Gegevens importeren in Office Publisher, Visio of Word met de wizard Gegevensverbinding

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Er is een wereld van gegevens buiten uw Microsoft Office Publisher, Visio of Word-programma dat u in elk programma kunt gebruiken. Maar hoe hebt u de gegevens importeren en beveiligen? Is alles over de juiste verbindingen tot stand brengen.

Wat wilt u doen?

Overzicht van Office-gegevensverbindingen

Toegang tot gegevens beter beveiligen

Maken of bewerken van een Office Data Connection-bestand met behulp van Excel

Office Publisher: Importeer externe gegevens met behulp van de Wizard Gegevensverbinding

Office Visio: Importeer externe gegevens met behulp van de Wizard Gegevensverbinding

Office Word: Importeer externe gegevens met behulp van de Wizard Gegevensverbinding

Overzicht van Office-gegevensverbindingen

De volgende secties worden hoe externe gegevensverbindingen werk en hoe u de verbindingsgegevens deelt met andere toepassingen en gebruikers.

Informatie over de basisbeginselen van gegevensverbindingen

Gegevens in uw programma kunt afkomstig zijn uit een externe gegevensbron, zoals een tekstbestand, een werkmap of een database. Deze externe gegevensbron is verbonden met uw programma via een gegevensverbinding, dat wil een set informatie die wordt beschreven hoe zeggen u de zoek- en meld u aan en toegang tot de externe gegevensbron.

De belangrijkste voordelen van het verbinding maken met externe gegevens is dit: U kunt deze gegevens regelmatig zonder net zo vaak de gegevens analyseren. Meerdere keren kopiëren van gegevens is een bewerking die tijdrovende en lastige worden kan.

Informatie over de databaseverbinding worden opgeslagen in de werkmap en kan ook worden opgeslagen in een verbindingsbestand, zoals in een Office Gegevensverbindingsbestand ()-bestand () of in een gegevens bron naam (DSN)-bestand (DSN).

Als u wilt doen externe gegevens in het programma, moet u toegang tot de gegevens. Als de externe gegevensbron die u wilt openen, niet op uw lokale computer is, moet u mogelijk contact opnemen met de beheerder van de database voor een wachtwoord, gebruikersmachtiging of andere informatie over de databaseverbinding. Als de gegevensbron een database is, zorg dat de database niet is geopend in de modus exclusief. Als de gegevensbron een tekstbestand of een werkmap is, zorg er dan voor dat een andere gebruiker beschikt niet over het tekstbestand of de werkmap exclusieve toegang.

Veel gegevensbronnen worden ook een ODBC-stuurprogramma of de OLE DB-provider te coördineren de stroom van gegevens tussen uw programma, het verbindingsbestand en de gegevensbron vereist.

In het volgende diagram bevat een overzicht van de belangrijkste punten over gegevensverbindingen.

Verbinding maken met externe gegevens

1. Er zijn tal van gegevensbronnen die u verbinding met maken kunt: bestanden van Microsoft SQL Server, Microsoft Office Access, Microsoft Office Excel en tekst.

2. Aan elke gegevensbron is een ODBC-stuurprogramma of OLE DB-provider gekoppeld.

3. In een verbindingsbestand worden alle gegevens gedefinieerd die u nodig hebt om gegevens op te halen uit een gegevensbron.

4. De verbindingsgegevens worden vanuit een verbindingsbestand naar het programma gekopieerd.

Verbindingen voor het delen

Verbindingsbestanden zijn met name handig voor het delen van verbindingen op basis van consistente, verbindingen overzichtelijker maken, helpt bij de verbetering van de beveiliging en beheer van de gegevensbron vergemakkelijken. De beste manier om het delen van verbindingsbestanden is naar overbrengen op een veilige en vertrouwde locatie, zoals een netwerkmap of Microsoft Office SharePoint Designer bibliotheek, waar gebruikers het bestand kunnen lezen, maar alleen aangewezen gebruikers het bestand kunt wijzigen.

U kunt (Office Data Connection (ODC) bestanden) maken met behulp van Excel, of met behulp van de Wizard Gegevensverbinding verbinding maken met nieuwe gegevensbronnen. Een ODC-bestand gebruikt aangepaste HTML en XML-codes voor de opslag van de verbindingsgegevens. U kunt eenvoudig bekijken of bewerken van de inhoud van het bestand in Excel.

U kunt verbindingsbestanden delen met andere gebruikers ze dezelfde toegang die u hebt toekennen aan een externe gegevensbron. Andere gebruikers niet hebben tot een gegevensbron instellen voor het openen van het verbindingsbestand, maar moet u mogelijk het ODBC-stuurprogramma of de OLE DB-provider die is vereist voor toegang tot de externe gegevens op hun computer installeren.

Informatie over Microsoft Data Access-onderdelen

Microsoft Data Access Components (MDAC) 2,8 is opgenomen in Microsoft Windows Server 2003 en Microsoft Windows XP SP2 en hoger. U kunt verbinding maken met en gebruiken van gegevens uit een grote verscheidenheid aan gegevensbronnen van relationele en niet-relationele met MDAC. U kunt verbinding maken met veel verschillende gegevensbronnen met behulp van Open Database Connectivity (ODBC)-stuurprogramma's of OLE DB providers. Kan zijn ingebouwd en verzonden door Microsoft of ontwikkeld door verschillende derden. Wanneer u Microsoft Office-installatie, worden extra ODBC-stuurprogramma's en OLE DB-providers toegevoegd aan uw computer.

Als u wilt zien van een volledige lijst van OLE DB-providers die op uw computer zijn geïnstalleerd, het dialoogvenster Eigenschappen van de koppeling gegevens uit een bestand met gegevenskoppeling weergeven en klik vervolgens op het tabblad Provider .

Als u wilt zien van een volledige lijst van ODBC-providers die zijn geïnstalleerd op uw computer, het dialoogvenster ODBC-databasebeheerder weergeven en klik vervolgens op het tabblad stuurprogramma's .

U kunt ook ODBC-stuurprogramma's en OLE DB-providers van andere fabrikanten gebruiken om informatie uit andere bronnen dan Microsoft-gegevensbronnen, waaronder andere soorten ODBC en OLE DB-databases. Voor informatie over de installatie van deze ODBC-stuurprogramma's of OLE DB-providers, raadpleegt u de documentatie voor de database of neem contact op met de databaseleverancier van uw.

Met behulp van ODBC verbinding maken met gegevensbronnen

De volgende secties worden Open Database Connectivity (ODBC) uitgebreider.

De ODBC-architectuur

In de ODBC-architectuur verbindt een toepassing (zoals uw programma) naar de ODBC-stuurprogramma's, die weer gebruikmaakt van een specifiek ODBC-stuurprogramma (zoals de Microsoft SQL ODBC-stuurprogramma) verbinding maken met een gegevensbron (zoals een Microsoft SQL Server-database).

Informatie over de databaseverbinding definiëren

Ga als volgt te werk als u wilt verbinden met ODBC-gegevensbronnen:

 1. Zorg ervoor dat het juiste ODBC-stuurprogramma is geïnstalleerd op de computer waarop de gegevensbron.

 2. De naam van een gegevensbron (DSN) opgeven met behulp van de Gegevensbron voor de opslag van de verbindingsgegevens in het Microsoft Windows-register of een DSN-bestand of met behulp van een verbindingsreeks in Microsoft Visual Basic-code te geven van de verbinding gegevens rechtstreeks naar het ODBC-stuurprogramma's.

  Als u wilt een gegevensbron definiëren, opent u het Configuratiescherm van Windows, dubbelklik op het pictogram Beheerprogramma's en dubbelklik vervolgens op het pictogram Gegevensbronnen (ODBC) .

  Voor meer informatie over de verschillende opties, klikt u op de knop Help in de dialoogvensters.

Computergegevensbronnen

Verbindingsinformatie gegevensbronnen van de computer opgeslagen in het Windows-register op een specifieke computer met een door de gebruiker gedefinieerde naam. U kunt gegevensbronnen machine op alleen de computer waarop die deze zijn gedefinieerd. Er zijn twee soorten gegevensbronnen machine-gebruiker en systeem. Gegevensbronnen van de gebruiker kunnen worden gebruikt door alleen de huidige gebruiker en zijn zichtbaar voor alleen die gebruiker. Systeemgegevensbronnen kunnen worden gebruikt door alle gebruikers op een computer en zijn zichtbaar voor alle gebruikers op de computer. Een gegevensbron machine is vooral handig als u wilt extra beveiliging, omdat hiermee Zorg ervoor dat alleen gebruikers die zijn aangemeld een gegevensbron machine kunnen weergeven, en een gegevensbron machine door een externe gebruiker kan niet worden gekopieerd naar een andere computer.

Bestandsgegevensbronnen

Bestandsgegevensbronnen (ook wel DSN-bestanden) verbindingsinformatie opgeslagen in een tekstbestand, niet in het Windows-register en over het algemeen flexibeler te gebruiken dan machine gegevensbronnen. Bijvoorbeeld, kunt u de gegevensbron van een bestand kopiëren naar een computer met het juiste ODBC-stuurprogramma, zodat uw toepassing kunt vertrouwen op consistente en nauwkeurige verbindingsgegevens wilt toevoegen aan alle computers die worden gebruikt. Of u kunt de gegevensbron van het bestand op één server plaatsen, delen tussen veel op het netwerk en eenvoudig verbindingsinformatie op één locatie.

Een gegevensbron van het bestand kan ook worden gegevensbronbestand. Een gegevensbronbestand bevindt zich op één computer en verwijst naar een gegevensbron machine. U kunt gegevensbronnen gegevensbronbestand bestand gebruiken voor toegang tot gegevensbronnen van de computer uit bestandsgegevensbronnen.

OLE DB verbinding maken met gegevensbronnen gebruiken

De volgende gedeelten wordt Object Linking and Embedding Database (OLE DB) uitgebreider beschreven.

De OLE DB-architectuur

In de OLE DB-architectuur, de toepassing die toegang heeft tot de gegevens heet een consument gegevens (zoals Publisher) en het programma waarmee systeemeigen toegang tot de gegevens heet een databaseprovider (zoals Microsoft OLE DB-Provider voor SQL Server).

Informatie over de databaseverbinding definiëren

Een Universal Data Link-bestand (.udl) bevat de verbindingsgegevens die een consument gegevens wordt gebruikt voor toegang tot een gegevensbron tot en met de OLE DB-provider van de gegevensbron. U kunt de verbindingsgegevens maken door een van de volgende manieren:

 • Gebruik het dialoogvenster Eigenschappen van de koppeling gegevens definiëren van een gegevenskoppeling voor een OLE DB-provider in de Wizard Gegevensverbinding.

 • Een leeg tekstbestand maken met een bestandstype .udl, en klikt u vervolgens het bestand, waarbij wordt weergegeven in het dialoogvenster Data Link-eigenschappen bewerken.

Naar boven

Toegang tot gegevens beter beveiligen

Wanneer u verbinding met een externe gegevensbron maken of de gegevens te vernieuwen, is het belangrijk rekening houden met potentiële beveiligingskwesties en weten wat u kunt doen over deze beveiligingskwesties. Gebruik de volgende richtlijnen en aanbevolen procedures voor de beveiliging van uw gegevens.

Gegevensverbindingen opslaan op een vertrouwde locatie

Een gegevensverbindingsbestand bevat vaak een of meer query's met een gegevensbron. U vervangt u dit bestand, kunt een gebruiker met schadelijke bedoelingen ontwerpen van een query toegang krijgen tot vertrouwelijke informatie en doorgeven aan andere gebruikers of andere schadelijke acties uitvoeren. Daarom moet u ervoor zorgen het volgende:

 • Het verbindingsbestand is geschreven door een betrouwbaar persoon.

 • Het verbindingsbestand op dat is beveiligd en dat het afkomstig is van een vertrouwde locatie.

Om beveiliging te verbeteren, verbindingen met externe gegevens zijn mogelijk niet beschikbaar is op uw computer. Als u wilt verbinding maken met gegevens als u een werkmap opent, moet u gegevensverbindingen activeren met behulp van de werkbalk Vertrouwenscentrum of door te zetten van de werkmap op een vertrouwde locatie.

Zie maken, verwijderen of wijzigen van een vertrouwde locatie voor uw bestanden, toevoegen, verwijderen, of een vertrouwde uitgever weergevenen weergeven van Mijn beveiligingsinstellingen in het Vertrouwenscentrumvoor meer informatie.

Referenties gebruiken in een veilige manier

Meestal toegang krijgen tot een externe gegevensbron, moet referenties (zoals een gebruikersnaam en wachtwoord) die worden gebruikt om de gebruiker te verifiëren. Zorg ervoor dat deze referenties op een veilige manier om u te worden verstrekt en dat u volgt niet per ongeluk geven aan anderen.

Gebruik sterke wachtwoorden die een combinatie bevatten van hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens. In zwakke wachtwoorden worden deze elementen niet vermengd. Sterk wachtwoord: Y6dh!et5. Zwak wachtwoord: Huis27. Wachtwoorden moeten acht lettertekens of langer zijn. Een wachtwoordzin met veertien of meer lettertekens is nog beter.

Het is zeer belangrijk dat u uw wachtwoord onthoudt. Als u het wachtwoord vergeet, kan dit niet worden opgezocht door Microsoft. Bewaar de wachtwoorden die u opschrijft op een veilige plaats, ver weg van de gegevens die erdoor worden beschermd.

Geen aanmeldingsgegevens opslaan wanneer u verbinding met gegevensbronnen maken. Deze informatie kan worden opgeslagen als tekst zonder opmaak in de werkmap en het verbindingsbestand en een schadelijke gebruiker heeft toegang tot de informatie voor de beveiliging van de gegevensbron gevaar.

Gebruik de Windows-verificatie (ook wel een vertrouwde verbinding), die verbinding maken met SQL Server met behulp van een Windows-gebruikersaccount indien mogelijk. Wanneer een gebruiker verbinding via een Windows-gebruikersaccount maakt, SQL Server gebruikt informatie in het Windows-besturingssysteem voor het valideren van de naam van het account en wachtwoord. Voordat u de Windows-verificatie gebruiken kunt, moet een serverbeheerder de SQL-Server voor dit type verificatie configureren. Als Windows-verificatie niet beschikbaar is, kunt u geen aanmeldingsgegevens gebruikers op te slaan. Het is veiliger voor gebruikers om in te voeren hun aanmeldingsgegevens elke keer dat ze zich aanmelden.

Naar boven

Maken of bewerken van een Office Data Connection-bestand met behulp van Excel

Mogelijk wilt u een Office Gegevensverbindingsbestand ()-bestand () met andere gebruikers of tussen verschillende programma's delen. Als u wilt maken of bewerken van een ODC-bestand, kunt u Excel gebruiken.

Een nieuw ODC-bestand maken met behulp van Excel

 1. Zoek de map Mijn gegevensbronnen op uw computer.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt maken van elk type verbindingsbestand, klik met de rechtermuisknop op het bestand + verbinding maken met nieuwe gegevensbron.odc en klik vervolgens op openen in Excel in het snelmenu te openen.

   Excel wordt gestart. Als het bericht Beveiligingskennisgeving van Microsoft Office Excel wordt weergegeven, klikt u op inschakelen.

   De Wizard Gegevensverbinding welkomstpagina van de Wizard Gegevensverbinding wordt weergegeven. Volg de instructies in de wizard.

  • Als u wilt een SQL Server-verbindingsbestand maken, klik met de rechtermuisknop op het bestand + nieuwe SQL Server-verbinding.odc en klik vervolgens op openen in Excel in het snelmenu te openen.

   Excel wordt gestart en de pagina verbinding maken met een databaseserver van de Wizard Gegevensverbinding wordt weergegeven.

Een bestaand ODC-bestand bewerken met behulp van Excel

 1. Zoek de map waarin het ODC-bestand, zoals de map Mijn gegevensbronnen op uw computer of een vertrouwde netwerkmap.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het ODC-bestand en klik vervolgens op openen in Excel in het snelmenu te openen.

 3. Het bericht Beveiligingskennisgeving van Microsoft Office Excel worden weergegeven. Als u de gegevensbron vertrouwt, klikt u op inschakelen.

  De gegevens die zijn opgehaald door het ODC-bestand wordt weergegeven in het eerste werkblad van een nieuwe werkmap, om te bevestigen dat u de juiste verbinding hebt.

 4. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Verbindingen op Verbindingen.

 5. Klik in het dialoogvenster Werkmapverbindingen de verbinding te selecteren en klik vervolgens op Eigenschappen.

 6. Breng de wijzigingen die u wilt dat in het dialoogvenster Eigenschappen van verbinding .

  Zie de Help van Excel voor meer informatie over het wijzigen van gegevens voor verbinding-bestand.

 7. Nadat u alle wijzigingen, klikt u op het tabblad definitie en klik vervolgens op Verbindingsbestand exporteren.

 8. Klik in het dialoogvenster Bestand opslaan op Opslaan.

 9. Sluit de dialoogvensters Verbindingseigenschappen en Werkmapverbindingen en sluit Excel zonder de nieuwe werkmap op te slaan.

Naar boven

Office Publisher: Importeer externe gegevens met behulp van de Wizard Gegevensverbinding

In Microsoft Office Publisher, kunt u externe gegevens importeren via Afdruk samenvoegen. Gebruik Afdruk samenvoegen om te maken van een groot aantal documenten die voornamelijk identiek zijn, maar sommige unieke informatie, zoals een productaankondiging die u naar uw klanten met bovenste 100 verzendt. U kunt ook importeren tekstbestanden, Excel-werkbladen, en Access-tabellen of query's rechtstreeks, zonder een verbindingsbestand. Zie voor meer informatie maken een samenvoegbewerking.

Wat wilt u doen?

Een tekstbestand importeren met een OLE DB-provider

Een tekstbestand importeren met een ODBC-stuurprogramma

Gegevens importeren uit een Excel 97-2003 of 2007-werkmap met behulp van een OLE DB-provider

Gegevens importeren uit een Excel 97-2003 of 2007-werkmap met behulp van een ODBC-stuurprogramma

Gegevens importeren uit een Access 2000, 2003 of 2007-database met behulp van een OLE DB-provider

Gegevens importeren uit een Access 2000, 2003 of 2007-database met behulp van een ODBC-stuurprogramma

Gegevens importeren uit een SQL Server 2000 of 2005-database met behulp van een OLE DB-provider

Gegevens importeren uit een SQL Server 2000 of 2005-database met behulp van een ODBC-stuurprogramma

Een tekstbestand importeren met een OLE DB-provider

Het is eenvoudig importeren van een tekstbestand door komma's gescheiden waarden (CSV) (.csv). Als het tekstbestand is een CSV-bestand die geen gebruikmaakt van het lijstscheidingsteken die is gedefinieerd op uw computer, of als het tekstbestand niet een CSV-bestand is, u een bestand Schema.ini gebruiken kunt om op te geven van de juiste bestandsindeling.

Het bestand importeren

 1. Wijs Mailings en catalogussenin het menu Extra en klik vervolgens op Afdruk samenvoegen, E-mail samenvoegenof Catalogus samenvoegen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik in het taakvenster Afdruk samenvoegen op maken of verbinding maken met een lijst met geadresseerden.

  • Klik in het taakvenster E-mail samenvoegen op maken of verbinding maken met een lijst met geadresseerden.

  • Klik in het taakvenster Catalogus samenvoegen op maken of verbinding maken met een lijst met producten.

 3. Voer in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt een bestaand ODC-bestand gebruiken, dubbelklikt u op de ODC-bestand. De gegevens zijn geïmporteerd en u klaar bent.

  • Maak een nieuw ODC-bestand en klikt u op Nieuwe bron, klikt u vervolgens elke stap in de procedure te volgen.

   De Wizard Gegevensverbinding wordt weergegeven.

 4. Klik op de pagina Welkom bij de Wizard Gegevensverbinding op Overig/geavanceerd.

  Het dialoogvenster Eigenschappen van de koppeling gegevens wordt weergegeven.

  Klik op Helpvoor meer informatie over andere opties in de verschillende dialoogvensters.

 5. Klik op het tabblad Provider selecteert u Microsoft Jet 4.0 OLE DB-Provideren klik vervolgens op volgende.

 6. Voer het volledige pad naar de map waarin het tekstbestand in het vak selecteert of typt u de naam van een database op het tabblad verbindingen .

  Om u te helpen zoeken in de map, klikt u op de knop Bladeren naast het vak.

 7. Klik op het tabblad Alles , selecteer Uitgebreide eigenschappenen klik vervolgens op Waarde bewerken.

 8. Voer een van de volgende opties in het vak Waarde onroerend goed :

  • Als het tekstbestand kolomkoppen, voert u tekst. Kopregel = Yes.

  • Als het tekstbestand dat er geen kolomkoppen, voert u tekst. Kopregel = geen.

 9. Klik op OK.

 10. Om ervoor te zorgen dat u de juiste gegevens hebt ingevoerd, klikt u op het tabblad verbinding en klik vervolgens op Verbinding testen.

 11. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een foutbericht ontvangt, opnieuw controleren de waarden die u in de vorige stappen hebt ingevoerd.

  • Als u het bericht 'verbindingstest is geslaagd' ontvangt, klikt u op OK.

 12. Klik op OK.

  De Wizard Gegevensverbinding wordt opnieuw weergegeven.

 13. Selecteer het tekstbestand dat u wilt importeren in de Database en tabel selecteren pagina, onder de kolom naam en klik vervolgens op volgende.

 14. Typ een naam voor het ODC-bestand in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Voltooienop de pagina bestand opslaan en voltooien .

  Als u wilt wijzigen van de locatie van de map, dat wil de map Mijn gegevensbronnen al dan niet standaard zeggen, klikt u op Bladeren.

 15. Als u het verbindingsbestand beter kunnen worden gevonden, kunt u desgewenst aanvullende informatie invoeren in de vakken Beschrijving, Beschrijvende naamen Trefwoorden zoeken .

Een bestand Schema.ini gebruiken om op te geven van een andere lijst scheidingsteken teken of de tekst-bestandsindeling

Een bestand Schema.ini is een tekstbestand met waarden die de tekst stuurprogramma standaardinstellingen in het Windows-register vervangen. In het algemeen, als u wilt een bestand Schema.ini gebruikt, moet u het volgende doen:

 • Sla het bestand Schema.ini in dezelfde map als het tekstbestand dat u importeert.

 • De naam van het bestand Schema.ini.

 • Typ op de eerste regel van het bestand Schema.ini, de naam van het tekstbestand dat u koppelen wilt, tussen vierkante haken.

 • Voeg extra informatie als de bestandsindeling van de andere tekst wilt opgeven.

De volgende secties worden algemene voorbeelden voor het gebruik van het bestand Schema.ini.

Voorbeeld: Geef een puntkomma (;) als scheidingsteken

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Ex voldoende: Geef een tabteken als scheidingsteken

[Products.txt] Format=TabDelimited

Voorbeeld: Een bestand met vaste breedte opgeven

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Naar boven Naar begin sectie

Een tekstbestand importeren met een ODBC-stuurprogramma

Een tekstbestand importeren met behulp van een ODBC-stuurprogramma is ten minste twee stappen. Definiëren eerst op uw computer voor de ODBC-stuurprogramma voor tekst op een gebruiker DSN indien nodig. Tweede, het tekstbestand importeren met behulp van de gebruiker DSN. Als het tekstbestand is een bestand met door komma's gescheiden waarden (CSV) die geen gebruikmaakt van het lijstscheidingsteken die is gedefinieerd op uw computer, of als het tekstbestand niet een CSV-bestand is, u een bestand Schema.ini gebruiken kunt om op te geven van de juiste bestandsindeling.

Een gebruiker DSN definiëren

 1. Open het Configuratiescherm van Windows, dubbelklik op het pictogram Beheerprogramma's en dubbelklik vervolgens op het pictogram Gegevensbronnen (ODBC) .

 2. Klik in het dialoogvenster De beheerder van de ODBC-Database op het tabblad Gebruiker DSN op toevoegen.

 3. Selecteer Microsoft tekst-stuurprogramma (*.txt; *.csv)in het dialoogvenster Nieuwe gegevensbron maken en klik vervolgens op Voltooien.

  Het dialoogvenster Instellingen voor ODBC-tekst wordt weergegeven.

 4. Voer een naam in de Naam van de gegevensbron.

 5. Schakel het selectievakje Huidige map gebruiken .

 6. Klik op map selecteren.

 7. Zoek de map waarin het tekstbestand dat u wilt importeren, zorg dat het tekstbestand dat wordt weergegeven in de lijst onder het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op OKin het dialoogvenster Map selecteren .

 8. Klik tweemaal op OK.

Klik op Helpvoor meer informatie over andere opties in de verschillende dialoogvensters.

Het bestand importeren

 1. Wijs Mailings en catalogussenin het menu Extra en klik vervolgens op Afdruk samenvoegen, E-mail samenvoegenof Catalogus samenvoegen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik in het taakvenster Afdruk samenvoegen op maken of verbinding maken met een lijst met geadresseerden.

  • Klik in het taakvenster E-mail samenvoegen op maken of verbinding maken met een lijst met geadresseerden.

  • Klik in het taakvenster Catalogus samenvoegen op maken of verbinding maken met een lijst met producten.

 3. Voer in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt een bestaand ODC-bestand gebruiken, dubbelklikt u op de ODC-bestand. De gegevens zijn geïmporteerd en u klaar bent.

  • Maak een nieuw ODC-bestand en klikt u op Nieuwe bron, klikt u vervolgens elke stap in de procedure te volgen.

   De Wizard Gegevensverbinding wordt weergegeven.

 4. Klik op ODBC-DSNop de pagina Welkom bij de Wizard Gegevensverbinding .

 5. De pagina verbinding maken met ODBC-gegevensbron selecteert u de gebruikers-DSN die u zojuist hebt gemaakt en klik vervolgens op volgende.

 6. Selecteer het tekstbestand dat onder de kolom naam van de pagina Database en tabel selecteren en klik op volgende.

 7. Typ een naam voor het ODC-bestand in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Voltooienop de pagina bestand opslaan en voltooien .

  Als u wilt wijzigen van de locatie van de map, dat wil de map Mijn gegevensbronnen al dan niet standaard zeggen, klikt u op Bladeren.

 8. Als u het verbindingsbestand beter kunnen worden gevonden, kunt u desgewenst aanvullende informatie invoeren in de vakken Beschrijving, Beschrijvende naamen Trefwoorden zoeken .

Een bestand Schema.ini gebruiken om op te geven van een andere lijst scheidingsteken teken of de tekst-bestandsindeling

Een bestand Schema.ini is een tekstbestand met waarden die de tekst stuurprogramma standaardinstellingen in het Windows-register vervangen. In het algemeen, als u wilt een bestand Schema.ini gebruikt, moet u het volgende doen:

 • Sla het bestand Schema.ini in dezelfde map als het tekstbestand dat u importeert.

 • De naam van het bestand Schema.ini.

 • Typ op de eerste regel van het bestand Schema.ini, de naam van het tekstbestand dat u koppelen wilt, tussen vierkante haken.

 • Voeg extra informatie als de bestandsindeling van de andere tekst wilt opgeven.

De volgende secties worden algemene voorbeelden voor het gebruik van het bestand Schema.ini.

Voorbeeld: Een kolomkop opgeven

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Voorbeeld: Geef een puntkomma (;) als scheidingsteken

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Voorbeeld: Een tabteken als scheidingsteken opgeven

[Products.txt] Format=TabDelimited

Voorbeeld: Een bestand met vaste breedte opgeven

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Naar boven Naar begin sectie

Gegevens importeren uit een Excel 97-2003 of 2007-werkmap met behulp van een OLE DB-provider

 1. Wijs Mailings en catalogussenin het menu Extra en klik vervolgens op Afdruk samenvoegen, E-mail samenvoegenof Catalogus samenvoegen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik in het taakvenster Afdruk samenvoegen op maken of verbinding maken met een lijst met geadresseerden.

  • Klik in het taakvenster E-mail samenvoegen op maken of verbinding maken met een lijst met geadresseerden.

  • Klik in het taakvenster Catalogus samenvoegen op maken of verbinding maken met een lijst met producten.

 3. Voer in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt een bestaand ODC-bestand gebruiken, dubbelklikt u op de ODC-bestand. De gegevens zijn geïmporteerd en u klaar bent.

  • Maak een nieuw ODC-bestand en klikt u op Nieuwe bron, klikt u vervolgens elke stap in de procedure te volgen.

   De Wizard Gegevensverbinding wordt weergegeven.

 4. Klik in de Wizard Gegevensverbinding welkomstpagina, op Overig/geavanceerd.

  Het dialoogvenster Eigenschappen van de koppeling gegevens wordt weergegeven.

  Klik op Helpvoor meer informatie over andere opties in de verschillende dialoogvensters.

 5. Klik op het tabblad Provider selecteert u Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB-Provideren klik vervolgens op volgende.

 6. Klik op het tabblad verbindingen in het vak gegevensbron , voer het volledige pad en de bestandsnaam van de Excel-werkmap.

 7. Klik op het tabblad Alles , selecteer Uitgebreide eigenschappenen klik vervolgens op Waarde bewerken.

 8. Voer een van de volgende opties in het vak Waarde onroerend goed :

  • Als de gegevens in de werkmap kolomkoppen, voert u Excel 8.0; Kopregel = Yes.

  • Als de gegevens in de werkmap geen kolomkoppen bevat, voert u Excel 8.0; Kopregel = geen.

 9. Klik op OK.

 10. Om ervoor te zorgen dat u de juiste gegevens hebt ingevoerd, klikt u op het tabblad verbinding en klik vervolgens op Verbinding testen.

 11. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een foutbericht ontvangt, opnieuw controleren de waarden die u in de vorige stappen hebt ingevoerd.

  • Als u het bericht 'verbindingstest is geslaagd' ontvangt, klikt u op OK.

 12. Selecteer het werkblad onder de kolom naam van de pagina Database en tabel selecteren en klik op volgende.

 13. Klik op OK.

  De Wizard Gegevensverbinding wordt opnieuw weergegeven.

 14. Typ een naam voor het ODC-bestand in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Voltooienop de pagina bestand opslaan en voltooien .

  Als u wilt wijzigen van de locatie van de map, dat wil de map Mijn gegevensbronnen al dan niet standaard zeggen, klikt u op Bladeren.

 15. Als u het verbindingsbestand beter kunnen worden gevonden, kunt u desgewenst aanvullende informatie invoeren in de vakken Beschrijving, Beschrijvende naamen Trefwoorden zoeken .

Naar boven Naar begin sectie

Gegevens importeren uit een Excel 97-2003 of 2007-werkmap met behulp van een ODBC-stuurprogramma

 1. Wijs Mailings en catalogussenin het menu Extra en klik vervolgens op Afdruk samenvoegen, E-mail samenvoegenof Catalogus samenvoegen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik in het taakvenster Afdruk samenvoegen op maken of verbinding maken met een lijst met geadresseerden.

  • Klik in het taakvenster E-mail samenvoegen op maken of verbinding maken met een lijst met geadresseerden.

  • Klik in het taakvenster Catalogus samenvoegen op maken of verbinding maken met een lijst met producten.

 3. Voer in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt een bestaand ODC-bestand gebruiken, dubbelklikt u op de ODC-bestand. De gegevens zijn geïmporteerd en u klaar bent.

  • Maak een nieuw ODC-bestand en klikt u op Nieuwe bron, klikt u vervolgens elke stap in de procedure te volgen.

   De Wizard Gegevensverbinding wordt weergegeven.

 4. Klik op ODBC-DSNop de pagina Welkom bij de Wizard Gegevensverbinding .

 5. De pagina verbinding maken met ODBC-gegevensbron selecteert u Excel-bestandenen klik vervolgens op volgende.

 6. In het dialoogvenster werkmap selecteren in het vak Naam van de Database , voert u de map waarin u de Excel-werkmap, selecteert u de werkmap in de lijst en klik vervolgens op OK.

 7. Selecteer het werkblad dat u wilt importeren in de Database en tabel selecteren pagina, onder de kolom naam en klik vervolgens op volgende.

 8. Typ een naam voor het ODC-bestand in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Voltooienop de pagina bestand opslaan en voltooien .

  Als u wilt wijzigen van de locatie van de map, dat wil de map Mijn gegevensbronnen al dan niet standaard zeggen, klikt u op Bladeren.

 9. Als u het verbindingsbestand beter kunnen worden gevonden, kunt u desgewenst aanvullende informatie invoeren in de vakken Beschrijving, Beschrijvende naamen Trefwoorden zoeken .

Klik op Helpvoor meer informatie over andere opties in de verschillende dialoogvensters.

Naar boven Naar begin sectie

Gegevens importeren uit een Access 2000, 2003 of 2007-database met behulp van een OLE DB-provider

 1. Wijs Mailings en catalogussenin het menu Extra en klik vervolgens op Afdruk samenvoegen, E-mail samenvoegenof Catalogus samenvoegen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik in het taakvenster Afdruk samenvoegen op maken of verbinding maken met een lijst met geadresseerden.

  • Klik in het taakvenster E-mail samenvoegen op maken of verbinding maken met een lijst met geadresseerden.

  • Klik in het taakvenster Catalogus samenvoegen op maken of verbinding maken met een lijst met producten.

 3. Voer in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt een bestaand ODC-bestand gebruiken, dubbelklikt u op de ODC-bestand. De gegevens zijn geïmporteerd en u klaar bent.

  • Maak een nieuw ODC-bestand en klikt u op Nieuwe bron, klikt u vervolgens elke stap in de procedure te volgen.

   De Wizard Gegevensverbinding wordt weergegeven.

 4. Klik op de pagina Welkom bij de Wizard Gegevensverbinding op Overig/geavanceerd.

  Het dialoogvenster Eigenschappen van de koppeling gegevens wordt weergegeven.

  Klik op Helpvoor meer informatie over andere opties in de verschillende dialoogvensters.

 5. Voer op het tabblad Provider een van de volgende opties:

  • Als de database een Microsoft Access 2000- of Microsoft Office Access 2003-database is, selecteert u Microsoft Jet 4.0 OLE DB-Provider.

  • Als de database een database Microsoft Office Access 2007 is , selecteert u Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB-Provider.

 6. Klik op Volgende.

 7. Voer het volledige pad en de bestandsnaam van de Access-database in het vak selecteert of typt u de naam van een database op het tabblad verbindingen .

  Als u Microsoft Jet 4.0 OLE DB-Provider geselecteerd op het tabblad Provider , om te vinden van de database, klikt u op de knop Bladeren naast het vak.

 8. Om ervoor te zorgen dat u de juiste gegevens hebt ingevoerd, klikt u op het tabblad verbinding en klik vervolgens op Verbinding testen.

 9. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een foutbericht ontvangt, opnieuw controleren de waarden die u in de vorige stappen hebt ingevoerd.

  • Als u het bericht 'verbindingstest is geslaagd' ontvangt, klikt u op OK.

 10. Selecteer de tabel of query in de kolom naam op de pagina Database en tabel selecteren en klik vervolgens op volgende.

  Opmerking: Een gekoppelde tabel niet wordt weergegeven in deze lijst. Als u importeren van een gekoppelde tabel wilt, moet u een query in de gekoppelde tabel in de Access-database maken voordat u de importbewerking uitvoeren.

 11. Typ een naam voor het ODC-bestand in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Voltooienop de pagina bestand opslaan en voltooien .

  Als u wilt wijzigen van de locatie van de map, dat wil de map Mijn gegevensbronnen al dan niet standaard zeggen, klikt u op Bladeren.

 12. Als u het verbindingsbestand beter kunnen worden gevonden, kunt u desgewenst aanvullende informatie invoeren in de vakken Beschrijving, Beschrijvende naamen Trefwoorden zoeken .

Naar boven Naar begin sectie

Gegevens importeren uit een Access 2000, 2003 of 2007-database met behulp van een ODBC-stuurprogramma

 1. Wijs Mailings en catalogussenin het menu Extra en klik vervolgens op Afdruk samenvoegen, E-mail samenvoegenof Catalogus samenvoegen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik in het taakvenster Afdruk samenvoegen op maken of verbinding maken met een lijst met geadresseerden.

  • Klik in het taakvenster E-mail samenvoegen op maken of verbinding maken met een lijst met geadresseerden.

  • Klik in het taakvenster Catalogus samenvoegen op maken of verbinding maken met een lijst met producten.

 3. Voer in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt een bestaand ODC-bestand gebruiken, dubbelklikt u op de ODC-bestand. De gegevens zijn geïmporteerd en u klaar bent.

  • Maak een nieuw ODC-bestand en klikt u op Nieuwe bron, klikt u vervolgens elke stap in de procedure te volgen.

   De Wizard Gegevensverbinding wordt weergegeven.

 4. Klik op ODBC-DSNop de pagina Welkom bij de Wizard Gegevensverbinding .

 5. Verbinding maken met ODBC-gegevensbron op de pagina Selecteer MS Access databaseen klik vervolgens op volgende.

  Het dialoogvenster Database selecteren wordt weergegeven.

 6. Zoek de map met de Access-database die u wilt importeren, zorg dat de Access-database wordt weergegeven in de lijst onder het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op OKin het dialoogvenster Map selecteren .

  De Wizard Gegevensverbinding wordt opnieuw weergegeven.

 7. Selecteer de tabel of query in de kolom naam op de pagina Database en tabel selecteren en klik vervolgens op volgende.

 8. Typ een naam voor het ODC-bestand in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Voltooienop de pagina bestand opslaan en voltooien .

  Als u wilt wijzigen van de locatie van de map, dat wil de map Mijn gegevensbronnen al dan niet standaard zeggen, klikt u op Bladeren.

 9. Als u het verbindingsbestand beter kunnen worden gevonden, kunt u desgewenst aanvullende informatie invoeren in de vakken Beschrijving, Beschrijvende naamen Trefwoorden zoeken .

Klik op Helpvoor meer informatie over andere opties in de verschillende dialoogvensters.

Naar boven Naar begin sectie

Gegevens importeren uit een SQL Server 2000 of 2005-database met behulp van een OLE DB-provider

 1. Wijs Mailings en catalogussenin het menu Extra en klik vervolgens op Afdruk samenvoegen, E-mail samenvoegenof Catalogus samenvoegen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik in het taakvenster Afdruk samenvoegen op maken of verbinding maken met een lijst met geadresseerden.

  • Klik in het taakvenster E-mail samenvoegen op maken of verbinding maken met een lijst met geadresseerden.

  • Klik in het taakvenster Catalogus samenvoegen op maken of verbinding maken met een lijst met producten.

 3. Voer in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt een bestaand ODC-bestand gebruiken, dubbelklikt u op de ODC-bestand. De gegevens zijn geïmporteerd en u klaar bent.

  • Maak een nieuw ODC-bestand en klikt u op Nieuwe bron, klikt u vervolgens elke stap in de procedure te volgen.

   De Wizard Gegevensverbinding wordt weergegeven.

 4. Klik op de pagina Welkom bij de Wizard Gegevensverbinding op Microsoft SQL Server.

 5. Ga als volgt te werk op de pagina verbinding maken met de Database-Server :

  • Voer de naam van de database-server in het vak Servernaam .

   Als de database zich op uw computer, voert u als volgt te (lokaal).

  • Voer een van de volgende opties onder aanmeldingsgegevens:

   • Als u wilt gebruiken op uw Windows-gebruikersnaam en wachtwoord, klikt u op De Windows-verificatie gebruiken.

   • Als u wilt gebruiken in een database-gebruikersnaam en wachtwoord, gebruikt u de volgende gebruikersnaam en wachtwoordop en voert u de database-gebruikersnaam en wachtwoord in de gewenste selectievakjes.

 6. Klik op Volgende.

 7. Op de pagina Database en tabel selecteren , selecteert u de database in het dialoogvenster Database , selecteer de tabel, weergave of door de gebruiker gedefinieerde functie in de kolom naam en klik op volgende.

 8. Typ een naam voor het ODC-bestand in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Voltooienop de pagina bestand opslaan en voltooien .

  Als u wilt wijzigen van de locatie van de map, dat wil de map Mijn gegevensbronnen al dan niet standaard zeggen, klikt u op Bladeren.

 9. Als u het verbindingsbestand beter kunnen worden gevonden, kunt u desgewenst aanvullende informatie invoeren in de vakken Beschrijving, Beschrijvende naamen Trefwoorden zoeken .

Naar boven Naar begin sectie

Gegevens importeren uit een SQL Server 2000 of 2005-database met behulp van een ODBC-stuurprogramma

Gegevens importeren uit een SQL Server-database met behulp van een ODBC-stuurprogramma is een proces. Definieer eerst op uw computer voor het ODBC-stuurprogramma op een gebruiker DSN indien nodig. Tweede, de gegevens importeren uit de SQL Server-database.

Een gebruiker DSN definiëren

 1. Open het Configuratiescherm van Windows, dubbelklik op het pictogram Beheerprogramma's en dubbelklik vervolgens op het pictogram Gegevensbronnen (ODBC) .

 2. Selecteer het tabblad Gebruiker DSN in het dialoogvenster De beheerder van de ODBC-Database en klik vervolgens op toevoegen.

 3. Selecteer SQL Serverin het dialoogvenster Nieuwe gegevensbron maken en klik vervolgens op Voltooien.

  Het dialoogvenster een nieuwe gegevensbron maken voor SQL Server wordt weergegeven.

 4. Voer de naam van een gegevensbron in het vak naam .

 5. Voer desgewenst een beschrijving van de gegevensbron in het vak Beschrijving .

 6. Voer de naam van de database-server in het vak Server .

  Als de database zich op uw computer, voert u als volgt te (lokaal).

 7. Klik op Volgende.

 8. Klik onder als volgt moet SQL Server controleren of de echtheid van de aanmeldings-ID?, een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt gebruiken op uw Windows-gebruikersnaam en wachtwoord, klikt u op Windows NT-verificatie met het netwerk aanmeldings-ID.

  • Als u wilt gebruiken in een database-gebruikersnaam en wachtwoord, klikt u op SQL Server-verificatie via aanmeldings-ID en wachtwoord hebt ingevoerd door de gebruikeren voert u de database aanmeldings-ID en wachtwoord in de gewenste selectievakjes.

 9. Klik tweemaal op volgende en klik vervolgens op Voltooien.

 10. Om ervoor te zorgen dat u de juiste gegevens hebt ingevoerd, klikt u op Test-gegevensbron .

 11. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een foutbericht ontvangt, opnieuw controleren de waarden die u in de vorige stappen hebt ingevoerd.

  • Als u ontvangt het bericht "TESTS voltooid!", klikt u op OK.

 12. Klik tweemaal op OK.

Klik op Helpvoor meer informatie over andere opties in de verschillende dialoogvensters.

De gegevens importeren uit de SQL Server-database

 1. Wijs Mailings en catalogussenin het menu Extra en klik vervolgens op Afdruk samenvoegen, E-mail samenvoegenof Catalogus samenvoegen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik in het taakvenster Afdruk samenvoegen op maken of verbinding maken met een lijst met geadresseerden.

  • Klik in het taakvenster E-mail samenvoegen op maken of verbinding maken met een lijst met geadresseerden.

  • Klik in het taakvenster Catalogus samenvoegen op maken of verbinding maken met een lijst met producten.

 3. Voer in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt een bestaand ODC-bestand gebruiken, dubbelklikt u op de ODC-bestand. De gegevens zijn geïmporteerd en u klaar bent.

  • Maak een nieuw ODC-bestand en klikt u op Nieuwe bron, klikt u vervolgens elke stap in de procedure te volgen.

   De Wizard Gegevensverbinding wordt weergegeven.

 4. Klik op ODBC-DSNop de pagina Welkom bij de Wizard Gegevensverbinding .

 5. Selecteer de naam van de gegevensbron die u in de vorige sectie hebt gedefinieerd op de pagina verbinding maken met ODBC-gegevensbron en klik vervolgens op volgende.

 6. Op de pagina Database en tabel selecteren , selecteert u de database in het dialoogvenster Database , selecteert u de tabel, weergave of functie in de kolom naam en klik op volgende.

 7. Typ een naam voor het ODC-bestand in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Voltooienop de pagina bestand opslaan en voltooien .

  Als u wilt wijzigen van de locatie van de map, dat wil de map Mijn gegevensbronnen al dan niet standaard zeggen, klikt u op Bladeren.

 8. Als u het verbindingsbestand beter kunnen worden gevonden, kunt u desgewenst aanvullende informatie invoeren in de vakken Beschrijving, Beschrijvende naamen Trefwoorden zoeken .

Naar boven Naar begin sectie

Naar boven

Office Visio: Importeer externe gegevens met behulp van de Wizard Gegevensverbinding

In Microsoft Office Visio, klikt importeren u externe gegevens, zodat deze rechtstreeks naar shapes in een tekening kan worden toegevoegd. Gebruik een tekening om de informatie in een visuele wijze, zoals een netwerkdiagram die downtime statistieken weergeeft of een stroomdiagram waarin voortgangsbalken en meter samenvatting van projecttaken te houden. De volgende instructies zijn bedoeld voor tekstbestanden en SQL Server-gegevensbronnen. U kunt ook importeren Excel-werkbladen, Access-tabellen of query's en SharePoint-lijsten rechtstreeks in een bestand zonder een verbindingsbestand. Zie gegevens importeren uit Excel, SQL Server, SharePoint-sites en andere externe bronnenvoor meer informatie.

Wat wilt u doen?

Een tekstbestand importeren met een OLE DB-provider

Een tekstbestand importeren met een ODBC-stuurprogramma

Gegevens importeren uit een SQL Server 2000 of 2005-database met behulp van een OLE DB-provider

Gegevens importeren uit een SQL Server 2000 of 2005-database met behulp van een ODBC-stuurprogramma

Een tekstbestand importeren met een OLE DB-provider

Het is eenvoudig importeren van een tekstbestand door komma's gescheiden waarden (CSV) (.csv). Als het tekstbestand is een CSV-bestand die geen gebruikmaakt van het lijstscheidingsteken die is gedefinieerd op uw computer, of als het tekstbestand niet een CSV-bestand is, u een bestand Schema.ini gebruiken kunt om op te geven van de juiste bestandsindeling.

Het bestand importeren

 1. Klik op Gegevens aan Shapes koppelenin het menu gegevens .

 2. Klik op de eerste pagina van de Wizard Gegevenskiezer op andere OLE DB- of ODBC-gegevensbron.

  De Wizard Gegevensverbinding wordt weergegeven.

 3. Klik op Overig/geavanceerd.

  Het dialoogvenster Eigenschappen van de koppeling gegevens wordt weergegeven.

  Klik op Helpvoor meer informatie over andere opties in de verschillende dialoogvensters.

 4. Klik op het tabblad Provider selecteert u Microsoft Jet 4.0 OLE DB-Provideren klik vervolgens op volgende.

 5. Voer het volledige pad naar de map waarin het tekstbestand in het vak selecteert of typt u de naam van een database op het tabblad verbindingen .

  Om u te helpen zoeken in de map, klikt u op de knop Bladeren naast het vak.

 6. Klik op het tabblad Alles , selecteer Uitgebreide eigenschappenen klik vervolgens op Waarde bewerken.

 7. Voer een van de volgende opties in het vak Waarde onroerend goed :

  • Als het tekstbestand kolomkoppen, voert u tekst. Kopregel = Yes.

  • Als het tekstbestand dat er geen kolomkoppen, voert u tekst. Kopregel = geen.

 8. Klik op OK.

 9. Om ervoor te zorgen dat u de juiste gegevens hebt ingevoerd, klikt u op het tabblad verbinding en klik vervolgens op Verbinding testen.

 10. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een foutbericht ontvangt, opnieuw controleren de waarden die u in de vorige stappen hebt ingevoerd.

  • Als u het bericht 'verbindingstest is geslaagd' ontvangt, klikt u op OK.

 11. Klik op OK.

  De Wizard Gegevensverbinding wordt opnieuw weergegeven.

 12. Selecteer het tekstbestand dat u wilt importeren in de Database en tabel selecteren pagina, onder de kolom naam en klik vervolgens op volgende.

 13. Typ een naam voor het ODC-bestand in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Voltooienop de pagina bestand opslaan en voltooien .

  Als u wilt wijzigen van de locatie van de map, dat wil de map Mijn gegevensbronnen al dan niet standaard zeggen, klikt u op Bladeren.

 14. Als u het verbindingsbestand beter kunnen worden gevonden, kunt u desgewenst aanvullende informatie invoeren in de vakken Beschrijving, Beschrijvende naamen Trefwoorden zoeken .

 15. Klik op Voltooien.

  De Wizard Gegevenskiezer wordt opnieuw weergegeven.

 16. Voer een van de volgende opties in de pagina Gegevensverbinding selecteren :

  • Gebruik van het ODC-bestand dat u zojuist hebt gemaakt en alle rijen en kolommen in de gegevensbron accepteren, klikt u op Voltooien.

  • Klik op volgendeom door te gaan met de Wizard Gegevenskiezer, zodat u kunt bepaalde kolommen en rijen selecteren en zodat u kunt een unieke id maken.

   Voor meer informatie over elke pagina in de Wizard Gegevenskiezer, drukt u op F1.

Een bestand Schema.ini gebruiken om op te geven van een andere lijst scheidingsteken teken of de tekst-bestandsindeling

Een bestand Schema.ini is een tekstbestand met waarden die de tekst stuurprogramma standaardinstellingen in het Windows-register vervangen. In het algemeen, als u wilt een bestand Schema.ini gebruikt, moet u het volgende doen:

 • Sla het bestand Schema.ini in dezelfde map als het tekstbestand dat u importeert.

 • De naam van het bestand Schema.ini.

 • Typ op de eerste regel van het bestand Schema.ini, de naam van het tekstbestand dat u koppelen wilt, tussen vierkante haken.

 • Voeg extra informatie als de bestandsindeling van de andere tekst wilt opgeven.

De volgende secties worden algemene voorbeelden voor het gebruik van het bestand Schema.ini.

Voorbeeld: Geef een puntkomma (;) als scheidingsteken

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Voorbeeld: Een tabteken als scheidingsteken opgeven

[Products.txt] Format=TabDelimited

Voorbeeld: Een bestand met vaste breedte opgeven

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Naar boven Naar begin sectie

Een tekstbestand importeren met een ODBC-stuurprogramma

Een tekstbestand importeren met behulp van een ODBC-stuurprogramma is ten minste twee stappen. Definiëren eerst op uw computer voor de ODBC-stuurprogramma voor tekst op een gebruiker DSN indien nodig. Tweede, het tekstbestand importeren met behulp van de gebruiker DSN. Als het tekstbestand is een bestand met door komma's gescheiden waarden (CSV) die geen gebruikmaakt van het lijstscheidingsteken die is gedefinieerd op uw computer, of als het tekstbestand niet een CSV-bestand is, u een bestand Schema.ini gebruiken kunt om op te geven van de juiste bestandsindeling.

Een gebruiker DSN definiëren

 1. Open het Configuratiescherm van Windows, dubbelklik op het pictogram Beheerprogramma's en dubbelklik vervolgens op het pictogram Gegevensbronnen (ODBC) .

 2. Klik in het dialoogvenster De beheerder van de ODBC-Database op het tabblad Gebruiker DSN op toevoegen.

 3. Selecteer Microsoft tekst-stuurprogramma (*.txt; *.csv)in het dialoogvenster Nieuwe gegevensbron maken en klik vervolgens op Voltooien.

  Het dialoogvenster Instellingen voor ODBC-tekst wordt weergegeven.

 4. Voer een naam in de Naam van de gegevensbron.

 5. Schakel het selectievakje Huidige map gebruiken .

 6. Klik op map selecteren.

 7. Zoek de map waarin het tekstbestand dat u wilt importeren, zorg dat het tekstbestand dat wordt weergegeven in de lijst onder het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op OKin het dialoogvenster Map selecteren .

 8. Klik tweemaal op OK.

Klik op Helpvoor meer informatie over andere opties in de verschillende dialoogvensters.

Het bestand importeren

 1. Klik op Gegevens aan Shapes koppelenin het menu gegevens .

 2. Klik op de eerste pagina van de Wizard Gegevenskiezer op andere OLE DB- of ODBC-gegevensbron.

  De Wizard Gegevensverbinding wordt weergegeven.

 3. Klik op ODBC-DSNop de pagina Welkom bij de Wizard Gegevensverbinding .

 4. De pagina verbinding maken met ODBC-gegevensbron selecteert u de gebruikers-DSN die u zojuist hebt gemaakt en klik vervolgens op volgende.

 5. Selecteer het tekstbestand dat onder de kolom naam van de pagina Database en tabel selecteren en klik op volgende.

 6. Typ een naam voor het ODC-bestand in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Voltooienop de pagina bestand opslaan en voltooien .

  Als u wilt wijzigen van de locatie van de map, dat wil de map Mijn gegevensbronnen al dan niet standaard zeggen, klikt u op Bladeren.

 7. Als u het verbindingsbestand beter kunnen worden gevonden, kunt u desgewenst aanvullende informatie invoeren in de vakken Beschrijving, Beschrijvende naamen Trefwoorden zoeken .

 8. Klik op Voltooien.

  De Wizard Gegevenskiezer wordt opnieuw weergegeven.

 9. Voer een van de volgende opties in de pagina Gegevensverbinding selecteren :

  • Gebruik van het ODC-bestand dat u zojuist hebt gemaakt, en alle rijen en kolommen in de gegevensbron accepteren, klikt u op Voltooien.

  • Klik op volgendeom door te gaan met de Wizard Gegevenskiezer, zodat u kunt bepaalde kolommen en rijen selecteren en zodat u kunt een unieke id maken.

   Voor meer informatie over elke pagina in de Wizard Gegevenskiezer, drukt u op F1.

Een bestand Schema.ini gebruiken om op te geven van een andere lijst scheidingsteken teken of de tekst-bestandsindeling

Een bestand Schema.ini is een tekstbestand met waarden die de tekst stuurprogramma standaardinstellingen in het Windows-register vervangen. In het algemeen, als u wilt een bestand Schema.ini gebruikt, moet u het volgende doen:

 • Sla het bestand Schema.ini in dezelfde map als het tekstbestand dat u importeert.

 • De naam van het bestand Schema.ini.

 • Typ op de eerste regel van het bestand Schema.ini, de naam van het tekstbestand dat u koppelen wilt, tussen vierkante haken.

 • Voeg extra informatie als de bestandsindeling van de andere tekst wilt opgeven.

De volgende secties worden algemene voorbeelden voor het gebruik van het bestand Schema.ini.

Voorbeeld: Een kolomkop opgeven

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Voorbeeld: Geef een puntkomma (;) als scheidingsteken

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Voorbeeld: Een tabteken als scheidingsteken opgeven

[Products.txt] Format=TabDelimited

Voorbeeld: Een bestand met vaste breedte opgeven

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Naar boven Naar begin sectie

Gegevens importeren uit een SQL Server 2000 of 2005-database met behulp van een OLE DB-provider

 1. Klik op Gegevens aan Shapes koppelenin het menu gegevens .

 2. Klik op de eerste pagina van de Wizard Gegevenskiezer op Microsoft SQL Server 2000 of 2005-database.

  De Wizard Gegevensverbinding wordt weergegeven.

 3. Ga als volgt te werk op de pagina verbinding maken met de Database-Server :

  • Voer de naam van de database-server in het vak Servernaam .

   Als de database zich op uw computer, voert u als volgt te (lokaal).

  • Voer een van de volgende opties onder aanmeldingsgegevens:

   • Als u wilt gebruiken op uw Windows-gebruikersnaam en wachtwoord, klikt u op De Windows-verificatie gebruiken.

   • Als u wilt gebruiken in een database-gebruikersnaam en wachtwoord, gebruikt u de volgende gebruikersnaam en wachtwoordop en voert u de database-gebruikersnaam en wachtwoord in de gewenste selectievakjes.

 4. Klik op Volgende.

 5. Op de pagina Database en tabel selecteren , selecteert u de database in het dialoogvenster Database , selecteer de tabel, weergave of door de gebruiker gedefinieerde functie in de kolom naam en klik op volgende.

 6. Typ een naam voor het ODC-bestand in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Voltooienop de pagina bestand opslaan en voltooien .

  Als u wilt wijzigen van de locatie van de map, dat wil de map Mijn gegevensbronnen al dan niet standaard zeggen, klikt u op Bladeren.

 7. Als u het verbindingsbestand beter kunnen worden gevonden, kunt u desgewenst aanvullende informatie invoeren in de vakken Beschrijving, Beschrijvende naamen Trefwoorden zoeken .

 8. Klik op Voltooien.

  De Wizard Gegevenskiezer wordt opnieuw weergegeven.

 9. Voer een van de volgende opties in de pagina Gegevensverbinding selecteren :

  • Gebruik van het ODC-bestand dat u zojuist hebt gemaakt, en alle rijen en kolommen in de gegevensbron accepteren, klikt u op Voltooien.

  • Klik op volgendeom door te gaan met de Wizard Gegevenskiezer, zodat u kunt bepaalde kolommen en rijen selecteren en zodat u kunt een unieke id maken.

   Voor meer informatie over elke pagina in de Wizard Gegevenskiezer, drukt u op F1.

Naar boven Naar begin sectie

Gegevens importeren uit een SQL Server 2000 of 2005-database met behulp van een ODBC-stuurprogramma

Gegevens importeren uit een SQL Server-database met behulp van een ODBC-stuurprogramma is een proces. Definieer eerst op uw computer voor het ODBC-stuurprogramma op een gebruiker DSN indien nodig. Tweede, de gegevens importeren uit de SQL Server-database.

Een gebruiker DSN definiëren

 1. Open het Configuratiescherm van Windows, dubbelklik op het pictogram Beheerprogramma's en dubbelklik vervolgens op het pictogram Gegevensbronnen (ODBC) .

 2. Selecteer het tabblad Gebruiker DSN in het dialoogvenster De beheerder van de ODBC-Database en klik vervolgens op toevoegen.

 3. Selecteer SQL Serverin het dialoogvenster Nieuwe gegevensbron maken en klik vervolgens op Voltooien.

  Het dialoogvenster een nieuwe gegevensbron maken voor SQL Server wordt weergegeven.

 4. Voer de naam van een gegevensbron in het vak naam .

 5. Voer desgewenst een beschrijving van de gegevensbron in het vak Beschrijving .

 6. Voer de naam van de database-server in het vak Server .

  Als de database zich op uw computer, voert u als volgt te (lokaal).

 7. Klik op Volgende.

 8. Klik onder als volgt moet SQL Server controleren of de echtheid van de aanmeldings-ID?, een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt gebruiken op uw Windows-gebruikersnaam en wachtwoord, klikt u op Windows NT-verificatie met het netwerk aanmeldings-ID.

  • Als u wilt gebruiken in een database-gebruikersnaam en wachtwoord, klikt u op SQL Server-verificatie via aanmeldings-ID en wachtwoord hebt ingevoerd door de gebruikeren voert u de database aanmeldings-ID en wachtwoord in de gewenste selectievakjes.

 9. Klik tweemaal op volgende en klik vervolgens op Voltooien.

 10. Om ervoor te zorgen dat u de juiste gegevens hebt ingevoerd, klikt u op Test-gegevensbron .

 11. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een foutbericht ontvangt, opnieuw controleren de waarden die u in de vorige stappen hebt ingevoerd.

  • Als u ontvangt het bericht "TESTS voltooid!", klikt u op OK.

 12. Klik tweemaal op OK.

Klik op Helpvoor meer informatie over andere opties in de verschillende dialoogvensters.

De gegevens importeren uit de SQL Server-database

 1. Klik op Gegevens aan Shapes koppelenin het menu gegevens .

 2. Klik op de eerste pagina van de Wizard Gegevenskiezer op andere OLE DB- of ODBC-gegevensbron.

  De Wizard Gegevensverbinding wordt weergegeven.

 3. Klik op ODBC-DSNop de pagina Welkom bij de Wizard Gegevensverbinding .

 4. Selecteer de naam van de gegevensbron die u in de vorige sectie hebt gedefinieerd op de pagina verbinding maken met ODBC-gegevensbron en klik vervolgens op volgende.

 5. Op de pagina Database en tabel selecteren , selecteert u de database in het dialoogvenster Database , selecteert u de tabel, weergave of functie in de kolom naam en klik op volgende.

 6. Typ een naam voor het ODC-bestand in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Voltooienop de pagina bestand opslaan en voltooien .

  Als u wilt wijzigen van de locatie van de map, dat wil de map Mijn gegevensbronnen al dan niet standaard zeggen, klikt u op Bladeren.

 7. Als u het verbindingsbestand beter kunnen worden gevonden, kunt u desgewenst aanvullende informatie invoeren in de vakken Beschrijving, Beschrijvende naamen Trefwoorden zoeken .

 8. Klik op Voltooien.

  De Wizard Gegevenskiezer wordt opnieuw weergegeven.

 9. Voer een van de volgende opties in de pagina Gegevensverbinding selecteren :

  • Gebruik van het ODC-bestand dat u zojuist hebt gemaakt, en alle rijen en kolommen in de gegevensbron accepteren, klikt u op Voltooien.

  • Klik op volgendeom door te gaan met de Wizard Gegevenskiezer, zodat u kunt bepaalde kolommen en rijen selecteren en zodat u kunt een unieke id maken.

   Voor meer informatie over elke pagina in de Wizard Gegevenskiezer, drukt u op F1.

Naar boven Naar begin sectie

Naar boven

Office Word: Importeer externe gegevens met behulp van de Wizard Gegevensverbinding

In Microsoft Office Word, kunt u externe gegevens importeren via Afdruk samenvoegen. Gebruik Afdruk samenvoegen om te maken van een reeks documenten, zoals een formulierbrief die naar veel klanten of een vel met etiketten met het adres voor een mailing van de kaart feestdagen wordt verzonden. U kunt ook importeren tekstbestanden, Excel-werkbladen, en Access-tabellen of query's rechtstreeks, zonder een verbindingsbestand. Zie voor meer informatie maken een samenvoegbewerking.

Wat wilt u doen?

Een tekstbestand importeren met een OLE DB-provider

Een tekstbestand importeren met een ODBC-stuurprogramma

Gegevens importeren uit een Excel 97-2003 of 2007-werkmap met behulp van een OLE DB-provider

Gegevens importeren uit een Excel 97-2003 of 2007-werkmap met behulp van een ODBC-stuurprogramma

Gegevens importeren uit een Access 2000, 2003 of 2007-database met behulp van een OLE DB-provider

Gegevens importeren uit een Access 2000, 2003 of 2007-database met behulp van een ODBC-stuurprogramma

Gegevens importeren uit een SQL Server 2000 of 2005-database met behulp van een OLE DB-provider

Gegevens importeren uit een SQL Server 2000 of 2005-database met behulp van een ODBC-stuurprogramma

Een tekstbestand importeren met een OLE DB-provider

Het is eenvoudig importeren van een tekstbestand door komma's gescheiden waarden (CSV) (.csv). Als het tekstbestand is een CSV-bestand die geen gebruikmaakt van het lijstscheidingsteken die is gedefinieerd op uw computer, of als het tekstbestand niet een CSV-bestand is, u een bestand Schema.ini gebruiken kunt om op te geven van de juiste bestandsindeling.

Het bestand importeren

 1. Klik op het tabblad Verzendlijsten in de groep Afdruk samenvoegen starten op Adressen selecterenen klik vervolgens op Bestaande lijst gebruiken.

  Afbeelding van Word-lint

 2. Voer in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt een bestaand ODC-bestand gebruiken, dubbelklikt u op de ODC-bestand. De gegevens zijn geïmporteerd en u klaar bent.

  • Maak een nieuw ODC-bestand en klikt u op Nieuwe bron, klikt u vervolgens elke stap in de procedure te volgen.

   De Wizard Gegevensverbinding wordt weergegeven.

 3. Klik op de pagina Welkom bij de Wizard Gegevensverbinding op Overig/geavanceerd.

  Het dialoogvenster Eigenschappen van de koppeling gegevens wordt weergegeven.

  Klik op Helpvoor meer informatie over andere opties in de verschillende dialoogvensters.

 4. Klik op het tabblad Provider selecteert u Microsoft Jet 4.0 OLE DB-Provideren klik vervolgens op volgende.

 5. Voer het volledige pad naar de map waarin het tekstbestand in het vak selecteert of typt u de naam van een database op het tabblad verbindingen .

  Om u te helpen zoeken in de map, klikt u op de knop Bladeren naast het vak.

 6. Klik op het tabblad Alles , selecteer Uitgebreide eigenschappenen klik vervolgens op Waarde bewerken.

 7. Voer een van de volgende opties in het vak Waarde onroerend goed :

  • Als het tekstbestand kolomkoppen, voert u tekst. Kopregel = Yes.

  • Als het tekstbestand dat er geen kolomkoppen, voert u tekst. Kopregel = geen.

 8. Klik op OK.

 9. Om ervoor te zorgen dat u de juiste gegevens hebt ingevoerd, klikt u op het tabblad verbinding en klik vervolgens op Verbinding testen.

 10. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een foutbericht ontvangt, opnieuw controleren de waarden die u in de vorige stappen hebt ingevoerd.

  • Als u het bericht 'verbindingstest is geslaagd' ontvangt, klikt u op OK.

 11. Klik op OK.

  De Wizard Gegevensverbinding wordt opnieuw weergegeven.

 12. Selecteer het tekstbestand dat u wilt importeren in de Database en tabel selecteren pagina, onder de kolom naam en klik vervolgens op volgende.

 13. Typ een naam voor het ODC-bestand in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Voltooienop de pagina bestand opslaan en voltooien .

  Als u wilt wijzigen van de locatie van de map, dat wil de map Mijn gegevensbronnen al dan niet standaard zeggen, klikt u op Bladeren.

 14. Als u het verbindingsbestand beter kunnen worden gevonden, kunt u desgewenst aanvullende informatie invoeren in de vakken Beschrijving, Beschrijvende naamen Trefwoorden zoeken .

Een bestand Schema.ini gebruiken om op te geven van een andere lijst scheidingsteken teken of de tekst-bestandsindeling

Een bestand Schema.ini is een tekstbestand met waarden die de tekst stuurprogramma standaardinstellingen in het Windows-register vervangen. In het algemeen, als u wilt een bestand Schema.ini gebruikt, moet u het volgende doen:

 • Sla het bestand Schema.ini in dezelfde map als het tekstbestand dat u importeert.

 • De naam van het bestand Schema.ini.

 • Typ op de eerste regel van het bestand Schema.ini, de naam van het tekstbestand dat u koppelen wilt, tussen vierkante haken.

 • Voeg extra informatie als de bestandsindeling van de andere tekst wilt opgeven.

De volgende secties worden algemene voorbeelden voor het gebruik van het bestand Schema.ini.

Voorbeeld: Geef een puntkomma (;) als scheidingsteken

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Voorbeeld: Een tabteken als scheidingsteken opgeven

[Products.txt] Format=TabDelimited

Voorbeeld: Een bestand met vaste breedte opgeven

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Naar boven Naar begin sectie

Een tekstbestand importeren met een ODBC-stuurprogramma

Een tekstbestand importeren met behulp van een ODBC-stuurprogramma is ten minste twee stappen. Definiëren eerst op uw computer voor de ODBC-stuurprogramma voor tekst op een gebruiker DSN indien nodig. Tweede, het tekstbestand importeren met behulp van de gebruiker DSN. Als het tekstbestand is een bestand met door komma's gescheiden waarden (CSV) die geen gebruikmaakt van het lijstscheidingsteken die is gedefinieerd op uw computer, of als het tekstbestand niet een CSV-bestand is, u een bestand Schema.ini gebruiken kunt om op te geven van de juiste bestandsindeling.

Een gebruiker DSN definiëren

 1. Open het Configuratiescherm van Windows, dubbelklik op het pictogram Beheerprogramma's en dubbelklik vervolgens op het pictogram Gegevensbronnen (ODBC) .

 2. Klik in het dialoogvenster De beheerder van de ODBC-Database op het tabblad Gebruiker DSN op toevoegen.

 3. Selecteer Microsoft tekst-stuurprogramma (*.txt; *.csv)in het dialoogvenster Nieuwe gegevensbron maken en klik vervolgens op Voltooien.

  Het dialoogvenster Instellingen voor ODBC-tekst wordt weergegeven.

 4. Voer een naam in de Naam van de gegevensbron.

 5. Schakel het selectievakje Huidige map gebruiken .

 6. Klik op map selecteren.

 7. Zoek de map waarin het tekstbestand dat u wilt importeren, zorg dat het tekstbestand dat wordt weergegeven in de lijst onder het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op OKin het dialoogvenster Map selecteren .

 8. Klik tweemaal op OK.

Klik op Helpvoor meer informatie over andere opties in de verschillende dialoogvensters.

Het bestand importeren

 1. Klik op het tabblad Verzendlijsten in de groep Afdruk samenvoegen starten op Adressen selecterenen klik vervolgens op Bestaande lijst gebruiken.

  Afbeelding van Word-lint

 2. Voer in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt een bestaand ODC-bestand gebruiken, dubbelklikt u op de ODC-bestand. De gegevens zijn geïmporteerd en u klaar bent.

  • Maak een nieuw ODC-bestand en klikt u op Nieuwe bron, klikt u vervolgens elke stap in de procedure te volgen.

   De Wizard Gegevensverbinding wordt weergegeven.

 3. Klik op ODBC-DSNop de pagina Welkom bij de Wizard Gegevensverbinding .

 4. De pagina verbinding maken met ODBC-gegevensbron selecteert u de gebruikers-DSN die u zojuist hebt gemaakt en klik vervolgens op volgende.

 5. Selecteer het tekstbestand dat onder de kolom naam van de pagina Database en tabel selecteren en klik op volgende.

 6. Typ een naam voor het ODC-bestand in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Voltooienop de pagina bestand opslaan en voltooien .

  Als u wilt wijzigen van de locatie van de map, dat wil de map Mijn gegevensbronnen al dan niet standaard zeggen, klikt u op Bladeren.

 7. Als u het verbindingsbestand beter kunnen worden gevonden, kunt u desgewenst aanvullende informatie invoeren in de vakken Beschrijving, Beschrijvende naamen Trefwoorden zoeken .

Klik op Helpvoor meer informatie over andere opties in de verschillende dialoogvensters.

Een bestand Schema.ini gebruiken om op te geven van een andere lijst scheidingsteken teken of de tekst-bestandsindeling

Een bestand Schema.ini is een tekstbestand met waarden die de tekst stuurprogramma standaardinstellingen in het Windows-register vervangen. In het algemeen, als u wilt een bestand Schema.ini gebruikt, moet u het volgende doen:

 • Sla het bestand Schema.ini in dezelfde map als het tekstbestand dat u importeert.

 • De naam van het bestand Schema.ini.

 • Typ op de eerste regel van het bestand Schema.ini, de naam van het tekstbestand dat u koppelen wilt, tussen vierkante haken.

 • Voeg extra informatie als de bestandsindeling van de andere tekst wilt opgeven.

De volgende secties worden algemene voorbeelden voor het gebruik van het bestand Schema.ini.

Voorbeeld: Een kolomkop opgeven

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Voorbeeld: Geef een puntkomma teken (;) als scheidingsteken

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Voorbeeld: Een tabteken als scheidingsteken opgeven

[Products.txt] Format=TabDelimited

Voorbeeld: Een bestand met vaste breedte opgeven

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Naar boven Naar begin sectie

Gegevens importeren uit een Excel 97-2003 of 2007-werkmap met behulp van een OLE DB-provider

 1. Klik op het tabblad Verzendlijsten in de groep Afdruk samenvoegen starten op Adressen selecterenen klik vervolgens op Bestaande lijst gebruiken.

  Afbeelding van Word-lint

 2. Voer in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt een bestaand ODC-bestand gebruiken, dubbelklikt u op de ODC-bestand. De gegevens zijn geïmporteerd en u klaar bent.

  • Maak een nieuw ODC-bestand en klikt u op Nieuwe bron, klikt u vervolgens elke stap in de procedure te volgen.

   De Wizard Gegevensverbinding wordt weergegeven.

 3. Klik in de Wizard Gegevensverbinding welkomstpagina, op Overig/geavanceerd.

  Het dialoogvenster Eigenschappen van de koppeling gegevens wordt weergegeven.

  Klik op Helpvoor meer informatie over andere opties in de verschillende dialoogvensters.

 4. Klik op het tabblad Provider selecteert u Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB-Provideren klik vervolgens op volgende.

 5. Klik op het tabblad verbindingen in het vak gegevensbron , voer het volledige pad en de bestandsnaam van de Excel-werkmap.

 6. Klik op het tabblad Alles , selecteer Uitgebreide eigenschappenen klik vervolgens op Waarde bewerken.

 7. Voer een van de volgende opties in het vak Waarde onroerend goed :

  • Als de gegevens in de werkmap kolomkoppen, voert u Excel 8.0; Kopregel = Yes.

  • Als de gegevens in de werkmap geen kolomkoppen bevat, voert u Excel 8.0; Kopregel = geen.

 8. Klik op OK.

 9. Om ervoor te zorgen dat u de juiste gegevens hebt ingevoerd, klikt u op het tabblad verbinding en klik vervolgens op Verbinding testen.

 10. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een foutbericht ontvangt, opnieuw controleren de waarden die u in de vorige stappen hebt ingevoerd.

  • Als u het bericht 'verbindingstest is geslaagd' ontvangt, klikt u op OK.

 11. Selecteer het werkblad onder de kolom naam van de pagina Database en tabel selecteren en klik op volgende.

 12. Klik op OK.

  De Wizard Gegevensverbinding wordt opnieuw weergegeven.

 13. Typ een naam voor het ODC-bestand in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Voltooienop de pagina bestand opslaan en voltooien .

  Als u wilt wijzigen van de locatie van de map, dat wil de map Mijn gegevensbronnen al dan niet standaard zeggen, klikt u op Bladeren.

 14. Als u het verbindingsbestand beter kunnen worden gevonden, kunt u desgewenst aanvullende informatie invoeren in de vakken Beschrijving, Beschrijvende naamen Trefwoorden zoeken .

Naar boven Naar begin sectie

Gegevens importeren uit een Excel 97-2003 of 2007-werkmap met behulp van een ODBC-stuurprogramma

 1. Klik op het tabblad Verzendlijsten in de groep Afdruk samenvoegen starten op Adressen selecterenen klik vervolgens op Bestaande lijst gebruiken.

  Afbeelding van Word-lint

 2. Voer in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt een bestaand ODC-bestand gebruiken, dubbelklikt u op de ODC-bestand. De gegevens zijn geïmporteerd en u klaar bent.

  • Maak een nieuw ODC-bestand en klikt u op Nieuwe bron, klikt u vervolgens elke stap in de procedure te volgen.

   De Wizard Gegevensverbinding wordt weergegeven.

 3. Klik op ODBC-DSNop de pagina Welkom bij de Wizard Gegevensverbinding .

 4. De pagina verbinding maken met ODBC-gegevensbron selecteert u Excel-bestandenen klik vervolgens op volgende.

 5. In het dialoogvenster werkmap selecteren in het vak Naam van de Database , voert u de map waarin u de Excel-werkmap, selecteert u de werkmap in de lijst en klik vervolgens op OK.

 6. Selecteer het werkblad dat u wilt importeren in de Database en tabel selecteren pagina, onder de kolom naam en klik vervolgens op volgende.

 7. Typ een naam voor het ODC-bestand in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Voltooienop de pagina bestand opslaan en voltooien .

  Als u wilt wijzigen van de locatie van de map, dat wil de map Mijn gegevensbronnen al dan niet standaard zeggen, klikt u op Bladeren.

 8. Als u het verbindingsbestand beter kunnen worden gevonden, kunt u desgewenst aanvullende informatie invoeren in de vakken Beschrijving, Beschrijvende naamen Trefwoorden zoeken .

Klik op Helpvoor meer informatie over andere opties in de verschillende dialoogvensters.

Naar boven Naar begin sectie

Gegevens importeren uit een Access 2000, 2003 of 2007-database met behulp van een OLE DB-provider

 1. Klik op het tabblad Verzendlijsten in de groep Afdruk samenvoegen starten op Adressen selecterenen klik vervolgens op Bestaande lijst gebruiken.

  Afbeelding van Word-lint

 2. Voer in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt een bestaand ODC-bestand gebruiken, dubbelklikt u op de ODC-bestand. De gegevens zijn geïmporteerd en u klaar bent.

  • Maak een nieuw ODC-bestand en klikt u op Nieuwe bron, klikt u vervolgens elke stap in de procedure te volgen.

   De Wizard Gegevensverbinding wordt weergegeven.

 3. Klik op de pagina Welkom bij de Wizard Gegevensverbinding op Overig/geavanceerd.

  Het dialoogvenster Eigenschappen van de koppeling gegevens wordt weergegeven.

  Klik op Helpvoor meer informatie over andere opties in de verschillende dialoogvensters.

 4. Voer op het tabblad Provider een van de volgende opties:

  • Als de database een Access 2000- of Access 2003-database is, selecteert u Microsoft Jet 4.0 OLE DB-Provider.

  • Als de database een database Office Access 2007 is , selecteert u Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB-Provider.

 5. Klik op Volgende.

 6. Voer het volledige pad en de bestandsnaam van de Access-database in het vak selecteert of typt u de naam van een database op het tabblad verbindingen .

  Als u Microsoft Jet 4.0 OLE DB-Provider geselecteerd op het tabblad Provider (om het te vinden van de database) klikt u op de knop Bladeren naast het vak.

 7. Om ervoor te zorgen dat u de juiste gegevens hebt ingevoerd, klikt u op het tabblad verbinding en klik vervolgens op Verbinding testen.

 8. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een foutbericht ontvangt, opnieuw controleren de waarden die u in de vorige stappen hebt ingevoerd.

  • Als u het bericht 'verbindingstest is geslaagd' ontvangt, klikt u op OK.

 9. Selecteer de tabel of query in de kolom naam op de pagina Database en tabel selecteren en klik vervolgens op volgende.

  Opmerking: Een gekoppelde tabel niet wordt weergegeven in deze lijst. Als u importeren van een gekoppelde tabel wilt, moet u een query in de gekoppelde tabel in de Access-database maken voordat u de importbewerking uitvoeren.

 10. Typ een naam voor het ODC-bestand in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Voltooienop de pagina bestand opslaan en voltooien .

  Als u wilt wijzigen van de locatie van de map, dat wil de map Mijn gegevensbronnen al dan niet standaard zeggen, klikt u op Bladeren.

 11. Als u het verbindingsbestand beter kunnen worden gevonden, kunt u desgewenst aanvullende informatie invoeren in de vakken Beschrijving, Beschrijvende naamen Trefwoorden zoeken .

Naar boven Naar begin sectie

Gegevens importeren uit een Access 2000, 2003 of 2007-database met behulp van een ODBC-stuurprogramma

 1. Klik op het tabblad Verzendlijsten in de groep Afdruk samenvoegen starten op Adressen selecterenen klik vervolgens op Bestaande lijst gebruiken.

  Afbeelding van Word-lint

 2. Voer in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt een bestaand ODC-bestand gebruiken, dubbelklikt u op de ODC-bestand. De gegevens zijn geïmporteerd en u klaar bent.

  • Maak een nieuw ODC-bestand en klikt u op Nieuwe bron, klikt u vervolgens elke stap in de procedure te volgen.

   De Wizard Gegevensverbinding wordt weergegeven.

 3. Klik op ODBC-DSNop de pagina Welkom bij de Wizard Gegevensverbinding .

 4. Verbinding maken met ODBC-gegevensbron op de pagina Selecteer MS Access databaseen klik vervolgens op volgende.

  Het dialoogvenster Database selecteren wordt weergegeven.

 5. Zoek de map met de Access-database die u wilt importeren, zorg dat de Access-database wordt weergegeven in de lijst onder het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op OKin het dialoogvenster Map selecteren .

  De Wizard Gegevensverbinding wordt opnieuw weergegeven.

 6. Selecteer de tabel of query in de kolom naam op de pagina Database en tabel selecteren en klik vervolgens op volgende.

 7. Typ een naam voor het ODC-bestand in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Voltooienop de pagina bestand opslaan en voltooien .

  Als u wilt wijzigen van de locatie van de map, dat wil de map Mijn gegevensbronnen al dan niet standaard zeggen, klikt u op Bladeren.

 8. Als u het verbindingsbestand beter kunnen worden gevonden, kunt u desgewenst aanvullende informatie invoeren in de vakken Beschrijving, Beschrijvende naamen Trefwoorden zoeken .

Klik op Helpvoor meer informatie over andere opties in de verschillende dialoogvensters.

Naar boven Naar begin sectie

Gegevens importeren uit een SQL Server 2000 of 2005-database met behulp van een OLE DB-provider

 1. Klik op het tabblad Verzendlijsten in de groep Afdruk samenvoegen starten op Adressen selecterenen klik vervolgens op Bestaande lijst gebruiken.

  Afbeelding van Word-lint

 2. Voer in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt een bestaand ODC-bestand gebruiken, dubbelklikt u op de ODC-bestand. De gegevens zijn geïmporteerd en u klaar bent.

  • Maak een nieuw ODC-bestand en klikt u op Nieuwe bron, klikt u vervolgens elke stap in de procedure te volgen.

   De Wizard Gegevensverbinding wordt weergegeven.

 3. Klik op de pagina Welkom bij de Wizard Gegevensverbinding op Microsoft SQL Server.

 4. Ga als volgt te werk op de pagina verbinding maken met de Database-Server :

  • Voer de naam van de database-server in het vak Servernaam .

   Als de database zich op uw computer, voert u als volgt te (lokaal).

  • Voer een van de volgende opties onder aanmeldingsgegevens:

   • Als u wilt gebruiken op uw Windows-gebruikersnaam en wachtwoord, klikt u op De Windows-verificatie gebruiken.

   • Als u wilt gebruiken in een database-gebruikersnaam en wachtwoord, gebruikt u de volgende gebruikersnaam en wachtwoordop en voert u de database-gebruikersnaam en wachtwoord in de gewenste selectievakjes.

 5. Klik op Volgende.

 6. Op de pagina Database en tabel selecteren , selecteert u de database in het dialoogvenster Database , selecteer de tabel, weergave of door de gebruiker gedefinieerde functie in de kolom naam en klik op volgende.

 7. Typ een naam voor het ODC-bestand in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Voltooienop de pagina bestand opslaan en voltooien .

  Als u wilt wijzigen van de locatie van de map, dat wil de map Mijn gegevensbronnen al dan niet standaard zeggen, klikt u op Bladeren.

 8. Als u het verbindingsbestand beter kunnen worden gevonden, kunt u desgewenst aanvullende informatie invoeren in de vakken Beschrijving, Beschrijvende naamen Trefwoorden zoeken .

Naar boven Naar begin sectie

Gegevens importeren uit een SQL Server 2000 of 2005-database met behulp van een ODBC-stuurprogramma

Gegevens importeren uit een SQL Server-database met behulp van een ODBC-stuurprogramma is een proces. Definieer eerst op uw computer voor het ODBC-stuurprogramma op een gebruiker DSN indien nodig. Tweede, de gegevens importeren uit de SQL Server-database.

Een gebruiker DSN definiëren

 1. Open het Configuratiescherm van Windows, dubbelklik op het pictogram Beheerprogramma's en dubbelklik vervolgens op het pictogram Gegevensbronnen (ODBC) .

 2. Selecteer het tabblad Gebruiker DSN in het dialoogvenster De beheerder van de ODBC-Database en klik vervolgens op toevoegen.

 3. Selecteer SQL Serverin het dialoogvenster Nieuwe gegevensbron maken en klik vervolgens op Voltooien.

  Het dialoogvenster een nieuwe gegevensbron maken voor SQL Server wordt weergegeven.

 4. Voer de naam van een gegevensbron in het vak naam .

 5. Voer desgewenst een beschrijving van de gegevensbron in het vak Beschrijving .

 6. Voer de naam van de database-server in het vak Server .

  Als de database zich op uw computer, voert u als volgt te (lokaal).

 7. Klik op Volgende.

 8. Klik onder als volgt moet SQL Server controleren of de echtheid van de aanmeldings-ID?, een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt gebruiken op uw Windows-gebruikersnaam en wachtwoord, klikt u op Windows NT-verificatie met het netwerk aanmeldings-ID.

  • Als u wilt gebruiken in een database-gebruikersnaam en wachtwoord, klikt u op SQL Server-verificatie via aanmeldings-ID en wachtwoord hebt ingevoerd door de gebruikeren voert u de database aanmeldings-ID en wachtwoord in de gewenste selectievakjes.

 9. Klik tweemaal op volgende en klik vervolgens op Voltooien.

 10. Om ervoor te zorgen dat u de juiste gegevens hebt ingevoerd, klikt u op Test-gegevensbron.

 11. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een foutbericht ontvangt, opnieuw controleren de waarden die u in de vorige stappen hebt ingevoerd.

  • Als u ontvangt het bericht "TESTS voltooid!", klikt u op OK.

 12. Klik tweemaal op OK.

Klik op Helpvoor meer informatie over andere opties in de verschillende dialoogvensters.

Gegevens importeren uit een SQL Server-database

 1. Klik op het tabblad Verzendlijsten in de groep Afdruk samenvoegen starten op Adressen selecterenen klik vervolgens op Bestaande lijst gebruiken.

  Afbeelding van Word-lint

 2. Voer in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt een bestaand ODC-bestand gebruiken, dubbelklikt u op de ODC-bestand. De gegevens zijn geïmporteerd en u klaar bent.

  • Maak een nieuw ODC-bestand en klikt u op Nieuwe bron, klikt u vervolgens elke stap in de procedure te volgen.

   De Wizard Gegevensverbinding wordt weergegeven.

 3. Klik op ODBC-DSNop de pagina Welkom bij de Wizard Gegevensverbinding .

 4. Selecteer de naam van de gegevensbron die u in de vorige sectie hebt gedefinieerd op de pagina verbinding maken met ODBC-gegevensbron en klik vervolgens op volgende.

 5. Op de pagina Database en tabel selecteren , selecteert u de database in het dialoogvenster Database , selecteert u de tabel, weergave of functie in de kolom naam en klik op volgende.

 6. Typ een naam voor het ODC-bestand in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Voltooienop de pagina bestand opslaan en voltooien .

  Als u wilt wijzigen van de locatie van de map, dat wil de map Mijn gegevensbronnen al dan niet standaard zeggen, klikt u op Bladeren.

 7. Als u het verbindingsbestand beter kunnen worden gevonden, kunt u desgewenst aanvullende informatie invoeren in de vakken Beschrijving, Beschrijvende naamen Trefwoorden zoeken .

Naar boven Naar begin sectie

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×