Gedeelde Query's zoeken en gebruiken (Power query)

Opmerking: Power Query heet Ophalen en transformeren in Excel 2016. De informatie hier is van toepassing op beide. Zie Ophalen en transformeren in Excel 2016 voor meer informatie.

Wanneer query's via Power BI voor Office 365 zijn gedeeld met Power BI voor, worden deze gedeelde query's beschikbaar in de opslaglocatie voor metagegevens van Power BI. Gebruikers in de organisatie kunnen deze gedeelde query's zoeken en gebruiken met behulp van de optie online zoeken in Power query om de onderliggende gegevens in de query's voor gegevensanalyse en rapportage te gebruiken.

Belangrijk: Het duurt maximaal vijf minuten voordat de gedeelde query's zijn gedeeld via online zoeken in Power query. Dit komt doordat de updates van de zoekindex, wat tot vijf minuten kan duren.

Met Power query gedeelde query's zoeken en gebruiken:

 1. Meld u aan bij Power BI vanuit Power Query, als u nog niet bent aangemeld. Klik in Excel op het tabblad POWER QUERY op Aanmelden. Klik in het dialoogvenster Aanmelden op Aanmeldenen voer de gegevens van uw organisatieaccount in die u hebt gebruikt voor de aanmelding voor Power bi.

  Belangrijk: Door u aan te melden bij Power BI via uw organisatieaccount kunt u de query's zoeken en gebruiken die zijn gedeeld voor gebruikers binnen de organisatie. U kunt niet zoeken naar query's die binnen de organisatie zijn gedeeld in Power query als u niet bent aangemeld bij Power BI.

 2. Klik op het tabblad Power query op online zoeken.

 3. Door op online zoekente klikken, verschijnen het Zoek lint en het deelvenster online zoeken waarmee u uw zoekopdracht kunt bereiken en filteren.

  Opmerking: Het bereik van een query en het filteren van query's is optioneel; met deze functie kunt u uw zoekopdracht verfijnen zodat u snelle resultaten krijgt. Als u geen bereik-of filterparameters wilt gebruiken, kunt u uw trefwoord rechtstreeks in het vak typen in het vak in het deelvenster online zoeken en drukt u op ENTER of klik op Zoekpictogram .

  1. Selecteer het bereik van de zoekopdracht naar zoeken in het gebied bereik van het Zoek lint of in de vervolgkeuzelijst in het deelvenster online zoeken . De opties zijn:

   • Alle: Zoek in alle bronnen, met inbegrip van de query's die u hebt gedeeld, en de query's die door andere gebruikers binnen de onderneming worden gedeeld. Dit is de standaardinstelling.

   • Mijn gedeelde: Hiermee wordt alleen naar query's gezocht die door u zijn gedeeld.

   • Organisatie: Hiermee wordt alleen naar query's gezocht die binnen de organisatie zijn gedeeld met Power query.

  2. Verfijn uw zoekopdracht naar query's op basis van de volgende parameters in het gebied verfijnen van het Zoek lint:

   • Naam: Verfijn uw zoekopdracht op basis van de querynaam.

   • Omschrijving: Verfijn uw zoekopdracht op basis van de omschrijving van de query.

   • Van: Verfijn uw zoekopdracht zodat resultaten worden geretourneerd die alleen worden gedeeld door het opgegeven alias of gebruikersaccount.

   • Gegevensbron: Verfijn uw zoekopdracht zodat alleen resultaten worden geretourneerd van de opgegeven naam van de onderliggende gegevensbron.

   • Laatst gewijzigd: Verfijn uw zoekopdracht op basis van de datum waarop de query voor het laatst is gewijzigd. U kunt kiezen uit een vooraf opgegeven tijdsinterval in de vervolgkeuzelijst, van vandaag tot vorig jaar.

   • Kolomnamen: Verfijn uw zoekopdracht zodat alleen resultaten worden geretourneerd van de opgegeven kolomnamen.

   • Gecertificeerd: Verfijn uw zoekopdracht zodat alleen gecertificeerde query's worden geretourneerd.

    Wanneer u op een verfijnings parameter klikt, wordt in het Zoek lint het trefwoord van de parameter in het vak in het deelvenster online zoeken ingevoegd. U kunt ook handmatig een verfijnings trefwoord typen in het vak Zoeken en vervolgens de gewenste waarde voor het trefwoord in het vak in het deelvenster online zoeken opgeven.

    Als u bijvoorbeeld wilt zoeken naar gedeelde query's binnen de organisatie die het woord ' voorbeeld ' in de naam hebben, klikt u op organisatie in het gebied bereik en klikt u vervolgens op naam in het gebied verfijnen van het Zoek lint. Hiermee stelt u het bereik in en injecteert u het trefwoord van name:(name) om de resultaten te filteren op naam in het zoekvak van het deelvenster online zoeken .

    Typ vervolgens ' voorbeeld ' voor het trefwoord naam als name:(Sample)en druk op ENTER of klik op Zoekpictogram om naar gedeelde query's te zoeken. Wanneer de zoekactie wordt uitgevoerd, klikt u op de x in het zoekvak als u de zoekopdracht wilt stoppen.

    De zoekresultaten worden weergegeven in het deelvenster online zoeken .

    Deelvenster Online zoeken in Power Query

 4. Een geschiedenis van de query zoekopdrachten die door u is opgeslagen, wordt opgeslagen in Power query en u kunt op recente zoekopdrachten klikken in het Zoek lint om snel een van de oudere zoekopdrachten weer te geven en te selecteren.

 5. Wanneer u de muisaanwijzer op de naam van de gedeelde query plaatst of in de zoekresultaten klikt, wordt in het linkerdeelvenster een voorbeeld van de gedeelde query weergegeven.

  Voorbeeld van de gedeelde query

  Het scherm voorbeeld van vliegt toont een momentopname van gegevens waarnaar wordt verwezen door de query, de kolommen in de gegevensset, het laatste gewijzigd tijdstempel, de gebruiker die de query heeft gedeeld en de koppeling naar de documentatie, indien opgegeven voor de query. U kunt op de kolomnaam in het dialoogvenster voorbeeld klikken om naar de desbetreffende gegevenskolom in het voorbeeld te gaan.

  Opmerking: Voor query's die binnen de organisatie worden gedeeld, wordt de gegevens momentopname alleen weergegeven in het venster Voorbeeld van een uitvlucht wanneer de gebruiker een voorbeeld van de query gebruikt die de query aanvankelijk deelt. Zie Query's delenvoor meer informatie.

  Daarnaast zijn de opgegeven trefwoord waarden gemarkeerd in het voorbeeld van het scherm van de vlucht. Het woord ' voorbeeld ' is bijvoorbeeld gemarkeerd. Het markeren van trefwoorden is beschikbaar voor gedeelde query-metagegevens (zoals titel en beschrijving) en de onderliggende gegevens waarnaar wordt verwezen door de gedeelde query.

 6. Klik op toevoegen aan werkblad als u de gegevens wilt importeren waarnaar door de gedeelde query in de werkmap als een nieuw blad wordt verwezen. U kunt ook op FILTER & vorm klikken om de gegevens waarnaar wordt verwezen verder te verbeteren voordat u de gegevens in het werkblad importeert.

  • Als u geen toegang hebt tot de onderliggende gegevensbronnen waarnaar wordt verwezen door de gedeelde query, wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u de toegang tot de gegevensbronnen kunt vragen. Klik in het dialoogvenster dat wordt weergegeven op de koppeling toegang aanvragen . Afhankelijk van de manier waarop de gegevens voor toegangsaanvragen voor de gegevensbron zijn ingesteld, wordt u gevraagd om een e-mailbericht te verzenden naar een alias of toegang via een URL te vragen. Zie Wat is Power bi-beheer?voor meer informatie over het instellen van toegangsaanvraag gegevens voor een gegevensbron.

  • Als de onderliggende gegevens in de gedeelde query (samengevoegd of toegevoegd) met behulp van meerdere gegevensbronnen zijn gecombineerd, moet u de privacyniveaus opgeven voordat u de onderliggende gecombineerde gegevens in de gedeelde query kunt gebruiken. Zie privacyniveausvoor informatie over privacyniveaus.

Belangrijk: 

 • Kennisgeving van gegevenscatalogus met afschaffing

 • De mogelijkheden van de gegevenscatalogus in Excel en Power query werken niet op 4de maart 2019. Gebruikers kunnen inhoud die al op deze datum is gepubliceerd, gebruiken voor de gegevenscatalogus. Vanaf 3 december 2018 kunnen gebruikers echter geen nieuwe of bijgewerkte query's in de gegevenscatalogus publiceren... Vanaf 1 augustus 2018 beëindigen we nieuwe klanten niet meer (tenants) om deze functie te gebruiken. U wordt aangeraden uw gedeelde query's te downloaden, zodat u deze buiten de gegevenscatalogus en de gegevenscatalogus kunt blijven gebruiken, namelijk 2019. U kunt de volledige definitie van uw query's downloaden in het taakvenster mijn gegevenscatalogus Query's met de optie openen voor elk van de query's.

Verwante onderwerpen

Query's delen

Uw gedeelde query's bekijken en bijwerken

Help voor Microsoft Power Query voor Excel

Wat is Power bi-beheer?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×