Gebruikers in staat stellen inhoud te classificeren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Opmerking: De taak van dit artikel is volbracht, het wordt binnenkort teruggetrokken. We verwijderen bij ons bekende koppelingen om te voorkomen dat er problemen ontstaan in de trant van 'Pagina niet gevonden'. Als u koppelingen naar deze links hebt gemaakt, kunt u deze verwijderen. Zo zorgen we samen voor een verbonden internet.

Door inhoud op basis van classificaties weer te geven kunnen lezers eenvoudig kwalitatief hoogstaande inhoud zoeken. Als u inhoudsbeheerder of auteur bent, kunt u met classificaties eenvoudig bekijken welke onderwerpen door lezers als populairder worden beschouwd.

In dit artikel

Overzicht

De classificatiekolom toevoegen aan een lijst of bibliotheek

De classificatiekolom toevoegen aan een inhoudstype

Classificaties toevoegen aan een pagina-indeling voor een publicatiepagina

Personen in staat stellen classificaties voor blogartikelen te maken en weer te geven

Overzicht

Wanneer classificaties zijn ingeschakeld, zien gebruikers een reeks sterren die zij op hun classificatie kunnen toepassen.

Inhoudsclassificaties

Nadat een gebruiker een classificatie heeft geselecteerd, wordt deze verzonden en wordt het gemiddelde van de classificaties berekend. Nadat de classificaties zijn verwerkt (wat normaliter een aantal minuten duurt), wordt de bijgewerkte classificatie weergegeven.

Classificatie

Als de classificatiefunctie voor uw organisatie is ingeschakeld, wordt de optie Classificatie-instellingen weergegeven in de site-instellingen voor een lijst of bibliotheek. U kunt classificaties instellen voor lijsten, bibliotheken en inhoudstypen als u gemachtigd bent om lijsten te wijzigen.

U kunt het besturingselement voor classificaties ook beschikbaar stellen in een opmaak die paginaontwerpers kunnen toepassen op SharePoint-publicatiepagina's als u gemachtigd bent om inhoudstypen en pagina-indelingen te bewerken. Een pagina-indeling zorgt voor consistentie van bepaalde pagina-elementen op webpagina's die op elkaar lijken. U kunt ook personen in staat stellen geposte berichten te classificeren en met een webonderdeel classificaties van een SharePoint-blogartikel weer te geven.

De sitesjabloon Documentencentrum is al ingesteld voor classificaties indien deze beschikbaar zijn. De bibliotheek Documenten bevat al de classificatiekolom en de inhoud is gesorteerd op basis van de classificatiewaarde in het webonderdeel Hoogst beoordeelde documenten. De Enterprise Wiki-sjabloon is ook al ingesteld met een classificatiebesturingselement op elke pagina.

Naar boven

De classificatiekolom toevoegen aan een lijst of bibliotheek

Wanneer u classificaties instelt voor een lijst of bibliotheek, wordt de kolom Classificatie (0-5) toegevoegd. In bepaalde typen lijsten, zoals agenda's, wordt de kolom niet standaard weergegeven, maar kunnen gebruikers toegang krijgen tot de classificaties via de eigenschappen van een lijstitem of document.

 1. Als de lijst of bibliotheekpagina nog niet is geopend, klikt u op de naam van de bibliotheek onder Snel starten. Klik anders op Siteacties, klik op Alle site-inhoud weergeven en klik vervolgens onder het gewenste onderdeel op de naam van de lijst of de bibliotheek.

 2. Voer in het lint een van de volgende handelingen uit:

  • Klik voor een lijst onder Hulpm. voor lijsten op Lijst en klik in de groep Instellingen op Lijstinstellingen.

  • Klik voor een bibliotheek onder Hulpmiddelen voor bibliotheken op Bibliotheek en klik in de groep Instellingen op Bibliotheekinstellingen.

 3. Klik onder Algemeen op Classificatie-instellingen.

 4. Klik onder Toestaan dat items in deze lijst worden geclassificeerd op Ja.

  Notities: 

  • Naast de kolom Classificatie (0-5) wordt ook de kolom Aantal classificaties toegevoegd aan de lijst, hoewel de kolom niet standaard wordt weergegeven. U kunt de kolom Aantal classificaties toevoegen aan de standaardweergave of aan andere weergeven, of gebruiken voor sorteren en filteren.

  • Als u beheerde inhoudstypen gebruikt, worden de kolommen Classificatie (0-5) en Aantal classificaties toegevoegd aan alle inhoudstypen die zich op dat moment in de lijst of bibliotheek bevinden, en wordt de kolom Classificaties toegevoegd aan de standaardweergave. Als u later andere inhoudstypen toevoegt, moet u aan die inhoudstypen handmatig de kolommen Classificaties en Aantal classificaties toevoegen, of opnieuw de pagina Classificatie-instellingen bezoeken, nogmaals Ja selecteren en op OK klikken.

Naar boven

De classificatiekolom toevoegen aan een inhoudstype

Als uw lijst of bibliotheek beheerde inhoudstypen ondersteunt en classificaties op uw server beschikbaar zijn, kunt u de kolommen Classificatie (0-5) en Aantal classificaties toevoegen aan specifieke inhoudstypen die door uw lijst of bibliotheek worden gebruikt.

Het toevoegen van classificaties aan specifieke inhoudstypen in uw bibliotheek stelt u in staat te bepalen welke typen items gebruikers kunnen classificeren op basis van het inhoudstype. U wilt bijvoorbeeld gebruikers toestaan artikelen te classificeren, maar niet budgetdocumenten. Als u classificaties wilt toevoegen aan alle inhoudstypen die aan uw lijst of bibliotheek zijn toegevoegd, volgt u in plaats hiervan de procedure voor het toevoegen van de classificatiekolom aan een lijst of bibliotheek zodat u niet elk inhoudstype hoeft te bewerken.

Als u classificaties wilt toevoegen aan een inhoudstype in een specifieke lijst of bibliotheek, moet u het inhoudstype eerst toevoegen aan de lijst of bibliotheek. Met deze procedure wijzigt u alleen de inhoudstypen in de huidige lijst of bibliotheek. De wijzigingen worden niet doorgevoerd in het bovenliggende site-inhoudstype van het lijstinhoudstype.

 1. Ga naar de lijst of bibliotheek waarvoor u classificaties aan het lijstinhoudstype wilt toevoegen. Als de lijst of bibliotheekpagina nog niet is geopend, klikt u op de naam van de bibliotheek onder Snel starten. Klik anders op Siteacties, klik op Alle site-inhoud weergeven en klik onder het gewenste onderdeel op de naam van de lijst of de bibliotheek.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

 3. Als u in een lijst werkt, klikt u op het tabblad Lijst en vervolgens op Lijstinstellingen.

 4. Als u in een bibliotheek werkt, klikt u op het tabblad Bibliotheek en vervolgens op Bibliotheekinstellingen.

 5. Klik onder Inhoudstypen op de naam van het inhoudstype dat u wilt wijzigen.

  Opmerking: Als de lijst of bibliotheek niet is ingesteld voor meerdere inhoudstypen in de geavanceerde bibliotheekinstellingen, wordt de sectie Inhoudstypen niet weergegeven op de pagina Aanpassen voor de lijst of bibliotheek.

 6. Klik onder Kolommen op Toevoegen uit bestaande site- of lijstkolommen. Als u al classificaties voor de lijst of bibliotheek hebt ingesteld, worden de classificatiekolommen niet vermeld als optie die aan het inhoudstype kan worden toegevoegd.

 7. Klik in de sectie Kolommen selecteren onder Kolommen selecteren uit op de pijl om de groep te selecteren waaruit u een kolom wilt toevoegen.

 8. Klik onder Beschikbare kolommen op de kolom Classificatie (0-5) en klik vervolgens op Toevoegen. U kunt ook de kolom Aantal classificaties toevoegen als u wilt dat gebruikers het aantal classificaties voor het item willen zien.

 9. Klik op OK.

  Opmerking: U kunt ook classificaties toevoegen aan site-inhoudstypen zodat de classificaties beschikbaar zijn voor inhoudstypen die in andere lijsten of bibliotheken worden gebruikt als u gemachtigd bent om site-inhoudstypen te bewerken. Raadpleeg de sectie Zie ook voor meer informatie over het beheer van site-inhoudstypen.

Naar boven

Classificaties toevoegen aan een pagina-indeling voor een publicatiepagina

Als u wilt het besturingselement classificaties toevoegen aan een pagina-indeling, moet u eerst een kolom classificaties toevoegen aan het inhoudstype pagina en wijzig de pagina-indeling in Microsoft SharePoint Designer 2010 het veld van de pagina classificaties toe te voegen.

Classificaties op een SharePoint-pagina

Deze procedure geldt voor het publiceren van pagina's alleen en een SharePoint-compatibele ontwerp-programma, zoals Microsoft SharePoint Designer. U moet gemachtigd inhoudstypen, als u wilt SharePoint Designer 2010 gebruiken om aan te passen van pagina's bewerken.

Het classificatiebesturingselement is vervolgens beschikbaar op pagina's op basis van de indeling. Het gebruik van een pagina-indeling zorgt ervoor dat pagina's die op elkaar lijken, een aantal eenduidige elementen en een eenduidig ontwerp hebben.

Als u wilt dat het classificatiebesturingselement voor alle typen pagina's beschikbaar is, voegt u de classificatiekolom toe aan het bovenliggende pagina-inhoudstype. Als u wilt dat het classificatiebesturingselement alleen beschikbaar is voor een specifiek type indeling, zoals artikelen, voegt u de kolom toe aan het inhoudstype voor de specifieke pagina-indeling.

 1. Klik op het hoogste niveau van de siteverzameling op Siteacties en op Site-instellingen .

 2. Klik onder Galerieën op Site-inhoudstypen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u classificaties beschikbaar wilt stellen voor alle pagina-inhoudstypen, klikt u onder Publicatie-inhoudstypen op Pagina.

  • Als u classificaties beschikbaar wilt stellen voor een specifieke type pagina-indeling, klikt u onder Inhoudstypen Pagina-indeling op de pagina-indeling die u wilt wijzigen. Als u bijvoorbeeld classificaties beschikbaar wilt stellen voor artikelen, klikt u op Artikel.

 4. Klik op de naam van het inhoudstype, zoals Pagina, om dit te openen.

 5. Klik onder de sectie Kolommen op Toevoegen vanuit bestaande sitekolommen.

 6. Klik in Kolommen selecteren uit lijst op Classificaties. U kunt ook rechtstreeks naar de gewenste kolommen schuiven.

 7. Selecteer Classificatie 0-5 en klik op Toevoegen. U kunt ook de kolom Aantal classificaties toevoegen als u wilt dat gebruikers het aantal personen zien dat een pagina heeft geclassificeerd.

 8. Geef onder Alle onderliggende inhoudstypen van dit type bijwerken op of u alle onderliggende inhoudstypen wilt bijwerken en klik op OK.

 9. Klik in het menu Siteacties op Site-instellingen.

 10. Klik onder Grafiektypen op Hoofdpagina's en pagina-indelingen.

 11. Schakel het selectievakje in naast de pagina-indeling waaraan u classificaties wilt toevoegen, zoals Artikel links.

 12. Klik op de pijl naast de naam van de indeling en klik op Bewerken in Microsoft SharePoint Designer.

 13. Klik in de pagina op de plaats waar u het classificatiebesturingselement wilt invoegen. Klik in het lint op Invoegen, klik op SharePoint in in de groep Besturingselementen en klik op Werkset weergeven.

 14. Open de sectie Veld Pages, selecteer het veld beoordeling (0-5) en sleep deze vervolgens naar de gewenste positie op de pagina. Paginaveld

 15. Breng eventueel andere wijzigingen aan op de pagina, sla de pagina op en controleer deze. Wanneer gebruikers een nieuwe pagina maken op basis van de indeling, of deze indeling toevoegen aan een bestaande pagina, wordt het besturingselement Classificaties weergegeven op de pagina.

Naar boven

Personen in staat stellen classificaties voor blogartikelen te maken en weer te geven

U kunt een webonderdeel toevoegen aan uw blogartikel met een weergave waarin anderen uw geposte berichten kunnen classificeren en classificaties van anderen kunnen zien.

Classificaties voor een blogartikel

Als u deze procedure wilt gebruiken, moet u zijn gemachtigd om uw blogsite en de lijst met geposte blogartikelen te wijzigen, en u moet ook openbare weergaven kunnen maken. Op uw server moeten ook classificaties beschikbaar zijn. Neem contact op met de persoon die verantwoordelijk is uw site voor meer informatie.

 1. Klik op een blogsite onder Hulpmiddelen voor blogs op Berichten beheren.

 2. Klik onder Hulpm. voor lijsten op Lijst en klik in de groep Instellingen op Lijstinstellingen.

 3. Klik onder Algemeen op Classificatie-instellingen.

 4. Klik onder Toestaan dat items in deze lijst worden geclassificeerd op Ja en klik op OK.

 5. Klik op de bovenste breadcrumb of het linkernavigatiegebied op Berichten om terug te gaan naar uw lijst met berichten.

 6. Ga naar het lint en klik op het tabblad Lijst of Bibliotheek op Weergave maken.

 7. Klik op Standaardweergave. Als Weergave maken is uitgeschakeld, beschikt u mogelijk niet over de juiste machtigingen om een persoonlijke of openbare weergave te maken.

 8. Klik op Standaardweergave.

 9. Typ de naam voor de weergave, zoals classificaties in het vak Weergavenaam . Laat het selectievakje de standaardweergave hiervan is uitgeschakeld.

 10. Selecteer in de sectie Doelgroep onder Doelgroep voor deze weergave de optie Een persoonlijke weergave maken of Een openbare weergave maken. Als Een openbare weergave maken is uitgeschakeld, beschikt u mogelijk niet over de juiste machtigingen om een openbare weergave te maken voor deze lijst of bibliotheek.

 11. Selecteer in de sectie Kolommen alleen de kolommen voor de weergave en schakel de selectievakjes uit voor de kolommen die u niet wilt weergeven. Als u bijvoorbeeld alleen de naam van het bericht en de classificatie wilt weergeven, selecteert u de kolommen Titel en Classificatie (0-5). U kunt andere gewenste kolommen toevoegen, bijvoorbeeld het aantal opmerkingen.

 12. In de vervolgkeuzelijsten naast de geselecteerde kolommen kunt u de volgorde van de kolommen in de weergave selecteren.

 13. Kies Gemaakt in de sectie Sorteren en klik op Items in aflopende volgorde weergeven. Met deze instelling geeft u de recentste berichten als eerste weer in de lijst, maar u kunt deze instelling aanpassen, bijvoorbeeld als u de berichten wilt sorteren op de hoogste classificatie.

 14. Schakel onder Tabelweergave het selectievakje Selectievakjes voor afzonderlijke items toestaan uit.

 15. Typ onder Itemlimiet hoeveel berichten u wilt weergeven. U wilt mogelijk vijf tot tien berichten weergeven als u ook andere items op uw blogpagina weergeeft.

 16. Als u niet wilt dat gebruikers binnen dit webonderdeel door de pagina's van oudere berichten bladeren, schakelt u Het totale aantal items beperken in. Met deze instelling voorkomt u dat er pijlen onder de geclassificeerde berichten worden weergegeven.

 17. Klik op OK om de weergave te maken en klik vervolgens op de naam van uw blog in het navigatieonderdeel om terug te gaan naar de startpagina van uw blog.

 18. Klik op Siteacties en klik vervolgens op Pagina bewerken.

 19. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik in de zone waarin u een webonderdeel wilt plaatsen op Een webonderdeel toevoegen.

  • Klik op de pagina waar u het webonderdeel Classificaties wilt invoegen. U wilt het webonderdeel mogelijk aan de rechterkant van uw berichten plaatsen. Klik in het lint op het tabblad Invoegen en klik vervolgens op het webonderdeel.

 20. Klik onder Categorieën op Lijsten en bibliotheken, klik onder Webonderdelen op Berichten en klik op Toevoegen. Het nieuwe webonderdeel wordt weergegeven op de webpagina.

 21. Als u wilt overschakelen naar de weergave Classificaties die u hebt gemaakt, klikt u op de pijl-omlaag en vervolgens op Webonderdeel bewerken. Het werkvenster voor configuratie wordt weergegeven.

 22. Klik onder Geselecteerde weergave op de classificatieweergave die u zojuist hebt gemaakt.

 23. Typ onder Vormgeving een naam voor het webonderdeel, bijvoorbeeld Recente berichten classificeren.

 24. Breng eventueel andere wijzigingen aan en klik op OK.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×