Gebruikers beheren en machtigingen opgeven voor een website die is gebaseerd op de technologie van Windows SharePoint Services

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Van toepassing op

Microsoft Windows® SharePoint® Services-technologie

Deze zelfstudie begeleidt u bij het proces voor het weergeven van een lijst met gebruikers en het wijzigen van gegevens over een gebruiker van uw site, plus het toevoegen van gebruikers en het toewijzen van die gebruikers aan sitegroepen. U leert ook hoe u machtigingen voor een specifieke lijst of documentbibliotheek maakt.

Stel dat u een site op basis van Microsoft Windows SharePoint Services voor Contoso Corporation beheert. U houdt de lijst met gebruikers voor de site bij en u bepaalt hun toegangsniveaus. Contoso heeft onlangs een nieuwe medewerker ingehuurd die moet worden toegevoegd aan de site. U leert later dat deze nieuwe medewerker onlangs haar naam heeft gewijzigd en dat u de site met deze informatie moet bijwerken. Haar functie is ook gewijzigd en daarom moet ze het juiste toegangsniveau krijgen, zodat ze met de inhoud op de site kan werken en ontwerpwijzigingen kan aanbrengen. U moet deze wijzigingen aanbrengen in de gebruikerslijsten voor de site, plus een SharePoint-lijst beveiligen, zodat slechts één gebruiker de informatie kan bewerken terwijl anderen deze alleen kunnen bekijken.

Doelstellingen

Nadat u deze zelfstudie hebt voltooid, kunt u:

 • Een gebruiker toevoegen aan een site.

 • Een lijst met gebruikers weergeven en details van een gebruiker wijzigen.

 • Het machtigingsniveau van een gebruiker wijzigen.

 • Een gebruiker of groep toegang geven tot een specifieke SharePoint-lijst.

Voordat u begint

Als u wilt deze zelfstudie hebt voltooid, moet u lid zijn van de beheerdersgroep op een Windows SharePoint Services-site. Het is raadzaam om te proberen deze zelfstudies op een site die niet wordt gebruikt door een team. Als u niet beschikt over een server met Windows SharePoint Services beschikbaar en internettoegang hebt, kunt u zich registreren voor een proefabonnement gehoste Windows SharePoint Services.

Een oefensite maken

 1. Klik op de bovenste koppelingsbalk op een bestaande site op Maken.

 2. Klik in de sectie Webpagina's op Sites en werkruimten.

 3. Typ in de sectie Titel en beschrijving een naam (bijvoorbeeld Oefensite) en een beschrijving voor de nieuwe site.

 4. Typ in de sectie Adres van website het webadres (URL) dat u moet typen om naar de site te gaan.

  Het eerste deel van het adres is al voor u ingevuld.

 5. Klik in de sectie Machtigingen op Unieke machtigingen gebruiken.

 6. Klik op Maken.

 7. Klik op de pagina Sjabloonselectie, in de lijst Sjabloon, op Teamsite en klik op OK.

Nu de oefensite klaar is, kunt u een oefenlijst gaan maken

Een oefenlijst maken

 1. Klik op de bovenste koppelingsbalk op de oefensite op Maken.

 2. Klik in de sectie Aangepaste lijsten op Aangepaste lijst.

 3. Typ Vergoedingen in het vak Naam en klik vervolgens op Maken.

Nu de oefensite is ingesteld, kunt u gebruikers en machtigingen op de site gaan beheren.

Gebruikers aan een site toevoegen

Contoso Corporation heeft onlangs een nieuwe verkoper aangenomen. Deze werknemer, Elsje Quint, moet worden toegevoegd aan de site en toegewezen aan de sitegroep Inzenders, zodat ze kan gaan werken met de andere leden van het verkoopteam.

Met behulp van de pagina Gebruikers beheren kunt u de lijst met gebruikers weergeven, de lijst sorteren, gebruikers aan de lijst toevoegen, het groepslidmaatschap van de site wijzigen en gebruikers verwijderen.

Opmerking: U moet lid zijn van de sitegroep Beheerders van de site om de pagina Gebruikers beheren te kunnen gebruiken.

Gebruikers beheren

U kunt een gebruikersdomeinadres (DOMEIN\gebruikersnaam) of een e-mailadres (zoals iemand@voorbeeld.com) gebruiken om een gebruiker toe te voegen. Als u gebruikers van het domein van uw organisatie toevoegt, wordt de weergavenaam van de gebruiker opgezocht en automatisch ingevuld. Als u unieke accounts op basis van e-mailadressen maakt, kunt u de weergavenaam van de gebruiker invullen of de weergavenaam later door de gebruiker laten bijwerken.

Voor deze zelfstudie voegt u een fictieve gebruiker met een fictief e-mailadres toe. Maar als u liever een echte gebruikersnaam en een echt adres gebruikt of als dit door uw omgeving wordt vereist, kunt u een bestaand gebruikersaccount van uw organisatie toevoegen.

Een gebruiker aan uw site toevoegen

 1. Klik op de oefensite op Site-instellingen.

 2. Klik op de pagina Site-instellingen, in de sectie Beheer, op Gebruikers beheren.

 3. Klik op de pagina Gebruikers beheren op Gebruikers toevoegen.

 4. In de sectie Stap 1: kies gebruikers typt u elsje@contoso.com om een fictieve gebruiker toe te voegen (Elsje Quint).

  U kunt ook het echte e-mailadres of de echte DOMEIN\gebruikersnaam van een gebruiker in uw organisatie typen om een echte gebruiker toe te voegen.

 5. In de sectie Stap 2: kies machtigingen schakelt u het selectievakje Inzender in en klikt u op Volgende.

 6. In de sectie Stap 3: bevestig de gebruikers bevestigt u het e-mailadres en, als u een fictieve gebruiker toevoegt, typt u equint als de naam van de gebruiker en Elsje Quint als de weergavenaam.

  Als u een echt account gebruikt, controleert u de gebruikersnaam en weergavenaam voor dat account.

 7. In de sectie Stap 4: verzend het e-mailbericht schakelt u het selectievakje Het volgende e-mailbericht verzenden om deze gebruikers te laten weten dat ze zijn toegevoegd uit.

  Opmerking: Omdat dit een oefening is, wilt u niet dat er een e-mailbericht wordt verzonden naar de nieuwe gebruiker.

 8. Klik op Voltooien.

  Als het bericht ‘De gebruiker bestaat niet’ wordt weergegeven, kunt u deze stappen herhalen met behulp van de gegevens voor een echte gebruiker in uw organisatie.

Gegevens van sitegebruikers weergeven en wijzigen

Elsje Quint heeft haar naam onlangs veranderd in Elsje Wolthuis. Bij het toevoegen van haar account was u niet op de hoogte van die naamswijziging. Dit betekent dat u de naam nu moet wijzigen zodat deze op uw site wordt weergegeven.

U kunt op de pagina Gebruikersgegevens een lijst zien van alle gebruikers die tot een site behoren. Deze lijst bevat samenvattende informatie en u kunt op de naam van een gebruiker klikken om details van die gebruiker te zien.

Een lijst met gebruikers weergeven

 1. Klik op de oefensite op Site-instellingen.

 2. Klik in de sectie Mijn gegevens beheren op Gegevens over sitegebruikers weergeven.

  U kunt een lijst weergeven van alle gebruikers op de site.

Lijst met gebruikersgegevens

Als u op de naam van een gebruiker klikt, ziet u het e-mailadres van de gebruiker en eventuele opmerkingen over deze gebruiker die de sitebeheerder heeft toegevoegd. Als u lid van de sitegroep Beheerders bent, kunt u ook zien of de gebruiker een beheerder (of eigenaar van een site) is en de gegevens van de gebruiker wijzigen.

Gebruikersgegevens

Opmerking: Elk lid van de site kan de lijst met gebruikers op de pagina Gebruikersgegevens zien, en klikken om de details van een gebruiker weer te geven. Maar alleen een lid van de sitegroep Beheerders of de gebruiker zelf kan gebruikersgegevens wijzigen.

De naam van een gebruiker wijzigen

 1. Klik op de pagina Gebruikersgegevens op Elsje Quint (of het gebruikersaccount dat u hebt toegevoegd).

 2. Klik op Gebruikersgegevens bewerken.

 3. Selecteer ‘Quint’ in het vak Weergavenaam en typ ‘Wolthuis’ (of wijzig de achternaam van het gebruikersaccount dat u hebt gemaakt).

 4. Klik op Opslaan en sluiten.

Gebruikers aan groepen toewijzen

Elsje Wolthuis, voorheen Elsje Quint, is aangewezen om u te helpen inhoud voor uw site te maken en te zorgen dat het ontwerp van de site fris en interessant is. Op dit moment kan ze alleen items in lijsten en bibliotheken toevoegen en wijzigen, maar nu moet ze meer van de site kunnen wijzigen. U kunt haar meer rechten verlenen zodat ze de benodigde onderdelen kan wijzigen.

In Windows SharePoint Services worden rechten voor een site bepaald door het lidmaatschap van sitegroepen. Gebruikers moeten zijn toegewezen aan een sitegroep om een site te kunnen bekijken of om wijzigingen aan een site te kunnen aanbrengen. Er zijn standaard vijf sitegroepen:

 • Gast     Een speciale groep waarmee gastgebruikers toegang hebben tot een specifieke lijst, zonder dat zij toegang krijgen tot de hele site. (Zie de volgende sectie, 'Gebruikersmachtigingen voor een lijst of documentbibliotheek instellen', voor meer informatie over de sitegroep Gast.)

 • Lezer     Een gebruiker kan items in lijsten en documentbibliotheken weergeven, pagina's op de site weergeven en een site maken met behulp van de functie Zelf sites maken.

 • Inzender     Biedt een gebruiker de mogelijkheid tot interactie met webonderdelen en met lijsten en documentbibliotheken. Dergelijke gebruikers kunnen ook persoonlijke weergaven en niet-sitegebonden groepen maken en pagina's met webonderdelen aanpassen.

 • Web Designer     Biedt een gebruiker de mogelijkheid de website aan te passen met behulp van de HTML-hulpmiddelen of een webpagina-editor die compatibel is met Windows SharePoint Services, zoals Microsoft Office FrontPage 2003. Leden van de sitegroep Web Designer kunnen bijvoorbeeld lijsten op de site maken of pagina's aan de site toevoegen met behulp van een webpagina-editor.

 • Beheerder     Biedt een gebruiker de volledige controle over een website. Leden van de sitegroep Beheerder kunnen instellingen configureren, gebruikers en sitegroepen beheren en analysegegevens met betrekking tot het gebruik bekijken.

Wanneer u Elsje Quint (nu Wolthuis) aan de site toevoegt, kunt u haar toewijzen aan de sitegroep Inzender. U kunt deze toewijzingen op elk gewenst moment wijzigen. Als u wilt wijzigen van welke sitegroepen een gebruiker deel uitmaakt, kunt u dat doen met de pagina Gebruikers beheren. U moet lid zijn van de sitegroep Beheerders van de site om de pagina Gebruikers beheren te kunnen gebruiken.

Als u een gebruiker uit alle sitegroepen verwijdert, heeft die gebruiker geen rechten meer op de site.

Een gebruiker toewijzen aan een andere sitegroep

 1. Klik op de bovenste navigatiebalk voor uw oefensite op Site-instellingen.

 2. Klik op de pagina Site-instellingen, in de sectie Beheer, op Gebruikers beheren.

 3. Schakel op de pagina Gebruikers beheren het selectievakje in naast Elsje Wolthuis (of naast de gebruiker die u hebt gemaakt).

 4. Klik op Sitegroepen van geselecteerde gebruikers bewerken.

 5. Schakel in het gebied Sitegroepslidmaatschap het selectievakje in naast Web Designer en schakel het selectievakje naast Inzender uit.

 6. Klik op OK.

Elsje Wolthuis is nu lid van de sitegroep Web Designers en kan nu naar wens lijsten voor de site maken of de site wijzigen.

Gebruikersmachtigingen instellen in een lijst of documentbibliotheek

De site bevat een lijst vergoedingen, dat wil zeggen een lijst met extraatjes waarmee u uw verkopers wilt motiveren om meer inkomsten te genereren. U wilt deze lijst beveiligen, zodat alleen Elsje Wolthuis vergoedingen kan toevoegen, wijzigen of verwijderen, maar u moet ook zorgen dat alle anderen de lijst kunnen weergeven.

Met Windows SharePoint Services kunt u specifieke machtigingen instellen voor een lijst of documentbibliotheek, los van de rest van de website. U kunt gebruikers verwijderen die geen toegang mogen hebben tot de lijst en alleen die gebruikers toevoegen die dat wel mogen.

Leden van de groep Inzender kunnen bijvoorbeeld standaard items in lijsten en documentbibliotheken weergeven, invoegen, bewerken en verwijderen. Als u wilt dat slechts drie mensen deze rechten voor uw lijst met vergoedingen hebben, kunt u de machtigingen van de sitegroep Inzender voor die lijst verwijderen en alleen de drie gebruikers met de juiste machtigingen toevoegen.

Wanneer u machtigingen aan gebruikers verleent voor een lijst of documentbibliotheek, doet u dit door de werkelijke machtigingen te selecteren die u wilt toewijzen. Als u bijvoorbeeld wilt dat een gebruiker items kan weergeven, klikt u op Items weergeven.

De machtigingen per lijst en per documentbibliotheek worden beheerd in de lijst of documentbibliotheek zelf. U kunt gebruikers toevoegen of verwijderen voor een lijst of documentbibliotheek zonder ze volledig van de site te verwijderen of hieraan toe te voegen.

Als u een gebruiker aan een lijst of documentbibliotheek toevoegt die nog niet lid is van de site, wordt de gebruiker toegevoegd aan de site, maar toegewezen aan de sitegroep Gast. Deze speciale sitegroep wordt alleen gebruikt om gebruikersmachtigingen te verlenen voor een specifieke lijst of documentbibliotheek, maar voegt geen extra rechten toe voor de site als geheel. Leden van de sitegroep Gast kunnen de linker- en bovenste navigatiebalken zien wanneer ze de lijst of documentbibliotheek weergeven.

Lijst- of bibliotheekmachtigingen aan een gebruiker toewijzen

 1. Op de werkbalk Snel starten op de startpagina van uw oefensite klikt u in de sectie Lijsten op Vergoedingen.

 2. Klik in de lijst Acties op Instellingen en kolommen wijzigen.

 3. Klik op de pagina Vergoedingen aanpassen in de sectie Algemene instellingen op Machtigingen voor deze lijst wijzigen.

 4. Klik op de werkbalk van de lijst op Gebruikers toevoegen.

 5. In de sectie Stap 1: kies gebruiker in het tekstvak in het gebied Gebruikers typt u elsje@contoso.com om Elsje Wolthuis toe te voegen of typt u het e-mailadres of DOMEIN\gebruikersnaam van de gebruiker die u eerder hebt toegevoegd.

 6. In de sectie Stap 2: kies machtigingen onder Sitegroepen klikt u op Items weergeven, invoegen, bewerken, verwijderen; instellingen van de lijst wijzigen en dan op Volgende.

 7. Controleer in de sectie Stap 3: bevestig de gebruikers of het e-mailadres, de gebruikersnaam en de weergavenaam voor Elsje Wolthuis (of uw andere gebruiker) kloppen.

 8. In de sectie Stap 4: verzend e-mailbericht schakelt u het selectievakje Het volgende e-mailbericht verzenden om deze gebruikers te laten weten dat ze zijn toegevoegd uit.

  Opmerking: Omdat dit een oefening is, wilt u niet dat er een e-mailbericht wordt verzonden naar de nieuwe gebruiker.

 9. Klik op Voltooien.

In de voorgaande procedure wordt u begeleid bij het toewijzen van lijstmachtigingen voor een specifieke gebruiker. U kunt deze zelfde stappen echter gebruiken voor een documentbibliotheek. Hiervoor gaat u naar de pagina met de documentbibliotheek, klikt u op Instellingen en kolommen wijzigen, klikt u op de pagina <Naam documentbibliotheek> aanpassen op Machtigingen wijzigen voor deze documentbibliotheek en volgt u stap 4 tot en met 9 hieronder.

Nu Elsje Wolthuis over machtigingen beschikt om de lijst te wijzigen, moet u de machtigingen van de sitegroep Inzender aanpassen om te voorkomen dat leden de lijst wijzigen. Deze procedure werkt ook voor een documentbibliotheek.

Lijst- of documentmachtigingen voor een specifieke sitegroep wijzigen

 1. Op de pagina Machtigingen wijzigen: vergoedingen schakelt u het selectievakje Inzender in en klikt u vervolgens op Machtigingen van geselecteerde gebruikers bewerken.

 2. Klik in de sectie Machtigingen kiezen op Items weergeven en klik op OK.

Deze procedure werkt ook voor een documentbibliotheek.

Aanbevolen volgende stappen

Nadat u deze zelfstudie hebt voltooid, verwijdert u de gebruiker, zodat er geen fictieve gebruiker op uw site achterblijft. U verwijdert een gebruiker door te klikken op Gebruikers beheren op de pagina Site-instellingen. Schakel op de pagina Gebruikers beheren het selectievakje in naast Elsje Wolthuis en klik vervolgens op Geselecteerde gebruikers verwijderen.

Het is ook een goed idee om uw oefensite te verwijderen, zodat u geen serverbronnen verspilt. Als u een site wilt verwijderen, klikt u op de pagina Site-instellingen op Naar sitebeheer. Klik op de pagina Sitebeheer in de sectie Beheer en statistieken op Deze site verwijderen. Klik op Verwijderen op de bevestigingssite.

De taken in deze zelfstudie niet moeten worden van een volledige lijst van de beheertaken voor een site op basis van Windows SharePoint Services. Ze zijn alleen vertegenwoordiger van de soorten taken die u uitvoeren wilt wanneer u een SharePoint-site beheert. Zie het Help-systeem voor meer informatie over het beheren van uw site. Zie voor meer informatie over het beheren van een server of serverfarm met Windows SharePoint Services, de Beheerdershandleiding voor Windows SharePoint Services.

Tenzij anders vermeld zijn de bedrijven, organisaties, producten, domeinnamen, e-mailadressen, logo's, personen, plaatsen en gebeurtenissen die in de voorbeelden worden gebruikt, fictief. Elke overeenkomst met echte bedrijven, organisaties, producten, domeinnamen, e-mailadressen, logo's, personen, plaatsen of gebeurtenissen berust op louter toeval.

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×