Gegevens importeren uit Excel, SQL Server, SharePoint-sites en andere externe bronnen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt snel importeren en gegevens rechtstreeks op de vormen, weergeven met Microsoft Visio 2010. De eerste stap is verbinding maken met de gegevensbron en gegevens importeren in uw tekening. De tweede stap is de geïmporteerde gegevens aan shapes koppelen.

In dit artikel

Gegevens importeren

Rijen met gegevens koppelen aan de shapes in de tekening

Gegevens importeren

In deze eerste stap gebruikt u de wizard Gegevenskiezer om uw gegevens in het venster Externe gegevens te importeren.

De gegevens in het venster Externe gegevens zijn een momentopname van uw brongegevens ten tijde van de import. U kunt de gegevens in de tekening bijwerken met de wijzigingen uit de brongegevens, maar u kunt de gegevensbron niet vernieuwen door de gegevens in de tekening te wijzigen.

 1. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Externe gegevens op Gegevens aan shapes koppelen.

 2. Kies op de eerste pagina van de wizard Gegevenskiezer welke typen brongegevens u wilt gebruiken:

  • Microsoft Office Excel-werkmappen

  • Microsoft Office Access-databases

  • Microsoft SharePoint Foundation Services-lijst

  • Microsoft SQL Server-database

  • Andere OLEDB- of ODBC-gegevensbron

  • Eerder gemaakte verbinding

   Opmerking: Als u op de eerste pagina van de wizard een andere optie kiest dan een Excel-werkmap, Access-database of SharePoint-lijst, zult u tijdens het uitvoeren van de stappen in de wizard Gegevenskiezer ook enkele stappen van de wizard Gegevensverbinding moeten uitvoeren.

 3. Volg de instructies in de wizard Gegevenskiezer

 4. Nadat u op de laatste pagina van de wizard Gegevenskiezer op Voltooien hebt geklikt, verschijnt het venster Externe gegevens waarin uw geïmporteerde gegevens in een tabel worden weergegeven.

Naar boven

Rijen met gegevens koppelen aan de shapes in de tekening

U kunt op drie verschillende manieren rijen met gegevens aan shapes in een tekening koppelen. U kunt rijen één voor één aan bestaande shapes koppelen, u kunt rijen automatisch aan shapes koppelen en u kunt van de gegevens shapes maken.

Rijen één voor één aan bestaande shapes koppelen

Deze methode werkt het beste bij bestaande tekeningen met relatief weinig shapes.

 • Sleep een rij vanuit het venster Externe gegevens naar een shape in de tekening.

  shapes met gekoppelde gegevens

  Uw gegevens worden in de shape weergegeven en links van de rij in het venster Externe gegevens staat een koppelingspictogram.

  Notities: 

  • U kunt één rij aan meerdere shapes koppelen maar het is niet mogelijk meerdere rijen aan één shape te koppelen.

  • Zie Gegevensafbeeldingen aan de shapes toevoegen voor het wijzigen of verbeteren van de vormgeving van de shapes en de gegevens.

  • Als u het venster Externe gegevens op het tabblad Gegevens in de groep Weergeven/verbergen schakelt u het keuzevakje Venster Externe gegevens in.

Naar boven

Rijen automatisch aan bestaande shapes koppelen

Deze methode werkt het beste bij bestaande tekeningen met veel shapes. Dit werkt alleen als er gegevens in de shapes staan die u overeen kunt laten komen met de gegevens in de gegevensbron.

 1. Klik op het tabblad Gegevens, in de groep Externe gegevens, op Automatisch koppelen.

 2. Voer de instructies van de wizard Automatisch koppelen uit.

  Uw gegevens worden weergegeven in de shapes. Zie Gegevensafbeeldingen aan de shapes toevoegen voor het wijzigen of verbeteren van het uiterlijk van de shapes en de gegevens.

Naar boven

Van uw gegevens shapes maken

Deze methode werkt het beste als er in de tekening geen shapes staan en u geen specifieke shapes hoeft te gebruiken.

 1. Selecteer een shape in het deelvenster Shapes .

 2. Sleep een rij of een aantal rijen vanuit het venster Externe gegevens naar een lege ruimte in de tekening.

  Voor elke rij die u naar de tekening sleept, verschijnt er een exemplaar van de shape waarop u klikt.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×