Gebudgetteerd werk (velden)

In de velden Gebudgetteerd werk kunt u gebudgetteerd werk invoeren of bekijken voor gebudgetteerde werk- en materiaalresources. Budgetresources worden alleen toegewezen aan de samenvattingstaak van project. Met behulp van de velden Gebudgetteerd werk kunt u het huidige gebudgetteerde werk vergelijken met het geplande werk voor het project.

De velden Gebudgetteerd werk zijn in verschillende categorieën onderverdeeld.

Gebudgetteerd werk (taakveld)

Gegevenstype     Duur

Invoertype    Berekend

Berekening    Wanneer u een gebudgetteerde werk- of materiaalresource toewijst aan een projectoverzichtstaak en vervolgens de hoeveelheid werk voor de resource invoert in de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik, wordt in Microsoft Office Project 2007 het totale bedrag samengevouwen tot de projectoverzichtstaak.

Op basis van deze gegevens kunnen de gegevens voor het totale gebudgetteerde werk voor het project worden gecontroleerd. Als het project deel uitmaakt van een hoofdproject of een portfolio met projecten, kunt u de gegevens voor gebudgetteerd werk van de projectsamenvatting met andere projecten vergelijken of de gegevens ten opzichte van die projecten analyseren. Tot de projectoverzichtstaak van het hoofdproject behoort de totale werkwaarde van de eigen budgetgerelateerde resources opgeteld met de som van de budgetgerelateerde resources van de subprojecten.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Gebudgetteerd werk toe aan een taakweergave en geef de projectoverzichtstaak weer als u het totale werkbudget voor werk- en materiaalresources wilt bekijken. Wanneer u voortgang in de projectplanning bijhoudt, kunt u met het veld Gebudgetteerd werk het gebudgetteerde werk vergelijken met de werkelijke hoeveelheid werk.

Voorbeeld    U hebt een project opgesteld op basis van een geschatte 5.000 uur voor drie gelijkwaardige fulltime werkresources. U maakt een werkresource "Personeel" en definieert deze als een budgetgerelateerde resource. U wijst de resource "Personeel" toe aan de projectoverzichtstaak en vervolgens voert u in de weergave Taakgebruik voor de hoeveelheid werk 5.000 uur in. Gedurende het project voert u in de projectplanning gegevens over de werkelijke voortgang in. U kunt afwijkingen tussen het geplande werk en de werkelijke hoeveelheid werk vergelijken en op die manier analyseren of u op schema ligt of dat u aanpassingen moet maken.

Opmerkingen    In het veld Gebudgetteerd werk worden gegevens weergegeven voor werk- en materiaalresources, maar niet voor kostenresources. Als u de gegevens wilt bekijken voor gebudgetteerde kosten voor kostenresources die zijn toegewezen aan de projectoverzichtstaak, voegt u het veld Gebudgetteerde kosten toe aan het taakblad.

Klik op Opties in het menu Extra om de projectoverzichtstaak weer te geven. Schakel op het tabblad Beeld het selectievakje Projectoverzichtstaak weergeven in.

Gebudgetteerd werk (resourceveld)

Gegevenstype     Duur

Invoertype    Berekend

Berekening    Wanneer u een gebudgetteerde werk- of materiaalresource toewijst aan een projectoverzichtstaak en vervolgens een hoeveelheid werk voor de resource invoert in de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik, wordt in Microsoft Office Project 2007 dit bedrag gekopieerd naar het resourceveld Gebudgetteerd werk.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Gebudgetteerd werk toe aan een resourceweergave als u het werkbudget voor de werk- en materiaalresources wilt bekijken of als u de werkbudgetten van de resources onderling wilt vergelijken.

Voorbeeld    U hebt een project opgesteld op basis van een geschatte 5.000 uur voor drie gelijkwaardige fulltime werkresources. U maakt een werkresource "Personeel" en definieert deze als een budgetgerelateerde resource. U wijst de resource "Personeel" toe aan de projectoverzichtstaak en vervolgens voert u in de weergave Taakgebruik voor de hoeveelheid werk 5.000 uur in. Als u het veld Gebudgetteerd werk toevoegt aan het resourceblad, kunt u zien dat de werkresource "Personeel" overeenkomt met dit budget van 5.000 uur.

Opmerkingen    In het veld Gebudgetteerd werk worden gegevens weergegeven voor werk- en materiaalresources, maar niet voor kostenresources. Als u de gegevens wilt bekijken voor gebudgetteerde kosten voor kostenresources die zijn toegewezen aan de projectoverzichtstaak, voegt u het veld Gebudgetteerde kosten toe aan een resourceblad.

Gebudgetteerd werk (toewijzingsveld)

Gegevenstype     Duur

Type invoer    Ingevoerd

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Gebudgetteerd werk toe aan de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik als u de hoeveelheid gebudgetteerd werk voor werk- of materiaalresources voor toewijzingen wilt invoeren, of als u het gebudgetteerde werk van resources onderling wilt vergelijken.

Voorbeeld    U hebt een project opgesteld op basis van een geschatte 5.000 uur voor drie gelijkwaardige fulltime werkresources. U maakt een werkresource "Personeel" en definieert deze als een budgetgerelateerde resource. U wijst de resource "Personeel" toe aan de projectoverzichtstaak. U kunt nu de gehele hoeveelheid gebudgetteerd werk van 5.000 uur in één keer tegelijk in het bladgedeelte van de weergave Taakgebruik invoeren.

Opmerkingen    U kunt in het veld Gebudgetteerd werk gegevens invoeren voor werk- en materiaalresources, maar niet voor kostenresources. Als u de totale gebudgetteerde kosten voor kostenresources die zijn toegewezen aan de projectoverzichtstaak in één keer tegelijk wilt invoeren, voegt u het veld Gebudgetteerde kosten toe aan het bladgedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik en voert u daar de kosten in.

Gebudgetteerd werk (tijdgebonden taakveld)

Gegevenstype     Duur

Invoertype    Berekend

Berekening    Wanneer u een gebudgetteerde werk- of materiaalresource toewijst aan een projectoverzichtstaak en vervolgens een hoeveelheid werk voor de resource invoert in de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik, wordt in Microsoft Office Project 2007 het totale bedrag uitgevouwen tot het niveau van tijdgebonden taakvelden.

Aanbevolen gebruik    Klik in de weergave Taakgebruik op Detailstijlen in het menu Opmaak. Als u het veld Gebudgetteerd werk wilt weergeven in het tijdgebonden gedeelte van de weergave, verplaatst u het veld Gebudgetteerd werk naar het vak Velden weergeven. U kunt zo de uitsplitsing van gebudgetteerd werk voor de projectoverzichtstaak verdeeld over de tijd weergeven.

Voorbeeld    U hebt een project opgesteld op basis van een geschatte 5.000 uur voor drie gelijkwaardige fulltime werkresources. U maakt een werkresource "Personeel" en definieert deze als een budgetgerelateerde resource. U wijst de resource "Personeel" toe aan de projectoverzichtstaak en vervolgens voert u in de weergave Taakgebruik voor de hoeveelheid werk 5.000 uur in. Gedurende het project voert u in de projectplanning gegevens over de werkelijke voortgang in. U kunt afwijkingen tussen het geplande werk en de werkelijke hoeveelheid werk vergelijken en op die manier analyseren of u op schema ligt of dat u aanpassingen moet maken.

Opmerkingen    In het veld Gebudgetteerd werk worden gegevens weergegeven voor werk- en materiaalresources, maar niet voor kostenresources. Als u de tijdgebonden gegevens wilt bekijken voor gebudgetteerde kosten voor kostenresources die zijn toegewezen aan de projectoverzichtstaak, voegt u het veld Gebudgetteerde kosten toe aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Taakgebruik.

Gebudgetteerd werk (tijdgebonden resourceveld)

Gegevenstype     Duur

Invoertype    Berekend

Berekening    Wanneer u een gebudgetteerde werk- of materiaalresource toewijst aan een projectoverzichtstaak en vervolgens een gebudgetteerde hoeveelheid werk voor de resource invoert in de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik, wordt in Microsoft Office Project 2007 het totale bedrag uitgevouwen tot het niveau van tijdgebonden resourcevelden.

Aanbevolen gebruik    Klik in de weergave Resourcegebruik op Detailstijlen in het menu Opmaak. Als u het veld Gebudgetteerd werk wilt weergeven in het tijdgebonden gedeelte van de weergave, verplaatst u Gebudgetteerd werk naar het vak Velden weergeven. U kunt zo de uitsplitsing van gebudgetteerd werk voor de budgetgerelateerde resources die zijn toegewezen aan de projectoverzichtstaak verdeeld over de tijd weergeven.

Voorbeeld    U hebt een project opgesteld op basis van een geschatte 5.000 uur voor drie gelijkwaardige fulltime werkresources. U maakt een werkresource "Personeel" en definieert deze als een budgetgerelateerde resource. U wijst de resource "Personeel" toe aan de projectoverzichtstaak en vervolgens voert u in de weergave Taakgebruik voor de hoeveelheid werk 5.000 uur in. Gedurende het project voert u in de projectplanning gegevens over de werkelijke voortgang in. U kunt afwijkingen tussen het geplande tijdgebonden werk en de werkelijke hoeveelheid tijdgebonden werk vergelijken en op die manier analyseren of u op schema ligt of dat u aanpassingen moet maken.

Opmerkingen    In het veld Gebudgetteerd werk worden gegevens weergegeven voor werk- en materiaalresources, maar niet voor kostenresources. Als u de tijdgebonden gegevens wilt bekijken voor gebudgetteerde kosten voor kostenresources die zijn toegewezen aan de projectoverzichtstaak, voegt u het veld Gebudgetteerde kosten toe aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Resourcegebruik.

Gebudgetteerd werk (tijdgebonden toewijzingsveld)

Gegevenstype     Duur

Type invoer    Ingevoerd

Aanbevolen gebruik    Klik in de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik op Detailstijlen in het menu Opmaak. Als u het veld Gebudgetteerd werk wilt weergeven in het tijdgebonden gedeelte van de weergave, verplaatst u Gebudgetteerd werk naar het vak Velden weergeven. U kunt nu het gebudgetteerde werk voor de toewijzing verdeeld over de tijd invoeren of bekijken.

Voorbeeld    U hebt een project opgesteld op basis van een geschatte 5.000 uur voor drie gelijkwaardige fulltime werkresources. U maakt een werkresource "Personeel" en definieert deze als een budgetgerelateerde resource. U wijst de resource "Personeel" toe aan de projectoverzichtstaak. U kunt nu hoeveelheden werk, tijdgebonden of met werklastbeschrijving, in het roostergedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik invoeren voor de toewijzing "Personeel" van de projectoverzichtstaak.

Opmerkingen    U kunt in het veld Gebudgetteerd werk tijdgebonden gegevens invoeren voor werk- en materiaalresources, maar niet voor kostenresources. Als u tijdgebonden gegevens wilt invoeren voor gebudgetteerde kosten voor kostenresources die zijn toegewezen aan de projectoverzichtstaak, voegt u het veld Gebudgetteerde kosten toe aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik en voert u daar de kostengegevens in.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×