Draaitabellen

Gegevens in een draaitabel filteren

Gegevens in een draaitabel filteren

Als u uw aandacht wilt richten op een kleiner gedeelte van een grote hoeveelheid gegevens in een draaitabel, zodat u deze uitgebreider kunt analyseren, kunt u de gegevens filteren. U kunt dit op verschillende manieren doen. Voeg eerst een of meer slicers in voor een snelle en efficiënte manier om uw gegevens te filteren. Slicers hebben knoppen waarop u kunt klikken om de gegevens te filteren en ze blijven zichtbaar, zodat u altijd weet welke velden zijn verborgen of worden weergegeven in de gefilterde draaitabel.

Sliceropties met de knop voor meervoudige selectie gemarkeerd

Tip: U kunt nu in Excel 2016 meerdere slicers selecteren door te klikken op de knop op het label zoals hierboven weergegeven.

 1. Klik op een willekeurige plaats in de draaitabel om de groep Hulpmiddelen voor draaitabellen op het lint weer te geven.

  Lint met hulpmiddelen voor draaitabellen met de tabbladen Analyseren en Ontwerp

 2. Als u Excel 2016 of 2013 gebruikt, klikt u op Analyseren > Slicer invoegen.

  Knop Slicer invoegen op het tabblad Analyseren

  Als u Excel 2010 of 2007 gebruikt, klikt u op Opties > Slicer invoegen > Slicer invoegen.

  Afbeelding van Excel-lint
 3. Schakel in het dialoogvenster Slicers invoegen de selectievakjes in van de velden waarvoor u slicers wilt maken.

 4. Klik op OK.

  Er wordt een slicer weergegeven voor elk veld dat u hebt geselecteerd in het dialoogvenster Slicers invoegen.

 5. Klik in elke slicer op de items die u wilt weergeven in de draaitabel.

  Als u meerdere items wilt kiezen, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op de items die u wilt weergeven.

Tip:  Als u het uiterlijk van de slicer wilt wijzigen, klikt u op de slicer om de groep Hulpmiddelen voor slicers weer te geven op het lint. Selecteer vervolgens een stijl voor de slicer of wijzig instellingen op het tabblad Opties.

Andere manieren om draaitabelgegevens te filteren

Gebruik een van de volgende filterfuncties in plaats van of als aanvulling op het gebruik van slicers om precies die gegevens weer te geven die u wilt analyseren.

Gegevens handmatig filteren

Een rapportfilter gebruiken om items te filteren

Alleen bepaalde tekst, waarden of datums weergeven

De hoogste of laagste tien items weergeven

Filter op een selectie om alleen de geselecteerde items weer te geven of te verbergen

Filteropties in- of uitschakelen

Gegevens handmatig filteren

 1. Klik in de draaitabel op de pijl Filtervervolgkeuzepijl bij Rijlabels of Kolomlabels.

  Rijlabelfilter

 2. Schakel in de lijst met rij- of kolomlabels het bovenste selectievakje (Alles selecteren) uit en schakel vervolgens de vakjes in van de items die u wilt weergeven in de draaitabel.

  Vakje Alles selecteren in de filtergalerie

  Als u meer items wilt weergeven in de lijst, versleept u de greep in de rechterbenedenhoek van de filtergalerie om deze te vergroten.

 3. Klik op OK.

  De filterpijl verandert in dit pictogram Pictogram van toegepast filter om aan te geven dat een filter is toegepast. Klik erop om het filter te wijzigen of wis het filter door te klikken op Filter wissen uit <veldnaam>.

  Als u alle filters tegelijk wilt verwijderen, raadpleegt u het volgende:

  • In 2016 of 2013: klik ergens in de draaitabel en klik vervolgens op Analyseren > Wissen > Filters wissen.

  • In 2010 of 2007: klik ergens in de draaitabel en klik vervolgens op Opties > Wissen > Filters wissen.

  Knop Wissen op het tabblad Analyseren

Een rapportfilter gebruiken om items te filteren

Opmerking: Een rapportfilter wordt aangeduid met Filters in het deelvenster Draaitabelvelden in Excel 2016 en Excel 2013. Zie de onderstaande schermafbeeldingen:

Filtergebied in deelvenster Lijst met draaitabelvelden
Deelvenster Draaitabelvelden in Excel 2016
Rapportfilter in deelvenster Lijst met draaitabelvelden
Deelvenster Draaitabelvelden in Excel 2010

Met behulp van een rapportfilter kunt u snel een andere set waarden weergeven in de draaitabel. Items die u in het filter selecteert, worden in de draaitabel weergegeven en items die niet zijn geselecteerd, worden verborgen. Als u filterpagina's (de set waarden die overeenkomen met de geselecteerde rapportitems) wilt weergeven in afzonderlijke werkbladen, kunt u die optie aangeven.

Een rapportfilter toevoegen

 1. Klik op een willekeurige plaats in de draaitabel.

  Het deelvenster Lijst met draaitabelvelden wordt weergegeven.

 2. In de Lijst met draaitabelvelden klikt u op het veld in een gebied en selecteert u Verplaatsen naar rapportfilter.

  Verplaatsen naar rapportfilter

Herhaal deze stap als u meer dan één rapportfilter wilt maken. Rapportfilters worden boven de draaitabel weergegeven voor snelle toegang.

 1. Om de volgorde van de velden in het gebied Rapportfilter te wijzigen, sleept u de velden naar de gewenste positie. De volgorde van de rapportfilters wordt ook doorgevoerd in de draaitabel.

Rapportfilters in rijen of kolommen weergeven

 1. Klik op de draaitabel of de bijbehorende draaitabel van een draaigrafiek.

 2. Klik met de rechtermuisknop op een willekeurige plaats in de draaitabel en klik vervolgens op Opties voor draaitabellen.

 3. In het tabblad Indeling & opmaak geeft u deze opties aan:

 4. Voer onder Lay-out in de keuzelijst Velden weergeven in het rapportfiltergebied een van de volgende handelingen uit:

  • Om rapportfilters weer te geven in kolommen van links naar rechts, selecteert u Opzij, dan omlaag.

  • Om rapportfilters weer te geven in rijen van boven naar beneden, selecteert u Omlaag, dan opzij.

 5. In het vakRapportfiltervelden per kolom of Rapportfiltervelden per rij typt of selecteert u het aantal velden dat moet worden weergegeven voordat u een andere kolom of rij op basis van de instelling van Velden weergegeven in het rapportfiltergebied opneemt.

Items selecteren in het rapportfilter

 1. Klik in de draaitabel op de pijl-omlaag naast het rapportfilter.

  Klik op de vervolgkeuzepijl naast (Alle)
 2. Als u een selectievakje voor alle items wilt weergeven zodat u ze zo nodig kunt wissen of selecteren, selecteert u het selectievakje Meerdere items selecteren.

  Meerdere items selecteren
 3. Nu kunt u de selectievakjes naast de items die u wilt weergeven in het rapport selecteren. Als u alle items wilt selecteren, klikt u op het selectievakje naast (Alles).

 4. Klik op OK. Ten minste één selectievakje moet zijn geselecteerd om deze knop in te schakelen.

  Het rapportfilter geeft nu de gefilterde items weer.

  Gefilterde items op basis van de filterwaarde in een rapportfilter

Opmerking: Als u een OLAP-gegevensbron gebruikt in Microsoft SQL Server Analysis Services (versie 2005 of hoger), kunt u een berekend lid alleen selecteren als dit een enkel item is. U kunt niet meerdere items selecteren als een of meer van deze items berekende leden zijn.

Rapportfilterpagina's weergeven in afzonderlijke werkbladen

 1. Klik op een willekeurige plaats in de draaitabel (of de bijbehorende draaitabel van een draaigrafiek) met een of meer rapportfilters.

 2. Als u Excel 2016 of 2013 gebruikt, gaat u naar het tabblad Analyseren en klikt u in de groep Draaitabel op de pijl naast Opties. Klik vervolgens op Rapportfilterpagina’s weergeven.

  Optie Rapportfilterpagina's weergeven

  Als u Excel 2010 of 2007 gebruikt, gaat u naar het tabblad Opties en klikt u in de groep Draaitabel op de pijl naast Opties. Klik vervolgens op Rapportfilterpagina’s weergeven.

  Groep Draaitabel op het tabblad Opties onder Hulpmiddelen voor draaitabellen

 3. Selecteer in het dialoogvenster Rapportfilterpagina's weergeven een rapportfilterveld en klik vervolgens op OK.

Alleen bepaalde tekst, waarden of datums weergeven

 1. Klik met de rechtermuisknop in de draaitabel op het label van een tekst-, waarde of datumveld en klik daarna op Labelfilters, Waardefilters of Datumfilters.

 2. Klik op de vergelijkingsoperator die u wilt gebruiken.

  Als u bijvoorbeeld wilt filteren op tekst die begint met een bepaalde letter, selecteert u Begint met. Als u wilt filteren op bepaalde letters ergens in de tekst, selecteert u Bevat.

  Opmerking: Labelfilters is niet beschikbaar wanneer rij- of kolomlabelvelden geen tekstlabels bevatten.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Typ in het dialoogvenster Labelfilter <veldnaam> de tekst waarop u wilt filteren.

   Typ J als u wilt filteren op tekst die begint met de letter 'J', en typ bel als u wilt filteren op tekst die de letters 'bel' bevat.

   Als de draaitabel is gebaseerd op een niet-OLAP-gegevensbron, kunt u de volgende jokertekens gebruiken om gegevens met specifieke tekens te vinden.

Jokerteken

Zoekresultaat

? (vraagteken)

Eén willekeurig teken
Zo vindt u met smi? bijvoorbeeld 'smit' en 'smid'.

* (sterretje)

Een willekeurig aantal tekens
Zo vindt u met 'g*d' bijvoorbeeld 'goed' en 'gereed'.

~ (tilde) gevolgd door ?, * of ~

Een vraagteken, sterretje of tilde
Zo vindt u met fy06~? 'fy06?'.

 • Typ in het dialoogvenster Waardefilter <veldnaam> de waarden waarop u wilt filteren.

 • Typ in het dialoogvenster Datumfilter <veldnaam> de datums waarop u wilt filteren.

  Als de draaitabel is gebaseerd op een OLAP-gegevensbron, moet voor datumfilters het gegevenstype van de veldhiërarchie voor de OLAP-kubus Tijd zijn. Als een datum als tekst wordt opgegeven in een tekstveld, is het datumfilter niet beschikbaar.

Tip: Als u een label-, datum- of waardefilter wilt verwijderen, klikt u op de pijl Pictogram van toegepast filter in het rij- of kolomlabel. Vervolgens klikt u op Labelfilter, Datumfilter of Waardefilter en klikt u op Filter wissen.

De hoogste of laagste tien items weergeven

U kunt een filter ook gebruiken om de hoogste of laagste tien waarden of gegevens die aan bepaalde voorwaarden voldoen, weer te geven.

 1. Klik in de draaitabel op de pijl Filtervervolgkeuzepijl bij Rijlabels of Kolomlabels, klik op Waardefilters en klik op Top 10.

 2. In het dialoogvenster Top 10-filter <veldnaam> doet u het volgende:

  1. Klik in het eerste vak op Bovenste of Onderste.

  2. Voer in het tweede vak een vergelijkingsoperator in.

  3. Kies in het derde vak de optie waarop u wilt filteren.

   • Als u wilt filteren op aantal items, kiest u Items.

   • Als u wilt filteren op percentage, kiest u Procent.

   • Als u wilt filteren op een som, kiest u Som.

  4. Kies in het vierde vak het gewenste veld.

Filter op een selectie om alleen de geselecteerde items weer te geven of te verbergen

 1. Selecteer in de draaitabel een of meer items in het veld dat u wilt filteren.

  U kunt een niet-aaneengesloten selectie maken door CTRL ingedrukt te houden wanneer u items selecteert.

 2. Klik met de rechtermuisknop op een item in de selectie en klik vervolgens op Filter.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de geselecteerde items wilt weergeven, klikt u op Alleen geselecteerde items behouden.

  • Als u de geselecteerde items wilt verbergen, klikt u op Geselecteerde items verbergen.

   Tip:  U kunt verborgen items opnieuw weergeven door het filter te verwijderen. Klik met de rechtermuisknop op een ander item in hetzelfde veld, klik op Filter en klik vervolgens op Filter wissen.

Filteropties in- of uitschakelen

Als u meerdere filters per veld wilt toepassen, of als u geen filterknoppen wilt weergeven in de draaitabel, kunt u deze en andere filteropties als volgt in- of uitschakelen:

 1. Klik op een willekeurige plaats in de draaitabel om de groep Hulpmiddelen voor draaitabellen op het lint weer te geven.

  Lint met hulpmiddelen voor draaitabellen met de tabbladen Analyseren en Ontwerp

 2. Klik op het tabblad Opties in de groep Draaitabel op Opties.

  Knop Opties op het tabblad Analyseren

 3. Klik in het dialoogvenster Opties voor draaitabel op het tabblad Totalen & filters.

 4. Voer onder Filters een van de volgende handelingen uit:

  • Schakel het selectievakje Meerdere filters per veld toestaan in of uit als u wel of niet meerdere filters per veld wilt gebruiken.

  • Schakel het selectievakje Gefilterde items opnemen in totalen in of uit als u gefilterde items in totalen wilt opnemen of uitsluiten en schakel vervolgens het selectievakje Totalen markeren met * in of uit. Als deze optie is ingeschakeld, wordt er een sterretje (*) weergegeven in totalen buiten velden waarvoor zichtbare totalen zijn uitgeschakeld. Deze optie is alleen beschikbaar in draaitabellen die zijn verbonden met een OLAP-gegevensbron die de MDX-expressietaal ondersteunt. Deze optie is van toepassing op alle velden in de draaitabel.

  • Schakel het selectievakje Gefilterde items opnemen in ingestelde totalen in of uit als u gefilterde items in totalen voor benoemde sets wilt opnemen of uitsluiten. Deze optie is alleen beschikbaar in draaitabellen die zijn verbonden met een OLAP-gegevensbron.

  • Schakel het selectievakje Subtotaal van gefilterde pagina-items berekenen in of uit als u gefilterde items in subtotalen wilt opnemen of uitsluiten.

 5. Als u veldbijschriften en filterkeuzelijsten wilt weergeven of verbergen, klikt u op het tabblad Weergeven en schakelt u het selectievakje Veldbijschriften en filterkeuzelijsten weergeven in of uit.

 1. Klik op een willekeurige plaats in de draaitabel om de tabbladen voor draaitabellen (Draaitabel analyseren en Ontwerpen) weer te geven.

 2. Klik op Draaitabel analyseren > Slicer invoegen.

 3. Schakel in het dialoogvenster Slicers invoegen de selectievakjes in van de velden waarvoor u slicers wilt maken.

 4. Klik op OK.

  Er wordt een slicer weergegeven voor elk veld dat u hebt geselecteerd in het dialoogvenster Slicers invoegen.

 5. Klik in elke slicer op de items die u wilt weergeven in de draaitabel.

Tip:  Als u het uiterlijk van de slicer wilt wijzigen, klikt u op de slicer om het tabblad Slicer weer te geven op het lint. Selecteer vervolgens een stijl voor de slicer of wijzig instellingen met de opties op het tabblad.

Andere manieren om draaitabelgegevens te filteren

Gebruik een van de volgende filterfuncties in plaats van of als aanvulling op het gebruik van slicers om precies die gegevens weer te geven die u wilt analyseren.

Gegevens handmatig filteren

Een rapportfilter gebruiken om items te filteren

De hoogste of laagste tien items weergeven

Filter op een selectie om alleen de geselecteerde items weer te geven of te verbergen

Filteropties in- of uitschakelen

Gegevens handmatig filteren

 1. Klik in de draaitabel op de pijl Filtervervolgkeuzepijl bij Rijlabels of Kolomlabels.

 2. Schakel in de lijst met rij- of kolomlabels het bovenste selectievakje (Alles selecteren) uit en schakel vervolgens de vakjes in van de items die u wilt weergeven in de draaitabel.

 3. De filterpijl verandert in dit pictogram Pictogram van toegepast filter om aan te geven dat een filter is toegepast. Klik erop om het filter te wijzigen of wis het filter door te klikken op Filter wissen uit <veldnaam>.

  Als u alle filters tegelijk wilt verwijderen, klikt u op Draaitabel analyseren > Wissen > Filters wissen.

Een rapportfilter gebruiken om items te filteren

Met behulp van een rapportfilter kunt u snel een andere set waarden weergeven in de draaitabel. Items die u in het filter selecteert, worden in de draaitabel weergegeven en items die niet zijn geselecteerd, worden verborgen. Als u filterpagina's (de set waarden die overeenkomen met de geselecteerde rapportitems) wilt weergeven in afzonderlijke werkbladen, kunt u die optie aangeven.

Een rapportfilter toevoegen

 1. Klik op een willekeurige plaats in de draaitabel.

  Het deelvenster Draaitabelvelden wordt weergegeven.

 2. Klik in de Lijst met draaitabelvelden op het veld in een gebied en selecteer Verplaatsen naar rapportfilter.

Herhaal deze stap als u meer dan één rapportfilter wilt maken. Rapportfilters worden boven de draaitabel weergegeven voor snelle toegang.

 • Als u de volgorde van de velden wilt wijzigen, sleept u in het gebied Filters de velden naar de gewenste positie of dubbelklikt u op een veld en selecteert u Omhoog verplaatsen of Omlaag verplaatsen. De volgorde van de rapportfilters wordt ook doorgevoerd in het draaitabelrapport.

Rapportfilters in rijen of kolommen weergeven

 1. Klik op de draaitabel of de bijbehorende draaitabel van een draaigrafiek.

 2. Klik met de rechtermuisknop op een willekeurige plaats in de draaitabel en klik vervolgens op Opties voor draaitabellen.

 3. Op het tabblad Indeling geeft u deze opties aan:

  1. Voer in het gebied Rapportfilter in het vak Velden rangschikken een van de volgende handelingen uit:

   • Om rapportfilters weer te geven in rijen van boven naar beneden, selecteert u Omlaag, dan opzij.

   • Om rapportfilters weer te geven in kolommen van links naar rechts, selecteert u Opzij, dan omlaag.

  2. Typ of selecteer in het vak Rapportfiltervelden per kolom het aantal velden dat moet worden weergegeven voordat u een andere kolom of rij gebruikt (op basis van de instelling van Velden rangschikken die u in de vorige stap hebt opgegeven).

Items selecteren in het rapportfilter

 1. Klik in de draaitabel op de pijl-omlaag naast het rapportfilter.

 2. Selecteer de selectievakjes naast de items die u wilt weergeven in het rapport. Als u alle items wilt selecteren, klikt u op het selectievakje naast (Alles).

  Het rapportfilter geeft nu de gefilterde items weer.

Rapportfilterpagina's weergeven in afzonderlijke werkbladen

 1. Klik op een willekeurige plaats in de draaitabel (of de bijbehorende draaitabel van een draaigrafiek) met een of meer rapportfilters.

 2. Klik op Draaitabel analyseren (op het lint) > Opties > Rapportfilterpagina’s weergeven.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Rapportfilterpagina's weergeven een rapportfilterveld en klik vervolgens op OK.

De hoogste of laagste tien items weergeven

U kunt een filter ook gebruiken om de hoogste of laagste tien waarden of gegevens die aan bepaalde voorwaarden voldoen, weer te geven.

 1. Klik in de draaitabel op de pijl Filtervervolgkeuzepijl bij Rijlabels of Kolomlabels.

 2. Klik met de rechtermuisknop op een item in de selectie en klik vervolgens op Filter > Top 10 of Onderste 10.

 3. Voer in het eerste vak een getal in.

 4. Kies in het tweede vak de optie waarop u wilt filteren. U kunt kiezen uit de volgende opties:

  • Als u wilt filteren op aantal items, kiest u Items.

  • Als u wilt filteren op percentage, kiest u Percentage.

  • Als u wilt filteren op een som, kiest u Som.

 5. U kunt ook zoeken naar een specifieke waarde in het zoekvak.

Filter op een selectie om alleen de geselecteerde items weer te geven of te verbergen

 1. Selecteer in de draaitabel een of meer items in het veld dat u wilt filteren.

 2. Klik met de rechtermuisknop op een item in de selectie en klik vervolgens op Filter.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de geselecteerde items wilt weergeven, klikt u op Alleen geselecteerde items behouden.

  • Als u de geselecteerde items wilt verbergen, klikt u op Geselecteerde items verbergen.

   Tip:  U kunt verborgen items opnieuw weergeven door het filter te verwijderen. Klik met de rechtermuisknop op een ander item in hetzelfde veld, klik op Filter en klik vervolgens op Filter wissen.

Filteropties in- of uitschakelen

Als u meerdere filters per veld wilt toepassen, of als u geen filterknoppen wilt weergeven in de draaitabel, kunt u deze en andere filteropties als volgt in- of uitschakelen:

 1. Klik op een willekeurige plaats in de draaitabel om het tabblad Draaitabel op het lint weer te geven.

 2. Klik op het tabblad Draaitabel analyseren op Opties.

  1. Klik in het dialoogvenster Opties voor draaitabel op het tabblad Indeling.

  2. Schakel in het gedeelte Indeling het vak Meerdere filters per veld toestaan naar wens in of uit.

  3. Klik op het tabblad Weergeven en schakel het selectievakje Veldbijschriften en filterkeuzelijsten weergeven in of uit om veldbijschriften en filterkeuzelijsten weer te geven of te verbergen.

U kunt in Excel Online draaitabellen weergeven en hiermee werken. U kunt onder andere handmatig filteren en uw gegevens filteren met slicers die zijn gemaakt in de bureaubladtoepassing van Excel. U kunt geen nieuwe slicers maken in Excel Online.

Als u uw draaitabelgegevens wilt filteren, voert u een van de volgende handelingen uit:

 • Als u een handmatig filter wilt toepassen, klikt u op de pijl van Rijlabels of Kolomlabels en kiest u de gewenste filteropties.

Filteropties voor draaitabelgegevens

 • Als de draaitabel slicers bevat, klikt u in elke slicer op de items die u wilt weergeven.

Slicer met geselecteerde items

Als u de bureaubladtoepassing van Excel hebt, kunt u op de knop Openen in Excel klikken om de werkmap te openen en hier extra filters toepassen of nieuwe slicers maken voor de draaitabelgegevens. U doet dit als volgt:

Klik op Openen in Excel en filter de gegevens in de draaitabel.

Knop voor bewerken in Excel

Voor nieuws over de meest recente updates voor Excel Online gaat u naar de Microsoft Excel-blog.

U kunt de volledige suite met Office-toepassingen en -services proberen of kopen via Office.com.

Zie ook

Video: Items filteren in een draaitabel

Een draaitabel maken om werkbladgegevens te analyseren

Een draaitabel maken om externe gegevens te analyseren

Een draaitabel maken om de gegevens in meerdere tabellen te analyseren

Gegevens sorteren in een draaitabel

Gegevens groeperen of groepering opheffen in een draaitabel

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×