Gegevens exporteren of importeren naar een andere bestandsindeling

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De Wizard exporteren en de Wizard importeren kunt u projectgegevens overbrengen tussen Microsoft Office Project 2007 en andere programma's. Deze wizards bieden instructies voor het plaatsen van geëxporteerd of geïmporteerde gegevens in de juiste doel -velden. Door te definiëren of bewerken van de toewijzingen exporteren of importeren van deze wizards, kunt u eenvoudig gegevens van en naar de taak, resource of toewijzing velden die u wilt overbrengen. Nadat u de exporteren definieert of kaarten importeren, kunt u gegevens exporteren of importeren.

Wat wilt u doen?

Projectgegevens exporteren

Informatie uit project importeren

Projectgegevens exporteren

U kunt gegevens exporteren uit Office Project 2007 naar een andere indeling, zoals Microsoft Office Excel (als een werkmap of draaitabelrapport), alleen tekst (door tabs gescheiden), door komma's gescheiden waarden (CSV) of XML (Extensible Markup Language).

 1. Open het menu Bestand en klik op Opslaan als.

 2. Selecteer in het vak Opslaan als type de bestandsindeling waarin u gegevens wilt exporteren.

 3. Typ in het vak Bestandsnaam een naam voor het geëxporteerde bestand.

 4. Klik op Opslaan.

  Opmerking: U kunt alleen een heel project exporteren naar XML-indeling. In Project 2007 worden de gegevens automatisch toegewezen, zonder de wizard Exporteren. Ook worden velden met Null-waarden niet opgenomen in het het geëxporteerde XML-bestand om de veldgrootte tot een minimum te beperken.

 5. Volg de instructies in de wizard Exporteren om de gewenste gegevens in de juiste velden van het doelbestand te exporteren.

 6. Voer een van de volgende handelingen uit wanneer de wizard u vraagt of u een nieuw overzicht wilt maken of een bestaand overzicht wilt gebruiken:

  • Klik op Nieuw overzicht als u een volledig nieuw exportoverzicht wilt maken.

  • Klik op Bestaand overzicht gebruiken als u een standaardoverzicht of een eerder gedefinieerd en opgeslagen overzicht wilt gebruiken.

 7. Controleer of bewerk op de pagina Taakoverzicht, Resourceoverzicht of Toewijzingsoverzicht van de wizard Exporteren de overzichtsveronderstellingen van Project 2007 of maak een nieuw overzicht:

  • Typ of selecteer het gewenste veld in de kolom Van en druk op ENTER als u specifieke projectgegevens wilt exporteren.

  • Klik op Alles toevoegen als u alle taak-, resource- of toewijzingsvelden in het project wilt toevoegen aan het exportoverzicht.

  • Als u alle taak- of resourcevelden van een specifieke tabel wilt toevoegen aan het exportoverzicht, klikt u op Baseren op tabel. Klik op de gewenste tabel en klik op OK.

  • Als u alle taak-, resource- of toewijzingsvelden wilt verwijderen uit een exportoverzicht, klikt u op Alles wissen.

  • Als u een nieuw veld boven een ander veld wilt invoegen, klikt u op een veld in de kolom Van en klikt u op Rij invoegen.

  • Als u een veld wilt verwijderen, klikt u erop in de kolom Van en klikt u op Rij verwijderen. Als u de naam van het veld in het doelbestand wilt wijzigen, klikt u op het veld in de kolom Aan en typt u een nieuwe naam.

   Tip: Op de pagina Taakoverzicht, Resourceoverzicht of Toewijzingsoverzicht van de wizard Exporteren onder Voorbeeld kunt u de lay-out van het exportoverzicht bekijken.

 8. Als u alleen bepaalde taken of resources wilt exporteren, klikt u op het gewenste filter in het vak Exportfilter.

 9. Als u de volgorde van de velden in het doelbestand wilt wijzigen, klikt u op een veld in de kolom Aan en klikt u op de knoppen Verplaatsen om het veld te verplaatsen naar de gewenste positie.

 10. Klik op de laatste pagina van de wizard Exporteren op Voltooien om uw gegevens te exporteren.

  Tip: U kunt een nieuw of bewerkt exportoverzicht opslaan als u dit opnieuw wilt gebruiken. Op de laatste pagina van de wizard Exporteren klikt u op Overzicht opslaan en typt u een naam in het vak Overzichtsnaam. Het nieuwe overzicht wordt aan de lijst met vooraf gedefinieerde overzichten toegevoegd.

Opmerking: 

 • U kunt een bestaand exportoverzicht uit een ander project gebruiken als het overzicht beschikbaar is in het algemene bestand. Door Beheer te gebruiken kunt u een exportoverzicht kopiëren van een projectbestand naar het globaal bestand.

 • Wanneer u een exportoverzicht maakt om gegevens in CSV- of TXT-indeling op te slaan en u het tekstscheidingsteken instelt, wordt het bestandstype bepaald door het scheidingsteken en niet door de bestandsextensie. Als u bijvoorbeeld een bestand met de naam MijnProject.csv opslaat terwijl u een tab als scheidingsteken hebt opgegeven in het overzicht, bevat het CSV-bestand tabs in plaats van komma's, zelfs als de bestandsextensie komma's aangeeft.

Naar boven

Projectinformatie importeren

U kunt gegevens importeren in Microsoft Office Project 2007 met behulp van een ingevoerd veld uit een ander product bestandsindeling, zoals Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, Extensible Markup Language (XML), door komma's gescheiden waarden (CSV) of tekstindeling met tabscheidingsteken.

 1. Klik op openen  Knopafbeelding .

  Als u bent verbonden met Microsoft Office Project Server 2007, klikt u op Openen uit bestand###.

 2. In het vak Bestandstypen klikt u op het bestandstype waarin u gegevens wilt importeren.

 3. In het vak Zoeken in selecteert u de map met het bestand dat u wilt importeren. Vervolgens selecteert u het bestand in de bestandslijst.

 4. Klik op Openen.

 5. Volg de instructies van de wizard Importeren om de gewenste gegevens te importeren in de juiste Project 2007-velden.

 6. Controleer of bewerk op de pagina Taakoverzicht, Resourceoverzicht of Toewijzingsoverzicht van de wizard Importeren de overzichtsveronderstellingen van Project 2007:

  • Als u de gegevens wilt importeren vanuit een veld in het bronbestand naar een ander Project 2007-veld, klikt u op het veld in de kolom Aan. Vervolgens selecteert u een nieuw veld en drukt u op ENTER.

  • Als u de naam van een veld in het doelbestand wilt wijzigen, klikt u op het veld in de kolom Aan en typt u een nieuwe naam.

  • Als u een veld wilt verwijderen, klikt u erop in de kolom Van en klikt u op Rij verwijderen.

  • Als u een nieuw veld boven een ander veld wilt invoegen, klikt u op een veld in de kolom Van en klikt u op Rij invoegen.

  • Als u alle taak-, resource- of toewijzingsvelden wilt verwijderen uit een importoverzicht, klikt u op Alles wissen.

  • Als u alle taak-, resource- of toewijzingsvelden van het doelbestand wilt toevoegen aan het importoverzicht, klikt op Alles toevoegen.

   Tip: Op de pagina Taakoverzicht, Resourceoverzicht of Toewijzingsoverzicht van de wizard Importeren onder Voorbeeld kunt u de lay-out van het importoverzicht bekijken.

 7. Als u de volgorde van de velden in het doelbestand wilt wijzigen, klikt u op een veld in de kolom Aan en klikt u op de knoppen Verplaatsen om het veld te verplaatsen naar de gewenste positie.

 8. Klik op de laatste pagina van de wizard Importeren op Voltooien om uw gegevens te importeren.

  Tip: U kunt een nieuw of bewerkt importoverzicht opslaan als u dit opnieuw wilt gebruiken. Op de laatste pagina van de wizard Importeren klikt u op Overzicht opslaan en typt u een naam in het vak Overzichtsnaam. Het nieuwe overzicht wordt toegevoegd aan de lijst met vooraf gedefinieerde overzichten.

Opmerking: 

 • U kunt een bestaand importoverzicht uit een ander project gebruiken als het overzicht beschikbaar in het algemene bestand is. Met de Beheer kunt u een importoverzicht van een projectbestand naar het globaal bestand kopiëren.

 • Wanneer u een importoverzicht wilt maken om gegevens in CSV- of TXT-indeling op te nemen en u het tekstscheidingsteken instelt, wordt het bestandstype bepaald door het scheidingsteken scheidingsteken en niet de bestandsextensie. Als u bijvoorbeeld een bestand met de naam MijnProject.csv opslaat terwijl u een tab als scheidingsteken hebt opgegeven in het overzicht, bevat het CSV-bestand tabs in plaats van komma's, zelfs als de bestandsextensie komma's aangeeft.

 • Hoewel u waarden in sommige berekende velden invoeren kunt, Project 2007 mogelijk opnieuw berekenen deze waarden automatisch of wanneer u opgeeft.

 • Project 2007 kan alleen XML-gegevens importeren die kunnen gevalideerd op basis van het schema voor gegevensuitwisseling.

 • Als u gegevens vanuit een andere bestandsindeling importeert in een ondernemingsproject waarvoor u specifieke gegevens voor taken moet invoeren, kunt u mogelijk het project pas opslaan nadat u alle vereiste informatie hebt ingevoerd.

 • Velden voor resourcekosten kunnen niet worden bijgewerkt in een ondernemingsproject. U kunt gegevens over resourcekosten alleen in niet-ondernemingsprojecten of -resources in een project importeren.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×