Draaitabellen

Gegevens in een draaitabel filteren

Gegevens in een draaitabel filteren

Filter de gegevens om de nadruk te leggen op een kleiner deel van de draaitabelgegevens voor uitgebreide analyses. U moet eerst een of meer Slicers invoegen voor een snelle en effectieve manier om uw gegevens te filteren. Slicers hebben knoppen waarop u kunt klikken om de gegevens te filteren en zichtbaar te houden met uw gegevens, zodat u altijd weet welke velden in de gefilterde draaitabel worden weergegeven of verborgen.

Tip: U kunt nu in Excel 2016 meerdere slicers selecteren door te klikken op de knop op het label zoals hierboven weergegeven.

Sliceropties met de knop voor meervoudige selectie gemarkeerd
Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Gegevens in een draaitabel filteren

 1. Selecteer een cel in de draaitabel. Selecteer analyseren > Slicer invoegen Slicer .

 2. Selecteer de velden waarvoor u slicers wilt maken. Selecteer OK.

 3. Selecteer de items die u wilt weergeven in de draaitabel.

Gegevens handmatig filteren

 1. Selecteer de pijl van de kolomkop Filtervervolgkeuzepijl van de kolom waarop u wilt filteren.

 2. Schakel (Alles selecteren) uit en schakel de vakjes in die u wilt weergeven. Selecteer OK.

 1. Klik op een willekeurige plaats in de draaitabel om de tabbladen voor draaitabellen (Draaitabel analyseren en Ontwerpen) weer te geven.

 2. Klik op Draaitabel analyseren > Slicer invoegen.

 3. Schakel in het dialoogvenster Slicers invoegen de selectievakjes in van de velden waarvoor u slicers wilt maken.

 4. Klik op OK.

  Er wordt een slicer weergegeven voor elk veld dat u hebt geselecteerd in het dialoogvenster Slicers invoegen.

 5. Klik in elke slicer op de items die u wilt weergeven in de draaitabel.

Tip: Als u het uiterlijk van de slicer wilt wijzigen, klikt u op de slicer om het tabblad Slicer weer te geven op het lint. Selecteer vervolgens een stijl voor de slicer of wijzig instellingen met de opties op het tabblad.

Andere manieren om draaitabelgegevens te filteren

Gebruik een van de volgende filterfuncties in plaats van of als aanvulling op het gebruik van slicers om precies die gegevens weer te geven die u wilt analyseren.

Gegevens handmatig filteren

Een rapportfilter gebruiken om items te filteren

De hoogste of laagste tien items weergeven

Filter op een selectie om alleen de geselecteerde items weer te geven of te verbergen

Filteropties in- of uitschakelen

Gegevens handmatig filteren

 1. Klik in de draaitabel op de pijl Filtervervolgkeuzepijl bij Rijlabels of Kolomlabels.

 2. Schakel in de lijst met rij- of kolomlabels het bovenste selectievakje (Alles selecteren) uit en schakel vervolgens de vakjes in van de items die u wilt weergeven in de draaitabel.

 3. De filterpijl verandert in dit pictogram Pictogram van toegepast filter om aan te geven dat een filter is toegepast. Klik erop om het filter te wijzigen of wis het filter door te klikken op Filter wissen uit <veldnaam>.

  Als u alle filters tegelijk wilt verwijderen, klikt u op Draaitabel analyseren > Wissen > Filters wissen.

Een rapportfilter gebruiken om items te filteren

Met behulp van een rapportfilter kunt u snel een andere set waarden weergeven in de draaitabel. Items die u in het filter selecteert, worden in de draaitabel weergegeven en items die niet zijn geselecteerd, worden verborgen. Als u filterpagina's (de set waarden die overeenkomen met de geselecteerde rapportitems) wilt weergeven in afzonderlijke werkbladen, kunt u die optie aangeven.

Een rapportfilter toevoegen

 1. Klik op een willekeurige plaats in de draaitabel.

  Het deelvenster Draaitabelvelden wordt weergegeven.

 2. Klik in de Lijst met draaitabelvelden op het veld in een gebied en selecteer Verplaatsen naar rapportfilter.

Herhaal deze stap als u meer dan één rapportfilter wilt maken. Rapportfilters worden boven de draaitabel weergegeven voor snelle toegang.

 • Als u de volgorde van de velden wilt wijzigen, sleept u in het gebied Filters de velden naar de gewenste positie of dubbelklikt u op een veld en selecteert u Omhoog verplaatsen of Omlaag verplaatsen. De volgorde van de rapportfilters wordt ook doorgevoerd in het draaitabelrapport.

Rapportfilters in rijen of kolommen weergeven

 1. Klik op de draaitabel of de bijbehorende draaitabel van een draaigrafiek.

 2. Klik met de rechtermuisknop op een willekeurige plaats in de draaitabel en klik vervolgens op Opties voor draaitabellen.

 3. Op het tabblad Indeling geeft u deze opties aan:

  1. Voer in het gebied Rapportfilter in het vak Velden rangschikken een van de volgende handelingen uit:

   • Om rapportfilters weer te geven in rijen van boven naar beneden, selecteert u Omlaag, dan opzij.

   • Om rapportfilters weer te geven in kolommen van links naar rechts, selecteert u Opzij, dan omlaag.

  2. Typ of selecteer in het vak Rapportfiltervelden per kolom het aantal velden dat moet worden weergegeven voordat u een andere kolom of rij gebruikt (op basis van de instelling van Velden rangschikken die u in de vorige stap hebt opgegeven).

Items selecteren in het rapportfilter

 1. Klik in de draaitabel op de pijl-omlaag naast het rapportfilter.

 2. Selecteer de selectievakjes naast de items die u wilt weergeven in het rapport. Als u alle items wilt selecteren, klikt u op het selectievakje naast (Alles).

  Het rapportfilter geeft nu de gefilterde items weer.

Rapportfilterpagina's weergeven in afzonderlijke werkbladen

 1. Klik op een willekeurige plaats in de draaitabel (of de bijbehorende draaitabel van een draaigrafiek) met een of meer rapportfilters.

 2. Klik op Draaitabel analyseren (op het lint) > Opties > Rapportfilterpagina’s weergeven.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Rapportfilterpagina's weergeven een rapportfilterveld en klik vervolgens op OK.

De hoogste of laagste tien items weergeven

U kunt een filter ook gebruiken om de hoogste of laagste tien waarden of gegevens die aan bepaalde voorwaarden voldoen, weer te geven.

 1. Klik in de draaitabel op de pijl Filtervervolgkeuzepijl naast Rijlabels of Kolomlabels.

 2. Klik met de rechtermuisknop op een item in de selectie en klik vervolgens op Filter > Top 10 of Onderste 10.

 3. Voer in het eerste vak een getal in.

 4. Kies in het tweede vak de optie waarop u wilt filteren. U kunt kiezen uit de volgende opties:

  • Als u wilt filteren op aantal items, kiest u Items.

  • Als u wilt filteren op percentage, kiest u Percentage.

  • Als u wilt filteren op een som, kiest u Som.

 5. U kunt ook zoeken naar een specifieke waarde in het zoekvak.

Filter op een selectie om alleen de geselecteerde items weer te geven of te verbergen

 1. Selecteer in de draaitabel een of meer items in het veld dat u wilt filteren.

 2. Klik met de rechtermuisknop op een item in de selectie en klik vervolgens op Filter.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de geselecteerde items wilt weergeven, klikt u op Alleen geselecteerde items behouden.

  • Als u de geselecteerde items wilt verbergen, klikt u op Geselecteerde items verbergen.

   Tip: U kunt verborgen items opnieuw weergeven door het filter te verwijderen. Klik met de rechtermuisknop op een ander item in hetzelfde veld, klik op Filter en klik vervolgens op Filter wissen.

Filteropties in- of uitschakelen

Als u meerdere filters per veld wilt toepassen, of als u geen filterknoppen wilt weergeven in de draaitabel, kunt u deze en andere filteropties als volgt in- of uitschakelen:

 1. Klik op een willekeurige plaats in de draaitabel om het tabblad Draaitabel op het lint weer te geven.

 2. Klik op het tabblad Draaitabel analyseren op Opties.

  1. Klik in het dialoogvenster Opties voor draaitabel op het tabblad Indeling.

  2. Schakel in het gedeelte Indeling het vak Meerdere filters per veld toestaan naar wens in of uit.

  3. Klik op het tabblad Weergeven en schakel het selectievakje Veldbijschriften en filterkeuzelijsten weergeven in of uit om veldbijschriften en filterkeuzelijsten weer te geven of te verbergen.

U kunt draaitabellen weergeven en gebruiken in Excel voor het web, waaronder een handmatig filter en Slicers die zijn gemaakt in de Excel-bureaubladtoepassing om uw gegevens te filteren. U kunt geen nieuwe Slicers maken in Excel voor het web.

Als u uw draaitabelgegevens wilt filteren, voert u een van de volgende handelingen uit:

 • Als u een handmatig filter wilt toepassen, klikt u op de pijl van Rijlabels of Kolomlabels en kiest u de gewenste filteropties.

Filteropties voor draaitabelgegevens

 • Als de draaitabel slicers bevat, klikt u in elke slicer op de items die u wilt weergeven.

Slicer met geselecteerde items

Als u de bureaubladtoepassing van Excel hebt, kunt u op de knop Openen in Excel klikken om de werkmap te openen en hier extra filters toepassen of nieuwe slicers maken voor de draaitabelgegevens. U doet dit als volgt:

Klik op Openen in Excel en filter de gegevens in de draaitabel.

Knop voor bewerken in Excel

Ga naar de Microsoft Excel-blogvoor informatie over de nieuwste updates voor Excel voor het web.

U kunt de volledige suite met Office-toepassingen en -services proberen of kopen via Office.com.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

Video: Gegevens in een draaitabel filteren

Een draaitabel maken om werkbladgegevens te analyseren

Een draaitabel maken om externe gegevens te analyseren

Een draaitabel maken voor het analyseren van gegevens in meerdere tabellen

Gegevens sorteren in een draaitabel

Gegevens groeperen of groepering opheffen in een draaitabel

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders