Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 (velden)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De velden Gebudgetteerde kosten (gebudgetteerde kosten basislijn1 tot en met gebudgetteerde kosten basislijn10) opslaan de oorspronkelijk geplande bedragen voor gebudgetteerde kosten kostenresources die zijn opgegeven als budgetgerelateerde resources. Het veld Gebudgetteerde kosten basislijn1 bevat gebudgetteerde kosten voor taken, resources of toewijzingen die zijn opgeslagen met basislijn 1. De gebudgetteerde kosten basislijn 2 tot en met gebudgetteerde kosten basislijn10 bevatten de velden store geplande op dezelfde manier gebudgetteerde kosten voor basislijn 2 tot en met basislijn 10.

Budgetgerelateerde resources zijn alleen aan de samenvattingstaak van projecttoegewezen. Gebudgetteerde kosten kan worden ingevoerd of gecontroleerd op de projectoverzichtstaak van toewijzingsniveau of samengevouwen tot het niveau van de overzichtstaak project. De velden Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 bevatten de totale geplande manuren voor een taak, resource of toewijzing. De tijdgebonden -versies van deze velden worden dezelfde manuren verdeeld over de tijd weergegeven.

De velden Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 zijn in verschillende categorieën onderverdeeld.

Veld Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 (taakvelden)

Gegevenstype    Valutaveld

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekening    Wanneer u een gebudgetteerde kostenresource toewijst aan een samenvattingstaak van project en vervolgens kosten voor de toewijzing invoert in de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik, wordt in Microsoft Office Project 2007 het totale bedrag samengevouwen tot de projectoverzichtstaak.

De velden Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 bevatten $0,00 totdat u een basislijn voor het project instellen. Zodra u een basislijn opslaat, wordt de totale gebudgetteerde kosten gekopieerd naar het bijbehorende veld Gebudgetteerde kosten basislijn voor de taak. Het veld Gebudgetteerde kosten basislijn die wordt gebruikt (bijvoorbeeld gebudgetteerde kosten basislijn 3), is afhankelijk van de basislijn is opgeslagen (bijvoorbeeld basislijn 3).

Aanbevolen gebruik    Geef de projectoverzichtstaak weer in een taakblad en voeg een van de velden Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 en het veld Gebudgetteerde kosten toe. Op die manier kunt u de gebudgetteerde kosten volgens de basislijn vergelijken met de gebudgetteerde kosten die in de planning zijn opgenomen. U kunt ook de gebudgetteerde kosten van basislijnen onderling vergelijken. Wanneer u de afwijkingen bekijkt, kunt u zien hoe er in de loop van het project veranderingen optreden in de gebudgetteerde kosten.

Voorbeeld    Twee maanden geleden, bij het begin van uw project, hebt u een basislijn voor het project opgeslagen. Een maand later werd de omvang van het project gewijzigd, zodat u een tweede basislijn hebt opgeslagen onder Basislijn 1. Sinds die tijd hebt u het project nog verder aangepast en een derde basislijn opgeslagen onder Basislijn 2. Nu wilt u het veld Gebudgetteerde kosten basislijn2 vergelijken met het veld Gebudgetteerde kosten (huidig). Geef de projectoverzichtstaak weer in het taakblad en voeg het veld Gebudgetteerde kosten basislijn2 samen met het veld Gebudgetteerde kosten toe.

Opmerkingen    De velden Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 weergeven informatie voor kostenresources, maar niet voor zowel werkresources of materiaalresources. Toevoegen als u wilt zien algehele Gebudgetteerd werk volgens basislijn voor werk- of materiaalresources die zijn toegewezen aan de projectsamenvattingstaak, het juiste Gebudgetteerd werk basislijn1-10-veld aan een taakblad toe.

Klik op Opties in het menu Extra om de projectoverzichtstaak weer te geven. Schakel op het tabblad Beeld het selectievakje Projectoverzichtstaak weergeven in.

Als u een basislijnplanning wilt opslaan, wijst u Bijhouden in het menu Extra aan en klikt u op Basislijn instellen. Selecteer de gewenste basislijn: Basislijn of Basislijn 1 tot en met Basislijn 10. Hiermee kopieert u de huidige waarde van het veld Gebudgetteerde kosten naar het bijbehorende veld Gebudgetteerde kosten basislijn.

Nadat u een basislijn hebt opgeslagen, kunt u de gebudgetteerde kosten volgens de basislijn nog bewerken. Maar als u deze waarden bewerkt, worden de velden Gebudgetteerde kosten basislijn niet opnieuw berekend. Wanneer u een basislijn opslaat, maakt u een momentopname van de projectplanning. Als u de basislijnwaarden bewerkt, kan dit gevolgen hebben voor de gegevensintegriteit en is het mogelijk dat uit afwijkingsanalyses de verkeerde conclusies worden getrokken.

Veld Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 (resourcevelden)

Gegevenstype    Valutaveld

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekening    Wanneer u een gebudgetteerde kostenresource toewijst aan een samenvattingstaak van project en vervolgens een kostenresource voor de toewijzing invoert in de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik, wordt in Microsoft Office Project 2007 dit bedrag gekopieerd naar het resourceveld Gebudgetteerde kosten.

De velden Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 bevatten $0,00 totdat u een basislijn voor het project instellen. Zodra u een basislijn opslaat, wordt de totale gebudgetteerde kosten gekopieerd naar het bijbehorende veld Gebudgetteerde kosten basislijn voor de resource. Het veld Gebudgetteerde kosten basislijn die wordt gebruikt (bijvoorbeeld gebudgetteerde kosten basislijn 3), is afhankelijk van de basislijn is opgeslagen (bijvoorbeeld basislijn 3).

Aanbevolen gebruik    Voeg in een rescourceblad een van de velden Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 en het veld Gebudgetteerde kosten toe. Op die manier kunt u de gebudgetteerde kosten volgens de basislijn vergelijken met de gebudgetteerde kosten die in de planning zijn opgenomen. U kunt ook de gebudgetteerde kosten van basislijnen onderling vergelijken. Wanneer u de afwijkingen bekijkt, kunt u zien hoe er in de loop van het project veranderingen optreden in de gebudgetteerde kosten.

Voorbeeld    Twee maanden geleden, bij het begin van uw project, hebt u een basislijn voor het project opgeslagen. Een maand later werd de omvang van het project gewijzigd, zodat u een tweede basislijn hebt opgeslagen onder Basislijn 1. Sinds die tijd hebt u het project nog verder aangepast en een derde basislijn opgeslagen onder Basislijn 2. Nu wilt u het veld Gebudgetteerde kosten basislijn2 vergelijken met het huidige veld Gebudgetteerde kosten. Geef de projectoverzichtstaak weer in het resourceblad en voeg het veld Gebudgetteerde kosten basislijn2 samen met het veld Gebudgetteerde kosten toe.

Opmerkingen    De velden Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 weergeven informatie voor kostenresources, maar niet voor zowel werkresources of materiaalresources. Toevoegen als u wilt zien algehele Gebudgetteerd werk volgens basislijn voor werk- of materiaalresources die zijn toegewezen aan de projectsamenvattingstaak, het juiste Gebudgetteerd werk basislijn1-10-veld aan een resourceblad toe.

Als u een basislijnplanning wilt opslaan, wijst u Bijhouden in het menu Extra aan en klikt u op Basislijn instellen. Selecteer de gewenste basislijn: Basislijn of Basislijn 1 tot en met Basislijn 10. Hiermee kopieert u de huidige waarde van het veld Gebudgetteerde kosten naar het bijbehorende veld Gebudgetteerde kosten basislijn.

Nadat u een basislijn hebt opgeslagen, kunt u de gebudgetteerde kosten volgens de basislijn nog bewerken. Maar als u deze waarden bewerkt, worden de velden Gebudgetteerde kosten basislijn niet opnieuw berekend. Wanneer u een basislijn opslaat, maakt u een momentopname van de projectplanning. Als u de basislijnwaarden bewerkt, kan dit gevolgen hebben voor de gegevensintegriteit en is het mogelijk dat uit afwijkingsanalyses de verkeerde conclusies worden getrokken.

Veld Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 (toewijzingsvelden)

Gegevenstype    Valutaveld

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekening    Wanneer u een gebudgetteerde kostenresource toewijst aan een samenvattingstaak van project en vervolgens kosten voor de toewijzing invoert in de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik, wordt in Microsoft Office Project 2007 dit bedrag gekopieerd naar het toewijzingsveld Gebudgetteerde kosten.

De velden Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 bevatten $0,00 totdat u een basislijn voor het project instellen. Zodra u een basislijn opslaat, wordt de totale gebudgetteerde kosten gekopieerd naar het bijbehorende veld Gebudgetteerde kosten basislijn voor de toewijzing. Het veld Gebudgetteerde kosten basislijn die wordt gebruikt (bijvoorbeeld gebudgetteerde kosten basislijn 3), is afhankelijk van de basislijn is opgeslagen (bijvoorbeeld basislijn 3).

Aanbevolen gebruik    Voeg in de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik een van de velden Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 en het veld Gebudgetteerde kosten toe. Op die manier kunt u de gebudgetteerde kosten volgens de basislijn vergelijken met de gebudgetteerde kosten die in de planning zijn opgenomen. U kunt ook de gebudgetteerde kosten van basislijnen onderling vergelijken. Wanneer u de afwijkingen bekijkt, kunt u zien hoe er in de loop van het project veranderingen optreden in de gebudgetteerde kosten.

Voorbeeld    Twee maanden geleden, bij het begin van uw project, hebt u een basislijn voor het project opgeslagen. Een maand later werd de omvang van het project gewijzigd, zodat u een tweede basislijn hebt opgeslagen onder Basislijn 1. Sinds die tijd hebt u het project nog verder aangepast en een derde basislijn opgeslagen onder Basislijn 2. Nu wilt u het veld Gebudgetteerde kosten basislijn2 vergelijken met het veld Gebudgetteerde kosten (huidig). Geef in het bladgedeelte van de weergave Taakgebruik zowel de kolom Gebudgetteerde kosten basislijn2 als de kolom Gebudgetteerde kosten weer.

Opmerkingen    De velden Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 weergeven informatie voor kostenresources, maar niet voor zowel werkresources of materiaalresources. Toevoegen als u wilt zien algehele Gebudgetteerd werk volgens basislijn voor werk- of materiaalresources die zijn toegewezen aan de projectsamenvattingstaak, het juiste Gebudgetteerd werk basislijn1-10-veld naar de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik.

Als u een basislijnplanning wilt opslaan, wijst u Bijhouden in het menu Extra aan en klikt u op Basislijn instellen. Selecteer de gewenste basislijn: Basislijn of Basislijn 1 tot en met Basislijn 10. Hiermee kopieert u de huidige waarde van het veld Gebudgetteerde kosten naar het bijbehorende veld Gebudgetteerde kosten basislijn.

Nadat u een basislijn hebt opgeslagen, kunt u de gebudgetteerde kosten volgens de basislijn nog bewerken. Maar als u deze waarden bewerkt, worden de velden Gebudgetteerde kosten basislijn niet opnieuw berekend. Wanneer u een basislijn opslaat, maakt u een momentopname van de projectplanning. Als u de basislijnwaarden bewerkt, kan dit gevolgen hebben voor de gegevensintegriteit en is het mogelijk dat uit afwijkingsanalyses de verkeerde conclusies worden getrokken.

Veld Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 (tijdgebonden taakvelden)

Gegevenstype    Valutaveld

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Wanneer u een kostenresource die een budgetresource naar een samenvattingstaak van projecttoewijzen en vervolgens kosten voor de toewijzing in de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik invoeren, uitgevouwen Microsoft Office Project 2007 het totaalbedrag de mogelijkheden van de tijdgebonden.

De velden Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 bevatten $0,00 totdat u een basislijn voor het project instellen. Zodra u een basislijn opslaat, wordt deze waarde wordt gekopieerd naar het bijbehorende veld voor gebudgetteerde kosten basislijn1-10 (tijdgebonden toewijzing). Het veld Gebudgetteerde kosten basislijn die wordt gebruikt (bijvoorbeeld gebudgetteerde kosten basislijn 3), is afhankelijk van de basislijn is opgeslagen (bijvoorbeeld basislijn 3).

Aanbevolen gebruik    Klik in de weergave Taakgebruik op Detailstijlen in het menu Opmaak. Als u het veld Gebudgetteerde kosten basislijn wilt weergeven in het roostergedeelte van de weergave, verplaatst u het desbetreffende veld Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 naar het vak Velden weergeven. U kunt zo de uitsplitsing van gebudgetteerde kosten volgens de basislijn voor de projectoverzichtstaak over tijd weergeven. Als u in de weergave tevens het veld Gebudgetteerde kosten weergeeft, kunt u de tijdgebonden gebudgetteerde kosten zoals die oorspronkelijk gepland zijn, vergelijken met de gebudgetteerde kosten zoals die in de huidige planning zijn opgenomen.

Voorbeeld    Twee maanden geleden, bij het begin van uw project, hebt u een basislijn voor het project opgeslagen. Een maand later werd de omvang van het project gewijzigd, zodat u een tweede basislijn hebt opgeslagen onder Basislijn 1. Sinds die tijd hebt u het project nog verder aangepast en een derde basislijn opgeslagen onder Basislijn 2. Nu wilt u in de projectoverzichtstaak het veld Gebudgetteerde kosten basislijn2 (tijdgebonden) vergelijken met het veld Gebudgetteerde kosten (huidig). Voeg in het roostergedeelte van de weergave Taakgebruik zowel het veld Gebudgetteerde kosten basislijn2 als het veld Gebudgetteerde kosten toe.

Opmerkingen    De velden Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 weergeven informatie voor kostenresources, maar niet voor zowel werkresources of materiaalresources. Toevoegen als u wilt zien tijdgebonden gebudgetteerd werk volgens basislijn voor werk- of materiaalresources die zijn toegewezen aan de projectsamenvattingstaak, het juiste Gebudgetteerd werk basislijn1-10-veld aan het roostergedeelte van de weergave Taakgebruik.

Als u een basislijnplanning wilt opslaan, wijst u Bijhouden in het menu Extra aan en klikt u op Basislijn instellen. Selecteer de gewenste basislijn: Basislijn of Basislijn 1 tot en met Basislijn 10. Hiermee kopieert u de huidige waarde van het veld Gebudgetteerde kosten naar het bijbehorende veld Gebudgetteerde kosten basislijn.

Nadat u een basislijn hebt opgeslagen, kunt u de gebudgetteerde kosten volgens de basislijn nog bewerken. Maar als u deze waarden bewerkt, worden de velden Gebudgetteerde kosten basislijn niet opnieuw berekend. Wanneer u een basislijn opslaat, maakt u een momentopname van de projectplanning. Als u de basislijnwaarden bewerkt, kan dit gevolgen hebben voor de gegevensintegriteit en is het mogelijk dat uit afwijkingsanalyses de verkeerde conclusies worden getrokken.

Veld Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 (tijdgebonden resourcevelden)

Gegevenstype    Valutaveld

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Wanneer u een kostenresource die een budgetresource naar een samenvattingstaak van projecttoewijzen en vervolgens kosten voor de toewijzing in de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik invoeren, uitgevouwen Microsoft Office Project 2007 dit bedrag de mogelijkheden van de tijdgebonden.

De velden Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 bevatten $0,00 totdat u een basislijn voor het project instellen. Wanneer u vervolgens een basislijn opslaat, wordt deze waarde in het veld Gebudgetteerde kosten basislijn1-10-tijdgebonden opgeslagen. Het veld Gebudgetteerde kosten basislijn die wordt gebruikt (bijvoorbeeld gebudgetteerde kosten basislijn 3), is afhankelijk van de basislijn is opgeslagen (bijvoorbeeld basislijn 3).

Aanbevolen gebruik    Klik in de weergave Resourcegebruik op Detailstijlen in het menu Opmaak. Geef in het roostergedeelte van de weergave het desbetreffende veld Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 weer, zodat u de geplande gebudgetteerde kosten over tijd kunt bekijken. Als u tevens het veld Gebudgetteerde kosten toevoegt, kunt u de oorspronkelijke planning vergelijken met de gebudgetteerde kosten zoals die in de huidige planning zijn opgenomen.

Voorbeeld    Twee maanden geleden, bij het begin van uw project, hebt u een basislijn voor het project opgeslagen. Een maand later werd de omvang van het project gewijzigd, zodat u een tweede basislijn hebt opgeslagen onder Basislijn 1. Sinds die tijd hebt u het project nog verder aangepast en een derde basislijn opgeslagen onder Basislijn 2. Nu wilt u het veld Gebudgetteerde kosten basislijn2 (tijdgebonden) met het veld Gebudgetteerde kosten (huidig) op kostenresource vergelijken in de projectoverzichtstoewijzing. Geef in de weergave Resourcegebruik de projectoverzichtstaak weer en voeg het veld Gebudgetteerde kosten basislijn2 samen met het veld Gebudgetteerde kosten toe.

Opmerkingen    De velden Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 weergeven informatie voor kostenresources, maar niet voor zowel werkresources of materiaalresources. Toevoegen als u wilt zien tijdgebonden gebudgetteerd werk volgens basislijn voor werk- of materiaalresources die zijn toegewezen aan de projectsamenvattingstaak, het juiste Gebudgetteerd werk basislijn1-10-veld aan het roostergedeelte van de weergave Resourcegebruik.

Als u een basislijnplanning wilt opslaan, wijst u Bijhouden in het menu Extra aan en klikt u op Basislijn instellen. Selecteer de gewenste basislijn: Basislijn of Basislijn 1 tot en met Basislijn 10. Hiermee kopieert u de huidige waarde van het veld Gebudgetteerde kosten naar het bijbehorende veld Gebudgetteerde kosten basislijn.

Nadat u een basislijn hebt opgeslagen, kunt u de gebudgetteerde kosten volgens de basislijn nog bewerken. Maar als u deze waarden bewerkt, worden de velden Gebudgetteerde kosten basislijn niet opnieuw berekend. Wanneer u een basislijn opslaat, maakt u een momentopname van de projectplanning. Als u de basislijnwaarden bewerkt, kan dit gevolgen hebben voor de gegevensintegriteit en is het mogelijk dat uit afwijkingsanalyses de verkeerde conclusies worden getrokken.

Veld Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 (tijdgebonden toewijzingsvelden)

Gegevenstype    Valutaveld

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Wanneer u een kostenresource die een budgetresource naar een samenvattingstaak van projecttoewijzen en vervolgens een kostenresource voor de toewijzing in de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik invoert, uitgevouwen Microsoft Office Project 2007 dit bedrag aan het tijdgebonden-toewijzingsveld.

De velden Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 bevatten $0,00 totdat u een basislijn voor het project instellen. Wanneer u vervolgens een basislijn opslaat, wordt de tijdgebonden gebudgetteerde kosten worden gekopieerd naar het bijbehorende veld voor gebudgetteerde kosten basislijn1-10 (tijdgebonden toewijzing). Het veld Gebudgetteerde kosten basislijn die wordt gebruikt (bijvoorbeeld gebudgetteerde kosten basislijn 3), is afhankelijk van de basislijn is opgeslagen (bijvoorbeeld basislijn 3).

Aanbevolen gebruik    Klik in de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik op Detailstijlen in het menu Opmaak. Als u het veld Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 wilt weergeven in het roostergedeelte van de weergave, verplaatst u het desbetreffende veld Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 naar het vak Velden weergeven. U kunt nu de geselecteerde basislijn voor gebudgetteerde kosten bekijken. Als u tevens het veld Gebudgetteerde kosten toevoegt, kunt u de geselecteerde basislijn vergelijken met de gebudgetteerde kosten zoals die in de planning zijn opgenomen. U kunt ook de gebudgetteerde kosten van basislijnen onderling vergelijken.

Voorbeeld    Twee maanden geleden, bij het begin van uw project, hebt u een basislijn voor het project opgeslagen. Een maand later werd de omvang van het project gewijzigd, zodat u een tweede basislijn hebt opgeslagen onder Basislijn 1. Sinds die tijd hebt u het project nog verder aangepast en een derde basislijn opgeslagen onder Basislijn 2. Nu wilt u het veld Gebudgetteerde kosten basislijn2 (tijdgebonden toewijzing) vergelijken met het veld Gebudgetteerde kosten (huidig). Geef in het roostergedeelte van de weergave Taakgebruik zowel de kolom Gebudgetteerde kosten basislijn2 als de kolom Gebudgetteerde kosten weer.

Opmerkingen    De velden Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 weergeven informatie voor kostenresources, maar niet voor zowel werkresources of materiaalresources. Toevoegen als u wilt zien tijdgebonden gebudgetteerd werk volgens basislijn voor werk- of materiaalresources die zijn toegewezen aan de projectsamenvattingstaak, het juiste Gebudgetteerd werk basislijn1-10-veld aan het roostergedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik.

Als u een basislijnplanning wilt opslaan, wijst u Bijhouden in het menu Extra aan en klikt u op Basislijn instellen. Selecteer de gewenste basislijn: Basislijn of Basislijn 1 tot en met Basislijn 10. Hiermee kopieert u de huidige waarde van het veld Gebudgetteerde kosten naar het bijbehorende veld Gebudgetteerde kosten basislijn.

Nadat u een basislijn hebt opgeslagen, kunt u de gebudgetteerde kosten volgens de basislijn nog bewerken. Maar als u deze waarden bewerkt, worden de velden Gebudgetteerde kosten basislijn niet opnieuw berekend. Wanneer u een basislijn opslaat, maakt u een momentopname van de projectplanning. Als u de basislijnwaarden bewerkt, kan dit gevolgen hebben voor de gegevensintegriteit en is het mogelijk dat uit afwijkingsanalyses de verkeerde conclusies worden getrokken.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×