Gedeelde Query's zoeken en gebruiken (Power query)

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Opmerking: Power Query heet Ophalen en transformeren in Excel 2016. De informatie hier is van toepassing op beide. Zie Ophalen en transformeren in Excel 2016 voor meer informatie.

In Power query worden deze gedeelde query's beschikbaar in de Power BI-meta gegevens opslag wanneer een query is gedeeld door data-en andere zakelijke gebruikers die werken met Power BI voor Office 365. Gebruikers in de organisatie kunnen deze gedeelde query's vinden en gebruiken (als deze met hen worden gedeeld) met behulp van de optie voor online zoeken in Power query om de onderliggende gegevens te gebruiken in de query's voor hun gegevens analyse en-rapportage.

Belangrijk:  Nadat de query’s zijn gedeeld, kan het maximaal vijf minuten duren voor deze beschikbaar zijn via online zoeken in Power Query. Dat komt omdat het bijwerken van de zoekindex zo lang kan duren.

Ga als volgt te werk om gedeelde query's met Power Query te vinden en gebruiken:

 1. Meld u aan bij Power BI vanuit Power Query, als u nog niet bent aangemeld. Klik in Excel op het tabblad POWER QUERY op Aanmelden. Klik in het dialoogvenster Aanmelden op Aanmelden en typ de organisatieaccountgegevens die zijn gebruikt voor aanmelding bij Power BI.

  Belangrijk: Als u zich met uw organisatieaccount aanmeldt bij Power BI, kunt u de query's vinden en gebruiken die met gebruikers binnen de organisatie zijn gedeeld. U kunt niet zoeken naar query's die in de organisatie worden gedeeld in Power Query, als u niet bent aangemeld bij Power BI.

 2. Klik op het tabblad POWER QUERY op Online zoeken.

 3. Wanneer u op online zoeken klikt, wordt het Zoek lint en het deel venster online zoeken weer gegeven waarmee u de zoek opdracht voor query's kunt bereiken en filteren.

  Opmerking:  U kunt een bereik en filter voor de zoekopdrachten van uw query instellen. Op die manier krijgt u sneller resultaten. Als u geen parameters voor een bereik of filter wilt instellen, kunt u uw trefwoord rechtstreeks in het vak typen in het deelvenster Online zoeken en op ENTER of drukken of op Zoekpictogram klikken.

  1. U kunt het bereik van uw zoekopdracht naar query’s selecteren in het gebied Bereik van het zoeklint of in de vervolgkeuzelijst in het deelvenster Online zoeken. Uw opties zijn:

   • All: zoeken in alle bronnen, inclusief query's die door u zijn gedeeld, en query's die zijn gedeeld door andere gebruikers binnen de onderneming. Dit is de standaard instelling.

   • Mijn gedeelde: Hiermee wordt alleen naar query’s gezocht die door u zijn gedeeld.

   • Organisatie: Hiermee wordt alleen naar query’s gezocht die binnen de organisatie zijn gedeeld met Power Query.

  2. Verfijn uw zoekopdracht naar query’s op basis van de volgende parameters in het gebied Verfijnen van het zoeklint:

   • Naam: Verfijn uw zoekopdracht op basis van de querynaam.

   • Omschrijving: Verfijn uw zoekopdracht op basis van de omschrijving van de query.

   • Van: Verfijn uw zoekopdracht zodat resultaten worden geretourneerd die alleen worden gedeeld door het opgegeven alias of gebruikersaccount.

   • Gegevensbron: Verfijn uw zoekopdracht zodat alleen resultaten worden geretourneerd afkomstig van de opgegeven naam van de onderliggende gegevensbron.

   • Laatst gewijzigd door: Verfijn uw zoekopdracht op basis van de datum waarop de query het laatst is gewijzigd. U kunt kiezen uit een vooraf opgegeven tijdsinterval in de vervolgkeuzelijst. Dit varieert van Vandaag tot Vorig jaar.

   • Kolomnamen: Verfijn uw zoekopdracht zodat alleen resultaten worden geretourneerd afkomstig van de opgegeven kolomnamen.

   • Gecertificeerd: Verfijn uw zoekopdracht zodat alleen gecertificeerde query's worden geretourneerd.

    Wanneer u op een verfijnings parameter klikt, wordt het tref woord voor para meters in het vak in het deel venster online zoeken ingevoegd. U kunt ook hand matig een verfijnings trefwoorden typen in het zoekvak en vervolgens de vereiste waarde voor het tref woord opgeven in het vak in het deel venster online zoeken.

    Als u bijvoorbeeld wilt zoeken naar gedeelde query's in de organisatie met het woord ' voor beeld ' in de naam, klikt u op organisatie in het bereik gebied en klikt u vervolgens op naam in het gebied verfijnen van het Zoek lint. Hiermee wordt het bereik ingesteld en wordt het tref woord van name:(name) ingevoegd om de resultaten te filteren op naam in het zoekvak van het deel venster online zoeken.

    Typ vervolgens ' voor beeld ' voor het gereserveerde woord name als name:(Sample)en druk op ENTER of klik op Zoekpictogram om te zoeken naar gedeelde query's. Wanneer de zoek actie wordt uitgevoerd, kunt u op de x in het zoekvak klikken als u wilt stoppen met zoeken.

    De zoekresultaten worden weergegeven het deelvenster Online zoeken.

    Deelvenster Online zoeken in Power Query

 4. Een overzicht van uw zoekopdrachten naar de query wordt in Power Query opgeslagen. U kunt op Recente zoekopdrachten op het Zoeklint klikken om snel een van de vorige zoekopdrachten weer te geven.

 5. Als u met de muisaanwijzer naar de naam van de gedeelde query wijst of erop klikt, ziet u in het linkerdeelvenster een voorbeeld van de gedeelde query.

  Voorbeeld van de gedeelde query

  In het fly-outscherm met het voorbeeld wordt een momentopname weergegeven van gegevens waarnaar door de query is verwezen, van kolommen in de gegevensset, het laatst gewijzigde tijdstempel, de gebruiker die de query heeft gedeeld en de koppeling naar de documentatie, indien opgegeven voor de query. U kunt in het dialoogvenster met het voorbeeld op de kolomnaam klikken om naar de desbetreffende gegevenskolom in het voorbeeld te gaan.

  Opmerking: Voor query's die binnen de organisatie worden gedeeld, wordt de gegevens momentopname alleen weer gegeven in het scherm voor beeld Binnenvliegen als de gebruiker een voor beeld heeft gekozen terwijl de query in eerste instantie wordt gedeeld. Zie Query's delenvoor meer informatie.

  Daarnaast worden de opgegeven trefwoordwaarden gemarkeerd weergegeven in het voorbeeld van het fly-outscherm. Het woord 'Voorbeeld' wordt bijvoorbeeld gemarkeerd. Het markeren van trefwoorden is beschikbaar voor gedeelde metagegevens van query’s (zoals titel en omschrijving), maar ook voor onderliggende gegevens waarnaar door de gedeelde query wordt verwezen.

 6. Klik op TOEVOEGEN AAN WERKBLAD als u de gegevens waarnaar door de gedeelde query wordt verwezen als een nieuw blad naar de werkmap wilt importeren. U kunt ook op FILTEREN EN STRUCTUREREN klikken om de gegevens waarnaar wordt verwezen verder te verbeteren voordat deze in het blad worden geïmporteerd.

  • Als u geen toegang hebt tot de onderliggende gegevens bronnen waarnaar wordt verwezen in de gedeelde query, wordt een dialoog venster weer gegeven waarin u toegang tot de gegevens bronnen kunt aanvragen. Klik in het dialoog venster dat wordt weer gegeven op de koppeling toegang aanvragen. Afhankelijk van de manier waarop de gegevens bron voor Access-Request is ingesteld, wordt u gevraagd of u een e-mail bericht wilt verzenden naar een alias of toegang wilt aanvragen via een URL. Zie toegang tot interne gegevens bronnen aanvragenvoor meer informatie over het aanvragen van toegang tot een gegevens bron. Zie Wat is Power bi-beheer?voor meer informatie over het instellen van Access-Request-gegevens voor een gegevens bron.

  • Als de onderliggende gegevens in de gedeelde query is gecombineerd (samengevoegd of toegevoegd) met meerdere gegevensbronnen, moet u de privacyniveaus opgeven voordat u de onderliggende, gecombineerd gegevens in de gedeelde query kunt gebruiken. Zie Privacyniveaus voor informatie over privacyniveaus.

Verwante onderwerpen

Query's delen

Uw gedeelde query's bekijken en bijwerken

Uw gedeelde query's bekijken in de portal Gegevens beheren

De geïmporteerde gegevens filteren, structureren en transformeren

De rol van data stewards bij het beheren van gegevens

Help voor Microsoft Power Query voor Excel

Help voor het beheren van gegevens in Power BI voor Office 365

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×