Draaitabellen

Gegevens in een draaitabel groeperen of de groepering opheffen

Gegevens groeperen of groepering opheffen in een draaitabel

Door gegevens in een draaitabel te groeperen, kunt u een subset weergeven met de gegevens die u wilt analyseren. Stel dat u een onoverzichtelijke lijst met datums of tijden (datum- en tijdvelden in de draaitabel) wilt groeperen in kwartalen en maanden, zoals hieronder:

Datums die zijn gegroepeerd op maanden en kwartalen

Opmerking: De functie tijdgroepering is nieuw in Excel 2016. Met tijdgroepering worden relaties tussen tijdgerelateerde velden automatisch gedetecteerd en gegroepeerd wanneer u rijen of tijdvelden aan draaitabellen toevoegt. Na het groeperen kunt u de groep naar de draaitabel slepen en beginnen met de analyse.

 1. Klik in de draaitabel met de rechtermuisknop op een numeriek veld of datum- en tijdveld, en klik vervolgens op Groeperen.

 2. Voer in het vak Beginnen bij en Eindigen bij het volgende in:

  dialoogvenster groeperen

  • Het kleinste en grootste getal om numerieke velden te groeperen.

  • De eerste en laatste datum of tijd waarop u wilt groeperen.

   De waarde in het vak Eindigen bij moet groter of later zijn dan de waarde in het vak Beginnen bij.

 3. Ga in het vak Op als volgt te werk:

  • Voer voor numerieke velden het getal in dat het interval voor elke groep aangeeft.

  • Klik voor datum- of tijdvelden op een of meer datum- of tijdsperioden voor de groepen.

   U kunt op meer tijdsperioden klikken waarop u wilt groeperen. U kunt bijvoorbeeld groeperen op Maanden en Weken. Groepeer items eerst op weken, waarbij u ervoor zorgt dat Dagen de enige geselecteerde tijdsperiode is. Klik vervolgens in het vak Aantal dagen op 7 en klik daarna op Maanden.

Tip: Datum- en tijdgroepen hebben een duidelijk label in de draaitabel, bijvoorbeeld Apr, Mei, Jun voor maanden. Als u een groepslabel wilt wijzigen, klikt u erop, drukt u op F2 en typt u vervolgens de gewenste naam.

Opmerking: De functie tijdgroepering is alleen beschikbaar in Excel 2016.

 • Sleep in het taakvenster Draaitabelvelden een datumveld van het gedeelte Velden naar het gedeelte Rijen of Kolommen als u de gegevens automatisch op periode wilt laten groeperen.

  Lijst met draaitabelvelden vóór tijdgroepering
  Lijst met draaitabelvelden vóór tijdgroepering

  Lijst met draaitabelvelden vóór tijdgroepering

  In Excel worden berekende kolommen automatisch toegevoegd aan de draaitabel die wordt gebruikt om de gegevens over de datum of de tijd te groeperen. In Excel worden gegevens ook automatisch samengevouwen om ze op langste periode weer te geven.

  Als bijvoorbeeld het datumveld is ingeschakeld in de lijst met velden (hierboven), worden automatisch jaar, kwartaal en maand (Datum) zoals hieronder weergegeven.

  Lijst met draaitabelvelden na tijdgroepering
  Lijst met draaitabelvelden na tijdgroepering

  Lijst met draaitabelvelden na tijdgroepering

Notities: 

 • Wanneer u een datumveld uit de lijst met velden naar het gedeelte Rijen (of Kolommen) sleept terwijl er al een veld aanwezig is, en u vervolgens het datumveld boven het bestaande veld plaatst, dan wordt het bestaande datumveld verwijderd uit het gedeelte Rijen (of Kolommen). De gegevens worden dan niet automatisch samengevouwen, zodat u dit veld kunt zien als de gegevens worden samengevouwen.

 • Voor een draaitabel met een gegevensmodel geldt het volgende: als u een datumveld met meer dan duizend rijen met gegevens van de lijst met velden naar het gedeelte Rijen (of Kolommen) sleept, dan wordt het datumveld verwijderd uit de lijst met velden, zodat een draaitabel wordt weergegeven waarin de beperking van een miljoen records is opgeheven.

U kunt ook op de volgende manier specifieke items selecteren en groeperen:

Geselecteerde namen die zijn gegroepeerd

 1. Selecteer in de draaitabel twee of meer items die u wilt groeperen. Dit doet u door Ctrl of Shift ingedrukt te houden terwijl u op de gewenste items klikt.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de selectie en klik op Groeperen.

Wanneer u geselecteerde items groepeert, maakt u een nieuw veld op basis van het veld dat u groepeert. Als u bijvoorbeeld een veld genaamd Verkoper groepeert, maakt u een nieuw veld genaamd Verkoper1. Dit veld wordt toegevoegd in het veldgedeelte van de lijst met velden. U kunt dit veld net als elk ander veld gebruiken. In de draaitabel ziet u een groepslabel, bijvoorbeeld Groep1 voor de eerste groep die u maakt. Als u een groepslabel een betekenisvolle naam wilt geven, klikt u erop, selecteert u Veldinstellingen en typt u de gewenste naam in het vak Aangepaste naam.

Tips: 

 • Mogelijk vindt u het eenvoudiger om groepen te maken voor alle overige niet-gegroepeerde items in het veld zodat u een compactere draaitabel kunt maken.

 • Bij velden die zijn gerangschikt in niveaus kunt u alleen items groeperen die op het volgende niveau allemaal hetzelfde item hebben. Voorbeeld: Als een veld de niveaus Land en Plaats heeft, is het niet mogelijk plaatsen uit verschillende landen te groeperen.

Als u de groepering wilt opheffen, klikt u met de rechtermuisknop op een item in de gegroepeerde gegevens en klikt u vervolgens op Groep opheffen.

Als u de groepering van numerieke velden of datum- en tijdvelden opheft, wordt de groepering van dat veld ongedaan gemaakt. Als u de groepering van een groep geselecteerde items opheft, wordt alleen de groepering van de geselecteerde items ongedaan gemaakt. Het groepsveld wordt pas uit de lijst met velden verwijderd nadat de groepering van alle groepen voor het veld ongedaan is gemaakt. Stel dat het veld Plaats (City) vier steden bevat: Boston, New York, Los Angeles en Seattle. U groepeert de plaatsnamen zo dat New York en Boston deel uitmaken van de groep met de naam Atlantic en Los Angeles en Seattle van de groep Pacific. In de lijst met velden wordt een nieuw veld, City2, weergegeven. Dit veld wordt toegevoegd aan het gebied Rijen van de lijst met velden.

Zoals u hier kunt zien, is het veld City2 gebaseerd op het veld City en wordt het opgenomen in het gebied Rijen om de geselecteerde steden te groeperen.

Het veld City2, gebaseerd op het veld City, wordt gebruikt in het gebied Rijen om te groeperen

Zoals u hieronder kunt zien, worden de vier steden gerangschikt onder de nieuwe groepen, Atlantic en Pacific.

De aangepaste groepen Atlantic en Pacific op basis van de geselecteerde steden

Opmerking: Wanneer u de tijdgroepering of het automatisch samenvouwen van velden ongedaan wilt maken, worden eerst alle berekende velden uit de veldgedeelten verwijderd. Alleen het datumveld blijft over. Dit komt overeen met de functie Ongedaan maken in eerdere versies van de draaitabel. In de tweede bewerking wordt het datumveld uit de veldgedeelten verwijderd en wordt alles ongedaan gemaakt.

Wanneer u gegevens in een draaitabel groepeert, moet u het volgende in gedachten houden:

 • U kunt items niet groeperen voor OLAP-brongegevens (Online Analytical Processing) die de instructie CREATE SESSION CUBE niet ondersteunen.

 • U kunt geen berekend item toevoegen aan een veld dat al is gegroepeerd. U moet eerst de groepering van de items opheffen, vervolgens het berekende item toevoegen en tot slot de items opnieuw groeperen.

 • U kunt de opdracht Converteren naar formules (Hulpmiddelen voor draaitabellen > Analyseren > Hulpmiddelen voor OLAP) niet gebruiken wanneer u een of meer gegroepeerde items hebt. Maak de groepering van de gegroepeerde items ongedaan voordat u deze opdracht gebruikt.

 • U kunt geen slicers maken voor OLAP-hiërarchieën met gegroepeerde velden.

 • Alleen in Excel 2016: door het register te bewerken, kunt u tijdgroepering uitschakelen in draaitabellen (waaronder draaitabellen met gegevensmodellen) en in draaigrafieken.

Zie ook

Een draaitabel maken om werkbladgegevens te analyseren

Trainingsvideo: Gegevens groeperen in draaitabellen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×