Office
Aanmelden

Gebruikersgegevens verwijderen uit Project Online

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Informatie over hoe een globale beheerder van Office 365 verwijderen van een gebruiker gegevens uit een Project Online-omgeving.

Welke gebruikersgegevens wordt verwijderd?

In Project Web App, kunt beheerders via de stappen in dit artikel gedetailleerde gebruikersgegevens en gegevens (dat wil zeggen: gegevens die kunnen worden gebruikt om een gebruiker te identificeren), zoals identificeren verwijderen:

 • Fonetische naam, GUID's weergeven - kunt u de weergavenaam van de gebruiker wijzigen of verwijderen.

 • Specifieke weergave-instellingen voor gebruikers - als de gebruiker heeft aanpassingen op hun weergave-instellingen (weergaven, filters, groepen, tabellen, kaarten, tekenen en rapporten) boven aan pagina's raster met weergaven (zoals resources, projecten, webonderdeel planning, bijvoorbeeld enz.), deze worden verwijderd.

 • Agendadetails uitzondering - als de gebruiker is voor een week in januari omdat hij of zij zieke is of op vakantie, de naam van de uitzondering wordt verwijderd.  Datums voor de uitzondering blijft.

 • Gebruikersmachtigingen - bijvoorbeeld als de gebruiker is gekoppeld aan categorieën van groepen of individuele globale machtigingen is verleend, alle koppelingen wordt verwijderd. De gebruiker wordt ook als niet-actief worden ingesteld.

Gebruikersgegevens die in Project sites - zoals problemen, risico's, af te leveren producten en documenten - die zijn opgeslagen in SharePoint Online kunnen niet worden verwijderd via de Project Online gebruikersgegevens proces verwijderen omdat er zijn enkele van deze gebruikers toegang krijgen tot het project site-, maar zijn niet PWA-gebruikers. U moet verwijderen van gegevens in het proces gevonden in de sectie gebruikersaccount gegevens toegevoegd via SharePoint Online verwijderen van dit artikel.

Belangrijk: Het is raadzaam om het gestart SharePoint Online-gebruiker gegevens verwijderen voordat u de dezelfde gebruikersgegevens verwijderen uit Project Online. Hierdoor kunnen problemen in welke synchroniseren met een bepaalde SharePoint Online overschreven items (zoals problemen of risico's) gebruikersgegevens in Project Online die is verwijderd.

Hoe verschilt dit van een gebruiker via het verwijderen van de Enterprise-Object verwijderen?

De verwijdering van de gebruiker gegevens in dit artikel beschreven verschilt van een gebruiker PWA via de pagina Enterprise-Object verwijderen in PWA-serverinstellingen op verschillende manieren verwijderen:

 • Enterprise-Object verwijderen om de gebruiker als een ondernemingsresource te verwijderen. Verwijdering is echter geblokkeerd als de gebruiker of een resource een van de volgende opties is:

  • De projecteigenaar van een

  • Een roostermanager

  • Klik op rooster manager lijst

  • Een eigenaar van toewijzing

  • In een resourceplanning

  • Een werkstroom proxy-gebruiker

 • Verwijderen van de gebruikersgegevens via de stappen in dit artikel, wordt de ondernemingsresource niet verwijderd. Deze gewijzigd van het gebruikersaccount inactief maken, verwijdert u de gebruiker en kunt u kunt desgewenst de naam van de resource wijzigen in iets dat die u kiest (zoals "verwijderde gebruiker").

Scenario's verwijderen

Afhankelijk van uw behoeften voldoet, deze procedure kunt u de gebruikergegevens bovenstaande hebt verwijderd, maar kunt u ook van enkele besturen met betrekking tot de naam voor het weergeven van gebruikers in gedeelde items, zoals roosters, projecten en toewijzingen te verwijderen. Er zijn drie scenario's verwijderen die u kunt doen:

Scenario 1: Verwijderen van de gebruiker informatie uit Project Online, behalve voor de naam weer te geven

In dit scenario alle gegevens van de gebruiker wordt verwijderd, behalve voor de weergavenaam van de gebruiker.

U kunt dit scenario als u wilt weten het werk dat de gebruiker heeft gedaan, bijvoorbeeld via hun roosters en taken.

Scenario 2: De gegevens van gebruiker verwijderen uit Project Online, maar de weergavenaam overal bijwerken

In dit scenario al gegevens van de gebruiker wordt verwijderd. Op alle locaties waar de weergavenaam van de gebruiker is weergegeven, wordt deze vervangen met een ander nummer van uw keuze, zoals "Verwijderde gebruiker". De resource-ID voor de gebruiker blijft.

U kunt dit scenario als er geen nodig is om te bewaren van de gebruiker weergavenaam, zelfs in gedeelde records zoals roosters en projecten.

Scenario 3: De gegevens van gebruiker verwijderen uit Project Online, maar de weergavenaam overal, behalve voor rooster records bijwerken

In dit scenario al gegevens van de gebruiker wordt verwijderd, behalve in een rooster records. U kunt kiezen voor het vervangen van de weergavenaam van de gebruiker met een ander nummer uw kiezen, zoals "Verwijderde gebruiker". Hiermee worden echter geen invloed op rooster records, waarbij de naam van de gebruiker nog steeds blijft. De weergavenaam in de records roosters is een nieuwe Resource-ID wordt gegenereerd zodat de bijgewerkte gebruikersnaam niet kunnen worden geïdentificeerd door gegevens in een rooster records.

U kunt dit scenario moet u verder bekijken van rooster records waarin de gebruiker wordt weergegeven.

Overzicht van het proces

Hier volgt een overzicht van het proces die beheerders hoeft te doen om de gegevens van een specifieke gebruiker in hun Project Online-omgeving te verwijderen:

 1. Downloaden van de PowerShell-scripts: U moet downloaden en pak de PowerShell-script-bestanden die nodig zijn in dit artikel.

 2. Zoeken naar PWA sites die van de gebruiker gegevens bevatten: een aanbieding van Project Web App-sites te vinden in uw omgeving.

 3. De resource-ID van de gebruiker op elke PWA-site (optioneel) vinden: op elk Project Web App-site, vindt u de unieke ID van de Resource voor de gebruiker. U kunt er ook voor kiezen om op te geven van de gebruiker door aanmeldingsaccount (bijvoorbeeld adambarr@contoso.onmicrosoft.. com).

 4. Sluiten en inchecken voor alle projecten van de gebruiker: dit moet er gebeuren voordat het uitvoeren van de scripts exporteren om ervoor te zorgen dat uw wijzigingen worden niet overschreven.

 5. Een exporteren van gegevens van de gebruiker uitvoeren: deze optionele stap wordt beschreven in de Gebruikersgegevens van Project Online exporteren.

 6. Gegevens die zijn toegevoegd via SharePoint Online (optioneel) het gebruikersaccount verwijderen: deze stap is alleen vereist als u moet een niet-PWA-gebruikers-accountgegevens, zoals een gebruiker die mogelijk zijn gemachtigd om een projectsite te verwijderen.

 7. Verwijderen van de gebruiker gegevens uit de PWA-site: Voer het script van de gebruiker om gegevens te verwijderen uit elke PWA-site.

  Via het script kunt u de weergavenaam van de gebruiker wijzigen in iets anders (bijvoorbeeld "verwijderde gebruiker"). Dit is, kunt u de gebruiker anoniem, maken terwijl het item in die de gegevens van de gebruiker relatief ongewijzigd wordt blijft.

 8. Verwijderen van de cache voor gebruikers van Project Professional: nadat het script is voltooid, PWA moeten beheerders van de cache op elk apparaat waarin Project Professional is gebruikt voor het openen van het project terwijl u verbinding hebt met de Project Online-site verwijderen. De cache wissen voorkomen dat de gebruikersgegevens van de aan het project wordt opnieuw als deze is in de cache op het apparaat wordt toegevoegd.

Werken met uw Project-beheerders

Afhankelijk van uw bedrijf, wordt in de globale beheerder van uw Office 365 mogelijk te beschikken over het beheren van Office 365-beheertaken, maar mogelijk weet fractie over het beheer van Project Online. Als dit het geval is, is het aanbevolen dat de werklast van de globale beheerder van Office 365 samen met hun PWA-site-beheerders voor het uitvoeren van de volgende taken kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld een globale beheerder is waarschijnlijk meest geschikt voor het uitvoeren van de PowerShell-script om alle PWA-sites te vinden, maar waarschijnlijk moeten samen met de PWA-beheerder voor het uitvoeren van de overige stappen en voor hulp bij het aangaande bedrijfsregels en configuratie van werken elke PWA-site.

Belangrijk: Een aanbevolen om back-up maken uw Project-databases voordat gebruikersgegevens worden verwijderd uit uw site. Zodra u weet zeker van te zijn dat u zijn aangebracht, kunt u de back-up verwijderen.

Stap 1: downloaden van de script-bestanden verwijderen

Moet u het gebruik van verscheidene voorbereiden PowerShell-script-bestanden voor de procedures in dit artikel. Het scriptbestanden waarnaar wordt verwezen in dit artikel zijn opgenomen in de Project Online gebruiker inhoud exporteren en pakket met script verwijderen. Downloaden en upzip de bestanden naar een locatie die u kunt naar verwijzen.

Stap 2: de Project Web App-sites zoeken in uw Office 365-omgeving

Globale beheerders moet de SharePoint Online Management Shell gebruiken om te verbinden met hun SharePoint Online-beheercentrum en de PowerShell-cmdlet Get-SPOSite om een lijst met URL's voor elke PWA-site in hun Office 365-omgeving.

Opmerking: Als u wilt de Get-SPOSite PowerShell-cmdlet uitvoeren, moet u een globale beheerder of een SharePoint-beheerdersrol.

 1. In de SharePoint Online Management Shell-module, maakt u verbinding met uw SharePoint Online-beheercentrum met de cmdlet Connect-SPOService :

  Connect-SPOService -URL <AdminSiteURL> 

  Bijvoorbeeld:

  Connect-SPOService -URL http://contoso-admin.sharepoint.com 

  Na verbinding maakt met uw SharePoint Online-beheercentrum, gebruikt u de cmdlet Get-SPOSites PowerShell om het vinden van alle PWA-sites in uw Office 365-omgeving:

 2. 2. nadat verbinding maakt met uw SharePoint Online-beheercentrum, door de PowerShell-cmdlet Get-SPOSite te gebruiken om alle PWA-sites in uw Office 365-omgeving:

  Get-SPOSite | ?{$_.PWAEnabled -eq "Enabled"} | ft -a Url,Owner

  Na het succes uitvoeren, verschijnt een lijst met alle PWA-sites en site-eigenaren in uw Office 365-omgeving.

Stap 3: zoek de Resource-ID van de gebruiker op elke PWA-site (optioneel)

Belangrijk: Als u van de gebruiker login account hebt, moet deze stap is optioneel. U wordt van de gebruiker aanmeldingsaccount of Resource-ID voor elke PWA-site nodig hebt bij het uitvoeren van het script verwijderen.

Als u zoeken van de gebruiker resource-ID wilt, moet de PWA-beheerders Voer de volgende handelingen uit op elke PWA-site die u in de vorige stap hebt gevonden:

 1. Klik in de Project Online Serverinstellingenin de sectie Bedrijfsgegevens op Resources.

 2. Klik op de pagina Resources in de kolom Naam van de Resource Zoek de naam van de gebruiker en zoek vervolgens in die rij om te zien als u een waarde in de kolom Unieke ID vinden kunt . Deze waarde is van de gebruiker Resource-ID. Bijvoorbeeld, in de onderstaande afbeelding ziet u van een Aaron Painter waarde van de Resource-ID weergegeven in de kolom unieke ID.

  De Resource-ID van de gebruiker in de unieke ID-kolom

  In sommige gevallen, kan de tabel worden aangepast zodat de unieke ID-kolom niet beschikbaar is. Zo ja, schakel het selectievakje links van de gebruikersnaam en klik vervolgens op bewerken op het tabblad Resources in het lint bevindt en ga vervolgens naar de volgende stap.

 3. Ga naar de sectie Identificatiegegevens systeem en de waarde voor de GUIDvermeld op de pagina Resource bewerken voor de specifieke gebruiker. De GUID is de gebruikers-ID voor deze PWA-site.

  Een gebruikers-ID Resource zoeken

Opmerking: Als u meerdere PWA-sites, wordt elke PWA-site een andere Resource-ID voor dezelfde gebruiker hebt. Controleer of om te koppelen de Resource-ID uw zoeken voor de gebruiker met de URL van de specifieke PWA-site.

Stap 4 - sluiten en inchecken voor alle projecten van de gebruiker

Voordat u de export script, moet u ervoor zorgen dat alle projecten van de gebruiker zijn gesloten en door gebruikers op uw site PWA ingecheckt. Dit zorgt ervoor dat wijzigingen die zijn aangebracht door het script verwijderen worden niet overschreven.

Indien nodig, kan de beheerder van een PWA dwingen-inchecken het project via de serverinstellingen PWA.

 1. Klik op de pagina Serverinstellingen in de sectie wachtrij en beheer van de Database op Dwingen inchecken Enterprise objecten.

 2. Klik op de pagina Dwingen inchecken Enterprise objecten in de projectlijst, schakel het selectievakje naast het project dat moet worden gecontroleerd en klik vervolgens op Inchecken.

 3. Een bericht weergegeven waarin wordt gevraagd als u weet dat u wilt dwingen inchecken. Klik op OK.

Opmerking: Automatisch een inchecken van een project dat door een gebruiker wordt gewijzigd, kan dit leiden tot de verlies van deze wijzigingen. Wordt ten zeerste aanbevolen dat gebruikers selectievakje projecten in de normale manier en die u dwingen gebruikt inchecken alleen als deze is absoluut nodig.

Stap 5: de gebruikers gegevens (optioneel) exporteren

Voordat u de gegevens van de gebruiker verwijdert, moet u alle projecten waarin de gebruiker een onderdeel van is weten. Hierdoor kunt u later te controleren of als de gegevens van de gebruiker is verwijderd, aangezien sommige probleem mogelijk is vanwege verwijdering voorkomen (bijvoorbeeld het project is uitgecheckt. Hier ziet u deze projecten via het exporteren van gegevens van de gebruiker. Als u wilt weten hoe u dit wilt doen, raadpleegt u de Gebruikersgegevens van Project Online (GDPR) exporteren.

Het script exporteren kunt u ook nagaan als een van de gebruiker projecten actueel uitgecheckt zijn, omdat ze worden ingecheckt moeten voordat u de RedactProjectUser-script uitvoeren in de volgende stap.

Indien nodig kunt een PWA-beheerder een inchecken van het project via de serverinstellingen PWA afdwingen.

 1. Klik op de pagina Serverinstellingen in de sectie wachtrij en beheer van de Database op Dwingen inchecken Enterprise objecten.

 2. Klik op de pagina Dwingen inchecken Enterprise objecten in de projectlijst, schakel het selectievakje naast het project dat moet worden gecontroleerd en klik vervolgens op Inchecken.

 3. Een bericht weergegeven waarin wordt gevraagd als u weet dat u wilt dwingen inchecken.  Klik op OK.

Belangrijk: Als u wilt afdwingen inchecken een project dat een gebruiker wijzigt, is het mogelijk dat de wijzigingen verloren.

Stap 6 - verwijderen account gebruikersgegevens toegevoegd via SharePoint Online

Opmerking: Als u ook gebruikersgegevens van SharePoint Online verwijderen wilt, wordt u aangeraden de SharePoint Online gebruikersgegevens verwijderen voordat u de gegevens van het Project Online gebruiker om te voorkomen dat synchronisatieproblemen die kunnen overschrijven verwijdert verwijderde inhoud.

Gebruikers in uw Office 365-omgeving die geen accounts voor Project Web App (PWA) kunnen ook hun naam en account informatie bevatten in Project Online en mogelijk wilt om deze te verwijderen. Dit kan gebeuren als de gebruiker bepaalde SharePoint-objecten aan een projectsite toegevoegd. Een projectsite is een SharePoint site-samenwerking die die kan worden gemaakt wanneer een project wordt gemaakt. SharePoint-gebruikers die zich niet PWA-gebruikers toegang tot deze Samenwerkingssites kunnen worden verleend. Als dit gebeurt, hun accountgegevens wordt opgeslagen kunnen worden opgeslagen in PWA... Als een beheerder gebruikersgegevens in SharePoint Online verwijdert is, ook zien om te zien dat als ze nodig hebben om de gegevens van de gebruikers in Project Web App te verwijderen als u ook als het zien van een van de volgende handelingen uit in de SharePoint Online gegevens exporteren:

 • Problemen die is gekoppeld aan een projectsite

 • Risico's die zijn gekoppeld aan een projectsite

 • Documenten die zijn gekoppeld aan een projectsite

 • Af te leveren producten die zijn gekoppeld aan een projectsite

Als de SharePoint Online gebruikersgegevens ziet u een van de bovenstaande, kunt u ook verwijderen de accountgegevens van de gebruikers van de Project Online-site door het opgeven van de accountgegevens login RedactProjectUser PowerShell-script (sinds de gebruiker geen een Resource-ID):

.\Invoke-RedactProjectUser.ps1 -Url <PWASiteURL> -LoginName <logonName> -UpdateDisplayName "<newDisplayName>" -RedactTimesheet $true

Bijvoorbeeld uit de gegevens van de SharePoint Online exporteren ontdekt u dat Bloesser (accountnaam van evac@contoso.com), toegevoegd problemen en risico's aan een projectsite die deel uitmaakt van een specifieke PWA-site (https://contoso.sharepoint.com/sites/pwa1). Gebruikmaken van de volgende worden bijgewerkt via alle exemplaar van haar accountnaam aan 'Gebruiker verwijderd' op de specifieke PWA-site.

.\Invoke-RedactProjectUser.ps1 -Url https://contoso.sharepoint.com/sites/pwa -LoginName evac@contoso.onmicrosoft.com -UpdateDisplayName "Deleted User" -RedactTimesheet $true

Stap 7: de gegevens van de gebruiker verwijderen uit de PWA-site

Het RedactProjectUser PowerShell-script uitvoeren in de SharePoint Online Management Shell gebruikersgegevens verwijderen uit de PWA-site en desgewenst de weergavenaam van de gebruiker bijwerken.

Het RedactProjectUser PowerShell-script is opgenomen in de Project Online gebruiker inhoud exporteren en pakket met script verwijderen.

Notities: Wilt het script RedactProjectUser uitvoert, moet u ten minste één van de volgende opties zijn:

 • Beheerder van een siteverzameling naar de PWA-Site waarvoor u het script uitvoert.

 • Als u zich in de Project-machtigingsmodus, toegewezen machtigingen voor gebruikers en groepen beheren op het exemplaar van Project Online. Als u in de SharePoint-machtigingsmodus bent, kunt u zich in de globale beheerder of een SharePoint-beheerdersrol.

In de SharePoint Online Management Shell, wordt de cmdlet Roep wilt u de RedactProjectUser-script uitvoeren:

Invoke-RedactProjectUser 

De cmdlet Roep gebruikt de volgende parameters:

Parameter

Beschrijving

Muzieknoot

-URL

De URL van het Project Online exemplaar.

Vereist

-LoginName

Aanmeldingsnaam van de gebruiker.

LoginName of ResourceID is vereist.

-ResourceId

Resource-GUID van de gebruiker.

LoginName of ResourceID is vereist.

-UpdateDisplayName

Nieuwe weergavenaam voor de gebruiker

Als u gebruikt, is ook RedactTimesheet vereist.

-RedactTimesheet

Wijzigingen toepassen op roosters? ($true of $false)

-Regio

Deze optionele parameter geeft de Office 365-omgeving die u gebruikt. De waarden die u voor deze parameter gebruiken kunt zijn:

 • Standaard - Project openbare Cloud.

 • China - Gallatin.

 • Duitsland - BlackForest .

 • ITAR - Office 365 Amerikaanse overheid.

Als de parameter niet gebruikt wordt, de standaardwaarde wordt gebruikt ( standaard).

U kunt de Roep cmdlet en parameters gebruiken in de volgende manieren:

Scenario 1: De gegevens van gebruiker verwijderen uit een Project Online exemplaar, behalve voor de naam weer te geven

Met deze opdracht, worden gegevens van de gebruiker verwijderd uit de PWA-site, behalve voor de naam weer te geven. Uw organisatie kunt laat u de weergavenaam van de gebruiker om later te bekijken als deze in een gedeelde item, zoals de taakeigenaar van een in een project of een item in een rooster.

Houd er rekening mee dat kunt u de gebruiker door aanmeldingsnaam of Resource-ID.

De aanmeldingsnaam gebruiken

Gebruik de cmdlet de volgende manier als u de gebruiker op aanmeldingsnaam opgeeft:

.\Invoke-RedactProjectUser.ps1 -Url <PWASiteURL> -LoginName <loginName>

Bijvoorbeeld verwijdert de volgende alle gegevens voor de gebruiker evac@@contoso.onmicrosoft.com binnen de site https://contoso.sharepoint.com/sites/pwa , behalve voor de weergavenaam van de gebruiker

.\Invoke-RedactProjectUser.ps1 -Url https://contoso.sharepoint.com/sites/pwa -LoginName evac@@contoso.onmicrosoft.com

Als u deze opdracht uitvoert, wordt een bericht weergegeven waarin u te bevestigen als u wilt doorgaan.

Nadat u bevestigen en het script met succes is uitgevoerd, een bericht wordt weergegeven met de melding: alle gegevens voor de resource < naam van de gebruiker weer te geven > is verwijderd, behalve de naam van de resource.

Gebruik van de Resource-ID

Gebruik de cmdlet de volgende manier als u de gebruiker door Resource-ID opgeeft:

.\Invoke-RedactProjectUser.ps1 -Url <PWASiteURL> -ResourceID <ResourceID>

Bijvoorbeeld de volgende Hiermee verwijdert u alle gebruikersgegevens voor de gebruiker met een resource-ID van 0c7cd3fb-a0be-e111-9fte-00155d022d022681 binnen de site https://contoso.sharepoint.com/sites/pwa, behalve voor de weergavenaam van de gebruiker

.\Invoke-RedactProjectUser.ps1 -Url https://contoso.sharepoint.com/sites/pwa -ResourceId 0c7cd3fb-a0be-e111-9fte-00155d022d022681

Als u deze opdracht uitvoert, wordt een bericht weergegeven waarin u te bevestigen als u wilt doorgaan.

Nadat u bevestigen en het script met succes is uitgevoerd, een bericht wordt weergegeven met de melding: alle gegevens voor de resource < gebruikerswachtwoord resource-ID > is verwijderd, behalve de naam van de resource.

Scenario 2: De gegevens van gebruiker van een Project Online exemplaar verwijderen, maar de weergavenaam overal bijwerken

Met deze opdracht de gebruikersgegevens van een gebruiker worden verwijderd uit het exemplaar van Project Online en de weergavenaam van de gebruiker te vestigen van hun keuze wordt gewijzigd, en dit gebeurt ook in het rooster records. Uw organisatie kunt wijzigen van de weergavenaam van de gebruiker aan een item dat de gebruikers id, waarmee u anoniem, zoals "Verwijderde gebruiker".

Houd er rekening mee dat kunt u de gebruiker door aanmeldingsnaam of Resource-ID.

De aanmeldingsnaam gebruiken

Gebruik de cmdlet de volgende manier als u de gebruiker op aanmeldingsnaam opgeeft:

.\Invoke-RedactProjectUser.ps1 -Url <PWASiteURL> -LoginName <logonName> -UpdateDisplayName "<newDisplayName>" -RedactTimesheet $true

Bijvoorbeeld de volgende worden alle gebruikersgegevens voor evac@contoso.onmicrosoft.com verwijderd en wordt gewijzigd diens naam weer te geven aan "Verwijderde gebruiker" binnen de site https://contoso.sharepoint.com/sites/pwa .

.\Invoke-RedactProjectUser.ps1 -Url https://contoso.sharepoint.com/sites/pwa -LoginName evac@contoso.onmicrosoft.com -UpdateDisplayName "Deleted User" -RedactTimesheet $true

Als u deze opdracht uitvoert, wordt een bericht weergegeven waarin u te bevestigen als u wilt doorgaan.

Nadat u bevestigen en het script met succes is uitgevoerd, een bericht wordt weergegeven met de melding: alle gegevens voor de resource < aanmeldingsnaam van gebruiker > is verwijderd en de naam van de resource is gewijzigd in < bijgewerkte weergavenaam > overal inclusief rooster records.

Gebruik van de Resource-ID

Gebruik de cmdlet de volgende manier als u de gebruiker door Resource-ID opgeeft:

.\Invoke-RedactProjectUser.ps1 -Url <PWASiteURL> -ResourceID <ResourceID> -UpdateDisplayName "<newDisplayName>" -RedactTimesheet $true

Bijvoorbeeld de volgende worden alle gebruikersgegevens voor de gebruiker met een resource-ID van 0c7cd3fb-a0be-e111-9fte-00155d022d022681 verwijderd en wordt de weergegeven naam wijzigen aan "Verwijderde gebruiker" binnen de site https://contoso.sharepoint.com/sites/pwa .

.\Invoke-RedactProjectUser.ps1 -Url https://contoso.sharepoint.com/sites/pwa -ResourceId 0c7cd3fb-a0be-e111-9fte-00155d022d022681 -UpdateDisplayName "Deleted User" -RedactTimesheet $true

Als u deze opdracht uitvoert, wordt een bericht weergegeven waarin u te bevestigen als u wilt doorgaan.

Nadat u bevestigen en het script met succes is uitgevoerd, een bericht wordt weergegeven met de melding: alle gegevens voor de resource < gebruikerswachtwoord Resource-ID > is verwijderd en de naam van de resource is gewijzigd in < bijgewerkte weergavenaam > overal inclusief rooster records.

Scenario 3: De gegevens van gebruiker verwijderen uit een Project Web App-site, maar de weergavenaam overal, behalve voor rooster records wijzigen

Met deze opdracht gegevens van de gebruiker worden verwijderd uit de Project Web App-site en de weergavenaam van de gebruiker wordt gewijzigd in iets dat die u hebt opgegeven, maar dit gebeurt niet in het rooster records. Uw organisatie kunt analyseren later als ze een reden bedrijven moeten worden bewaard de weergavenaam van de gebruikers in hun rooster records hebt.

Houd er rekening mee dat kunt u de gebruiker door aanmeldingsnaam of Resource-ID.

De aanmeldingsnaam gebruiken

Gebruik de cmdlet de volgende manier als u de gebruiker op aanmeldingsnaam opgeeft:

.\Invoke-RedactProjectUser.ps1 -Url <PWASiteURL> -LoginName <logonName> -UpdateDisplayName "<newDisplayName>" -RedactTimesheet $false

Bijvoorbeeld de volgende worden alle gegevens voor evac@contoso.onmicrosoft.com verwijderd en wordt gewijzigd diens naam weer te geven aan "Verwijderde gebruiker" binnen de site https://contoso.sharepoint.com/sites/pwa , behalve in een rooster records.

.\Invoke-RedactProjectUser.ps1 -Url https://contoso.sharepoint.com/sites/pwa -LoginName evac@contoso.onmicrosoft.com -UpdateDisplayName "Deleted User" -RedactTimesheet $false

Als u deze opdracht uitvoert, wordt een bericht weergegeven waarin u te bevestigen als u wilt doorgaan.

Nadat u bevestigen en het script met succes is uitgevoerd, een bericht wordt weergegeven met de melding: nadat u bevestigen en het script met succes is uitgevoerd, een bericht wordt weergegeven met de melding: alle gegevens voor de resource < gebruikerswachtwoord Resource-ID > zijn verwijderd en de naam van de resource is gewijzigd in < bijgewerkte weergavenaam > overal, behalve voor de records rooster.

Gebruik van de Resource-ID

Gebruik de cmdlet de volgende manier als u de gebruiker door Resource-ID opgeeft:

.\Invoke-RedactProjectUser.ps1 -Url <PWASiteURL> -ResourceID <ResourceID> -UpdateDisplayName "<newDisplayName>" -RedactTimesheet $false

Bijvoorbeeld de volgende worden alle persoonlijke gegevens voor de gebruiker met een resource-ID van 0c7cd3fb-a0be-e111-9fte-00155d022d022681 verwijderd en wordt de weergegeven naam wijzigen aan "Verwijderde gebruiker" binnen de site https://contoso.sharepoint.com/sites/pwa, behalve in rooster records.

.\Invoke-RedactProjectUser.ps1 -Url https://contoso.sharepoint.com/sites/pwa -ResourceId 0c7cd3fb-a0be-e111-9fte-00155d022d022681 -UpdateDisplayName "Deleted User" -RedactTimesheet $false

Als u deze opdracht uitvoert, wordt een bericht weergegeven waarin u te bevestigen als u wilt doorgaan.

Nadat u bevestigen en het script met succes is uitgevoerd, een bericht wordt weergegeven met de melding: alle gegevens voor de resource < aanmeldingsnaam van gebruiker > is verwijderd en de naam van de resource is gewijzigd in < bijgewerkte weergavenaam > overal, behalve voor rooster records.

Stap 8: Schakel de cache voor gebruikers van het Project-client verbinding maakt met de PWA-site

Klik op alle apparaten waarop Project Professional of de Project Online bureaubladclient met het exemplaar van Project Online verbonden, moet een IT-beheerder de cache wissen. De cache wissen wordt voorkomen dat projecten op waarin informatie is verwijderd uit in de cache opgeslagen gegevens die op het systeem blijft staan worden bijgewerkt. Moet u ook om ervoor te zorgen dat geen van de gebruiker projecten geopend op de client zijn voordat u de cache wissen.

De cache in Project Professional 2016 en de desktopclient van Project Online wissen:

 1. Selecteer het menu bestand en klik vervolgens op Opties.

 2. Selecteer Opslaanop de pagina Project-opties .

 3. Selecteer in de sectie CacheCache opschonen.

Zie ook

Gebruikersgegevens exporteren vanuit Project Online

Project Online json objectdefinities exporteren

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×