Gebruik van Oplosser voor hoofdletter budgettering

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Hoe kan een bedrijf Oplosser gebruiken om te bepalen welke projecten dit zal?

Elk jaar een bedrijf zoals Eli Lilly nodig heeft om te bepalen welke farmaca ontwikkelen; een bedrijf zoals Microsoft, welke software-programma's worden ontwikkelen; een bedrijf, zoals Proctor & weddenschap was, welke nieuwe consumentenproducten ontwikkelen. De functie Oplosser in Excel kunt u een bedrijf dat deze beslissingen te helpen.

De meeste bedrijven wilt gaan deelnemen aan projecten die bijdragen van de grootste netto huidige waarde (NHW), onderhevig aan beperkte resources (meestal kapitaal en arbeid). Stel dat softwareontwikkelaar probeert om te bepalen welke van 20 softwareprojecten deze moet verrichten. De NHW (in miljoenen dollars) bijgedragen door elk project, alsmede het kapitaal (in miljoenen dollars) en het aantal programmeurs nodig in elk van de volgende drie jaren wordt uitgedrukt in het werkblad Eenvoudige Model in het bestand Capbudget.xlsx, dat wil zeggen in afbeelding 30-1 weergegeven op de volgende pagina. Project 2 oplevert bijvoorbeeld $908 miljoen. Er moeten $151 miljoen tijdens 1 jaar, $269 miljoen tijdens jaar 2 en $248 miljoen tijdens 3 jaar. Project 2 vereist 139 programmeurs tijdens 1 jaar, 86 programmeurs tijdens jaar 2 en 83 programmeurs tijdens 3 jaar. Cellen E4:G4 weergeven het kapitaal (in miljoenen dollars) beschikbaar is in elk van de drie jaar en cellen H4:J4 geven hoeveel programmeurs zijn beschikbaar. Bijvoorbeeld zijn tijdens jaar, 1 tot 2,5 miljard dollar in hoofdletters en 900 programmeurs beschikbaar.

Het bedrijf moet bepalen of deze elk project moet verrichten. Stel dat dat we een deel van een project software; niet kunt voeren Als we 0,5 van de benodigde resources toewijzen, bijvoorbeeld zou zijn er een vrije-programma dat ons $0 inkomsten doen zou!

De slag modelleren van situaties waarin u volgt of iets doen is via binaire veranderende cellen. Een binair getal altijd wijzigen van de cel is gelijk aan 0 of 1. Wanneer een binair getal wijzigen van een cel die overeenkomt met een project gelijk is aan 1, doen we het project. Als een binair getal wijzigen van een cel die overeenkomt met een project gelijk is aan 0, doet niet we u het project. U Oplosser hebt ingesteld voor het gebruik van een bereik van cellen wijzigen door het toevoegen van een beperking binaire, selecteert u de veranderende cellen die u wilt gebruiken en kies vervolgens opslaglocatie uit de lijst in het dialoogvenster toevoegen.

Afbeelding van boek
Afbeelding-30-1-gegevens die we met Oplosser gebruiken om te bepalen welke projecten om uit te voeren

Met deze achtergrond nu we de software project selectie probleem op te lossen. Wees altijd beginnen een Oplosser-model, we door te identificeren de doelcel, de veranderende cellen en de beperkingen.

 • Doelcel. We maximaliseren de NHW gegenereerd door geselecteerde projecten

 • Veranderende cellen. We kijken naar een 0 of 1 binaire veranderende cel voor elk project. Ik heb deze cellen in het bereik A6:A25 bevinden (en de naam van het bereik doit). Bijvoorbeeld een 1 in cel A6 wordt aangegeven dat we Project 1 verrichten; een 0 in cel C6 geeft aan dat we Project 1 niet verrichten.

 • Beperkingen. We nodig om ervoor te zorgen dat voor elk jaar t (t = 1, 2, 3), jaar t kapitaal gebruikt kleiner is dan of gelijk aan jaar t kapitaal beschikbaar en jaar t standaardwerkprocessen gebruikt kleiner is dan of gelijk aan jaar t standaardwerkprocessen beschikbaar.

Zoals u ziet, moet de onze werkblad de NHW, het kapitaal jaarlijks gebruikt en de programmeurs elk jaar voor een selectie van projecten berekenen. Ik gebruik de formule SUMPRODUCT(doit,NPV) te berekenen van de totale NHW gegenereerd door geselecteerde projecten in cel B2. (Naam van het bereik NHW verwijst naar het bereik C6:C25.) Deze formule wordt de NHW van het project opgehaald voor elk project met een 1 in kolom A, en voor elk project met een 0 in kolom A, deze formule niet opneemt de NHW van het project. Daarom te berekenen van de NHW van alle projecten kunnen we en de doelcel lineaire omdat deze wordt berekend door het optellen van termen die het formulier Volg (cel)*(constante) wijzigen. In een vergelijkbare manier kan berekenen ik dat het kapitaal gebruikt elk jaar en de standaardwerkprocessen elk jaar door het kopiëren van E2 naar F2:J2 de formule SUMPRODUCT(doit,E6:E25)gebruikt.

Ik nu Vul in het dialoogvenster Parameters Oplosser zoals weergegeven in afbeelding 30-2.

Afbeelding van boek
Parameters van Oplosser afbeelding-30-2 dialoogvenster vak instellen voor het project selectie model

Ons doel is om te maximaliseren NHW van geselecteerde projecten (cel B2). De veranderende cellen (het bereik met de naam doit) worden de binaire veranderende cellen voor elk project. De beperking E2:J2 < = E4:J4 zorgt ervoor dat elk jaar de hoofdletters en standaardwerkprocessen gebruikt kleiner dan of gelijk is aan het kapitaal en standaardwerkprocessen beschikbaar zijn. Als u wilt toevoegen de restrictie die zorgt ervoor dat de veranderende cellen binaire, ik op toevoegen in het dialoogvenster Parameters Oplosser en selecteert u Prullenbak in de lijst in het midden van het dialoogvenster. Het dialoogvenster toevoegen wordt weergegeven, zoals wordt weergegeven in afbeelding 30-3.

Afbeelding van boek
Afbeelding-30-3-gebruik de opslaglocatie optie in het dialoogvenster toevoegen voor het instellen van de binaire veranderende cellen, cellen die een 0 of een 1 worden weergegeven.

Onze model lineair is omdat de doelcel wordt berekend als de som van termen die het formulier hebt (cel)*(constante) wijzigen en omdat de resourcebeperkingen gebruik worden berekend door het vergelijken van de som van (cells)*(constants) wijzigen naar een constante.

Met het dialoogvenster Parameters Oplosser is verdeeld, in, klik op oplossen en we hebben de resultaten die eerder in afbeelding 30-1 weergegeven. Het bedrijf kunt een maximum NHW van €9,293 miljoen ($9.293 miljard) verkrijgen door projecten 2, 3, 6 tot en met 10, 14 – 16, 19 en 20 te kiezen.

Soms hebben project keuzemogelijkheden modellen andere beperkingen. Stel dat we Project 3 selecteert, moeten we Project 4 ook selecteren. Omdat de huidige optimale oplossing Project 3, maar niet de Project-4 selecteert, weten we dat de huidige oplossing optimale niet blijft. Om dit probleem op te lossen, kunt u de restrictie die een cel met de binaire wijzigen voor Project 3 kleiner dan of gelijk is aan een cel met de binaire wijzigen voor Project 4 is gewoon toevoegen.

U vindt in dit voorbeeld op het werkblad als 3 vervolgens 4 in het bestand Capbudget.xlsx, die in figuur 30-4 wordt weergegeven. Cel L9 verwijst naar de binaire waarde die is gerelateerd aan het Project-3, en cel L12 in de binaire waarde die is gerelateerd aan Project 4. Door toe te voegen van de restrictie L9 < = L12, als we Project 3, L9 gelijk is aan 1 Kies en forceert u onze beperking L12 (de Project-4 binair) gelijk is aan 1. Onze beperking moet ook de binaire waarde in de cellen van Project-4 onbeperkte als we niet Project 3 Selecteer verlaten. Als we Project 3 niet inschakelt, L9 gelijk is aan 0 en onze beperking kan de Project-4 binaire gelijk is aan 0 of 1, namelijk wat wij willen. De nieuwe optimale oplossing wordt in afbeelding 30-4 wordt weergegeven.

Afbeelding van boek
Nieuwe afbeelding-30-4 optimale oplossing voor als dat niet Project 3 en 4 van Project

Een nieuwe optimale oplossing wordt berekend als het selecteren van Project 3 betekent dat we ook Project 4 moet selecteren. Stel nu dat er slechts vier projecten uit projecten 1 tot en met 10 kunt doen. (Zie het werkblad weergegeven in figuur 30-5 At meest 4 van P1 – P10 .) Klik in cel N8 berekent u de som van de binaire waarden die zijn gekoppeld aan projecten 1 tot en met 10 met de formule SUM(A6:A15). Vervolgens wordt de restrictie toevoegen N8 < = L10, waarin zorgt ervoor dat ten hoogste 4 van de eerste 10 projecten worden geselecteerd. De nieuwe optimale oplossing wordt weergegeven in figuur 30-5. De NHW verloren gegaan tot 9.014 miljard.

Afbeelding van boek
Afbeelding-30-5 optimale oplossing wanneer we alleen 4 van 10 projecten kunt selecteren

Lineaire Oplosser-modellen in welke sommige of alle veranderende cellen zijn vereist om te worden binaire of geheel getal zijn meestal lastiger om op te lossen dan lineaire modellen waarin alle veranderende cellen moeten breuken zijn toegestaan. Daarom bent we vaak tevreden met een vrijwel optimale oplossing naar een binair getal of geheel getal programming probleem. Als uw model Oplosser is uitgevoerd voor lang duren, wilt u mogelijk Overweeg de tolerantie-instelling in het dialoogvenster Oplosser-opties aan te passen. (Zie afbeelding 30-6). Bijvoorbeeld een instelling voor tolerantie van 0,5% betekent dat de eerste keer dat er een bruikbare oplossing die binnen 0,5 procent van de waarde van de theoretische optimale doelcel worden niet meer Oplosser (de waarde van de cel theoretische optimale doel is de waarde voor optimale target gevonden als de binaire bestanden en geheel getal beperkingen zijn weggelaten). We zijn vaak geconfronteerd met een keuze tussen zoeken naar een antwoord binnen 10 procent van optimale in 10 minuten of het zoeken van een optimale oplossing in twee weken computer tijd! De standaardwaarde voor tolerantie is 0,05%, wat betekent dat Oplosser stopt wanneer er een waarde van de doelcel binnen 0,05 procent van de waarde van de theoretische optimale doelcel.

Afbeelding van boek
Afbeelding-30-6 aanpassen de optie tolerantie

 1. 1. een bedrijf heeft negen projecten onder de aandacht. De NHW toegevoegd door elk project en het kapitaal vereist elk project in de volgende twee jaar wordt weergegeven in de volgende tabel. (Alle getallen zijn in miljoenen.) Project 1 wordt bijvoorbeeld $14 miljoen toevoegen in NHW en uitgaven van €12 miljoen tijdens 1 jaar en $3 miljoen tijdens jaar 2 vereist. Tijdens de jaar-1, $50 miljoen in kapitaal is beschikbaar voor projecten en $20 miljoen tijdens het jaar 2 beschikbaar is.

NHW

1 jaar uitgaven

Jaar 2 uitgaven

Project 1

14

12

3

Project 2

17

54

7

Project 3

17

6

6

Project 4

15

6

2

Project 5

40

30

35

Project 6

12

6

6

Project 7

14

48

4

Project 8

10

36

3

Project 9

12

18

3

 • Als we een deel van een project niet kunt verrichten, maar u alle of geen van een project verrichten moet, hoe kan we maximaliseren NHW?

 • Stel dat als Project 4 plaatsvindt, Project 5 moet worden ondernomen. Hoe kan we NHW maximaliseren?

 • Een publicatie bedrijf probeert te bepalen welke 36 boeken deze moet dit jaar publiceren. Het bestand Pressdata.xlsx biedt de volgende informatie over elk boek:

  • Geschatte opbrengst en ontwikkeling kosten (in duizenden dollars)

  • Pagina's in elke boek

  • Opgeven of het adresboek is die is afgestemd op een doelgroep van softwareontwikkelaars (aangegeven met een 1 in kolom E)

   Een publicatie bedrijf boeken totaalbedrag maximaal 8500 pagina's van dit jaar kunt publiceren en moet ten minste vier boeken die is afgestemd op softwareontwikkelaars publiceren. Hoe kan het bedrijf de winst maximaliseren?

In dit artikel is gebaseerd op Microsoft Office Excel 2007 Data Analysis and Business Modeling van Wayne L. Winston.

Deze handleiding klaslokaal-stijl is ontwikkeld uit een reeks presentaties van Wayne Winston, een bekend statisticus en bedrijven docent die is gespecialiseerd in creatieve, praktische toepassingen van Excel.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×