Gebruikerssites in OneDrive voor Bedrijven vooraf inrichten

De eerste keer dat gebruikers naar hun nieuwsfeed, site of een OneDrive-koppeling bladeren, wordt er automatisch een OneDrive voor Bedrijven-site voor hen ingericht. In sommige gevallen, zoals de volgende, is het mogelijk dat u OneDrive voor Bedrijven-sites vooraf gereed of ingericht wilt hebben:

 • Uw organisatie heeft een aangepast proces voor het toevoegen van nieuwe werknemers en u wilt OneDrive voor Bedrijven-sites maken wanneer u nieuwe werknemers toevoegt.

 • Uw organisatie wil migreren van on-premises naar Office 365.

 • Uw organisatie wil migreren vanaf een andere service voor onlineopslag of bibliotheek.

In dit artikel wordt beschreven hoe u OneDrive voor Bedrijven-sites vooraf kunt inrichten voor uw gebruikers met behulp van PowerShell. In deze procedure voert u de volgende stappen uit:

 1. Maak een PowerShell-script om OneDrive voor Bedrijven-sites vooraf in te richten op basis van de opgegeven code.

 2. Maak een invoerbestand met daarin de gebruikers voor wie u OneDrive voor Bedrijven-sites vooraf wilt inrichten.

 3. Voer het PowerShell- script uit om OneDrive voor Bedrijven-sites te maken voor de gebruikers in het invoerbestand.

Opmerking: U kunt OneDrive voor Bedrijven-sites ook vooraf inrichten met behulp van de REST-API of CSOM. Zie voor meer informatie Dus u wilt Persoonlijke sites (OneDrive voor Bedrijven) via programmacode inrichten in Office 365 en de sectie 'Gebruik de methode ProfileLoader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk voor het inrichten van persoonlijke sites en OneDrive voor Bedrijven voor meerdere gebruikers (Host van Mijn Site-beheerders alleen op SharePoint Online)' in Nieuwe functies voor ontwikkelaars in sociale en samenwerkingsfuncties in SharePoint 2013.

Voordat u begint

Voordat u aan deze taak begint, is het raadzaam de volgende informatie over vereisten door te nemen:

Vooraf inrichten van OneDrive voor Bedrijven-sites voor gebruikers

 1. Kopieer de volgende code, plak deze in een teksteditor zoals Kladblok, sla de code op en geef het bestand de naam BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 om het PowerShell-script te maken:

  <#
  .SYNOPSIS
   This script adds an entry for each user specified in the input file 
   into the OneDrive provisioning queue
   
   
  .DESCRIPTION
   This script reads a text file with a line for each user. 
   Provide the User Principal Name of each user on a new line.
   An entry will be made in the OneDrive provisioning queue for each
   user up to 200 users.
  
  .EXAMPLE
  
   .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\users.txt 
  
  .PARAMETER SPOAdminUrl
   The URL for the SharePoint Admin center
   https://contoso-admin.sharepoint.com
  
  .PARAMETER InputFilePath
   The path to the input file.
   The file must contain 1 to 200 users
   C:\users.txt
  
  .NOTES
   This script needs to be run by a SharePoint Online Tenant Administrator
   This script will prompt for the username and password of the Tenant Administrator
  #>
  
  param
  (
    #Must be SharePoint Administrator URL
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $SPOAdminUrl,
    
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $InputFilePath
  )
  
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles") | Out-Null
  
  
  $ctx = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($SPOAdminUrl)
  
  $Users = Get-Content -Path $InputFilePath
  
  if ($Users.Count -eq 0 -or $Users.Count -gt 200)
  {
    Write-Host $("Unexpected user count: [{0}]" -f $Users.Count) -ForegroundColor Red
    return 
  }
  
  $web = $ctx.Web
  Write-Host "Please enter a Tenant Admin username" -ForegroundColor Green
  $username = Read-Host
  
  Write-Host "Please enter your password" -ForegroundColor Green
  $password = Read-Host -AsSecureString
  
  $ctx.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username,$password )
  $ctx.Load($web)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader = [Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles.ProfileLoader]::GetProfileLoader($ctx)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk($Users)
  $loader.Context.ExecuteQuery()
  
  
  Write-Host "Script Completed" 
  

  U ziet dat de opmerkingen worden opgenomen in de code om het script te beschrijven, samen met de parameters die erin worden gebruikt. Deze hebben geen gevolgen voor het uitvoeren van het PowerShell-script.

 2. In een teksteditor zoals Kladblok maakt u een bestand met daarin de Office 365-gebruikersaccounts die waarvoor u OneDrive voor Bedrijven-sites wilt inrichten. Het account van elke gebruiker moet op een eigen regel staan.

  Sla het bestand op met de naam UserInput.txt.

  Opmerking: Elk invoerbestand is beperkt tot 200 gebruikers. Als u OneDrive voor Bedrijven-sites moet inrichten voor meer dan 200 gebruikers, maakt u meerdere invoerbestanden (bijvoorbeeld UserInput1.txt, UserInput2.txt, enzovoort).

 3. Open de SharePoint Online Management Shell.

 4. Ga naar de map waarin u het BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 PowerShell-script hebt opgeslagen.

 5. Typ achter de opdrachtprompt PowerShell de volgende opdracht:

  .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl <The URL for the SharePoint Admin center> -InputfilePath <location of your UserInput file> 

  Bijvoorbeeld:

  .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\UserInput1.txt 

  Door het script uit te voeren wordt u gevraagd naar de Office 365-referenties, die u vervolgens moet invoeren.

  Als het script is voltooid, wordt in het PowerShell-deelvenster de status Voltooid weergegeven.

 6. Als er meer bestanden voor gebruikersinvoer zijn, voert u het script opnieuw uit en wijzigt u de parameter -InputfilePath in de locatie van het andere invoerbestand.

Om te controleren of de OneDrive voor Bedrijven-sites van uw gebruikers zijn gemaakt, gaat u naar Een lijst met OneDrive voor Bedrijven-siteverzamelingen weergeven.

Opmerking: Als u OneDrive voor Bedrijven-sites voor een aantal gebruikers maakt, houd er dan rekening mee dat het even kan duren voordat alle sites van uw gebruikers zijn gemaakt.

Verwante onderwerpen

Hybride versie van OneDrive voor Bedrijven plannen

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×