Gegevens filteren in Excel Services

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Door gegevens te filteren kunt u op een snelle en gemakkelijke manier een subset gegevens in een bereik van cellen of in een tabelkolom vinden en hiermee werken. Bij gefilterde gegevens worden alleen de rijen weergegeven die voldoen aan de door u opgegeven criteria en worden de rijen die u niet wilt weergeven weggelaten. U kunt ook filteren op meerdere kolommen. U kunt filters combineren, zodat elk extra filter op het huidige filter worden gebaseerd, waardoor de subset met gegevens verder wordt beperkt. U kunt twee soorten filters maken: filters op basis van een lijst met waarden of filters op basis van criteria.

Wat wilt u doen?

Tekst filteren

Getallen filteren

Datums of tijden filteren

Filteren op hoogste of laagste getallen

Een filter voor een kolom wissen

Meer informatie over problemen met het filteren van gegevens

Tekst filteren

Als de auteur van een werkmap gegevens wil filteren, moet hij/zij eerst de Microsoft Office Excel-werkmap opslaan met een filter. Zie de Help bij Microsoft Office Excel 2007 voor meer informatie.

 1. Zoek een kolom met alfanumerieke gegevens.

 2. Klik op de pijl Filtervervolgkeuzepijl in de kolomkop.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  Selecteren in een lijst met tekstwaarden    

  1. Klik op Filteren.

  2. Schakel in de lijst met tekstwaarden een of meer tekstwaarden in of uit waarop u wilt filteren.

   De lijst met tekstwaarden kan maximaal 1000 items bevatten. Als de lijst erg lang is, kunt u bovenaan (Alles selecteren) uitschakelen en vervolgens de specifieke tekstwaarden inschakelen waarop u wilt filteren.

   Als u het menu Filter breder of langer wilt maken, klikt u op de greep onder in de hoek en sleept u deze.

   Criteria maken    

  3. Wijs Tekstfilters aan en klik op een van de vergelijkingsoperator of klik op Aangepast filter.

   Als u bijvoorbeeld wilt filteren op tekst die begint met een bepaalde letter, selecteert u Begint met. Als u wilt filteren op bepaalde letters ergens in de tekst, selecteert u Bevat.

  4. In het dialoogvenster Aangepast filter typt u tekst in het vak aan de rechterzijde.

   Typ J als u wilt filteren op tekst die begint met de letter 'J', en typ bel als u wilt filteren op tekst die de letters 'bel' bevat.

   Gebruik een jokerteken als u tekstwaarden wilt zoeken die slechts gedeeltelijk identiek hoeven te zijn.

   Jokertekens gebruiken

   De volgende jokertekens kunnen worden gebruikt als vergelijkingscriteria voor tekstfilters.

   Gebruik

   Zoeken naar

   ? (vraagteken)

   Eén willekeurig teken
   sm?th levert bijvoorbeeld smith en smyth op.

   * (sterretje)

   Een willekeurig aantal tekens
   *oosten levert bijvoorbeeld noordoosten en zuidoosten op.

   ~ (tilde) gevolgd door ?, * of ~

   Een vraagteken, sterretje of tilde
   Zo vindt u met fy06~? de waarde 'fy06?'

Naar boven

Getallen filteren

Als de auteur van een werkmap gegevens wil filteren, moet deze eerst de Excel-werkmap opslaan met een AutoFilter. Zie het Help-systeem bij Microsoft Office Excel 2007 voor meer informatie.

 1. Zoek een kolom met numerieke gegevens.

 2. Klik op de pijl Filtervervolgkeuzepijl in de kolomkop.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  Selecteren in een lijst met getallen    

  1. Klik op Filteren.

  2. Schakel in de lijst met getallen een of meer getallen in of uit waarop u wilt filteren.

   De lijst met getallen kan maximaal 1000 items bevatten. Als de lijst erg lang is, kunt u bovenaan (Alles selecteren) uitschakelen en vervolgens de specifieke getallen selecteren waarop u wilt filteren.

   Als u het menu Filter breder of langer wilt maken, klikt u op de greep onder in de hoek en sleept u deze.

   Criteria maken    

  3. Wijs Getalfilters aan en klik vervolgens op een van de vergelijkingsoperator of klik op Aangepast filter.

   Als u bijvoorbeeld wilt filteren op een boven- of ondergrens van getallen, selecteert u Tussen.

  4. In het dialoogvenster Aangepast AutoFilter typt u een getal of getallen in het vak aan de rechterzijde.

   Als u bijvoorbeeld wilt filteren op een onderlimiet van 25 en een bovenlimiet van 50, geeft u 25 en 50 op.

Naar boven

Datums of tijden filteren

Als de auteur van een werkmap gegevens wil filteren, moet deze eerst de Excel-werkmap opslaan met een AutoFilter. Zie het Help-systeem bij Microsoft Office Excel 2007 voor meer informatie.

 1. Zoek een kolom met datums of tijden.

 2. Klik op de pijl Filtervervolgkeuzepijl in de kolomkop.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  Selecteren in een lijst met datums of tijden    

  1. Klik op Filteren.

  2. Schakel in de lijst met datums of tijden een of meer datums of tijden in of uit waarop u wilt filteren.

   Standaard worden alle datums in het bereik van cellen of in de tabelkolom gegroepeerd op een hiërarchie van jaren, maanden en dagen. Als u in de hiërarchie een hoger niveau in- of uitschakelt, worden alle geneste datums onder dat niveau in- of uitgeschakeld. Als u bijvoorbeeld 2006 selecteert, worden alle maanden onder 2006 weergegeven en worden onder elke maand de dagen weergegeven.

   De lijst kan maximaal 1000 waarden bevatten. Als de lijst erg lang is, kunt u bovenaan (Alles selecteren) uitschakelen en vervolgens de waarden inschakelen waarop u wilt filteren.

   Als u het menu Filter breder of langer wilt maken, klikt u op de greep onder in de hoek en sleept u deze.

   Criteria maken    

  3. Wijs Datumfilters aan en ga op een van de volgende manieren te werk:

   Algemeen filter    

   Een algemeen filter is gebaseerd op een vergelijkingsoperator.

   1. Klik op een van de vergelijkingsoperators (Is gelijk aan, Voor, Na of Tussen) of klik op Aangepast filter.

   2. In het dialoogvenster Aangepast filter typt u een datum of tijd in het vak aan de rechterzijde.

    Als u bijvoorbeeld wilt filteren op een boven- en onderlimiet, selecteert u Tussen.

   3. In het dialoogvenster Aangepast filter typt u een datum of tijd in het vak of de vakken aan de rechterzijde.

    Als u bijvoorbeeld wilt filteren op een datum vóór '1-3-2006' en een datum na '1-6-2006', voert u 1-3-2006 en 1-6-2006 in. Of als u wilt filteren op een tijd vóór '08:00' en een tijd na '12:00', voert u 08:00 en 12:00 in.

    Dynamisch filter    

    Een dynamisch filter is een filter waarbij de criteria kunnen veranderen wanneer u het filter opnieuw toepast.

   4. Klik op een van de vooraf gedefinieerde datumopdrachten.

    Als u bijvoorbeeld in het menu Alle datums in de periode alle datums op de huidige datum wilt filteren, selecteert u Vandaag. Als u alle datums op de volgende maand wilt filteren, selecteert u Volgende maand.

    • Met de opdrachten in het menu Alle datums in de periode, zoals Januari of Kwartaal 2, kunt u op een bepaalde periode filteren die onafhankelijk van het jaar is. Dit kan handig zijn als u bijvoorbeeld de verkoop in een bepaalde periode wilt vergelijken over een periode van enkele jaren.

    • Dit jaar en Jaar tot datum gaan op een verschillende manier om met toekomstige datums. Met Dit jaar kunnen toekomstige datums voor het huidige jaar als resultaat worden gegeven, terwijl met Jaar tot datum alleen datums tot en met de huidige datum als resultaat kunnen worden gegeven.

    • Alle datumfilters zijn gebaseerd op de Gregoriaanse kalender.

    • Fiscale jaren en het eerste kwartaal van het fiscale jaar beginnen altijd in januari van het kalenderjaar.

Naar boven

Filteren op hoogste of laagste getallen

Als de auteur van een werkmap gegevens wil filteren, moet deze eerst de Excel-werkmap opslaan met een AutoFilter. Zie het Help-systeem bij Microsoft Office Excel 2007 voor meer informatie.

 1. Zoek een kolom met numerieke gegevens.

 2. Klik op de pijl Filtervervolgkeuzepijl in de kolomkop.

 3. Wijs Getalfilters aan en selecteer vervolgens Top 10.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Top 10-filter.

  1. Klik op Boven of Onder in het vak aan de linkerzijde.

  2. Typ in het vak in het midden een getal tussen tussen 1 en 255 voor Items of tussen 0,00 en 100,00 voor Procent.

  3. Ga op een van de volgende manieren te werk in de rechterlijst:

   • Als u wilt filteren op getal, klikt u op Items.

   • Als u wilt filteren op percentage, klikt u op Procent.

De hoogste en laagste waarden zijn gebaseerd op het originele cellenbereik of de tabelkolom en niet op de gefilterde subset met gegevens.

Naar boven

Een filter voor een kolom wissen

 • Schakel het filter voor een kolom, klikt u op het Filter knop Pictogram van toegepast filter op de kolomkop en klik vervolgens op Filter van < naam > wissen.

Naar boven

Meer informatie over problemen bij het filteren van gegevens

Hierna volgen enkele problemen die ervoor kunnen zorgen dat u niet of slechts beperkt kunt filteren.

Geen verschillende opslagindelingen in dezelfde kolom gebruiken    Voor de beste resultaten moet de auteur van een werkmap geen verschillende opslagindelingen, zoals tekst en getal of getal en datum, in dezelfde kolom gebruiken omdat voor elke kolom slechts één soort filteropdracht beschikbaar is. Als er verschillende opslagindelingen door elkaar worden gebruikt, wordt de meest voorkomende opslagindeling als opdracht weergegeven. Als de kolom bijvoorbeeld drie waarden bevat die als getal worden opgeslagen en vier die als tekst worden weergegeven, wordt de filteropdracht Tekstfilters weergegeven. Zie Microsoft Office Excel 2007 Help voor meer informatie.

Er zijn mogelijk meer gefilterde rijen dan de limiet van het maximum aantal rijen weergeven    Als het aantal rijen die overeenkomen met het filter groter is dan het maximum aantal rijen in Microsoft Office Excel Web Accessweergegeven, geeft Microsoft Office Excel Web Access de eerste set gefilterde rijen tot het huidige maximale aantal. Als u wilt zien alle gefilterde rijen, moet u mogelijk pagina's naar de volgende schuifbalkgebied. U kunt mogelijk ziet alle rijen die worden geretourneerd door het filter in een schuifbalkgebied door het aantal rijen in dat moet worden weergegeven in Excel Web Access te verhogen. Zie aangepaste eigenschappen van Excel Web Access-webonderdeelvoor meer informatie.

Niet-afdrukbare tekens kunnen ervoor zorgen dat u niet kunt filteren    In Excel Web Access kunnen geen gegevens worden gefilterd in een kolom die tekens bevat met een ANSII-waarde van 0 tot 32. Dit zijn niet-afdrukbare tekens. In een Excel-werkmap worden deze tekens weergegeven met een rechthoekig vak als tijdelijke aanduiding. Als u gegevens wilt filteren, moet de auteur van de werkmap deze niet-afdrukbare tekens verwijderen of door afdrukbare tekens vervangen. Zie Microsoft Office Excel 2007 Help voor meer informatie.

Berekende leden in draaitabelrapporten    U kunt een filter waarin een berekend lid (aangegeven met een blauwe kleur) zijn gecombineerd met een ander item, waaronder andere berekende leden toepassen. Het filter wijzigen zodat alleen een berekend lid is geselecteerd of als u twee of meer items selecteert, verwijdert u de berekende leden.

Metagegevens van draaitabel zijn mogelijk zichtbaar     Als u de auteur bent van een werkmap en u publiceert een werkmap met een OLAP-draaitabelrapport waar filtering op is toegepast, is het mogelijk dat gebruikers de metagegevens van een verborgen veld kunnen zien. Als u deze gegevens vertrouwelijk wilt houden, moet u geen filtering inschakelen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×