Gebruikers gegevens exporteren vanuit micro soft planner

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Belangrijk: Dit artikel bevat geen informatie over het exporteren van plan gegevens naar Excel, wat momenteel niet wordt ondersteund.  Als u micro soft feedback wilt geven over deze functionaliteit, kunt u de pagina micro soft planner UserVoice gebruiken om te stemmen met de functie en uw opmerkingen te maken.

In dit artikel wordt beschreven hoe een globale beheerder van Office 365 gegevens voor een bepaalde gebruiker van micro soft planner kan exporteren. De geëxporteerde gegevens bevatten gegevens over de gebruiker in planner en ook de gegevens die zijn opgenomen in abonnementen waarvan de gebruiker deel uitmaakt. Het export proces wordt uitgevoerd via Windows Power shell.

Opmerking: Een globale beheerder van Office 365 kan micro soft planner-gebruikers-telemetrie-gegevens exporteren via het hulp programma voor het exporteren van gegevens logboeken op de micro soft service Trust-Portal.

Vereisten

U moet eerst het volgende doen:

 • U moet een Office 365-hoofd beheerder zijn om het Power shell-script voor het exporteren van de gebruikers gegevens van de planner uit te voeren.

 • U moet de export bestanden van de planner gebruikers gegevensdownloaden en decomprimeren. Deze drie bestanden zijn de Power shell-modules en het Power shell-script bestand dat nodig is om uw gebruikers gegevens te exporteren.

  Opmerking: Door dit pakket te downloaden, gaat u akkoord met de bijgevoegde licentie en voor waarden.

Bestanden in de blok kering opHeffen

U moet de blok kering opheffen voor drie van de bestanden die u hebt gedownload in het pakket voor het exporteren van gebruikers gegevens in planner voor gebruikers in Power shell. Dit komt doordat het uitvoeren van scripts die zijn gedownload van Internet, standaard niet is toegestaan. De bestanden die u wilt deblokkeren, zijn:

 • plannertenantadmin. psm1

 • micro soft. identitymodel. clients. ActiveDirectory. dll

 • micro soft. identitymodel. clients. ActiveDirectory. windowsforms. dll

Ga als volgt te werk om de blok kering van deze bestanden op te heffen:

 1. Ga in de Verkenner naar de locatie waar u uw bestanden hebt uitgepakt.

 2. Klik met de rechter muisknop op een van de hierboven vermelde uitgepakte bestanden en klik op Eigenschappen.

 3. Selecteer op het tabblad Algemeen de optie blok kering opheffen.

  Blok kering van het bestand opheffen
 4. Klik op OK.

 5. Herhaal deze stappen voor de resterende twee bestanden.

Gebruikers inhoud uit planner exporteren

Nadat u de bestanden hebt geblokkeerd, gaat u als volgt te werk om de gebruikers gegevens uit planner te exporteren:

 1. Start Windows Power shell. Typ in Power shell het volgende om het uitvoeren van scripts die alleen voor deze sessie zijn gedownload vanaf internet in te scha kelen. U wordt mogelijk gevraagd te bevestigen door ' Y ' te typen.

  PS> Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted -Scope Process
 2. Typ het volgende om het Power shell-script van PlannerTenantAdmin uit te voeren. Hiermee wordt een module met de vereiste cmdlet geïmporteerd om de export uit te voeren.

  PS> Import-module "<location of the .psm1 file>"

  Als u bijvoorbeeld een bestand hebt opgeslagen in C:\AdminScript, typt u het volgende:

  PS> Import-module "C:\AdminScript\PlannerTenantAdmin.psm1"
 3. Nadat het script is voltooid, gebruikt u de cmdlet export-PlannerUserContent om de inhoud van de gebruiker vanuit planner te exporteren.

  PS> Export-PlannerUserContent -UserAadIdOrPrincipalName <user's AADId or UPN> -ExportDirectory <output location>

  Parameter

  Beschrijving

  -UserAadIdOrPrincipalName

  Gebruik de Azure Active Directory-ID of de UPN van de gebruiker voor wie u de inhoud wilt exporteren.

  -ExportDirectory

  Locatie waar u de uitvoer bestanden opslaat. De map moet al bestaan.

  -HostName

  U hoeft deze para meter alleen te gebruiken als u planner opent, met uitzonde ring van Task.Office.com. Als u bijvoorbeeld via Tasks.office365.ustoegang wilt krijgen tot de planner, neemt u de hostnaam tasks.office365.us in de opdracht op.

  Met het volgende voor beeld worden de gebruikers gegevens van Adam-blok in planner geëxporteerd met behulp van zijn UPN, en worden de export bestanden gedownload naar de locatie C:\PlannerExportAdamBarr.

  PS> Export-PlannerUserContent -UserAadIdOrPrincipalName adambarr@contoso.onmicrosoft.com -ExportDirectory C:\PlannerExportAdamBarr 
 4. U wordt gevraagd om verificatie uit te dienen. Meld u aan als uzelf (de globale beheerder van Office 365), niet de gebruiker die u wilt exporteren.

 5. Nadat de Power shell-cmdlet is uitgevoerd, gaat u naar de export locatie om de geëxporteerde gegevens bestanden van de gebruiker weer te geven.

Wat wordt geëxporteerd en hoe het kan worden gelezen

Nadat u de Power shell-cmdlet hebt uitgevoerd om de gegevens van de gebruiker te exporteren uit planner, ontvangt u twee typen bestanden in de map Download locatie:

 • Eén gebruikers bestand in de JSON-indeling met informatie over de gebruiker.

 • Eén JSON-bestand voor elk plan waarin de gebruiker:

  • Een taak aan hem of haar is toegewezen.

  • Een taak heeft gemaakt door hem of haar.

Uw geëxporteerde bestanden lezen

U kunt de informatie in deze sectie gebruiken om te weten te komen wat de eigenschappen zijn van de gebruiker en de json-bestanden plannen die u hebt ontvangen.

Gebruikers bestand

De naam van het gebruikers bestand wordt voorafgegaan door ' gebruiker ' en de micro soft planner-ID van de gebruiker. Dit heeft de volgende eigenschappen:

Eigenschap

Beschrijving

User.Id

Micro soft planner-ID van de gebruiker.

User. ExternalId

Azure Active Directory-ID van de gebruiker.

User. DisplayName

De weergave naam van de gebruiker.

User. InternalDisplayName

De weergave naam van de gebruiker in micro soft planner.

User. UserPrincipalName

UPN (User Principal Name) van de gebruiker.

User. PrincipalType

Waarde is altijd ' gebruiker '.

User. UserDetailsId

De unieke id van het detail object voor de gebruiker.

User. ICalendarPublishEnabled

Indien waar, is het delen van ICalendar ingeschakeld voor het plan. Zie uw taken weer geven in een agenda voor meer informatie.

User. OptedInNotifications

Meldingen waarvoor de gebruiker zich heeft aangemeld.

User. OptedOutNotifications

Meldingen waarvoor de gebruiker zich heeft aangemeld.

User. FavoritePlans

Blad wijzer voor abonnementen die de gebruiker heeft gefavoriet.

User.FavoritePlans.Id

Micro soft planner-ID van het plan.

User. FavoritePlans. Bookmark naam

Naam die aan de blad wijzer is toegewezen.

User. FavoritePlans. OrderHint

Wordt gebruikt voor de sorteer volgorde. Zie order hints gebruiken in micro soft planner.

User. RecentPlans

Abonnementen die recentelijk zijn geopend door de gebruiker.

User.RecentPlans.Id

Micro soft planner-ID van het plan.

User. RecentPlans. Bookmark naam

Naam die aan de blad wijzer is toegewezen.

User. RecentPlans. LastAccess

Wanneer het plan voor het laatst is geopend.

User. User Data

Aangepaste gegevens van de webClient van planner.

User. User Data. key

Aangepaste gegevens sleutel.

User. User Data. Value

Aangepaste gegevens waarde.

User. AssignedTaskOrdering

Sorteer volgorde voor taken die aan de gebruiker zijn toegewezen.

User. AssignedTaskOrdering. PlanId

Micro soft planner-ID van het plan dat de taak bevat.

User.AssignedTaskOrdering.Id

Micro soft planner-ID van de taak.

User. AssignedTaskOrdering. order

Wordt gebruikt voor de sorteer volgorde. Zie order hints gebruiken in micro soft planner.

User. AssignedTaskOrdering. title

De titel van de taak.

Bestanden plannen

Elk plan bestands naam wordt voorafgegaan door ' plan ' en de micro soft planner-ID van het plan. Elk bestand heeft de volgende eigenschappen:

Eigenschap

Beschrijving

Plan.Id

Micro soft planner-ID van het plan.

Plan. titel

De titel van het plan.

Plan. owner

Eigenaar van het plan (een groep of gebruikers entiteit).

Plan.Owner.Id

Micro soft planner-ID van de entiteit (groep of gebruiker).

Plan. owner. ExternalId

Azure Active Directory-ID van de entiteit (groep of gebruiker).

Plan. owner. DisplayName

De weergave naam van de eigenaar (groep of gebruiker).

Plan. owner. UserPrincipalName

UPN (User Principal Name) als de eigenaar een gebruiker is.

Plan. owner. PrincipalType

Het type entiteit (groep of gebruiker).

Plan. CreatedDate

Datum en tijd waarop het plan is gemaakt.

Plan. CreatedBy

De gebruiker die het plan heeft gemaakt. Zie gebruikers eigenschappen voor meer informatie.

Plan. CreatedByAppId

De unieke id van de app waarin het plan is gemaakt.

Plan. ModifiedDate

Datum en tijd waarop het plan voor het laatst is bijgewerkt.

Plan. ModifiedBy

De naam van de gebruiker die het abonnement het laatst heeft bijgewerkt. Zie gebruikers eigenschappen voor meer informatie.

Plan. PlanDetailsId

Unieke id van het object Details van plan.

Plan. ICalendarPublishEnabled

Indien waar, is het delen van ICalendar ingeschakeld voor het plan. Zie uw taken weer geven in een agenda voor meer informatie.

Plan. CreateTaskCommentWhen

Gebeurtenissen die ervoor zorgen dat een opmerking wordt gemaakt voor een taak in het plan.

Plan. ReferencesToPlan

Externe systemen die aan het plan zijn gekoppeld. U kunt bijvoorbeeld een micro soft Planner-Planning insluiten in project online-bureaubladclient.

Plan. ReferencesToPlan. ExternalId

De ID van het externe systeem voor dit abonnement.

Plan. ReferencesToPlan. AssociationType

Het type koppeling naar het plan dat is opgegeven door de externe app.

Plan. ReferencesToPlan. CreatedDate

De datum en tijd waarop het verwijzings object is gemaakt.

Plan. ReferencesToPlan. OwnerAppId

De ID van de app die de verwijzing heeft gemaakt.

Plan. ReferencesToPlan. DisplayNameSegments

Brood kruimels van de locatie die beschrijft wat verwijst naar dit plan.

Plan. ReferencesToPlan. URL

Directe koppeling naar de app die verwijst naar het plan.

Plan. CategoryDescriptions

De volledige set met categorieën voor het plan.  Er zijn zes van deze, wat al dan niet in gebruik is.

Plan. CategoryDescriptions. index

De index van de categorie beschrijving (0 tot en met 5).

Plan. CategoryDescriptions. Beschrijving

De label tekst voor de bijbehorende index waarde van de categorie beschrijving.

Plan. PlanFollowers

Gebruikers die het plan volgen.

Plan. TimelineId

De functie is afgeschaft.

Plan. TimelineDisplaySettings

De functie is afgeschaft.

Plan. TimelineLockedWidth

De functie is afgeschaft.

Plannen. taken

Taken objecten voor het plan.

Plan.Tasks.Id

De unieke id van de taak.

Plan. tasks. title

De naam van de taak.

Plan. tasks. BucketId

De micro soft planner-ID van de bucket waarin de taak zich bevindt.

Plan. tasks. Bucket

De naam van de Bucket.

Plan. tasks. PercentComplete

De voltooiings status van de taak van 0 tot 100.

Plan. tasks. start date

Datum waarop de taak volgens de planning moet beginnen.

Plan. tasks. DueDate

Datum waarop de taak volgens de planning moet zijn voltooid.

Plan. tasks. ConversationThreadId

Unieke gespreks-id van micro soft Exchange.

Plan. tasks. preView type

Voor beeld dat wordt weer gegeven op de taak kaart.

Plan. tasks. OrderHint

Wordt gebruikt voor de sorteer volgorde. Zie order hints gebruiken in micro soft planner.

Plan. tasks. CreatedBy

De gebruiker die de taak heeft gemaakt. Zie gebruikers eigenschappen voor meer informatie.

Plan. tasks. CreatedDate

Datum waarop de taak is gemaakt.

Plan. tasks. CompletedBy

De gebruiker die de taak heeft voltooid. Zie gebruikers eigenschappen voor meer informatie.

Plan. tasks. CompletedDate

Datum waarop de taak is voltooid.

Plan. tasks. ModifiedBy

De gebruiker die de taak het laatst heeft bijgewerkt. Zie gebruikers eigenschappen voor meer informatie.

Plan. tasks. ModifiedDate

Datum waarop de taak voor het laatst is bijgewerkt.

Plan. tasks. AppliedCategories

De labels die zijn geselecteerd in de CategoryDescriptions-index voor het plan.

Plan. tasks. TaskDetailsId

De unieke id van het detail object voor de taak.

Plan. tasks. Description

De beschrijving van de taak.

Plan. tasks. AssignedToTaskBoardFormatId

Unieke id voor het object dat de indeling voor het taak bord is.

Plan. tasks. AssignedToTaskBoardFormatUnassignedOrderHint

Wordt gebruikt voor de sorteer volgorde. Zie order hints gebruiken in micro soft planner.

Plan. tasks. AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee

De order Hint voor elk van de toegewezenen.

Plan. tasks. AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee. ToegewezenAan:

De gebruiker aan wie de taak is toegewezen. Zie gebruikers eigenschappen voor meer informatie.

Plan. tasks. AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee. order

Volg orde van de taken die zijn opgegeven in de weer gave toegewezen aan.

Plan. tasks. BucketTaskBoardFormatId

Unieke id voor het object dat de indeling van het taak bord Bucket is.

Plan. tasks. BucketTaskBoardFormatOrderHint

Wordt gebruikt voor de sorteer volgorde. Zie order hints gebruiken in micro soft planner.

Plan. tasks. ProgressTaskBoardFormatId

Unieke id voor het object bij het groeperen op voortgang in plaats van de Bucket-indeling.

Plan. tasks. ProgressTaskBoardFormatOrderHint

Wordt gebruikt voor de sorteer volgorde. Zie order hints gebruiken in micro soft planner.

Plan. tasks. TimelineFormatId

De functie is afgeschaft.

Plan. tasks. TimelineFormatShowOnTimeline

De functie is afgeschaft.

Plan. tasks. TimelineFormatAnchorPosition

De functie is afgeschaft.

Plan. tasks. TimelineFormatCalloutHeight

De functie is afgeschaft.

Plan. tasks. TimelineFormatColor

De functie is afgeschaft.

Plan. tasks. TimelineFormatDrawingStyle

De functie is afgeschaft.

Plan. tasks. TimelineFormatLabelOffsetX

De functie is afgeschaft.

Plan. tasks. TimelineFormatLabelOffsetY

De functie is afgeschaft.

Plan. tasks. TimelineFormatSwimlane

De functie is afgeschaft.

Plan. tasks. References

Externe koppelingen.

Plan. tasks. references. URL

URL van de koppeling.

Plan. tasks. references. alias

Tekst beschrijving van de koppeling

Plan. tasks. references. type

Het type bestand waarnaar wordt gekoppeld.

Plan. tasks. references. ModifiedBy

De gebruiker die de koppeling het laatst heeft bijgewerkt. Zie gebruikers eigenschappen voor meer informatie.

Plan. tasks. references. ModifiedDate

Datum waarop de koppeling voor het laatst is bijgewerkt.

Plan. tasks. references. PreviewPriority

Vertegenwoordigt de prioriteit van een verwijzing die moet worden weer gegeven als een voor beeld van de taak in de gebruikers interface. In micro soft planner wordt alleen het item met de hoogste prioriteit weer gegeven.

Plan. tasks. Assignments

Taak toewijzingen.

Plan. tasks. Assignments. ToegewezenAan

De gebruiker aan wie de taak is toegewezen. Zie gebruikers eigenschappen voor meer informatie.

Plan. tasks. Assignments. AssignedBy

De gebruiker die de taak heeft toegewezen. Zie gebruikers eigenschappen voor meer informatie.

Plan. tasks. Assignments. order

Volg orde van de opdrachten als de taak aan meerdere entiteiten is toegewezen.

Plan. taken. controle lijst

De controle lijst voor de taak.

Plan.Tasks.Checklist.Id

De unieke id van een item in de controle lijst.

Plan. tasks. check list. title

De naam van het controlelijst item.

Plan. tasks. check list. OrderHint

Wordt gebruikt voor de sorteer volgorde. Zie order hints gebruiken in micro soft planner.

Plan. tasks. check list. IsChecked

Als dit het geval is, is het item in de controle lijst voltooid.

Plan. tasks. check list. ModifiedBy

De gebruiker die de controle lijst voor het laatst heeft bijgewerkt. Zie gebruikers eigenschappen voor meer informatie.

Plan. tasks. check list. ModifiedDate

Datum waarop de controle lijst voor het laatst is bijgewerkt.

Planning. buckets

Bucket objecten voor het plan.

Plan.Buckets.Id

Unieke id voor de Bucket.

De functie plan. buckets.

De naam van de Bucket.

Plan. buckets. OrderHint

Wordt gebruikt voor de sorteer volgorde. Zie order hints gebruiken in micro soft planner.

Plan. buckets. CreatedBy

De gebruiker die de Bucket heeft gemaakt. Zie gebruikers eigenschappen voor meer informatie.

Plan. buckets. CreatedDate

Datum waarop de Bucket is gemaakt.

Plan. buckets. ModifiedBy

De gebruiker die de Bucket voor het laatst heeft bijgewerkt. Zie gebruikers eigenschappen voor meer informatie.

Plan. buckets. ModifiedDate

Datum waarop de Bucket voor het laatst is bijgewerkt.

Gebruikers eigenschappen in het bestand abonnementen. json

Er zijn een aantal objecten in abonnementen. json-gegevens die een micro soft planner-gebruiker vertegenwoordigen en die dezelfde eigenschappen hebben. Dit zijn de volgende objecten:

 • Plan. CreatedBy

 • Plan. ModifiedBy

 • Plan. PlanFollowers

 • Plan. tasks. CreatedBy

 • Plan. tasks. CompletedBy

 • Plan. tasks. ModifiedBy

 • Plan. tasks. AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee. ToegewezenAan

 • Plan. tasks. references. ModifiedBy

 • Plan. tasks. Assignments. ToegewezenAan

 • Plan. tasks. Assignments. AssignedBy

 • Plan. tasks. check lists. ModifiedBy

 • Plan. Bucket. CreatedBy

 • Plan. Bucket. ModifiedBy

Elk van de bovenstaande opties heeft de volgende eigenschappen:

Eigenschap

Beschrijving

Id

Micro soft planner-ID van de gebruiker.

ExternalId

Azure Active Directory-ID van de gebruiker.

DisplayName

De weergave naam van de gebruiker.

UserPrincipalName

UPN (User Principal Name) van de gebruiker.

PrincipalType

Het type entiteit (gebruiker of groep).

Zie ook

Gebruikers gegevens verwijderen in micro soft planner

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×