Gebruikers in staat stellen een record te vinden door een waarde in een lijst te selecteren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer u een formulier in Access ontwerpt, kunt u een keuzelijst of een keuzelijst met invoervak die kunnen worden gebruikt om een record zoeken wanneer u een waarde in de lijst is geselecteerd. Dit gemakkelijker voor gebruikers om snel berekenen van bestaande records zonder dat u moet een waarde typt in het dialoogvenster Zoeken .

Opmerking: 

 • Voor deze procedure om te werken, moet het formulier zijn gekoppeld aan een tabel of een opgeslagen query. Stap 5 van de procedure bevat meer informatie over wat u moet doen als dit niet het geval.

 • Deze procedure mogelijk code die wordt uitgevoerd wanneer de database wordt verleend vertrouwde status maken. Zie voor meer informatie het artikel beslissen of u een database kunt vertrouwen.

De keuzelijst of keuzelijst met invoervak maken

 1. Klik met de rechtermuisknop op het formulier in het navigatiedeelvenster en klik vervolgens op Ontwerpweergave.

 2. Controleer op het tabblad Ontwerpen in de groep Besturingselementen of Wizards voor besturingselementen gebruiken Knopafbeelding is ingeschakeld.

 3. Klik in de groep besturingselementen op Keuzelijst Knopafbeelding of Keuzelijst met invoervak Knopafbeelding .

 4. Klik op het formulier op waar u de keuzelijst of keuzelijst met invoervak te plaatsen.

 5. Op de eerste pagina van de wizard, klikt u op een record in het formulier op basis van de waarde die is geselecteerd in de keuzelijst/keuzelijst met invoervak zoekenen klik vervolgens op volgende.

  De optie ... een record zoeken is niet beschikbaar.

  Als de optie Zoeken naar een record in het formulier op basis van de waarde die is geselecteerd in de keuzelijst/keuzelijst met invoervak niet wordt weergegeven, is het waarschijnlijk omdat het formulier is niet gekoppeld aan een tabel of een opgeslagen query. Het formulier moet worden gekoppeld aan een object dat is beschikbaar in het navigatiedeelvenster onder tabellen of query's.

  Gebruik de volgende procedure om te controleren of een formulier is gebonden aan een tabel of query hebt opgeslagen:

  1. Klik op Annuleren om de wizard te sluiten.

  2. Met de rechtermuisknop op de keuzelijst of keuzelijst met invoervak die u eerder hebt gemaakt en klik vervolgens op verwijderen.

  3. Als het taakvenster Eigenschappenvenster niet wordt weergegeven, drukt u op F4 om dit weer te geven.

  4. Selecteer formulier in de lijst aan de bovenkant van het eigenschappenvenster.

  5. Klik op het tabblad gegevens van het eigenschappenvenster en kijkt u naar het vak van de eigenschap Recordbron . Dit selectievakje moet bevatten de naam van een tabel of query hebt opgeslagen voordat u de procedure in dit artikel beschreven kunt. Als het vak leeg is, kunt u een bestaande tabel of query als recordbron of kunt u een nieuwe query moet fungeren als de recordbron. Als het vak een SELECT-instructie bevat, hebt u de optie Extra die instructie converteren naar een opgeslagen query. Als een van de volgende taken kunnen uitvoeren, hebt u op de volgende keer dat u de wizard keuzelijst/keuzelijst met invoervak uitvoeren voltooid, wordt de optie ... een record zoeken weergegeven.

   • Voer een van deze procedures op basis van wat u wilt doen:

   • Selecteer een bestaande tabel of query als recordbron

    1. Als u dat weet is er een bestaande tabel of query in de database met de records die u wilt zoeken, afhankelijk van het formulier voor het object met deze procedure.

    2. Opmerking: Als in het vak van de eigenschap Recordbron een SELECT-instructie bevat, deze procedure te volgen, worden verwijderd die instructie permanent Mogelijk wilt u de instructie kopiëren naar een tekstbestand of andere tekstverwerkingsprogramma geval u wilt herstellen.

    3. Klik in het vak van de eigenschap Recordbron en klik vervolgens op de pijl omlaag die wordt weergegeven.

    4. Selecteer een van de beschikbare tabellen of query's. Als een geschikte tabel of query niet beschikbaar is, moet u een maken voordat u kunt doorgaan. Zie de artikelen tabellen in een database maken of een eenvoudige selectiequery makenvoor meer informatie.

    5. Sla het formulier en herhaalt u de procedure aan het begin van dit artikel. De wizard moet nu de optie Zoeken naar een record in het formulier op basis van de waarde die is geselecteerd in de keuzelijst/keuzelijst met invoervak weergeven.

   • Een nieuwe opgeslagen query maken of een SELECT-instructie converteren naar een opgeslagen query

    Als de gegevens die u wilt zoeken in meer dan één tabel is opgenomen, moet u het formulier koppelen aan een query waarmee de gegevens uit deze tabellen worden geselecteerd.

    1. Klik op de knop voor opbouwen Knop Opbouwfunctie in het vak van de eigenschap Recordbron .

     Access opent de opbouwfunctie voor Query's.

     • Als het eigenschappenvenster Recordbron oorspronkelijk leeg is, de opbouwfunctie voor Query's worden weergegeven in het dialoogvenster Tabel weergeven en u kunt beginnen met het maken van een nieuwe query. Zie het artikel een eenvoudige selectiequery makenvoor meer informatie. Wanneer u klaar bent met de query maken, gaat u verder met stap 2.

     • Als het eigenschappenvenster Recordbron bekend oorspronkelijk een SELECT-instructie is, wordt deze query wordt weergegeven in de opbouwfunctie voor Query's. Ga verder met stap 2 te converteren naar een opgeslagen query.

    2. Ga naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep Sluiten op Opslaan als.

    3. Typ in het dialoogvenster OpslaanAls een naam voor de query in de opslaan in 'Queryn': vak.

    4. Zorg ervoor dat de Query is geselecteerd in het vak als en klik vervolgens op OK.

    5. Klik op het tabblad ontwerp in de groep sluiten op sluiten.

    6. Klik op Ja om de wijzigingen aan de query opslaan en bijwerken van de eigenschap.

     Het formulier wordt in de ontwerpweergave, en de eigenschap Recordbron , verandert zodat de nieuwe naam voor de opgeslagen query wordt weergegeven.

    7. Klik op Opslaan op de werkbalk Snelle toegang.

    8. Herhaal de procedure aan het begin van dit artikel. De wizard moet nu de optie Zoeken naar een record in het formulier op basis van de waarde die is geselecteerd in de keuzelijst/keuzelijst met invoervak weergeven.

 6. Volg de aanwijzingen in de wizard. Klik op de laatste pagina van de wizard op Voltooien om te geven van de keuzelijst of keuzelijst met invoervak in de ontwerpweergave.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×