Gebruik filteren om een SharePoint-weergave wijzigen

Gebruik filteren om een SharePoint-weergave wijzigen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Filteren Hiermee reduceert u het aantal items in een weergave met alleen de gegevens wilt zien. Een filter selecteert u items die voldoen aan bepaalde criteria, zoals locatie, type item of een bereik van prijzen. Gebruik van indexen en filters kunt u ook u te teruggaan naar uw gegevens of voorkomen van meer dan de Drempelwaarde voor lijstweergave. Een filter kan resultaatgegevens op zichzelf of worden gegroepeerd of gesorteerd voor betere opmaak.

Indexen werken met filters om de prestaties te verhogen. Als het aantal items in de lijst of bibliotheek groter is dan de Drempelwaarde voor lijstweergave, maar nog steeds onder 20.000 items zijn, kunt u meestal indexen naar bestaande kolommentoevoegen. U kunt vervolgens filters als u de weergegeven gegevens onder de lijstweergave drempel van 5000 items wilt toepassen.

Filters Verminder de hoeveelheid gegevens die worden geretourneerd door items op basis van bewerkingen te selecteren (zoals groter of kleiner is dan) en gegevens overeenkomen. Wanneer u een gefilterde weergave maakt, moet uw eerste geïndexeerde kolom in de filterexpressie de gegevensset optimaal te verkleinen. Bijvoorbeeld kunt filteren op een veld Provincie of datum vaak verkleinen een gegevensset aanzienlijk. Als u 15.000 items hebt geïmporteerd, wilt u de eerste index afzender die kleiner is dan 5000 items hebt. Als de gegevensverzameling geen meer dan 5000 items, is het nog steeds een goede gewoonte.

SharePoint Hiermee selecteert u de eerste geïndexeerde kolom in een query en gebruikt u vervolgens de rest van de kolommen om uw gegevens te selecteren. Andere kolommen die u in het weergavefilter opgeeft mogelijk of kunnen niet worden geïndexeerd. De weergave maakt geen gebruik voor deze indexen, zelfs als het resultaat van de gefilterde weergave kleiner dan de drempelwaarde voor lijstweergave geeft.

Stel dat u deze query hebt: grootte = groot AND kleur = rood. In de lijst is de kolom Grootte niet geïndexeerd, maar Kleur wel. Zolang er minder dan 5000 "rode" items in de lijst staan, levert de query een grote lijst op. Als u echter de query grootte = groot OR kleur = rood gebruikt, kunt u hiermee alle rode items vinden in de database, maar moet de volledige lijst worden gescand om alle grote items te vinden. Als er meer dan 5000 items worden geretourneerd, wordt de query vertraagd uitgevoerd.

Als u twee of meer kolommen gebruikt in de filterexpressie, moet de bepalende index een AND-operator gebruiken (ook als er meerdere bepalende indexen zijn). Stel dat u 'Honden' wilt ophalen uit een grote lijst met dieren. U hebt een niet-geïndexeerde kolom met de naam Soort, waaraan u 'Hond' als waarde hebt toegevoegd. Als u nu een query uitvoert op Soort = Hond, wordt de query vertraagd. Als u echter een geïndexeerde kolom hebt met de naam Klasse, kunt u deze query gebruiken: Klasse = Zoogdieren AND Soort = Hond. U kunt ook zoeken naar katten en honden met de query Klasse = Zoogdieren AND (Soort = HOND OR Soort = Katten). Met de tweede query worden alle zoogdieren geselecteerd, waarna het resultaat wordt gefilterd op honden en katten.

Opmerking: Als u items verplaatst naar de Prullenbak, worden deze items nog steeds meegeteld bij het bepalen of de filterexpressie de drempelwaarde voor lijstweergave overschrijdt. Maak de Prullenbak leeg om deze items niet meer mee te tellen. Zie De Prullenbak legen of uw bestanden terugzetten voor meer informatie.

Als de kolommen die u gebruiken wilt om te filteren niet indexen, wilt u moet beginnen met het maken van indexen. Zie voor meer informatie toevoegen een index naar een SharePoint-kolom.

Nadat u een kolom indexeert, kunt u deze toevoegen wanneer u maakt of een weergave wijzigen en deze vervolgens gebruiken om de weergave te filteren. Voordat u een weergave maakt, kunt u meer kolommen toevoegen aan de lijst om in te schakelen meer flexibiliteit voor het sorteren, groeperen en filteren. Sorteren en filteren, kunt u kolommen die zijn in de gegevensset, maar niet wordt weergegeven.

Een weergave maken

 1. Open de lijst of bibliotheek waar u een weergave maken.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van uw versie:

  • In SharePoint 2016, 2013, 2010, of SharePoint Online klassieke ervaring, klik op het tabblad lijst of bibliotheek en klik op Weergave maken.

   De knop Weergave maken van de SharePoint-bibliotheek op het lint.
  • Klik op de pijl-omlaag op de knop Weergaveopties in SharePoint Online of groep verbonden SharePoint, en klik vervolgens op weergaven beheren of de huidige weergave bewerken.

   Menu Selectie weergeven met Weergaven beheren geselecteerd
   De huidige weergave bewerken
 3. Schuif omlaag naar het gedeelte Weergaven en klik vervolgens op Weergave maken.

 4. Klik op de pagina Type weergave op de weergave die u wilt gebruiken. Als u het niet zeker weet, kiest u Standaardweergave.

  Pagina Typen weergeven
 5. Typ een weergavenaam.

  Een naam en eventueel ook een naam voor de weergave instellen
 6. Het webadres voor de weergave bewerken of accepteer de standaardwaarde. U kunt keert u terug en deze later wijzigen.

 7. Klik in de sectie Filteren op de optie Alleen items weergeven als er aan de volgende voorwaarde is voldaan en kies vervolgens hoe u de items wilt filteren op basis van een van de kolommen die is geïndexeerd.

  Als u bijvoorbeeld een weergave wilt maken van alleen de items die vandaag zijn gewijzigd, kiest u de kolom Gewijzigd (Geïndexeerd) en de voorwaarde is gelijk aan en typt u vervolgens [Vandaag].

  In SharePoint Online, kiest u een geïndexeerd veld

  Opmerking: Als u geen kolommen (geïndexeerd) na de naam niet ziet, hoeft u niet beschikbaar voor die lijst of bibliotheek geïndexeerde kolommen. Moet u eerst een enkelvoudige of samengestelde index maken.

 8. Als u het aantal items wilt beperken dat wordt weergegeven op een pagina, schuift u omlaag naar Itemlimiet en geeft u een waarde op voor Aantal weer te geven items. Wanneer u een weergave maakt, wordt deze optie standaard ingesteld op 30.

  Aantal items instellen dat moet worden weergegeven op de pagina Weergave-instellingen
 9. U kunt kiezen uit twee opties voor het instellen van een limiet op een pagina:

  • Als u Items weergeven in batches van de opgegeven grootte selecteert, maakt u een paginagewijze weergave van de gegevens. Dit is handig om op een niet-interactieve wijze door items te schuiven.

   Als er meer items zijn dan de ingestelde limiet, worden de items verdeeld over pagina's weergegeven.

   De weergavestijl Groeperen op

  • Als u Het totale aantal geretourneerde items beperken tot de opgegeven hoeveelheid selecteert, stelt u een harde limiet in die alle resultaten van uw filterbewerking mogelijk wel of mogelijk niet retourneert. Dit kan handig zijn wanneer u uw weergave test, een prototype maakt of wanneer u alleen de bovenste waarden in een weergave wilt ophalen.

 10. U kunt onder stijlVoorbeeldvenster om alle gegevens van items in uw lijst in een indeling met verticaal deelvenster weer te geven. Het voorbeeldvenster is een van de Stijlen van de weergave u onder stijl kiezen kunt tijdens het bewerken of een weergave maken.

  Stijlkeuzen op de pagina Weergave-instellingen

  U kunt sneller door de gegevens navigeren als u de muisaanwijzer boven de titel van het item houdt in het schuifgebied aan de linkerkant van de pagina. U ziet dan alle kolomwaarden van het huidige item in een verticale lijst aan de rechterkant van de pagina. Er worden minder oorspronkelijke gegevens weergegeven en hierdoor wordt de weergave sneller geladen. Deze stijl is ook heel handig als uw lijst breed is of veel kolommen beslaat en daardoor horizontaal schuiven noodzakelijk zou zijn om alle gegevens te kunnen zien.

  De weergavestijl Groeperen op

 11. Klik op OK.

Er zijn extra stappen die u met een weergave doen kunt, maar dit is voldoende gegevens die de Drempelwaarde voor lijstweergave heeft overschreden als u bent geblokkeerd moeten worden weergegeven. U kunt ook sorteren, of groeperen op set totalen, vouwt u mappen uit en optimaliseren van de weergave weergeven met een mobiel apparaat.

Een weergave wilt wijzigen

 1. Open de lijst of bibliotheek waar u een weergave maken.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • In SharePoint 2016, 2013, 2010, of SharePoint Online klassieke ervaring, klik op het tabblad lijst of bibliotheek , selecteert u de weergave onder Huidige weergaveen klik vervolgens op Weergave wijzigen.

   Tabblad Bibliotheek met de weergave Wijzigen gemarkeerd
  • Klik op de pijl-omlaag op de knop Weergaveopties in SharePoint Online, en klik vervolgens op huidige weergave bewerken.

   Menu Selectie weergeven met Weergaven beheren geselecteerd
 3. Schuif omlaag naar het gedeelte Weergaven en klik vervolgens op een weergave.

 4. Vervolgens kunt u instellingen wijzigen, zoals wordt beschreven in stap 5 tot en met 9 in de bovenstaande procedure uit een weergave maken .

 5. Klik op OK.

Voor een weergave snel tot en met veel items, moet de eerste kolom in het filter worden geïndexeerd. Andere kolommen die u in het weergavefilter opgeeft mogelijk of kunnen niet worden geïndexeerd, maar de weergave geen gebruikmaakt van deze indexen. De eerste kolom van het filter moet minder items dan de drempelwaarde voor lijstweergave retourneren.

Als de eerste kolom van het filter meer items dan de drempelwaarde voor lijstweergave retourneert, kunt u een filter met twee of meer kolommen. Wanneer u een gefilterde weergave definiëren die gebruikmaakt van twee of meer kolommen, een en -operator gebruiken om te beperken het totale aantal items als resultaat gegeven. Maar zelfs in dit geval u nog steeds nodig om op te geven als de eerste kolom in het filter de kolom die waarschijnlijk geeft als de lagere hoeveelheid gegevens resultaat. Met een of filter bijna altijd het aantal geretourneerde items verhogen en niet in deze omstandigheden effectieve.

Zie voor meer informatie over weergaven maken, wijzigen of verwijderen van een weergave van een lijst of bibliotheek.

Belangrijk:  Hoewel u een bepaalde opzoekkolom kunt indexeren om de prestaties te verbeteren, kunt u geen geïndexeerde opzoekkolom gebruiken om te voorkomen dat de drempel voor de lijstweergave wordt overschreden. Gebruik een ander type kolom als primaire of secundaire index.

Belangrijk: Als u een lijst op een geïndexeerd veld filteren wilt, schakelt u de Prullenbak voor verwijderde items uit de lijst of bibliotheek. Items in de Prullenbak tellen mee voor de drempelwaarde voor lijstweergave bin en niet worden verwijderd uit de back-enddatabase totdat ze zijn verwijderd uit de Prullenbak. Als het totale aantal gefilterde items in de lijst en klik in de Prullenbak groter dan de drempelwaarden voor lijst is, klikt u mogelijk een onvoltooide set resultaten, of worden geblokkeerd. Zie voor meer informatie de Prullenbak legen of uw bestanden terugzetten.

Er zijn twee toets woorden die u kunt gebruiken om te filteren op basis van de huidige dag [Vandaag], of de huidige gebruiker [mij]. Hierna ziet u dynamische als ze met de gebruiker of de datum veranderen.

Gebruik [mij] is handig als u alleen wilt zien van uw documenten in een grote bibliotheek. [Mij] werkt op personen op basis van kolommen zoals gemaakt door of gewijzigd door. Bijvoorbeeld als u wilt zien van alle documenten die u hebt gemaakt, een filter instellen met de voorwaarde gemaakt door kolom gelijk aan [mij]. Als u een editor en wilt zien van de laatste bestanden die u hebt gewerkt, set is een filter op de gewijzigd door een kolom aan gelijk aan [mij]. Maak twee filters die zijn verbonden door een ofbeide vindt.

Filters gebruiken [mij]
Een filter dat wordt vastgelegd documenten die zijn gemaakt of gewijzigd door u

Het trefwoord [Vandaag] werkt op op basis van datumkolommen. U kunt wiskundige gebruiken om bereiken die met de datum van vandaag wijzigen. Bijvoorbeeld als u wilt zien van alle documenten die in de afgelopen 30 dagen zijn gewijzigd, kunt u een filter op de datumkolom die groter is dan of gelijk aan [Vandaag] - 30. Als u wilt de huidige dag, kunt u een tweede filter instelt op de kolom datum is kleiner dan [Vandaag] en deze koppelen aan en.

Filteren met [Vandaag]
Een filter dat wordt vastgelegd bestanden die zijn gewijzigd in de afgelopen 30 dagen

U kunt ook snel filteren rechtstreeks vanuit de lijst of bibliotheek, zonder toe te voegen van de realiseren van een andere weergave. U hebt de flexibiliteit van het instellen van operatoren zoals groter dan of gelijk is aan geen. De lijst met filters is afkomstig van de gegevens in de kolom. Bijvoorbeeld, met een kolom voor afdelingen, u kunt filteren op de HR of IT-afdeling.

 1. Plaats in de lijst of bibliotheek, de muisaanwijzer op de kop van de kolom die u wilt filteren en klik op de pijl-omlaag.

 2. Klik in het onderste gedeelte van de vervolgkeuzelijst, klikt u op de van de waarden die u wilt filteren. Een selectievakje wordt weergegeven met uw selectie als deze niet zichtbaar zijn in eerste instantie.

  Klik op de kolomkop en kies de waarde die u wilt fillter door.
  SharePoint 2010, 2013 of 2016
  Klik op de kop op een kolom snel filteren
  SharePoint Online of groep verbonden SharePoint-sites
 3. Wanneer u klaar bent en wilt teruggaan als alle waarden wilt weergeven, klikt u op de pijl-omlaag en klik vervolgens op filters wissen [uit kolomnaam] en klik vervolgens op sluiten.

Hier volgen enkele suggesties voor weergaven die geschikt zijn voor geïndexeerde kolommen:

Als u wilt filteren op:

Indexeert u de kolom:

Bijvoorbeeld:

Recentelijk gewijzigde items

Gewijzigd

Als u alleen items wilt weergeven die in de laatste week zijn gewijzigd, past u het filter Gewijzigd is groter dan[Vandaag]-7 toe.

Nieuwe items

Gemaakt

Als u alleen de items wilt weergeven die in de laatste week zijn toegevoegd, past u het filter Gemaakt is groter dan [Vandaag]-7 toe.

Mijn items

Gemaakt door

Als u alleen de items wilt weergeven die u hebt toegevoegd, past u het filter Gemaakt door is gelijk aan [Mij] toe.

Items met de einddatum van vandaag

Einddatum (door u gemaakt in een lijst of bibliotheek)

Als u alleen de items wilt weergeven die de einddatum van vandaag hebben, past u het filter Einddatum is gelijk aan [Vandaag] toe.

Wijzigingen in het discussiebord

Laatst bijgewerkt

Als u alleen de discussies wilt weergeven die in de laatste maand zijn bijgewerkt, past u het filter Laatst bijgewerkt is groter dan [Vandaag]-30 toe.

Bestanden archiveren in een documentbibliotheek

Gewijzigd op

Een weergave van documenten die niet zijn gewijzigd sinds het jaar 2016 (die u vervolgens wilt archiveren) wilt maken, past u het filter gewijzigd op is kleiner dan 31 December 2016.

Een subset vinden van financiële gegevens

Regio, Jaar (als twee eenvoudige indexen)

Een weergave wilt maken van financiële gegevens voor de regio Noord-Oost in 2015, past u het filter die regio is gelijk aan het en-jaar 'Nieuwe' gelijk is aan 2015 omdat de kolom Region waarschijnlijk minder waarden dan de kolom Year .

Opmerking: Zelfs wanneer u een gefilterde weergave op basis van kolomindexen, mocht u via de drempelwaarde voor lijstweergave hebt gemaakt, kunnen bepaalde extra bewerkingen nog steeds worden geblokkeerd omdat zij nodig hebben toegang tot de hele lijst of bibliotheek. Deze bewerkingen bevatten de volgende handelingen uit: toevoegen of verwijderen van een index maken van een sortering in de weergavedefinitie; weergeven van een kolomtotaal; en toevoegen, bijwerken of verwijderen van berekende velden. Als dit gebeurt, probeert uit te voeren met de bewerking tijdens het Dagelijkse tijdvensterwanneer limieten worden opgeheven.

Ondersteunde kolomtypen

 • Een regel tekst

 • Keuze (enkele waarde)

 • Getal

 • Valuta

 • Datum en tijd

 • Persoon of groep (enkele waarde)

 • Beheerde metagegevens

 • Ja/Nee

 • Opzoeken

Niet-ondersteunde kolomtypen

 • Meerdere regels tekst

 • Keuze (meerdere waarden)

 • Berekend

 • Hyperlink of afbeelding

 • Aangepaste kolommen

 • Persoon of groep (enkele waarde)

 • Externe gegevens

We zijn erg geïnteresseerd

30 April 2017 gemaakt

Was dit artikel nuttig? Zo ja, laat het ons dan weten onderaan deze pagina. Als het artikel niet nuttig was, horen we graag van u wat er niet duidelijk was of wat er ontbrak. Geef op welke versie van SharePoint, welk besturingssysteem en welke browser u gebruikt. Wij gebruiken uw feedback om de feiten te controleren, informatie toe te voegen en dit artikel bij te werken.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×