Gegevens importeren in Business Contact Manager

U kunt met Business Contact Manager voor Outlook heel eenvoudig zakelijke records importeren die zijn opgeslagen in andere programma's, bijvoorbeeld Excel, of in uw Outlook-map met contactpersonen.

Met de wizard Zakelijke gegevens importeren kunt u zakelijke records voor uw accounts en zakelijke contactpersonen importeren in Business Contact Manager voor Outlook, evenals aanpassingen.

In dit artikel

Houd tijdens het importeren rekening met het volgende

Het te importeren bestandstype selecteren

Wat is een aanpassing?

Een Business Contact Manager-bestand (.bcm) importeren

Business Contact Manager-aanpassingen (.bcmx) importeren

Importeren met het .csv-bestandstype uit een andere toepassing, ook uit Microsoft Excel of Microsoft Access

Een Microsoft Outlook-map met contactpersonen importeren

Een ACT!- of QuickBooks-bestand importeren

Voor sommige bestandstypen wordt u door de wizard gevraagd een te importeren bestand op te geven, waarna het bestand wordt geïmporteerd. Voor andere bestandstypen moet u de naam opgeven van het bestand dat u wilt importeren en moet u aangeven wat er met bepaalde records en aanpassingen moet gebeuren. Als u een Excel-bestand of lijst met producten en services importeert met behulp van het bestandstype dat een bestand met door komma's gescheiden waarden (.csv) wordt genoemd, wordt u door de stappen geleid voor het koppelen van de kolomkoppen in de lijst die u importeert aan de overeenkomende velden in Business Contact Manager (bijvoorbeeld Eenheidsprijs en Werkadres). Dit proces wordt toewijzen genoemd.

Naar boven

Houd tijdens het importeren rekening met het volgende

Voordat u zakelijke gegevens in Business Contact Manager voor Outlook importeert, moet u rekening houden met het volgende:

 • Maak altijd een back-up van de database voordat u een bestand importeert. Dit proces kan namelijk niet worden teruggedraaid.

 • Voordat u een bestand importeert, wordt aangeraden om de velden van het bestand te vergelijken met de velden in een Account of zakelijke contactpersoon record. Vervolgens kunt u de velden in het bestand aanpassen aan de velden in de record in Business Contact Manager voor Outlook. U kunt bijvoorbeeld de indeling van de adresgegevens in het bestand dat u importeert, aanpassen aan de velden Werkadres, straat, Werkadres, plaats en Werkadres, provincie in Business Contact Manager voor Outlook.

 • Als in Business Contact Manager voor Outlook een grote hoeveelheid gegevens wordt geïmporteerd, wordt de voortgang van het importproces mogelijk onjuist weergegeven in het statusvenster. Hoewel het statusvenster leeg is of het bericht Reageert niet wordt weergegeven, worden uw gegevens toch in Business Contact Manager voor Outlook geïmporteerd.

 • Business Contact Manager voor Outlook biedt alleen ondersteuning voor de Unicode-bestandsindeling. Andere bestandsindelingen, zoals ANSI, worden niet ondersteund.

Naar boven

Het te importeren bestandstype selecteren

U kunt verschillende bestandstypen importeren in Business Contact Manager voor Outlook. Klik op een bestandstype voor instructies voor het importeren van dat bestandstype.

Bestandstype

Beschrijving

Business Contact Manager voor Outlook-gegevens (.bcm)

Alle gegevens in Business Contact Manager voor Outlook, inclusief alle accounts, zakelijke contactpersonen, verkoopkansen, zakelijke projecten, projecttaken en de bijbehorende communicatiegeschiedenis. Dit bestandstype bevat ook aanpassingen, marketingactiviteiten en lijsten met producten en services.

Business Contact Manager-aanpassingen (.bcmx)

Omvat aangepaste formulierindelingen, pagina's, weergaven, aangepaste rapporten en projectsjablonen.

Opmerking: Alleen de eigenaar van de database kan aanpassingen importeren.

Door komma’s gescheiden waarden (.csv)

Lijsten met producten en services hebben meestal de .csv-bestandsindeling.

Omvat gegevens in .csv-bestandsindeling. Gegevens uit bijna alle programma's kunnen worden opgeslagen in de .csv-bestandsindeling. Ook als de bestandsindeling voor een toepassing niet in de lijst staat, kunt u de gegevens uit de toepassing opslaan in de .csv-bestandsindeling en de gegevens vervolgens importeren in Business Contact Manager voor Outlook.

Excel-werkmap (.xls, .xlsx)

Omvat gegevensbestanden in Microsoft Excel-werkmapindelingen.

Access-database (.mdb, .accdb)

Omvat gegevens in Microsoft Access-bestandsindelingen.

Outlook-map Contactpersonen (.pst)

Omvat contactpersonen in de Microsoft Outlook-bestandsindeling (.pst). Als uw Business Contact Manager-database wordt gedeeld, kan elke gebruiker zijn of haar eigen Outlook-contactpersonen importeren.

ACT! (.dbf, .pad)

Verwijst naar gegevens die zijn opgeslagen in de ACT!-bestandsindeling. Business Contact Manager voor Outlook omvat een hulpprogramma voor gegevensconversie waarmee u ACT!-gegevens naar de .bcm-indeling kunt converteren voordat u deze importeert.

Notities: Als u de bestandsindelingen ACT! (.dbf, .pad) of QuickBooks (.iff) selecteert, klikt u op Gegevens converteren om uw gegevens te converteren naar de Business Contact Manager-bestandsindeling (.bcm). Met dit hulpprogramma kunt u deze typen bestanden importeren. Volg de instructies in het hulpprogramma.

 • De ACT!-toepassing moet op uw computer worden geïnstalleerd voordat u gegevens kunt importeren die de ACT!-bestandsindeling hebben.

QuickBooks (.iff)

U kunt alle versies van QuickBooks-bestanden in de .iff-indeling importeren. Business Contact Manager voor Outlook bevat een hulpprogramma voor gegevensconversie waarmee u QuickBooks-gegevens kunt converteren naar de .bcm-indeling voordat u deze importeert.

Tip: Als uw gegevens zijn opgeslagen in een bestandsindeling die niet wordt vermeld in de wizard Zakelijke gegevens importeren, slaat u de gegevens op als een bestand met door komma's gescheiden waarden en importeert u dit bestand vervolgens in de Business Contact Manager-database.

Naar boven

Wat is een aanpassing?

Een aanpassing is een wijziging die u hebt aangebracht in Business Contact Manager voor Outlook. Aanpassingen komen in vele vormen voor. Het maken van een nieuw tabblad in een werkruimte is bijvoorbeeld een aanpassing. Het maken van nieuwe formulieren en het toevoegen of verwijderen van velden en secties in bestaande formulieren zijn ook aanpassingen. Aanpassingen omvatten ook door de gebruiker gedefinieerde velden, aangepaste rapporten en sjablonen voor zakelijke projecten. Alles in Business Contact Manager voor Outlook wat afwijkt van de standaardformulieren en -velden, is waarschijnlijk een aanpassing.

Naar boven

Informatie over het importeren van aanpassingen

Er zijn twee manieren om aanpassingen te importeren in Business Contact Manager voor Outlook. De eerste manier is via het .bcm-bestandstype. Dit bestandstype bevat niet alleen uw zakelijke gegevensrecords, maar ook de aanpassingen die u hebt aangebracht in uw records, formulieren en rapporten. De tweede manier om aanpassingen te importeren, is via het .bcmx-bestandstype. Dit bestandstype bevat geen zakelijke gegevens, maar alleen de aanpassingen die u hebt aangebracht in Business Contact Manager voor Outlook. Deze tweede manier is handig als u aanpassingen wilt toepassen op bestaande gegevens zonder deze te overschrijven of aan te vullen.

Als u aanpassingen importeert via een .bcm- of .bcmx-bestand, worden de instellingen in de doeldatabase overschreven door de aanpassingen die in het bestand zijn opgeslagen. Er zijn echter uitzonderingen:

 • Als de doeldatabase aanpassingen bevat die niet in het .bcmx-bestand voorkomen, zoals een nieuw recordtype dat is gebaseerd op een account, blijven deze aanpassingen behouden.

 • Als het .bcmx-bestand een aangepast veld van het type Relatie bevat, maar het gegevenstype waarnaar dit veld verwijst niet in de doeldatabase voorkomt, wordt het veld niet toegevoegd aan de database.

Naar boven

Een Business Contact Manager-bestand (.bcm) importeren

Dit bestandstype bevat uw zakelijke gegevensrecords en de aanpassingen die zijn aangebracht in records, formulieren en rapporten.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op het tabblad Business Contact Manager en klik op de knop Importeren en exporteren.

 3. Klik op Vanuit een bestand importeren.

  De wizard Zakelijke gegevens importeren wordt geopend.

 4. Typ de locatie en naam van het .bcm-bestand of klik op Bladeren om het bestand te zoeken.

 5. Klik op Volgende.

  Venster met opties voor importeren selecteren

 6. Geef aan wat er met dubbele records moet gebeuren. Hiervoor zijn de volgende opties beschikbaar:

  • Geen dubbele records importeren. De dubbele records van het geïmporteerde bestand worden niet geïmporteerd. De bestaande records blijven hierdoor ongewijzigd.

  • Dubbele records importeren als nieuwe records. De dubbele records van het geïmporteerde bestand worden geïmporteerd en krijgen een andere, verwante naam. De bestaande records blijven hierdoor ongewijzigd.

  • Bestaande records bijwerken. Als er dubbele records zijn en de record die u importeert andere of aanvullende gegevens bevat, wordt de overeenkomende record bijgewerkt.

   Venster importeren, sectie Duplicaten

   U krijgt dubbele records als de naam van een record die u importeert identiek is aan de naam van een bestaande record.

 7. Geef aan wat er met aanpassingen moet gebeuren. Hiervoor zijn de volgende opties beschikbaar:

  • Aangepaste indelingen importeren (formulieren, pagina's en weergaven). De indeling van bestaande formulieren, pagina's en weergaven wordt vervangen door de formulieren, pagina's en weergaven in het bestand dat wordt geïmporteerd.

  • Geen velden verwijderen uit bestaande formulierindeling. De formulieren, pagina's en weergaven in het bestand dat wordt geïmporteerd, verwijderen geen velden die momenteel in gebruik zijn in de bestaande database. Alle nieuwe velden uit het geïmporteerde bestand worden toegevoegd aan de formulieren, pagina's of weergaven.

   sectie met aanpassingen van het importvenster importeren

 8. Selecteer alle aanvullende items die u ook wilt importeren. Hiervoor zijn de volgende opties beschikbaar:

  • Communicatiegeschiedenis

  • Producten (en services)

  • Aangepaste rapporten

  • Projectsjablonen

 9. Klik op Importeren .

Naar boven

Business Contact Manager-aanpassingen (.bcmx) importeren

Een aanpassing is een wijziging in Business Contact Manager voor Outlook die u hebt aangebracht om de toepassing aan uw behoeften aan te passen. Een bestand met de extensie .bcmx bevat alleen aanpassingen; het bevat geen zakelijke gegevens, zoals accounts, zakelijke contactpersonen en potentiële klanten.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op het tabblad Business Contact Manager en klik op de knop Importeren en exporteren.

 3. Klik op Vanuit een bestand importeren.

  De wizard Zakelijke gegevens importeren wordt geopend.

 4. Typ de locatie en naam van het .bcmx-bestand of klik op Bladeren om het bestand te zoeken.

  De bestandsnaam van het .bcmx-bestand dat u importeert, wordt weergegeven in het vak Te importeren bestand.

 5. Klik op Importeren .

  De gegevens worden geïmporteerd met Business Contact Manager voor Outlook. Als dit proces is voltooid, wordt gevraagd of u een logboekbestand met importberichten en eventuele fouten wilt bekijken. U kunt dit logboekbestand bekijken door op Logboek weergeven te klikken.

Naar boven

Importeren met het .csv-bestandstype uit een andere toepassing, ook uit Microsoft Excel of Microsoft Access

De .csv-bestandsindeling is een eenvoudige maar krachtige indeling voor gegevensoverdracht tussen verschillende programma's. .csv-bestanden kunnen in veel programma's worden gelezen, waaronder Excel.

U kunt de .csv-bestandsindeling ook gebruiken om een lijst met producten en services te importeren. Een dergelijke lijst moet een bepaalde structuur hebben om te kunnen worden geïmporteerd. Zie Een lijst met producten en services importeren voor meer informatie over waar u allemaal op moet letten voordat u een lijst met producten en services importeert.

Als uw gegevens in een Excel- of Access-bestand staan, gebruikt u de onderstaande procedure om de gegevens te importeren.

In deze sectie

Stap 1: het te importeren .csv-, Excel- of Access-bestand selecteren

Stap 2: velden toewijzen

Een lijst met producten en services importeren

De lijst importeren

Fouten tijdens het importeren van het .csv-bestand oplossen

Stap 1: het te importeren .csv-, Excel- of Access-bestand selecteren

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op het tabblad Business Contact Manager en klik op de knop Importeren en exporteren.

 3. Klik op Vanuit een bestand importeren.

  De wizard Zakelijke gegevens importeren wordt geopend.

 4. Typ de locatie en naam van het .csv-, Excel- of Access-bestand of klik op Bladeren om het bestand te zoeken.

  Het bestand wordt weergegeven in het vak Te importeren bestand.

 5. Klik op Volgende.

 6. Geef aan wat er met dubbele records moet gebeuren. Hiervoor zijn de volgende opties beschikbaar:

  • Geen dubbele records importeren. De dubbele records van het geïmporteerde bestand worden niet geïmporteerd. De bestaande records blijven hierdoor ongewijzigd.

  • Dubbele records importeren als nieuwe records. De dubbele records van het geïmporteerde bestand worden geïmporteerd en krijgen een andere, verwante naam. De bestaande records blijven hierdoor ongewijzigd. U krijgt dubbele records als de naam van een record die u importeert identiek is aan de naam van een bestaande record.

 7. Klik op Volgende.

Naar boven

Stap 2: velden toewijzen

U gaat de kolomkoppen (velden) van het bestand dat u importeert, nu koppelen aan de overeenkomende velden in Business Contact Manager. Dit proces wordt toewijzen genoemd.

 1. Wijs een .csv-, Excel- of Access-bestand toe.

  • .csv-bestand    

   Schakel indien nodig het selectievakje in voor het .csv-bestand dat u wilt importeren.

  • Excel-bestand    

   Alle Excel-bladen in de Excel-werkmap worden weergegeven. Schakel het selectievakje in voor elk blad dat u wilt importeren.

   Als slechts één van de bladen in de Excel-werkmap gegevens bevat (ongeacht het aantal bladen in het bestand), schakelt u alleen het selectievakje voor dat blad in.

  • Access-bestand    

   Alle tabellen in de Access-database worden weergegeven. Schakel het selectievakje in voor elke tabel die u wilt importeren.

   Als slechts één van de bladen of tabellen in de Access-database gegevens bevat (ongeacht het aantal tabellen in het bestand), schakelt u alleen het selectievakje voor die tabel in.

 2. Klik in de kolom Importeren als op het type record dat u importeert, bijvoorbeeld Account of Zakelijke contactpersoon.

 3. Klik op Toewijzen.

  Venster toewijzingsvelden importeren

 4. Voer een van de volgende handelingen uit om velden toe te wijzen:

  • Als u de velden handmatig wilt toewijzen, sleept u het gewenste veld uit de lijst Velden importeren (1) naar een veld in de lijst Beschikbare velden.

  • Als u wilt dat de velden door Business Contact Manager voor Outlook worden toegewezen, klikt u op Automatisch toewijzen (2). Blader vervolgens door de lijst Beschikbare velden om de toewijzingen te controleren.

  • Als u velden wilt toewijzen zoals in een eerdere toewijzing, klikt u op Vorige toewijzing gebruiken (3).

  • Als u een nieuw veld wilt maken en hieraan een veld uit het geïmporteerde bestand wilt toewijzen, klikt u op Toewijzen aan nieuw veld (4).

 5. Herhaal deze stap tot de lijst Velden importeren leeg is.

 6. Als u de toewijzingen wilt wijzigen, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de toewijzing van een afzonderlijk veld wilt wijzigen, sleept u het toegewezen veld uit de lijst Beschikbare velden terug naar de lijst Velden importeren.

  • Als u alle toewijzingen wilt wissen, klikt u op Toewijzing wissen. Wijs de velden vervolgens opnieuw toe.

 7. Als u klaar bent met toewijzen, klikt u op OK en vervolgens op Importeren.

  De gegevens worden geïmporteerd met Business Contact Manager voor Outlook. Als dit proces is voltooid, wordt gevraagd of u een logboekbestand met importberichten en eventuele fouten wilt bekijken. U kunt dit logboekbestand bekijken door op Logboek weergeven te klikken.

Tip:  Het kan gebeuren dat na het importeren van een Excel-bestand sommige telefoonnummers niet worden weergegeven. Dit is een bekend probleem. Open in dat geval het bestand in Excel 2010 en sla het op als een .csv-bestand met de opdracht Opslaan als. Vervolgens kunt u het .csv-bestand opnieuw importeren vanuit Business Contact Manager voor Outlook.

Naar boven

Een lijst met producten en services importeren

Als u een lijst met producten en services wilt importeren, moet deze lijst voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De lijst moet een .csv-bestand zijn. Als u de lijst met producten en services kunt openen in Excel, kunt u de lijst opslaan als een .csv-bestand met de opdracht Opslaan als.

 • De lijst moet ten minste drie kolommen bevatten met een vooraf aangegeven volgorde.

Een lijst met producten en services indelen met de juiste kolommen

Als u een .csv-bestand met producten en services juist wilt importeren, moet het bestand minimaal drie en maximaal vijf kolommen bevatten, die als volgt zijn gerangschikt:

Indeling met drie kolommen

Itemnaam

Omschrijving

Prijs per eenheid

Indeling met vier kolommen

Itemnaam

Omschrijving

Prijs per eenheid

Aantal

Indeling met vijf kolommen

Itemnaam

Omschrijving

Prijs per eenheid

Aantal

Kostprijs per eenheid

Welke indeling u ook kiest, de eerste rij of regel van het .csv-bestand moet de kolomkoppen van de lijst bevatten.

Voorbeeld voor Excel

Een lijst met twee items kan er in Excel als volgt uitzien. De lijst bestaat uit een rij met een kop, gevolgd door een rij voor elk item.

Itemnaam

Omschrijving

Prijs per eenheid

Fietsketting

Titanium 120 cm

56,50

Waterfles

Kristalhelder blauw

11,75

Voorbeeld voor Kladblok

Als u het bestand bewerkt in een teksteditor zoals Kladblok (in plaats van Microsoft Excel), maakt u een afzonderlijke regel in het bestand voor elk item dat u importeert en scheidt u de items in elke regel met komma's, zonder spatie voor of na de komma.

Itemnaam,Beschrijving,Prijs per eenheid
Fietsketting,Titanium 120 cm,56,50
Waterfles,Kristalhelder blauw,11,75

Tip:  Als er een bericht wordt weergegeven dat het aantal kolommen in het invoerbestand onjuist is, hebt u mogelijk te veel komma's toegevoegd in een of meer rijen. U kunt dit voorkomen door een van de kolomindelingen eerder in dit artikel te volgen.

De eerste regel van het .csv-bestand moet uit de kolomkoppen bestaan.

Naar boven

De lijst importeren

Als u klaar bent met het voorbereiden van het .csv-bestand, kunt u het importeren, waardoor de items aan de bestaande lijst met producten en services worden toegevoegd of de bestaande lijst wordt vervangen door de zojuist geïmporteerde items.

 1. Klik in het navigatiedeelvenster onder Business Contact Manager op Verkoop.

 2. Klik op het lint, op het tabblad Start, in de groep Aanpassen op Producten en services.

 3. Klik in het dialoogvenster Producten en services op Importeren.

 4. Typ de locatie en naam van het .csv-bestand of klik op Bladeren om het bestand te zoeken.

 5. Klik op een van de volgende opties:

  • De bestaande lijst vervangen door de items in dit bestand. Hiermee wordt de bestaande lijst met producten en services vervangen door de lijst met items die u importeert.

  • De items in dit bestand aan de bestaande lijst toevoegen.

   Belangrijk: U kunt importbewerkingen niet ongedaan maken. Het is raadzaam een back-up van uw gegevens te maken voordat u doorgaat.

 6. Klik op Importeren .

 7. Klik op Sluiten als het bestand is geïmporteerd.

Naar boven

Fouten tijdens het importeren van het .csv-bestand oplossen

Als het importeren van producten en services wordt onderbroken of fouten oplevert, hebben de gegevens in het .csv-bestand waarschijnlijk de verkeerde indeling of bevat de bestaande lijst valutasymbolen of dubbele items.

De opmaak van het .csv-bestand controleren

De volgende opmaakfouten kunnen foutberichten genereren tijdens het importeren van een .csv-bestand.

Oorzaak

Oplossing

De kolommen hebben geen koppen.

Voeg een kolomkop toe aan elk gegevenstype. Het importeren van gegevens verloopt eenvoudiger als u een kolomkop gebruikt die al bestaat in de Business Contact Manager-database.

Kolomlabels of kolomkoppen zijn niet uniek.

Controleer of er dubbele labels of koppen voorkomen en maak deze uniek. Als er bijvoorbeeld twee labels of koppen met de naam Telefoonnummer zijn, kunt u de eerste Telefoonnummer1 noemen en de andere Telefoonnummer2.

Het .csv-bestand bevat niet-afdrukbare tekens.

Niet-afdrukbare tekens zijn onder andere regeleinden, pagina-einden en sectie-einden. Zorg ervoor dat deze allemaal zijn verwijderd voordat u het bestand opnieuw importeert.

Het bestand dat wordt geïmporteerd, bevat een onjuist aantal kolommen.

Het bestand moet ten minste drie kolommen bevatten met deze volgorde: Itemnaam, Beschrijving, Prijs per eenheid.

Naar boven

Interpunctie en monetaire richtlijnen

De prijzen en hoeveelheden van producten mogen geen valutasymbolen of interne interpunctietekens bevatten, zoals punten of komma's. U kunt echter wel een decimaalteken gebruiken voor valuta's. Bijvoorbeeld:

 • Voor elk bedrag dat een geheel getal is, inclusief valuta, typt u 10000, maar niet het bedrag met een komma of een decimaal.

 • Prijzen met cijfers achter de komma typt u met een decimaalteken. U kunt bijvoorbeeld 10,50 typen als u verwijst naar een prijs van 10 euro en vijftig cent.

Aangeven hoe dubbele records moeten worden verwerkt

Tijdens het importeren van producten en services wordt een fout gegenereerd als u items probeert te importeren die al in Business Contact Manager voor Outlook staan, terwijl u niet hebt aangegeven dat bestaande items moeten worden overschreven door dubbele items. Het foutbericht in het logboekbestand geeft aan dat het item of de items al in Business Contact Manager voor Outlook staan.

U kunt deze fout corrigeren door de nieuwe producten of services opnieuw te importeren. Klik in het dialoogvenster Producten en services importeren op De bestaande lijst vervangen door de items in dit bestand. De items in de huidige lijst met producten en services worden overschreven door items in het bestand dat u importeert.

sectie met opties voor importeren

Wanneer u de lijst vervolgens opnieuw importeert, wordt het foutbericht over dubbele items niet meer weergegeven.

Naar boven

Een Microsoft Outlook-map met contactpersonen importeren

Met slechts enkele muisklikken kunt u Business Contact Manager voor Outlook vullen met een groot aantal zakelijke contactpersonen door uw Outlook-map met contactpersonen te importeren.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op het tabblad Business Contact Manager en klik op de knop Importeren en exporteren.

 3. Klik op Outlook-contactpersonen importeren.

  De wizard Zakelijke gegevens importeren wordt geopend.

 4. In de wizard wordt uw standaardmap met contactpersonen weergegeven als de map die moet worden geïmporteerd. Als u een andere map met contactpersonen wilt importeren, klikt u op Bladeren. Selecteer vervolgens de map met contactpersonen die u wilt importeren en klik op OK.

 5. Geef aan wat er met dubbele records moet gebeuren.

  Hiervoor zijn de volgende opties beschikbaar:

  • Geen dubbele records importeren. De dubbele records van het geïmporteerde bestand worden niet geïmporteerd. De bestaande records blijven hierdoor ongewijzigd.

  • Dubbele records importeren als nieuwe records. De dubbele records van het geïmporteerde bestand worden geïmporteerd en krijgen een andere, verwante naam. De bestaande records blijven hierdoor ongewijzigd.

   U krijgt dubbele records als de naam van een record die u importeert identiek is aan de naam van een bestaande record.

 6. Klik op Importeren .

Tip: Als u uw Windows Live Mail-gegevens wilt importeren in Business Contact Manager voor Outlook, moet u eerst uw Windows Live Mail-account toevoegen aan Outlook.

Naar boven

Een ACT!- of QuickBooks-bestand importeren

Als u zakelijke gegevens in ACT! of QuickBooks hebt, kunt u deze importeren in Business Contact Manager voor Outlook met het hulpprogramma voor gegevensconversie en de wizard Zakelijke gegevens importeren. Met het hulpprogramma voor gegevensconversie worden de ACT!- of QuickBooks-gegevens geconverteerd naar een formulier dat in Business Contact Manager voor Outlook kan worden geïnterpreteerd.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op het tabblad Business Contact Manager en klik op de knop Importeren en exporteren.

 3. Klik op Importeren uit andere toepassingen.

 4. Klik in de wizard Zakelijke gegevens importeren op Gegevens converteren. Het hulpprogramma voor gegevensconversie wordt geopend. Klik op Volgende.

 5. Klik op een versie van ACT! of QuickBooks en klik vervolgens op Volgende.

 6. Typ de locatie en naam van het bestand of klik op Bladeren om het bestand te zoeken en klik vervolgens op Volgende.

 7. Schakel de selectievakjes in van de gegevenscategorieën die u wilt converteren. Selecteer in de lijst Bestemming het type Business Contact Manager voor Outlook-record waarnaar u de gegevens wilt converteren en klik op Volgende.

 8. Selecteer de door de gebruiker gedefinieerde velden die u wilt opnemen als onderdeel van de gegevensconversie en klik vervolgens op Volgende.

 9. Klik op Bladeren om een locatie te selecteren voor het geconverteerde bestand, typ een naam voor het bestand en klik op Opslaan. Klik op Volgende.

 10. Klik op Volgende. Wanneer de conversie is voltooid, sluit u het hulpprogramma voor gegevensconversie.

 11. U kunt de geconverteerde gegevens nu importeren, door de procedure te volgen die wordt beschreven in Een Business Contact Manager-bestand (.bcm) importeren.

  Tip: U kunt de selecties voor aanpassingen negeren, omdat deze niet van toepassing zijn op de geconverteerde gegevens.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×