Gebudgetteerd werk basislijn1-10 (velden)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De velden basislijn budget werk (Gebudgetteerd werk basislijn1 tot en met Gebudgetteerd werk basislijn10) opslaan de oorspronkelijk geplande bedragen Gebudgetteerd werk voor zowel werkresources als materiaalresources die zijn opgegeven als budgetgerelateerde resources. Het veld Gebudgetteerd werk basislijn1 bevat gebudgetteerd werk voor taken, resources of toewijzingen die zijn opgeslagen met basislijn 1. De Gebudgetteerd werk basislijn2 tot en met Gebudgetteerd werk basislijn10 velden store geplande op dezelfde manier Gebudgetteerd werk voor basislijn 2 tot en met basislijn 10.

Gebudgetteerde resources worden alleen toegewezen aan de samenvattingstaak van project. Gebudgetteerd werk kan worden ingevoerd of weergegeven op het toewijzingsniveau van de projectoverzichtstaak of worden samengevouwen tot het niveau van de projectoverzichtstaak. In de velden Gebudgetteerd werk basislijn1 - 10 wordt het totaal aantal geplande manuren voor een taak, resource of toewijzing weergegeven. In de tijdgebonden versies van deze velden worden dezelfde manuren verdeeld over de tijd weergegeven.

De velden Gebudgetteerd werk basislijn1-10 zijn in verschillende categorieën onderverdeeld.

Veld Gebudgetteerd werk basislijn1-10 (taakvelden)

Gegevenstype    Duur

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekening    Wanneer u een gebudgetteerde werk- of materiaalresource toewijst aan een samenvattingstaak van project en vervolgens de hoeveelheid werk voor de resource invoert in de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik, wordt in Microsoft Project het totale bedrag samengevouwen tot de projectoverzichtstaak.

De velden Gebudgetteerd werk basislijn1-10 bevatten 0 uur totdat u een basislijn voor het project instellen. Zodra u een basislijn opslaat, wordt de totale hoeveelheid gebudgetteerd werk gekopieerd naar het bijbehorende veld Gebudgetteerd werk basislijn voor de taak. Het veld Gebudgetteerd werk basislijn die wordt gebruikt (bijvoorbeeld, en met Gebudgetteerd werk basislijn 3), is afhankelijk van de basislijn is opgeslagen (bijvoorbeeld basislijn 3).

Aanbevolen gebruik    Geef de projectoverzichtstaak weer in een taakblad en voeg een van de velden Gebudgetteerd werk basislijn1-10 en het veld Gebudgetteerd werk toe. Op die manier kunt u de gegevens voor gebudgetteerd werk volgens de basislijn vergelijken met de gegevens voor gebudgetteerd werk dat in de planning is opgenomen. U kunt ook het gebudgetteerde werk van basislijnen onderling vergelijken. Wanneer u de afwijkingen bekijkt, kunt u zien hoe er in de loop van het project veranderingen optreden in de hoeveelheden gebudgetteerd werk.

Voorbeeld    Twee maanden geleden, bij het begin van uw project, hebt u een basislijn voor het project opgeslagen. Een maand later is de omvang van het project gewijzigd, zodat u een tweede basislijn hebt opgeslagen onder Basislijn 1. Sinds die tijd hebt u het project nog verder aangepast en een derde basislijn opgeslagen onder Basislijn 2. Nu wilt u het veld Gebudgetteerd werk basislijn2 vergelijken met het huidige veld Gebudgetteerd werk. Geef de projectoverzichtstaak weer in het taakblad en voeg het veld Gebudgetteerd werk basislijn2 samen met het veld Gebudgetteerd werk toe.

Opmerkingen    In de velden Gebudgetteerd werk basislijn1-10 worden gegevens weergegeven voor werk- en materiaalresources, maar niet voor kostenresources. Als u de gegevens wilt bekijken voor gebudgetteerde kosten volgens de basislijn voor kostenresources die aan de projectoverzichtstaak zijn toegewezen, voegt u het desbetreffende veld Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 toe aan het taakblad.

U kunt een basislijnplanning opslaan in het dialoogvenster Basislijn instellen. Selecteer de gewenste basislijn: Basislijn of Basislijn 1 tot en met Basislijn 10. Hiermee kopieert u de huidige waarde van het veld Gebudgetteerd werk naar het bijbehorende veld Gebudgetteerd werk basislijn.

Nadat u een basislijn hebt opgeslagen, kunt u het gebudgetteerde werk volgens de basislijn nog bewerken. Maar als u deze waarden bewerkt, worden de velden Gebudgetteerd werk basislijn niet opnieuw berekend. Wanneer u een basislijn opslaat, maakt u een momentopname van de projectplanning. Als u de basislijnwaarden bewerkt, kan dit gevolgen hebben voor de gegevensintegriteit en is het mogelijk dat uit afwijkingsanalyses de verkeerde conclusies worden getrokken.

Veld Gebudgetteerd werk basislijn1-10 (resourcevelden)

Gegevenstype    Duur

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekening    Wanneer u een gebudgetteerde werk- of materiaalresource toewijst aan een samenvattingstaak van project en vervolgens de hoeveelheid werk voor de resource invoert in de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik, wordt dit bedrag in Project gekopieerd naar het resourceveld Gebudgetteerd werk.

De velden Gebudgetteerd werk basislijn1-10 bevatten 0 uur totdat u een basislijn voor het project instellen. Zodra u een basislijn opslaat, wordt de totale hoeveelheid gebudgetteerd werk gekopieerd naar het bijbehorende veld Gebudgetteerd werk basislijn voor de resource. Het veld Gebudgetteerd werk basislijn die wordt gebruikt (bijvoorbeeld, en met Gebudgetteerd werk basislijn 3), is afhankelijk van de basislijn is opgeslagen (bijvoorbeeld basislijn 3).

Aanbevolen gebruik    Voeg in een rescourceblad een van de velden Gebudgetteerd werk basislijn1-10 en het veld Gebudgetteerd werk toe. Op die manier kunt u de gegevens voor gebudgetteerd werk volgens de basislijn vergelijken met de gegevens voor gebudgetteerd werk dat in de planning is opgenomen. U kunt ook het gebudgetteerde werk van basislijnen onderling vergelijken. Wanneer u de afwijkingen bekijkt, kunt u zien hoe er in de loop van het project veranderingen optreden in de hoeveelheden gebudgetteerd werk.

Voorbeeld    Twee maanden geleden, bij het begin van uw project, hebt u een basislijn voor het project opgeslagen. Een maand later is de omvang van het project gewijzigd, zodat u een tweede basislijn hebt opgeslagen onder Basislijn 1. Sinds die tijd hebt u het project nog verder aangepast en een derde basislijn opgeslagen onder Basislijn 2. Nu wilt u het veld Gebudgetteerd werk basislijn2 vergelijken met het huidige veld Gebudgetteerd werk. Geef de projectoverzichtstaak weer in het resourceblad en voeg het veld Gebudgetteerd werk basislijn2 samen met het veld Gebudgetteerd werk toe.

Opmerkingen    In de velden Gebudgetteerd werk basislijn1-10 worden gegevens weergegeven voor werk- en materiaalresources, maar niet voor kostenresources. Als u de gegevens wilt bekijken voor de gebudgetteerde kosten volgens de basislijn voor kostenresources die aan de projectoverzichtstaak zijn toegewezen, voegt u een van de velden Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 toe aan het resourceblad.

U kunt een basislijnplanning opslaan in het dialoogvenster Basislijn instellen. Selecteer de gewenste basislijn: Basislijn of Basislijn 1 tot en met Basislijn 10. Hiermee kopieert u de huidige waarde van het veld Gebudgetteerd werk naar het bijbehorende veld Gebudgetteerd werk basislijn.

Nadat u een basislijn hebt opgeslagen, kunt u het gebudgetteerde werk volgens de basislijn nog bewerken. Maar als u deze waarden bewerkt, worden de velden Gebudgetteerd werk basislijn niet opnieuw berekend. Wanneer u een basislijn opslaat, maakt u een momentopname van de projectplanning. Als u de basislijnwaarden bewerkt, kan dit gevolgen hebben voor de gegevensintegriteit en is het mogelijk dat uit afwijkingsanalyses de verkeerde conclusies worden getrokken.

Veld Gebudgetteerd werk basislijn1-10 (toewijzingsvelden)

Gegevenstype    Duur

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekening    Wanneer u een gebudgetteerde werk- of materiaalresource toewijst aan een samenvattingstaak van project en vervolgens de hoeveelheid werk voor de resource invoert in de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik, wordt dit bedrag in Project gekopieerd naar het toewijzingsveld Gebudgetteerd werk.

De velden Gebudgetteerd werk basislijn1-10 bevatten 0 uur totdat u een basislijn voor het project instellen. Zodra u een basislijn opslaat, wordt de totale hoeveelheid gebudgetteerd werk gekopieerd naar het bijbehorende veld Gebudgetteerd werk basislijn voor de toewijzing. Het veld Gebudgetteerd werk basislijn die wordt gebruikt (bijvoorbeeld, en met Gebudgetteerd werk basislijn 3), is afhankelijk van de basislijn is opgeslagen (bijvoorbeeld basislijn 3).

Aanbevolen gebruik    Voeg in de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik een van de velden Gebudgetteerd werk basislijn1-10 en het veld Gebudgetteerd werk toe. Op die manier kunt u de gegevens voor gebudgetteerd werk volgens de basislijn vergelijken met de gegevens voor gebudgetteerd werk dat in de planning is opgenomen. U kunt ook het gebudgetteerde werk van basislijnen onderling vergelijken. Wanneer u de afwijkingen bekijkt, kunt u zien hoe er in de loop van het project veranderingen optreden in de hoeveelheden gebudgetteerd werk.

Voorbeeld    Twee maanden geleden, bij het begin van uw project, hebt u een basislijn voor het project opgeslagen. Een maand later is de omvang van het project gewijzigd, zodat u een tweede basislijn hebt opgeslagen onder Basislijn 1. Sinds die tijd hebt u het project nog verder aangepast en een derde basislijn opgeslagen onder Basislijn 2. Nu wilt u het veld Gebudgetteerd werk basislijn2 vergelijken met het huidige veld Gebudgetteerd werk. Geef in het bladgedeelte van de weergave Taakgebruik zowel de kolom Gebudgetteerd werk basislijn2 als de kolom Gebudgetteerd werk weer.

Opmerkingen    In de velden Gebudgetteerd werk basislijn1-10 worden gegevens weergegeven voor werk- en materiaalresources, maar niet voor kostenresources. Als u de gegevens wilt bekijken voor de gebudgetteerde kosten volgens de basislijn voor kostenresources die aan de projectoverzichtstaak zijn toegewezen, voegt u het desbetreffende veld Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 toe aan het bladgedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik.

U kunt een basislijnplanning opslaan in het dialoogvenster Basislijn instellen. Selecteer de gewenste basislijn: Basislijn of Basislijn 1 tot en met Basislijn 10. Hiermee kopieert u de huidige waarde van het veld Gebudgetteerd werk naar het bijbehorende veld Gebudgetteerd werk basislijn.

Nadat u een basislijn hebt opgeslagen, kunt u het gebudgetteerde werk volgens de basislijn nog bewerken. Maar als u deze waarden bewerkt, worden de velden Gebudgetteerd werk basislijn niet opnieuw berekend. Wanneer u een basislijn opslaat, maakt u een momentopname van de projectplanning. Als u de basislijnwaarden bewerkt, kan dit gevolgen hebben voor de gegevensintegriteit en is het mogelijk dat uit afwijkingsanalyses de verkeerde conclusies worden getrokken.

Veld Gebudgetteerd werk basislijn1-10 (tijdgebonden taakvelden)

Gegevenstype    Duur

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Wanneer u een werk- of materiaalresource wilt invoeren die een budgetresource naar een samenvattingstaak van projecttoewijzen en voer vervolgens een hoeveelheid werk voor de resource in de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik, wordt in Project de totale hoeveelheid uitgevouwen tot het niveau van de tijdgebonden.

De velden Gebudgetteerd werk basislijn1-10 bevatten 0 uur totdat u een basislijn voor het project instellen. Zodra u een basislijn opslaat, wordt deze waarde wordt gekopieerd naar het bijbehorende veld voor gebudgetteerd werk basislijn1-10 (tijdgebonden toewijzing). Het veld Gebudgetteerd werk basislijn die wordt gebruikt (bijvoorbeeld, en met Gebudgetteerd werk basislijn 3), is afhankelijk van de basislijn is opgeslagen (bijvoorbeeld basislijn 3).

Aanbevolen gebruik    U kunt de velden Gebudgetteerd werk basislijn1-10 weergeven in het roostergedeelte van de weergave Taakgebruik door deze toe te voegen aan het dialoogvenster Detailstijlen. Als u ook het veld Gebudgetteerd werk aan deze weergave toevoegt, kunt u de gegevens voor tijdgebonden gebudgetteerd werk zoals dat oorspronkelijk was gepland, vergelijken met de gegevens voor gebudgetteerd werk zoals dat op dat moment in de planning is opgenomen.

Voorbeeld    Twee maanden geleden, bij het begin van uw project, hebt u een basislijn voor het project opgeslagen. Een maand later is de omvang van het project gewijzigd, zodat u een tweede basislijn hebt opgeslagen onder Basislijn 1. Sinds die tijd hebt u het project nog verder aangepast en een derde basislijn opgeslagen onder Basislijn 2. Nu wilt u het veld Gebudgetteerd werk basislijn2 vergelijken met het huidige veld Gebudgetteerd werk. Voeg in het roostergedeelte van de weergave Taakgebruik zowel het veld Gebudgetteerd werk basislijn2 als het veld Gebudgetteerd werk toe.

Opmerkingen    In de velden Gebudgetteerd werk basislijn1-10 worden gegevens weergegeven voor werk- en materiaalresources, maar niet voor kostenresources. Als u de gegevens wilt bekijken voor tijdgebonden gebudgetteerde kosten volgens de basislijn voor kostenresources die aan de projectoverzichtstaak zijn toegewezen, voegt u het desbetreffende veld Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 toe aan het roostergedeelte van de weergave Taakgebruik.

U kunt een basislijnplanning opslaan in het dialoogvenster Basislijn instellen. Selecteer de gewenste basislijn: Basislijn of Basislijn 1 tot en met Basislijn 10. Hiermee kopieert u de huidige waarde van het veld Gebudgetteerd werk naar het bijbehorende veld Gebudgetteerd werk basislijn.

Nadat u een basislijn hebt opgeslagen, kunt u het gebudgetteerde werk volgens de basislijn nog bewerken. Maar als u deze waarden bewerkt, worden de velden Gebudgetteerd werk basislijn niet opnieuw berekend. Wanneer u een basislijn opslaat, maakt u een momentopname van de projectplanning. Als u de basislijnwaarden bewerkt, kan dit gevolgen hebben voor de gegevensintegriteit en is het mogelijk dat uit afwijkingsanalyses de verkeerde conclusies worden getrokken.

Veld Gebudgetteerd werk basislijn1-10 (tijdgebonden resourcevelden)

Gegevenstype    Duur

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Wanneer u een werk- of materiaalresource wilt invoeren die een budgetresource naar een samenvattingstaak van projecttoewijzen en voer vervolgens een hoeveelheid werk voor de resource in de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik, wordt in Project dit bedrag uitgevouwen tot het niveau van de tijdgebonden.

De velden Gebudgetteerd werk basislijn1-10 bevatten 0 uur totdat u een basislijn voor het project instellen. Wanneer u vervolgens een basislijn opslaat, wordt deze waarde wordt opgeslagen in het veld van de tijdgebonden gebudgetteerd werk basislijn1-10. Het veld Gebudgetteerd werk basislijn die wordt gebruikt (bijvoorbeeld, en met Gebudgetteerd werk basislijn 3), is afhankelijk van de basislijn is opgeslagen (bijvoorbeeld basislijn 3).

Aanbevolen gebruik    U kunt de velden Gebudgetteerd werk basislijn1-10 weergeven in het roostergedeelte van de weergave Resourcegebruik door deze toe te voegen in het dialoogvenster Detailstijlen. Als u ook het veld Gebudgetteerd werk toevoegt, kunt u de oorspronkelijke planning vergelijken met de op dat moment geplande gegevens voor gebudgetteerd werk.

Voorbeeld    Twee maanden geleden, bij het begin van uw project, hebt u een basislijn voor het project opgeslagen. Een maand later is de omvang van het project gewijzigd, zodat u een tweede basislijn hebt opgeslagen onder Basislijn 1. Sinds die tijd hebt u het project nog verder aangepast en een derde basislijn opgeslagen onder Basislijn 2. Nu wilt u het veld Gebudgetteerd werk basislijn2 vergelijken met het huidige veld Gebudgetteerd werk. Geef de projectoverzichtstaak in de weergave Resourcegebruik weer en voeg het veld Gebudgetteerd werk basislijn2 samen met het veld Gebudgetteerd werk toe.

Opmerkingen    In de velden Gebudgetteerd werk basislijn1-10 worden gegevens weergegeven voor werk- en materiaalresources, maar niet voor kostenresources. Als u de gegevens wilt bekijken voor tijdgebonden gebudgetteerde kosten volgens de basislijn voor kostenresources die aan de projectoverzichtstaak zijn toegewezen, voegt u het desbetreffende veld Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 toe aan het roostergedeelte van de weergave Resourcegebruik.

U kunt een basislijnplanning opslaan in het dialoogvenster Basislijn instellen. Selecteer de gewenste basislijn: Basislijn of Basislijn 1 tot en met Basislijn 10. Hiermee kopieert u de huidige waarde van het veld Gebudgetteerd werk naar het bijbehorende veld Gebudgetteerd werk basislijn.

Nadat u een basislijn hebt opgeslagen, kunt u het gebudgetteerde werk volgens de basislijn nog bewerken. Maar als u deze waarden bewerkt, worden de velden Gebudgetteerd werk basislijn niet opnieuw berekend. Wanneer u een basislijn opslaat, maakt u een momentopname van de projectplanning. Als u de basislijnwaarden bewerkt, kan dit gevolgen hebben voor de gegevensintegriteit en is het mogelijk dat uit afwijkingsanalyses de verkeerde conclusies worden getrokken.

Veld Gebudgetteerd werk basislijn1-10 (tijdgebonden toewijzingsvelden)

Gegevenstype    Duur

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Wanneer u een werk- of materiaalresource wilt invoeren die een budgetresource naar een samenvattingstaak van projecttoewijzen en voer vervolgens een hoeveelheid werk voor de resource in de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik, wordt in Project dit bedrag uitgevouwen tot de tijdgebonden-toewijzingsveld.

De velden Gebudgetteerd werk basislijn1-10 bevatten 0 uur totdat u een basislijn voor het project instellen. Wanneer u vervolgens een basislijn opslaat, wordt de tijdgebonden-bedragen voor gebudgetteerd werk worden gekopieerd naar het bijbehorende Gebudgetteerd werk basislijn1-10 tijdgebonden veld. Het veld Gebudgetteerd werk basislijn die wordt gebruikt (bijvoorbeeld, en met Gebudgetteerd werk basislijn 3), is afhankelijk van de basislijn is opgeslagen (bijvoorbeeld basislijn 3).

Aanbevolen gebruik    U kunt de velden Gebudgetteerd werk basislijn1-10 weergeven in het roostergedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik door deze toe te voegen in het dialoogvenster Detailstijlen. Vervolgens kunt u de geselecteerde basislijn voor gebudgetteerd werk controleren. Als u ook het veld Gebudgetteerd werk toevoegt, kunt u de geselecteerde basislijn vergelijken met de op dat moment geplande gegevens voor gebudgetteerd werk. U kunt ook het gebudgetteerde werk van twee basislijnen vergelijken.

Voorbeeld    Twee maanden geleden, bij het begin van uw project, hebt u een basislijn voor het project opgeslagen. Een maand later is de omvang van het project gewijzigd, zodat u een tweede basislijn hebt opgeslagen onder Basislijn 1. Sinds die tijd hebt u het project nog verder aangepast en een derde basislijn opgeslagen onder Basislijn 2. Nu wilt u het veld Gebudgetteerd werk basislijn2 vergelijken met het huidige veld Gebudgetteerd werk. Geef in het roostergedeelte van de weergave Taakgebruik zowel de kolom Gebudgetteerd werk basislijn2 als de kolom Gebudgetteerd werk weer.

Opmerkingen    In de velden Gebudgetteerd werk basislijn1-10 worden gegevens weergegeven voor werk- en materiaalresources, maar niet voor kostenresources. Als u de gegevens wilt bekijken voor gebudgetteerde kosten volgens de basislijn voor kostenresources die aan de projectoverzichtstaak zijn toegewezen, voegt u het desbetreffende veld Gebudgetteerde kosten basislijn1-10 toe aan het roostergedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik.

U kunt een basislijnplanning opslaan in het dialoogvenster Basislijn instellen. Selecteer de gewenste basislijn: Basislijn of Basislijn 1 tot en met Basislijn 10. Hiermee kopieert u de huidige waarde van het veld Gebudgetteerd werk naar het bijbehorende veld Gebudgetteerd werk basislijn.

Nadat u een basislijn hebt opgeslagen, kunt u het gebudgetteerde werk volgens de basislijn nog bewerken. Maar als u deze waarden bewerkt, worden de velden Gebudgetteerd werk basislijn niet opnieuw berekend. Wanneer u een basislijn opslaat, maakt u een momentopname van de projectplanning. Als u de basislijnwaarden bewerkt, kan dit gevolgen hebben voor de gegevensintegriteit en is het mogelijk dat uit afwijkingsanalyses de verkeerde conclusies worden getrokken.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×