Gebruikersgegevens exporteren uit Microsoft Planner

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit artikel wordt beschreven hoe een globale beheerder van Office 365 gegevens voor een specifieke gebruiker kunt exporteren vanuit Microsoft Planner. Gegevens over de gebruiker in de teamplanner en ook gegevens in abonnementen die de gebruiker een deel van is bevat de geëxporteerde gegevens. Het exportproces vindt plaats via Windows PowerShell.

Opmerking: Een hoofdbeheerder van Office 365 kunt Microsoft Planner gebruiker telemetriegegevens tot en met het Hulpprogramma Log exporteren van gegevens op de Microsoft Service vertrouwen Portalexporteren.

Vereisten

U moet eerst de volgende doen:

 • U moet een Office 365 globale beheerder van de PowerShell-script voor het exporteren van uw gegevens van de gebruiker teamplanner uitvoeren.

 • U wilt downloaden en pak de teamplanner gebruikersgegevens bestanden exporteren. Deze drie bestanden zijn de PowerShell-modules en de PowerShell-script-bestand nodig om uw gebruikers-gegevens te exporteren.

  Opmerking: Dit pakket downloaden, gaat u akkoord met de ingesloten licentie en termen.

Uw bestanden de blokkering opheffen

U moet "deblokkeren" drie van de bestanden die u hebt gedownload in de teamplanner gebruiker gegevens exporteren script inpakken in volgorde aan gebruiker in PowerShell. Dit komt omdat de standaardinstelling voor het uitvoeren van scripts die zijn gedownload van Internet is niet toegestaan. De bestanden die u nodig hebt om de blokkering te volgen:

 • plannertenantadmin.psm1

 • Microsoft.IdentityModel.clients.ActiveDirectory.dll

 • Microsoft.IdentityModel.clients.ActiveDirectory.windowsforms.dll

Het volgende om de blokkering van deze bestanden te doen:

 1. Ga in Verkenner naar de locatie waar u uw bestanden hebt uitgepakt.

 2. Klik met de rechtermuisknop op een van de uitgepakt bestanden hierboven en klik op Eigenschappen.

 3. Selecteer op het tabblad Algemeen deblokkeren.

  Het bestand deblokkeren
 4. Klik op OK.

 5. Herhaal deze stappen voor de resterende twee bestanden.

Gebruikersinhoud exporteren vanuit teamplanner

Na het deblokkeren uw bestanden, moet u het volgende als u wilt exporteren de gebruikersgegevens vanuit Planner doen:

 1. Start Windows PowerShell. Typ de volgende handelingen uit om in te schakelen lopende scripts die zijn gedownload van internet alleen voor deze sessie in PowerShell. Deze mogelijk gevraagd om te bevestigen door te typen 'Y'.

  PS> Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted -Scope Process
 2. Typ de volgende handelingen uit als u wilt het PlannerTenantAdmin PowerShell-script uitvoeren. Hiermee wordt een module met de vereiste cmdlet uitvoeren van de export geïmporteerd.

  PS> Import-module "<location of the .psm1 file>"

  Bijvoorbeeld als u bestand is opgeslagen in C:\AdminScript, typt u:

  PS> Import-module "C:\AdminScript\PlannerTenantAdmin.psm1"
 3. Nadat het script is voltooid, gebruikt u de cmdlet Exporteren-PlannerUserContent van uw gebruikers inhoud exporteren vanuit teamplanner.

  PS> Export-PlannerUserContent -UserAadIdOrPrincipalName <user's AADId or UPN> -ExportDirectory <output location>

  Parameter

  Beschrijving

  -UserAadIdOrPrincipalName

  Gebruik de Azure Active Directory-ID of de UPN van de gebruiker waarvan u wilt exporteren van inhoud.

  -ExportDirectory

  Locatie voor de opslag van uw uitvoerbestanden. De map moet al bestaan.

  -HostName

  Alleen moet u deze parameter gebruiken als u toegang hebt tot teamplanner Hoewel een hostnaam dan task.office.com. Als u teamplanner via tasks.office365.us, bijvoorbeeld - HostName tasks.office365.us in de opdracht.

  Bijvoorbeeld de volgende Adam Barr van gebruikersgegevens worden geëxporteerd vanuit Planner zijn UPN gebruiken en de bestanden exporteren gedownload naar de locatie C:\PlannerExportAdamBarr.

  PS> Export-PlannerUserContent -UserAadIdOrPrincipalName adambarr@contoso.onmicrosoft.com -ExportDirectory C:\PlannerExportAdamBarr 
 4. U wordt gevraagd om te verifiëren. Meld u aan als uzelf (de Office 365 globale beheerder), niet de gebruiker die u wilt exporteren.

 5. Nadat de PowerShell-cmdlet voltooid wordt, gaat u naar uw locatie exporteren om weer te geven van de gebruiker geëxporteerde gegevensbestanden.

Wat er wordt geëxporteerd en hoe het ook moet lezen

Na het uitvoeren van de PowerShell-cmdlet van de gebruiker om gegevens te exporteren vanuit Planner, ontvangt u twee soorten bestanden in de map locatie downloaden:

 • Een bestand als u één gebruiker in de indeling van json met informatie over de gebruiker.

 • Één json-bestand voor elk plan waarin de gebruiker:

  • Heeft een taak toegewezen aan hem of haar.

  • Een taak is gemaakt door hem of haar.

Hoe u kunt uw geëxporteerde bestanden lezen

U kunt de informatie in deze sectie om te helpen u inzicht krijgen in de eigenschappen ziet u in de gebruiker en de json-bestanden van een abonnement die u hebt ontvangen.

Gebruikersbestand

De bestandsnaam van de gebruiker wordt voorafgegaan door 'Gebruiker' en de Microsoft-Planner-ID van de gebruiker. Heeft de volgende eigenschappen:

Eigenschap

Beschrijving

User.Id

Microsoft-Planner-ID van de gebruiker.

User.ExternalId

Azure Active Directory-ID van de gebruiker.

User.DisplayName

De weergavenaam van de gebruiker.

User.InternalDisplayName

Naam van de Microsoft Planner weer te geven van de gebruiker.

User.UserPrincipalName

UPN (User Principal Name) van de gebruiker.

User.PrincipalType

Waarde is altijd "Gebruiker".

User.UserDetailsId

Unieke id van het object details voor de gebruiker.

User.ICalendarPublishEnabled

Als de waarde True, is ICalendar delen ingeschakeld voor het abonnement. Zie uw taken op een agenda weergeven voor meer informatie.

User.OptedInNotifications

Meldingen waarvoor de gebruiker aangemeld.

User.OptedOutNotifications

Meldingen waarvoor de gebruiker teruggetrokken.

User.FavoritePlans

Bladwijzer voor abonnementen voor de gebruiker heeft favorited.

User.FavoritePlans.Id

Microsoft-Planner ID van het abonnement.

User.FavoritePlans.BookmarkName

De naam die aan de bladwijzer is toegewezen.

User.FavoritePlans.OrderHint

Wordt gebruikt voor het sorteren van volgorde. Zie werken met volgorde hints in Microsoft Planner.

User.RecentPlans

Abonnementen onlangs hebt geopend door de gebruiker.

User.RecentPlans.Id

Microsoft-Planner ID van het abonnement.

User.RecentPlans.BookmarkName

De naam die aan de bladwijzer is toegewezen.

User.RecentPlans.LastAccess

Waarop het plan laatst werd geopend.

User.UserData

Aangepaste gegevens uit de webclient teamplanner.

User.UserData.Key

Aangepaste gegevenssleutel.

User.UserData.Value

Aangepaste gegevenswaarde.

User.AssignedTaskOrdering

De sorteervolgorde voor taken die zijn toegewezen aan de gebruiker.

User.AssignedTaskOrdering.PlanId

Microsoft-Planner ID van het abonnement met de taak.

User.AssignedTaskOrdering.Id

Microsoft-Planner ID van de taak.

User.AssignedTaskOrdering.Order

Wordt gebruikt voor het sorteren van volgorde. Zie werken met volgorde hints in Microsoft Planner.

User.AssignedTaskOrdering.Title

De titel van de taak.

Bestanden plannen

De bestandsnaam van elk abonnement wordt voorafgegaan door 'Plan' en de Microsoft-Planner-ID van het abonnement. Elk bestand heeft de volgende eigenschappen:

Eigenschap

Beschrijving

Plan.Id

Microsoft-Planner ID van het abonnement.

Plan.Title

De titel van het abonnement.

Plan.Owner

Eigenaar van het abonnement (een gebruiker of groep entiteit).

Plan.Owner.Id

Microsoft-Planner-ID van de entiteit (groepen of gebruikers).

Plan.Owner.ExternalId

Azure Active Directory-ID van de entiteit (groepen of gebruikers).

Plan.Owner.DisplayName

De weergavenaam van de eigenaar (groepen of gebruikers).

Plan.Owner.UserPrincipalName

UPN (User Principal Name) als de eigenaar van een gebruiker.

Plan.Owner.PrincipalType

Het entiteitstype (groepen of gebruikers).

Plan.CreatedDate

Datum en tijd die het abonnement dat is gemaakt.

Plan.CreatedBy

De gebruiker die het abonnement hebt gemaakt. Zie Eigenschappen van de gebruiker voor meer informatie.

Plan.CreatedByAppId

Unieke id van de app waarin het abonnement dat is gemaakt.

Plan.ModifiedDate

Datum en tijd die het plan voor het laatst werd bijgewerkt.

Plan.ModifiedBy

Naam van de gebruiker die het plan voor het laatst bijgewerkt. Zie Eigenschappen van de gebruiker voor meer informatie.

Plan.PlanDetailsId

Unieke id van het object van de details van abonnement.

Plan.ICalendarPublishEnabled

Als de waarde True, is ICalendar delen ingeschakeld voor het abonnement. Zie uw taken op een agenda weergeven voor meer informatie.

Plan.CreateTaskCommentWhen

Gebeurtenissen die een opmerking veroorzaakt wilt maken voor een taak in het abonnement.

Plan.ReferencesToPlan

Externe systemen die zijn gekoppeld aan het abonnement. Insluiten, bijvoorbeeld een abonnement Microsoft Planner in Project Online-bureaubladclient.

Plan.ReferencesToPlan.ExternalId

ID van het externe systeem voor dit abonnement.

Plan.ReferencesToPlan.AssociationType

Het type van koppeling naar het abonnement, opgegeven door de externe-app.

Plan.ReferencesToPlan.CreatedDate

Datum en tijd die het verwijzingsobject is gemaakt.

Plan.ReferencesToPlan.OwnerAppId

ID van de app die de verwijzing hebt gemaakt.

Plan.ReferencesToPlan.DisplayNameSegments

Breadcrumbs de locatie die wordt beschreven wat wordt verwezen naar dit abonnement.

Plan.ReferencesToPlan.Url

Directe koppeling naar de app die verwijst naar het abonnement.

Plan.CategoryDescriptions

De volledige lijst met categorieën voor het abonnement.  Er zijn zes van de volgende, die al dan niet kan worden gebruikt.

Plan.CategoryDescriptions.Index

De index van de categoriebeschrijving van de (0 tot en met 5).

Plan.CategoryDescriptions.Description

De tekst voor de bijbehorende beschrijving index categoriewaarde.

Plan.PlanFollowers

Gebruikers die het abonnement volgen.

Plan.TimelineId

De functie is afgeschaft.

Plan.TimelineDisplaySettings

De functie is afgeschaft.

Plan.TimelineLockedWidth

De functie is afgeschaft.

Plan.Tasks

Objecten taken voor het abonnement.

Plan.Tasks.Id

Unieke id van de taak.

Plan.Tasks.Title

De naam van de taak.

Plan.Tasks.BucketId

De Microsoft-Planner-ID van de Emmertje voor de taak is in.

Plan.Tasks.BucketName

Naam van de Emmertje.

Plan.Tasks.PercentComplete

De status van de voltooiing van de taak, van 0 tot 100.

Plan.Tasks.StartDate

Datum die de taak volgens de planning moet beginnen.

Plan.Tasks.DueDate

Datum die de taak is gepland om te voltooien.

Plan.Tasks.ConversationThreadId

Gesprek unieke id van Microsoft Exchange.

Plan.Tasks.PreviewType

Voorbeeld dat wordt weergegeven op de kaart taak.

Plan.Tasks.OrderHint

Wordt gebruikt voor het sorteren van volgorde. Zie werken met volgorde hints in Microsoft Planner.

Plan.Tasks.CreatedBy

Gebruiker die de taak is gemaakt. Zie Eigenschappen van de gebruiker voor meer informatie.

Plan.Tasks.CreatedDate

Datum die de taak is gemaakt.

Plan.Tasks.CompletedBy

Gebruiker die de taak voltooid. Zie Eigenschappen van de gebruiker voor meer informatie.

Plan.Tasks.CompletedDate

Datum die de taak is voltooid.

Plan.Tasks.ModifiedBy

Gebruiker die de taak voor het laatst bijgewerkt. Zie Eigenschappen van de gebruiker voor meer informatie.

Plan.Tasks.ModifiedDate

Datum die de taak voor het laatst werd bijgewerkt.

Plan.Tasks.AppliedCategories

De etiketten in de index CategoryDescriptions voor het abonnement dat is geselecteerd.

Plan.Tasks.TaskDetailsId

Unieke id van het object details voor de taak.

Plan.Tasks.Description

Beschrijving van de taak.

Plan.Tasks.AssignedToTaskBoardFormatId

Unieke id voor het object dat is de notatie van taak bord.

Plan.Tasks.AssignedToTaskBoardFormatUnassignedOrderHint

Wordt gebruikt voor het sorteren van volgorde. Zie werken met volgorde hints in Microsoft Planner.

Plan.Tasks.AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee

Tip volgorde voor elk van de personen aan wie toegewezen.

Plan.Tasks.AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee.AssignedTo:

De gebruiker die de taak is toegewezen. Zie Eigenschappen van de gebruiker voor meer informatie.

Plan.Tasks.AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee.Order

Volgorde van de opgegeven door de persoon in de weergave toegewezen aan taken.

Plan.Tasks.BucketTaskBoardFormatId

Unieke id voor het object dat is de notatie Emmertje taak bord.

Plan.Tasks.BucketTaskBoardFormatOrderHint

Wordt gebruikt voor het sorteren van volgorde. Zie werken met volgorde hints in Microsoft Planner.

Plan.Tasks.ProgressTaskBoardFormatId

Unieke id voor het object wanneer gegroepeerd op voortgang in plaats van Emmertje opmaken.

Plan.Tasks.ProgressTaskBoardFormatOrderHint

Wordt gebruikt voor het sorteren van volgorde. Zie werken met volgorde hints in Microsoft Planner.

Plan.Tasks.TimelineFormatId

De functie is afgeschaft.

Plan.Tasks.TimelineFormatShowOnTimeline

De functie is afgeschaft.

Plan.Tasks.TimelineFormatAnchorPosition

De functie is afgeschaft.

Plan.Tasks.TimelineFormatCalloutHeight

De functie is afgeschaft.

Plan.Tasks.TimelineFormatColor

De functie is afgeschaft.

Plan.Tasks.TimelineFormatDrawingStyle

De functie is afgeschaft.

Plan.Tasks.TimelineFormatLabelOffsetX

De functie is afgeschaft.

Plan.Tasks.TimelineFormatLabelOffsetY

De functie is afgeschaft.

Plan.Tasks.TimelineFormatSwimlane

De functie is afgeschaft.

Plan.Tasks.References

Externe koppelingen.

Plan.Tasks.References.Url

De URL van de koppeling.

Plan.Tasks.References.Alias

Tekstbeschrijving van de koppeling

Plan.Tasks.References.Type

Het type bestand dat wordt gekoppeld.

Plan.Tasks.References.ModifiedBy

De gebruiker die de koppeling voor het laatst bijgewerkt. Zie Eigenschappen van de gebruiker voor meer informatie.

Plan.Tasks.References.ModifiedDate

Datum die de koppeling voor het laatst werd bijgewerkt.

Plan.Tasks.References.PreviewPriority

De prioriteit van een verwijzing naar worden weergegeven als een voorbeeld van de taak in de gebruikersinterface aangeeft. Microsoft Planner bevat alleen de hoogste prioriteit-item.

Plan.Tasks.Assignments

Taaktoewijzingen.

Plan.Tasks.Assignments.AssignedTo

De gebruiker die de taak is toegewezen aan. Zie Eigenschappen van de gebruiker voor meer informatie.

Plan.Tasks.Assignments.AssignedBy

De gebruiker die de taak is toegewezen. Zie Eigenschappen van de gebruiker voor meer informatie.

Plan.Tasks.Assignments.Order

De volgorde van de toewijzingen als de taak is toegewezen aan meerdere entiteiten.

Plan.Tasks.Checklist

De checklist kunt maken voor de taak.

Plan.Tasks.Checklist.Id

Unieke id van een checklistitem kunt maken.

Plan.Tasks.Checklist.Title

De naam van het checklistitem kunt maken.

Plan.Tasks.Checklist.OrderHint

Wordt gebruikt voor het sorteren van volgorde. Zie werken met volgorde hints in Microsoft Planner.

Plan.Tasks.Checklist.IsChecked

Als dit waar is, is het controlelijstitem voltooid.

Plan.Tasks.Checklist.ModifiedBy

De gebruiker die de controlelijst voor het laatst bijgewerkt. Zie Eigenschappen van de gebruiker voor meer informatie.

Plan.Tasks.Checklist.ModifiedDate

Datum die de controlelijst voor het laatst werd bijgewerkt.

Plan.Buckets

Emmertje objecten van het abonnement.

Plan.Buckets.Id

Unieke id voor de Emmertje.

Plan.Buckets.Title

Naam van de Emmertje.

Plan.Buckets.OrderHint

Wordt gebruikt voor het sorteren van volgorde. Zie werken met volgorde hints in Microsoft Planner.

Plan.Buckets.Createdby

De gebruiker die de Emmertje gemaakt. Zie Eigenschappen van de gebruiker voor meer informatie.

Plan.Buckets.CreatedDate

Datum die de Emmertje is gemaakt.

Plan.Buckets.ModifiedBy

De gebruiker die de Emmertje laatst bijgewerkt. Zie Eigenschappen van de gebruiker voor meer informatie.

Plan.Buckets.ModifiedDate

Datum die de Emmertje voor het laatst werd bijgewerkt.

Gebruikerseigenschappen in het bestand Plans.json

Er zijn een aantal objecten in Plans.json-gegevens die een gebruiker Microsoft Planner vertegenwoordigen en vergelijkbare eigenschappen. Deze objecten opnemen:

 • Plan.CreatedBy

 • Plan.ModifiedBy

 • Plan.PlanFollowers

 • Plan.Tasks.CreatedBy

 • Plan.Tasks.CompletedBy

 • Plan.Tasks.ModifiedBy

 • Plan.Tasks.AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee.AssignedTo

 • Plan.Tasks.References.ModifiedBy

 • Plan.Tasks.Assignments.AssignedTo

 • Plan.Tasks.Assignments.AssignedBy

 • Plan.Tasks.Checklists.ModifiedBy

 • Plan.Bucket.Createdby

 • Plan.Bucket.Modifiedby

Elk van de bovenstaande heeft de volgende eigenschappen:

Eigenschap

Beschrijving

Id

Microsoft-Planner-ID van de gebruiker.

ExternalId

Azure Active Directory-ID van de gebruiker.

DisplayName

De weergavenaam van de gebruiker.

UserPrincipalName

UPN (User Principal Name) van de gebruiker.

PrincipalType

Het entiteitstype (gebruiker of groep).

Zie ook

Gebruikersgegevens in Microsoft Planner verwijderen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×