Gegevens exporteren of importeren naar een andere bestandsindeling

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De Wizard exporteren en de Wizard importeren kunt u projectgegevens overbrengen van Microsoft Project en andere programma's. Hier volgt een lijst van de indelingen u naar exporteren of importeren uit.

 • Microsoft Excel (als een werkmap of een draaitabelrapport)

 • alleen tekst (door tabs gescheiden)

 • door komma's gescheiden waarden (CSV)

 • Extensible Markup Language (XML)

Door te definiëren of bewerken van de toewijzingen exporteren of importeren van deze wizards, kunt u eenvoudig gegevens van en naar de taak, resource of toewijzing velden die u wilt overbrengen.

Wat wilt u doen?

Projectgegevens exporteren

Informatie uit project importeren

Projectgegevens exporteren

 1. Kies bestand > Opslaan als.

 2. Kies de optie Bladeren. (Niet van toepassing in Project 2010.)

 3. Selecteer in het vak OpslaanAls type de bestandsindeling die u wilt exporteren van gegevens.

 4. Typ in het vak bestandsnaam een naam voor het geëxporteerde bestand.

 5. Selecteer Save.

 6. Volg de instructies in de Wizard exporteren de gegevens die u in de juiste velden van het doelbestand wilt exporteren.

 7. Voer een van de volgende opties wanneer de wizard u vraagt of u een nieuwe map maken of een bestaande eigenschap te gebruiken:

  • Kies Nieuw overzicht maken van een nieuw exportoverzicht maken.

  • Kies bestaand overzicht gebruiken om een standaardoverzicht of een map die u eerder gedefinieerd en opgeslagen te gebruiken.

 8. Klik op de Taakoverzicht, Resourceoverzichtof Toewijzingsoverzicht pagina van de Wizard exporteren, verifiëren of de overzichtsveronderstellingen van Project bewerken of maak een nieuw overzicht:

  • Als u wilt exporteren specifieke projectgegevens, typ of Selecteer het veld dat u wilt dat in de kolom van en druk op ENTER.

  • Als u wilt toevoegen kunt u alle taak, resource of toewijzing (velden) in uw project aan het exportoverzicht, kiest u Alles toevoegen.

  • Kies om alle velden voor de taak of resource van een bepaalde tabel toe aan het exportoverzicht baseren op tabel. Selecteer de tabel die u wilt gebruiken en selecteer vervolgens OK.

  • Kies Alles wissenom alle taak, resource of toewijzing (velden) verwijderen uit een exportoverzicht.

  • Een nieuw veld boven een ander veld wilt invoegen, selecteert u een veld in de kolom van en kies vervolgens Rij invoegen.

  • Een nieuw veld boven een ander veld wilt invoegen, selecteert u een veld in de kolom van en kies vervolgens Rij invoegen.

  • Een veld verwijderen, selecteert u deze in de kolom van en kies vervolgens Rij verwijderen. Als u wilt wijzigen op de naam van het veld in het doelbestand, selecteer het veld in de kolom aan en typt u een nieuwe naam.

 9. Als u wilt exporteren bepaalde taken of resources alleen, selecteert u het filter dat u wilt dat in het vak ExportFilter .

 10. Desgewenst kunt u de volgorde van de velden in het doelbestand wilt wijzigen, selecteert u een veld in de kolom aan en gebruik de knoppen verplaatsen onderweg verplaatsen naar de gewenste positie.

 11. Klik op de laatste pagina van de Wizard exporteren, kies Voltooien om uw gegevens te exporteren.

Notities: 

 • U kunt alleen een volledig project exporteren naar XML-indeling. De gegevens wordt automatisch door Project kaarten zonder de Wizard exporteren. Ook als u wilt de bestandsgrootte minimaliseren, worden velden met null-waarden niet opgenomen in het geëxporteerde XML-bestand.

 • Op de tabbladen Taakoverzicht, Resourceoverzicht of Toewijzingsoverzicht pagina van de Wizard exporteren, klikt u onder voorbeeldkunt u de indeling van het exportoverzicht bekijken.

 • Als u wilt deze opnieuw gebruiken, kunt u een nieuw of bewerkt exportoverzicht opslaan. Klik op de laatste pagina van de Wizard exporteren, kies Overzicht opslaanen typ een naam in het vak naam van de kaart . De nieuwe koppeling wordt aan de lijst met vooraf gedefinieerde koppelingen toegevoegd.

 • U kunt een bestaand exportoverzicht uit een ander project kunt gebruiken als de kaart beschikbaar in het globale bestand is. Met behulp van de Beheer, kunt u een exportoverzicht uit een projectbestand kopiëren naar de globaal bestand.

 • Als u een exportoverzicht om op te slaan gegevens naar een CSV-indeling of TXT-bestandsindeling maakt en u het tekstscheidingsteken, het scheidingsteken, niet de bestandsextensie hebt ingesteld, controleert het bestandstype. Als u een bestand met de naam mijnProject.csv opslaan, maar u hebt een scheidingsteken tabblad in de map opgegeven, wordt het CSV-bestand bijvoorbeeld tabs in plaats van komma's, hoewel de bestandsextensie geeft aan komma's.

Informatie uit project importeren

U kunt gegevens importeren in Project met behulp van een ingevoerd veld uit een ander product bestandsindeling, zoals Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, Extensible Markup Language (XML), door komma's gescheiden waarden (CSV) of tekstindeling met tabscheidingsteken.

 1. Kies bestand > openen > Bladeren.

  (Kies bestand > openenin Project 2010).

 2. Selecteer het bestandstype dat u wilt importeren van gegevens uit in het vak bestandstype .

 3. Navigeer naar de map waarin het bestand dat u wilt importeren en selecteer het bestand in de bestandslijst.

 4. Kies openen.

 5. Volg de instructies in de Wizard importeren de gegevens die u wilt importeren in de juiste Project-velden.

 6. Klik op de Taakoverzicht, Resourceoverzichtof Toewijzingsoverzicht pagina van de Wizard importeren, Controleer of bewerk de overzichtsveronderstellingen van Project:

  • Als u wilt de gegevens importeren uit een veld in het bronbestand in een ander projectveld, selecteer het veld in de kolom aan , selecteert u een nieuw veld en druk op ENTER.

  • Als u wilt wijzigen op de naam van een veld in het doelbestand, selecteer het veld in de kolom aan en typt u een nieuwe naam.

  • Een veld verwijderen, selecteert u deze in de kolom van en kies vervolgens Rij verwijderen.

  • Een nieuw veld boven een ander veld wilt invoegen, selecteert u een veld in de kolom van en kies vervolgens Rij invoegen.

  • Als u alle taak, resource of toewijzing (velden) uit een importoverzicht, klikt u als volgt te Alles wissen.

  • Als u wilt alle taak-, resource- of toewijzingsvelden van het doelbestand toevoegen aan het importoverzicht, kies Alles toevoegen.

   Tip: Klik op de Tabbladen Taakoverzicht, Resourceoverzichtof Toewijzingsoverzicht pagina van de Wizard importeren onder voorbeeldkunt u de indeling van het importoverzicht bekijken.

 7. U wijzigt de volgorde van de velden in het doelbestand, selecteert u een veld in de kolom aan en gebruik de knoppen verplaatsen onderweg verplaatsen naar de gewenste positie.

 8. Klik op de laatste pagina van de Wizard importeren, kies Voltooien om uw gegevens te importeren.

  Tip: Als u wilt deze opnieuw gebruiken, kunt u een nieuw of bewerkt importoverzicht opslaan. Klik op de laatste pagina van de Wizard importeren, kies Overzicht opslaanen typ een naam in het vak naam van de kaart . De nieuwe koppeling wordt aan de lijst met vooraf gedefinieerde koppelingen toegevoegd.

Notities: 

 • U kunt een bestaand importoverzicht uit een ander project kunt gebruiken als de kaart beschikbaar in het globale bestand is. Met behulp van de Beheer, kunt u een importoverzicht uit een projectbestand kopiëren naar de globaal bestand.

 • Als u een importoverzicht om op te nemen gegevens uit een CSV-indeling of TXT-bestandsindeling maakt en u het tekstscheidingsteken, het scheidingsteken, niet de bestandsextensie hebt ingesteld, controleert het bestandstype. Als u een bestand met de naam mijnProject.csv importeert, maar u hebt een scheidingsteken tabblad in de map opgegeven, wordt het CSV-bestand bijvoorbeeld tabs in plaats van komma's, hoewel de bestandsextensie geeft aan komma's.

 • Hoewel u waarden in sommige berekende velden invoeren kunt, Project mogelijk opnieuw berekenen deze waarden automatisch of wanneer u opgeeft.

 • Project kunnen alleen XML-gegevens die kunnen worden gevalideerd op basis van het schema voor gegevensuitwisseling geïmporteerd.

 • Als u Microsoft Project Professional gebruikt en u wilt importeren van gegevens uit een andere bestandsindeling in een ondernemingsproject dat moet u specifieke informatie voor taken invoeren, niet mogelijk om op te slaan van het project totdat u alle vereiste invoeren informatie.

 • Als u Microsoft Project Professional gebruikt, moet u dat de velden kosten resource in een ondernemingsproject kunnen niet worden bijgewerkt. U kunt resourcegegevens van kosten alleen in geen onderneming projecten of voor buiten de onderneming resources in een project importeren.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×