Gedeelde inhoud weergeven in een vergadering

Tijdens een Lync-vergadering of een audio- of -videovergadering met drie of meer personen kunt u via een iPhone inhoud bekijken die door anderen wordt gedeeld. Dit kan zowel vanuit een toepassing of door hun scherm rechtstreeks te delen.

 • Als u al bij de vergadering bent aangemeld wanneer deze begint, ontvangt u automatisch een uitnodiging om de gedeelde inhoud weer te geven. U kunt deze uitnodiging accepteren of weigeren.

 • Als u deelneemt aan een vergadering die al bezig is en waarin inhoud wordt gedeeld, ontvangt u geen uitnodiging om de gedeelde inhoud te bekijken. U ziet de inhoud eenvoudig op het scherm.

Wanneer u inhoud tijdens een vergadering weergeeft, kunt u tikken op Weergave stoppen om de weergave van de inhoud te stoppen. Als u de weergave wilt hervatten (als de inhoud nog steeds wordt gepresenteerd), tikt u bovenaan op het pictogram Delen en selecteert u Weergave starten.

Er gelden enkele beperkingen voor het delen van inhoud wanneer u deelneemt aan een Lync-vergadering vanaf een iPhone:

 • Als Wifi vereisen voor inhoud is ingesteld op AAN (de standaardinstelling), wordt de inhoud van een vergadering niet weergegeven wanneer u deelneemt aan een vergadering en de iPhone verbinding maakt via de mobiele dataverbinding.

 • U kunt geen inhoud voor de vergadering bekijken tijdens een ad-hocvergadering met maar één andere persoon.

 • U kunt tijdens een vergadering geen inhoud presenteren of delen met Lync voor iPhone.

 • U kunt geen Whiteboard- en Peiling-dia's weergeven.

 • Gedeelde notities worden niet ondersteund.

 • U kunt geen aantekeningen in PowerPoint-dia's weergeven of toevoegen.

 • U kunt tijdens het delen niet verzoeken om de besturing over te nemen.

 • U kunt de inhoud voor de vergadering niet opslaan.

 • U kunt alleen inhoud zien die de presentator toont. U kunt bijvoorbeeld niet doorgaan naar andere dia's in een presentatie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders