Gebruikers migratiestatusrapport

U kunt het Migratiedashboard in het Exchange-beheercentrum (EAC) gebruiken om de gegevens van de migratiestatus voor alle gebruikers in een migratiebatch weer te geven. U kunt ook gedetailleerde migratiegegevens voor elke gebruiker in een migratiebatch weergeven. Deze gegevens, die ook wel migratiegebruikersstatistieken worden genoemd, kunnen u helpen met het oplossen van problemen die verhinderen dat het postvak van een gebruiker of de items in het postvak kunnen worden gemigreerd. U kunt deze gegevens over de migratiestatus weergeven voor migratiebatches die momenteel worden uitgevoerd, die zijn stopgezet of die zijn voltooid.

U kunt ook de Exchange-beheershell gebruiken om migratiegebruikersstatistieken weer te geven. Zie voor meer informatie:

Inhoud   

Gebruikers migratierapport

Migratiegebruikersstatistieken voor een specifieke gebruiker

Migratiefasen

Gebruikers migratierapport

Als u het gebruikers migratierapport wilt openen voor een migratiebatch, selecteert u Geadresseerden > Migratie, selecteert u de migratiebatch en klikt u vervolgens in het detailvenster onder Postvakstatus op Details weergeven.

Migratie gebruikersstatistieken

De naam van de migratiebatch en de volgende opdrachten worden boven aan het venster weergegeven.

Opdracht

Beschrijving

Verwijderen  Pictogram Verwijderen

Hiermee wordt de geselecteerde gebruiker uit de lijst met migratiegebruikers verwijderd.

Vernieuwen  Pictogram Vernieuwen

Hiermee wordt de lijst met migratiegebruikers vernieuwd en de gegevens bijgewerkt die voor de gebruikers in de migratiebatch worden weergegeven.

Kolommen in de lijst met migratiegebruikers

Kolom

Beschrijving

Identiteit

Het e-mailadres van de gebruiker.

Status

De status van de migratie van de gebruiker. Zie de statusbeschrijvingen in de tabel in de volgende sectie.

Gesynchroniseerde items

Het aantal items in het on-premises postvak van de gebruiker dat gemigreerd kon worden naar het Office 365-postvak.

Items overgeslagen

Het aantal items in het on-premises postvak van de gebruiker dat niet gemigreerd kon worden naar het Office 365-postvak.

Migratiegebruikersstatistieken voor een specifieke gebruiker

Om gegevens over de status te bekijken (ook wel migratiegebruikersstatistieken genoemd) voor een specifiek postvak, een specifieke e-mailcontactpersoon of distributiegroep, klikt u op het postvak, de contactpersoon of de distributielijst in de lijst. Statusgegevens voor het geselecteerde object worden in het detailvenster weergegeven. In de volgende tabel worden de velden beschreven die in het detailvenster worden weergegeven.

Veld

Beschrijving

Status

Geeft aan op welk specifieke punt in het migratieproces elk e-mailobject in de migratiebatch zich bevindt. Deze status is specifieker dan het algemene statusoverzicht dat in de lijst met migratiegebruikers wordt weergegeven. In de volgende lijst vindt u een beschrijving van elke status.

  • In wachtrij      het object bevindt zich in een migratiebatch die wordt uitgevoerd, maar de migratie van het object is nog niet gestart. Objecten hebben meestal de status In wachtrij    wanneer alle verbindingen in het migratie-eindpunt dat is gekoppeld aan de migratiebatch, in gebruik zijn.

  • Inrichten      het migratieproces van het e-mailobject is gestart, maar is nog niet ingericht.

  • Inrichting updaten      het e-mail object is ingericht, maar niet alle eigenschappen van het object zijn gemigreerd. Nadat een distributiegroep is gemigreerd doet deze status zich voor als leden van de groep nog niet zijn gemigreerd of als er een probleem is opgetreden bij het migreren van een gebruiker die lid is van de groep. In dit geval geeft de status aan dat tijdens het migratieproces het groepslidmaatschap niet kan worden bijgewerkt omdat niet alle groepsleden zijn gemigreerd.

  • Gesynchroniseerd      tijdens het migratieproces is het Office 365-postvak ingericht en kon de eerste synchronisatie worden uitgevoerd, waarbij alle items uit het postvak zijn gekopieerd naar het postvak in de cloud. Bij cutover-migraties van Exchange of bij IMAP-migraties, kan deze status ook aanduiden dat de incrementele synchronisatie is voltooid.

  • Mislukt      de inrichting voor de eerste synchronisatie van het e-mailobject is mislukt. Als een Office 365-postvak voor een gebruiker kon worden gemaakt, maar de migratie van de postvakitems mislukte, wordt de status van de gebruiker Mislukt   .

Details overgeslagen items

Klik op Details overgeslagen items om gegevens weer te geven over elk item dat voor de geselecteerde gebruiker is overgeslagen. De volgende gegevens over elk overgeslagen item worden weergegeven:

  • Datum   de tijdstempel van het postvakitem.

  • Onderwerp   het onderwerp van het bericht.

  • Soort   het type fout waardoor het item werd overgeslagen.

  • Mapnaam   de map waarin het overgeslagen item zich bevindt.

Gemigreerde gegevens

De totale hoeveelheid gegevens (in bytes en megabytes) die voor de postvakitems zijn gemigreerd naar het Office 365-postvak. Dit aantal bevat de items die zijn gemigreerd tijdens zowel de eerste synchronisatie als tijdens incrementele synchronisaties. Dit veld bevat geen waarde voor IMAP-migraties.

Migratiesnelheid

De gemiddelde overdrachtssnelheid (in bytes of MB per minuut) waarmee de gegevens naar het Office 365 postvak zijn gekopieerd. Dit veld bevat geen waarde voor IMAP-migraties.

Fout

Als de migratie voor de gebruiker is mislukt, wordt in dit veld een beschrijving van de fout weergegeven. Deze foutbeschrijving wordt ook opgenomen in het rapport Migratiefouten.

Rapport

Klik op Het rapport voor deze gebruiker downloaden als u een gedetailleerd migratierapport wilt openen of opslaan. Dit rapport bevat diagnostische gegevens over de migratiestatus van de gebruiker. U of Microsoft Ondersteuning kan de gegevens in dit rapport gebruiken om problemen met mislukte migraties op te lossen.

Laatste geslaagde synchronisatiedatum

De laatste keer dat er nieuwe items in het on-premises postvak zijn gekopieerd naar het postvak in de cloud.

Klik op Meer details om de volgende extra informatie over de geselecteerde migratiegebruiker weer te geven.

Veld

Beschrijving

Duur in wachtrij

De tijdsduur die de gebruiker de status In wachtrij heeft gehad.

Verwerkingsduur

De tijd die het migratieproces voor de gebruiker heeft geduurd.

Gesynchroniseerde duur

De tijdsduur die de migratiegebruiker de status Gesynchroniseerd heeft gehad.

Duur van stilstand

De tijdsduur dat het migratieproces voor de gebruiker heeft stilgestaan.

Migratiefasen

Als u meer informatie wilt over de migratiestatussen die in de vorige secties worden beschreven, is het handig als u bekend bent met de fasen van het migratieproces. In de volgende tabel worden deze fasen beschreven en wordt aangegeven of de fase deel uitmaakt van elk type migratie.

Migratiefase

Cutover Exchange-migratie

Gefaseerde Exchange-migratie

IMAP-migratie

Inrichting      tijdens het migratieproces wordt het nieuwe Office 365-postvak gemaakt.

Ja (inclusief distributiegroepen en e-mailcontactpersonen)

Ja (inclusief e-mailcontactpersonen)

Nee

Eerste synchronisatie      nadat Office 365-postvakken zijn ingericht, worden tijdens het migratieproces postvakitems naar de nieuw ingerichte postvakken in de cloud gemigreerd.

Ja (inclusief de agendatijden en e-mailcontactpersonen)

Ja (inclusief de agendatijden en e-mailcontactpersonen)

Ja

Incrementele synchronisatie      tijdens het migratieproces worden elke 24 uur het on-premises en het overeenkomende Office 365-postvak gesynchroniseerd.

Ja

Nee

Ja

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×