veld of verschillende velden zijn, wordt automatisch een veld Waardekolomlabel toegevoegd aan het gebied Waarden in de lijst met draaitabelvelden. U kunt dit veld gebruiken om de veldposities omhoog en omlaag te verplaatsen in het waardengebied. U kunt het veld Waardekolomlabel ook verplaatsen naar het gebied Kolomlabels of Rijlabels. U kunt het veld Waardekolomlabel echter niet in het gebied Rapportfilters plaatsen.

 • U kunt een veld slechts één keer aan het gebied Rapportfilter, Rijlabels of Kolomlabels toevoegen, ongeacht of het gaat om een veld met een numeriek of een niet-numeriek gegevenstype. Als u probeert om hetzelfde veld meerdere keren toe te voegen, bijvoorbeeld zowel aan het gebied Rijlabels als aan het gebied Kolomlabels in de lay-outsectie, wordt het veld automatisch verwijderd uit het oorspronkelijke gebied en ingevoegd in het nieuwe gebied.

 • Een andere manier om hetzelfde veld toevoegen aan het gebied waarden is met behulp van een formule (ook wel een berekend veldgenoemd) die wordt gebruikt dat hetzelfde veld in de formule.

 • Wijs in de lijst met draaitabelvelden in het vak Velden kiezen om toe te voegen aan rapport met de aanwijzer een veldnaam aan en klik op de filtervervolgkeuzepijl naast de veldnaam.

  Selecteer in het menu Filter de gewenste filteropties.

In de lijst met draaitabelvelden kunt u bestaande velden opnieuw rangschikken of verplaatsen met een van de vier gebieden onder aan de indelingssectie:

Draaitabel

Beschrijving

Waarden

Hiermee geeft u samenvattende numerieke gegevens weer.

Rijlabels

Hiermee geeft u samenvattende numerieke gegevens weer.

Kolomlabels

Hiermee geeft u velden weer als kolommen boven aan het rapport. Een onderliggende kolom wordt genest binnen de kolom die er onmiddellijk boven ligt.

Rapportfilter

Hiermee kunt u het gehele rapport filteren op basis van het geselecteerde item in het rapportfilter.

Draaigrafieken

Beschrijving

Waarden

Hiermee geeft u samenvattende numerieke gegevens weer.

Asvelden (categorieën)

Hiermee geeft u velden weer als as in de grafiek.

Legendavelden (reeks)

Hiermee kunt u velden in de legenda van de grafiek weergeven.

Rapportfilter

Hiermee kunt u het gehele rapport filteren op basis van het geselecteerde item in het rapportfilter.

Velden in een draaitabel te rangschikken, klikt u op de naam van het veld in een van de gebieden en selecteer vervolgens een van de volgende opdrachten:

Omhoog

Hiermee verplaatst u het veld één positie omhoog in het gebied.

Omlaag

Hiermee verplaatst u het veld één positie omlaag in het gebied.

Naar het begin

Hiermee verplaatst u een veld naar het begin van het gebied.

Naar het einde

Hiermee verplaatst u een veld naar het einde van het gebied.

Naar rapportfilter verplaatsen

Hiermee verplaatst u het veld naar het rapportfiltergebied.

Naar rijlabels verplaatsen

Hiermee verplaatst u het veld naar het rijlabelgebied.

Naar kolomlabels verplaatsen

Hiermee verplaatst u het veld naar het kolomlabelgebied.

Naar waarden verplaatsen

Hiermee verplaatst u het veld naar het waardengebied.

Waardeveldinstellingen, Veldinstellingen

Hiermee wordt het dialoogvenster Veldinstellingen of Waardeveldinstellingen weergegeven. Voor meer informatie over elke instelling, klikt u op de Help knop knopafbeelding aan de bovenkant van het dialoogvenster.

Tip    U kunt ook op een veldnaam klikken en vervolgens het veld slepen tussen de veld- en indelingssecties en tussen de verschillende gebieden.

Als u een veld wilt verwijderen, voert u een van de volgende handelingen in de lijst met draaitabelvelden uit:

 • Schakel in het vak Velden kiezen om toe te voegen aan rapport het selectievakje uit van het veld dat u wilt verwijderen.

  Opmerking    Als u een selectievakje uitschakelt, worden alle exemplaren van het veld verwijderd uit het rapport

 • Klik in een indelingsgebied op het veld dat u wilt verwijderen en vervolgens op Veld verwijderen.

 • Klik in een indelingsgebied op het veld dat u wilt verwijderen en sleep het veld uit de lijst met draaitabelvelden.

Standaard wordt de rapportindeling automatisch bijgewerkt als u een wijziging aanbrengt in de lijst met draaitabelvelden. Als u de prestaties wilt verbeteren bij gebruik van grote aantallen externe gegevens, kunt u tijdelijk overschakelen op handmatig bijwerken. In de modus Handmatig bijwerken kunt u snel velden toevoegen aan, verplaatsen in en verwijderen uit de lijst met draaitabelvelden. U kunt het rapport echter pas gebruiken als u terugschakelt naar de modus Automatisch bijwerken.

 1. Als u handmatig bijwerken van de draaitabel, klikt u onderaan in de lijst met draaitabelvelden, selecteert u het selectievakje indeling uitstellen bijwerken .

  Let op    Nadat u de rapportindeling op handmatig bijwerken, de lijst met draaitabelvelden instellen, wijzigen in de weergave alleen velden , sluiten of wanneer u Excel afsluit, gaan alle indeling-wijzigingen die u hebt aangebracht in de draaitabel zonder bevestiging verloren.

 2. Breng de wijzigingen van de indeling veld in de lijst met draaitabelvelden, en klik vervolgens op bijwerken om de indeling in de draaitabel handmatig bijwerken.

 3. Als u weer wilt teruggaan naar automatisch bijwerken nadat u de wijzigingen aan de rapportindeling hebt voltooid in de lijst met velden, schakelt u het selectievakje Bijwerken van indeling uitstellen uit.

Opmerking    Een draaitabel begint met het automatisch wordt bijgewerkt elke keer dat u de werkmap opent.

Als u een draaitabel maakt, wordt de lijst met draaitabelvelden weergegeven, zodat u velden kunt toevoegen aan de draaitabel, op de gewenste manier kunt rangschikken en verplaatsen of kunt verwijderen uit de draaitabel. Standaard worden er twee secties weergegeven in de lijst met draaitabelvelden:

 • Een sectie met velden boven aan de lijst voor het toevoegen en verwijderen van velden in de draaitabel

 • Een indelingssectie onder aan de lijst voor het rangschikken en verplaatsen van velden

  Het dialoogvenster Nieuwe gegevensafbeelding met twee gegevensvelden en een shape met een gegevensafbeelding waarin deze velden als gegevensbijschriften worden weergegeven

U kunt de lijst met draaitabelvelden aan weerszijden van het Excel-venster in een dok plaatsen en de grootte van de lijst horizontaal wijzigen. U kunt de lijst met draaitabelvelden ook loskoppelen en de grootte van de lijst dan zowel horizontaal als verticaal wijzigen.

Als u geen lijst met draaitabelvelden ziet, controleert u of u op de draaitabel hebt geklikt.

Als u de lijst met draaitabelvelden sluit, kunt u deze opnieuw weergeven. Control + Klik op de draaitabel en klik vervolgens op Lijst met velden weergeven. U kunt ook klikken op Lijst met velden op het tabblad Draaitabel analyseren .

Als u de velden die u wilt gebruiken in de lijst met draaitabelvelden niet ziet, vernieuwt u de draaitabel om een nieuwe velden, berekende velden, maateenheden, berekende eenheden of afmetingen die u hebt toegevoegd sinds de laatste bewerking weer te geven: Draaitabel analyseren > Vernieuwen.

Gebruik bij het maken van een veldindeling de volgende richtlijnen voor het verplaatsen van de velden Waarde, Naam en Dimensie van de veldsectie naar de vier rapportgebieden in de indelingssectie.

 • Waardevelden    Als u alleen een selectievakje voor een numeriek veld inschakelt, wordt het veld standaard verplaatst naar het waardengebied.

 • Rij- en kolomvelden    U kunt een veld slechts eenmaal toevoegen aan het gebied Rapportgebied, Rijlabels of Kolomlabels. Dit geldt voor zowel numerieke als niet-numerieke gegevens. Als u hetzelfde veld meer dan een keer probeert toe te voegen, bijvoorbeeld aan de gebieden Rijlabels en Kolomlabels in de indelingssectie, wordt het veld automatisch verwijderd uit het oorspronkelijke gebied en in het nieuwe gebied geplaatst.

 • Maateenheden    In de gegevensbron voor een Online Analytical Processing OLAP-kubus (), zijn er vaak veel velden (of eenheden) ingedeeld in een hiërarchie van verschillende dimensies, hiërarchieën en niveaus. Klik op de uitvouwen plusteken en samenvouwen Minvak knoppen totdat u de velden die u wilt zoeken.

  U kunt alleen hiërarchieën, kenmerken en benoemde sets verplaatsen naar de rijlabel-, kolomlabel- en rapportfiltergebieden.

  U kunt alleen maatstaven, berekende maatstaven en KPI's (prestatie-indicatoren) verplaatsen naar het waardengebied.

Nadat u een draaitabel of draaigrafiek maken, bent u gereed voor het toevoegen van velden met de gegevens die u wilt weergeven in het rapport. Doorgaans selecteert u één veld voor elk gebied in de indelingssectie. Als u verschillende waarden voor een bepaald veld, kunt u echter ook toevoegen meerdere exemplaren van een veld naar het gebied waarden .

Als de draaitabel is verbonden met een externe gegevensbron die een groot aantal gegevens bevat, kunt u een of meer velden filteren voordat u velden aan het rapport, zodat de tijd die nodig is toevoegt voor het bijwerken van het rapport te beperken.

In de lijst met draaitabelvelden kunt u velden aan de draaitabel of draaigrafiek toevoegen door een van de volgende handelingen uit te voeren:

 • Schakel het selectievakje van het veld dat u wilt dat als u wilt een veld in een bepaald gebied van de indelingssectie, in het vak Draaitabelvelden plaatsen. U kunt vervolgens opnieuw rangschikken velden later als u wilt.

  Opmerking    Standaard niet-numerieke velden worden toegevoegd aan het gebied Rijlabels , numerieke velden worden toegevoegd aan het gebied waarden en OLAP Online Analytical Processing () datum en tijdhiërarchieën aan het gebied Kolomlabels .

 • Sleep een veld naar een gebied in de indelingssectie, klikt u in het vak Draaitabelvelden op en houdt u een veld en sleep deze vervolgens uit de veldsectie naar de indelingssectie die u wilt.

In een draaitabel die is gebaseerd op gegevens in een Excel-werkblad of externe gegevens uit een niet - Online Analytical Processing OLAP-gegevensbron, wilt u mogelijk hetzelfde veld meer dan één keer toevoegen aan het gebied waarden . Of het gegevenstype Numeriek of niet-numeriek is, kunt u dit doen. U wilt bijvoorbeeld berekeningen-elkaar, zoals bruto- en winstmarge, minimum- en maximumwaarden verkoop, of klant telt en percentage van totaal klanten vergelijken.

 1. Klik op in de lijst met draaitabelvelden, in het vak Draaitabelvelden een veld Houd en sleep deze vervolgens naar het gebied waarden in de indelingssectie.

 2. Herhaal stap 1 om zoveel exemplaren van het veld te maken als u wilt weergeven in het gebied Waarden.

 3. Wijzig in de draaitabel desgewenst de samenvattingsfunctie of aangepaste berekening voor elk exemplaar van het veld.

  Tip    U kunt ook de naam van de gekopieerde velden in de draaitabel zelf wijzigen.

Opmerkingen    

 • Als u twee of meer velden toevoegt aan het waardengebied, ongeacht of dit verschillende exemplaren van hetzelfde veld of verschillende velden zijn, wordt automatisch een veld Waardekolomlabel toegevoegd aan het gebied Waarden in de lijst met draaitabelvelden. U kunt dit veld gebruiken om de veldposities omhoog en omlaag te verplaatsen in het waardengebied. U kunt het veld Waardekolomlabel ook verplaatsen naar het gebied Kolomlabels of Rijlabels. U kunt het veld Waardekolomlabel echter niet in het gebied Rapportfilters plaatsen.

 • U kunt een veld slechts één keer aan het gebied Rapportfilter, Rijlabels of Kolomlabels toevoegen, ongeacht of het gaat om een veld met een numeriek of een niet-numeriek gegevenstype. Als u probeert om hetzelfde veld meerdere keren toe te voegen, bijvoorbeeld zowel aan het gebied Rijlabels als aan het gebied Kolomlabels in de lay-outsectie, wordt het veld automatisch verwijderd uit het oorspronkelijke gebied en ingevoegd in het nieuwe gebied.

 • Een andere manier om hetzelfde veld toevoegen aan het gebied waarden is met behulp van een formule (ook wel een berekend veldgenoemd) die wordt gebruikt dat hetzelfde veld in de formule.

Als u een veld wilt verwijderen, voert u een van de volgende handelingen in de lijst met draaitabelvelden uit:

 • Schakel het selectievakje in van het veld dat u wilt verwijderen in het vak Draaitabelvelden .

  Opmerking    Als u een selectievakje uitschakelt, worden alle exemplaren van het veld verwijderd uit het rapport

 • Klik in een indelingsgebied op het veld dat u wilt verwijderen en sleep het veld uit de lijst met draaitabelvelden.

Als u een draaitabel maakt, wordt de lijst met draaitabelvelden weergegeven, zodat u velden kunt toevoegen aan de draaitabel, op de gewenste manier kunt rangschikken en verplaatsen of kunt verwijderen uit de draaitabel. Standaard worden er twee secties weergegeven in de lijst met draaitabelvelden:

 • Een sectie met velden boven aan de lijst voor het toevoegen en verwijderen van velden in de draaitabel

 • Een indelingssectie onder aan de lijst voor het rangschikken en verplaatsen van velden

Als u wilt openen in de lijst met PivotTable Field, met de rechtermuisknop op de draaitabel en klik vervolgens op Lijst met velden weergeven.

Als u de velden die u wilt gebruiken in de lijst met draaitabelvelden, vernieuwen de draaitabel of draaigrafiek om weer te geven van een nieuwe velden, berekende velden, maateenheden, berekende eenheden of afmetingen die u hebt toegevoegd sinds de laatste bewerking niet ziet. Met de rechtermuisknop op de draaitabel om dat te doen, en selecteert u vernieuwen.

Gebruik bij het maken van een veldindeling de volgende richtlijnen voor het verplaatsen van de velden Waarde, Naam en Dimensie van de veldsectie naar de vier rapportgebieden in de indelingssectie.

 • Waarden    Als u het selectievakje alleen voor een numeriek veld, al dan niet standaard selecteert, wordt deze verplaatst naar het gebied waarden .

 • Rijen en kolommen    U kunt slechts één keer een veld toevoegen aan de FILTERS, rijenof kolommen gebieden, ongeacht of het gegevenstype Numeriek of niet-numerieke. Als u probeert toe te voegen hetzelfde veld meer dan één keer, bijvoorbeeld naar de rijen en kolommen gebieden in de indelingssectie, het veld wordt automatisch verwijderd uit het oorspronkelijke gebied en plaatsen in het gebied nieuw.

Nadat u een draaitabel of draaigrafiek maken, bent u gereed voor het toevoegen van velden met de gegevens die u wilt weergeven in het rapport. Doorgaans selecteert u één veld voor elk gebied in de indelingssectie. Als u verschillende waarden voor een bepaald veld, kunt u echter ook toevoegen meerdere exemplaren van een veld naar het gebied waarden .

Als de draaitabel is verbonden met een externe gegevensbron die een groot aantal gegevens bevat, kunt u een of meer velden filteren voordat u velden aan het rapport, zodat de tijd die nodig is toevoegt voor het bijwerken van het rapport te beperken.

In de lijst met draaitabelvelden kunt u velden aan de draaitabel of draaigrafiek toevoegen door een van de volgende handelingen uit te voeren:

 • Schakel het selectievakje van het veld dat u wilt dat als u wilt een veld in een bepaald gebied van de indelingssectie, in het vak Kies velden te plaatsen. U kunt vervolgens opnieuw rangschikken velden later als u wilt.

  Opmerking: Standaard niet-numerieke velden worden toegevoegd aan het gebied rijen , numerieke velden worden toegevoegd aan het gebied waarden en OLAP Online Analytical Processing () datum en tijdhiërarchieën aan het gebied kolommen .

 • Als u wilt plaatsen van een veld in een specifiek gebied van de indelingssectie, in het vak Kies velden plaats de aanwijzer op de naam van een veld, en klik vervolgens op de rode pijl omlaag naast het veld nameclick de veldnaam en klik vervolgens op verplaatsen naar Rapportfilter , Verplaatsen naar kolomlabel, verplaatsen aan rijlabelsof verplaatsen naar waarden.

 • Als u een veld naar een gebied in de indelingssectie wilt slepen, klikt u in het vak Velden kiezen om toe te voegen aan het rapport op een veld en sleept u dit veld van de veldsectie naar de gewenste indelingssectie.

In een draaitabel die is gebaseerd op gegevens in een Excel-werkblad of externe gegevens uit een niet - Online Analytical Processing OLAP-gegevensbron, wilt u mogelijk hetzelfde veld meer dan één keer toevoegen aan het gebied waarden . Of het gegevenstype Numeriek of niet-numeriek is, kunt u dit doen. U wilt bijvoorbeeld berekeningen-elkaar, zoals bruto- en winstmarge, minimum- en maximumwaarden verkoop, of klant telt en percentage van totaal klanten vergelijken.

 1. In de lijst met draaitabelvelden, in het vak Kies velden op en houdt u een veld en sleep deze vervolgens naar het gebied waarden in de indelingssectie.

 2. Herhaal stap 1 om zoveel exemplaren van het veld te maken als u wilt weergeven in het gebied Waarden.

 3. Wijzig in de draaitabel desgewenst de samenvattingsfunctie of aangepaste berekening voor elk exemplaar van het veld.

  Tip: U kunt ook de naam van de gekopieerde velden in de draaitabel zelf wijzigen.

Notities: 

 • Als u twee of meer velden toevoegt aan het waardengebied, ongeacht of dit verschillende exemplaren van hetzelfde veld of verschillende velden zijn, wordt automatisch een veld Waardekolomlabel toegevoegd aan het gebied Waarden in de lijst met draaitabelvelden. U kunt dit veld gebruiken om de veldposities omhoog en omlaag te verplaatsen in het waardengebied. U kunt het veld Waardekolomlabel ook verplaatsen naar het gebied Kolomlabels of Rijlabels. U kunt het veld Waardekolomlabel echter niet in het gebied Rapportfilters plaatsen.

 • U kunt een veld slechts één keer aan het gebied Rapportfilter, Rijlabels of Kolomlabels toevoegen, ongeacht of het gaat om een veld met een numeriek of een niet-numeriek gegevenstype. Als u probeert om hetzelfde veld meerdere keren toe te voegen, bijvoorbeeld zowel aan het gebied Rijlabels als aan het gebied Kolomlabels in de lay-outsectie, wordt het veld automatisch verwijderd uit het oorspronkelijke gebied en ingevoegd in het nieuwe gebied.

 • Een andere manier om hetzelfde veld toevoegen aan het gebied waarden is met behulp van een formule (ook wel een berekend veldgenoemd) die wordt gebruikt dat hetzelfde veld in de formule.

 • In de lijst Draaitabelvelden in het vak Kies velden plaats de aanwijzer op de naam van een veld, en klik vervolgens op de rode pijl omlaag naast de veldnaam en selecteer Filter.

U kunt bestaande velden opnieuw ordenen of deze velden te verplaatsen met behulp van een van de vier gebieden onderaan in de indelingssectie in de lijst Draaitabelvelden of Draaigrafiekvelden :

Draaitabel

Beschrijving

FILTERS

Hiermee kunt u het gehele rapport filteren op basis van het geselecteerde item in het rapportfilter.

KOLOMMEN

Hiermee geeft u velden weer als kolommen boven aan het rapport. Een kolom die lager is geplaatst wordt genest binnen de kolom die er onmiddellijk boven ligt.

RIJEN

Hiermee geeft u samenvattende numerieke gegevens weer.

WAARDEN

Hiermee geeft u samenvattende numerieke gegevens weer.

Draaigrafieken

Beschrijving

FILTERS

Hiermee kunt u het gehele rapport filteren op basis van het geselecteerde item in het rapportfilter.

LEGENDA (REEKSENAS)

Hiermee kunt u velden in de legenda van de grafiek weergeven.

AS (CAEGORIES)

Hiermee geeft u velden weer als een as in de grafiek.

WAARDEN

Hiermee geeft u samenvattende numerieke gegevens weer.

Velden in een draaitabel te rangschikken, klikt u op de naam van het veld in een van de gebieden en selecteer vervolgens een van de volgende opdrachten:

Omhoog

Hiermee verplaatst u het veld één positie omhoog in het gebied.

Omlaag

Hiermee verplaatst u het veld één positie omlaag in het gebied.

Naar het begin

Hiermee verplaatst u een veld naar het begin van het gebied.

Naar het einde

Hiermee verplaatst u een veld naar het einde van het gebied.

Naar rapportfilter verplaatsen

Hiermee verplaatst u het veld naar het rapportfiltergebied.

Naar rijlabels verplaatsen

Hiermee verplaatst u het veld naar het rijlabelgebied.

Naar kolomlabels verplaatsen

Hiermee verplaatst u het veld naar het kolomlabelgebied.

Naar waarden verplaatsen

Hiermee verplaatst u het veld naar het waardengebied.

Waardeveldinstellingen, Veldinstellingen

Hiermee wordt het dialoogvenster Veldinstellingen of Waardeveldinstellingen weergegeven.

Tip: U kunt ook op een veldnaam klikken en vervolgens het veld slepen tussen de veld- en indelingssecties en tussen de verschillende gebieden.

Als u wilt verwijderen van een veld in de lijst met velden, voer een van de volgende:

 • Schakel het selectievakje in van het veld dat u wilt verwijderen in het vak velden kiezen .

  Opmerking: Als u een selectievakje uitschakelt, worden alle exemplaren van het veld verwijderd uit het rapport.

 • Klik in een indelingsgebied op het veld dat u wilt verwijderen en vervolgens op Veld verwijderen.

 • Klik in een indelingsgebied op het veld dat u wilt verwijderen en sleep het veld uit de lijst met draaitabelvelden.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

Een draaitabel maken

De lijst met velden gebruiken om velden in een draaitabel te rangschikken

Een draaigrafiek maken

Slicers gebruiken om gegevens te filteren

Een tijdlijn in een draaitabel maken om gegevens te filteren

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×