Office
Aanmelden
Gebruik een schermlezer om in te stellen regel afstand en inspringingen in Word

Gebruik een schermlezer om in te stellen regel afstand en inspringingen in Word

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene Help-informatie.

Gebruik Word 2016 met uw toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om de afstand en inspringing van alinea's te wijzigen en uw documenten een professioneel uiterlijk te geven.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

Afstand tussen alinea's instellen

 1. Open het document en selecteer de alinea waarvoor u de afstand wilt instellen. Als u de alinea-afstand voor het hele document wilt instellen, drukt u op Ctrl+A.

 2. Druk op Alt + H, P, G. Word 2016 wordt de focus op het tabblad Inspringingen en afstand van het dialoogvenster alinea . U hoort de naam van het dialoogvenster.

 3. Als u de afstand vóór een alinea wilt instellen, drukt u op Alt+B. Gebruik in het vak Voor de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag totdat u de puntwaarde hoort die u wilt gebruiken, of typ de gewenste puntwaarde (bijvoorbeeld 6 of 18) in het vak. (Kleinere puntwaarden geven minder ruimte aan.)

  Opmerking: De Verteller kan 'Onbekende toets' zeggen terwijl u met de toetsen pijl-omhoog of pijl-omlaag puntwaarden doorloopt.

 4. Als u wilt de afstand na een alinea instellen, drukt u op Alt + F. In het vak na het gebruik van de pijl-omhoog en omlaag pijltoetsen totdat u de selectie van het toe te voegen of typ de puntwaarde hoort gewenste (bijvoorbeeld 6 of 18).

 5. U sluit het dialoogvenster Alinea door op de Tab-toets te drukken tot u bij de knop OK komt. Druk op de spatiebalk. Uw document krijgt opnieuw de focus.

Meer opties voor afstanden

 • Wanneer u een bepaalde alinea-afstand als standaardafstand wilt instellen, doet u het volgende:

  1. Nadat u een afstand hebt gekozen op het tabblad Inspringingen en afstand, drukt u op Alt+D.

  2. In het Microsoft Word-dialoogvenster gebruikt u de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag om de optie Alleen dit document of Alle documenten te selecteren. Druk dan een aantal malen op de Tab-toets om naar de knop OK te gaan en druk op Enter.

 • Om snel de regelafstand voor een geselecteerde alinea in Word in te stellen, doet u het volgende:

  1. Druk op Alt+N op het tabblad Inspringingen en afstand.

  2. Gebruik in de lijst Regelafstand de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag om een regelafstand te kiezen in een lijst met veelgebruikte regelafstanden.

Inspringen van alinea's instellen

 1. Open het document en selecteer de alinea waarvoor u de inspringing wilt instellen. Als u de alinea-afstand voor het hele document wilt instellen, drukt u op Ctrl+A.

 2. Druk op Alt+H, P+G. De focus wordt naar het tabblad Inspringingen en afstand van het dialoogvenster Alinea verplaatst.

 3. Als u de grootte van de linkerinspringing wilt instellen, drukt u op Alt+L. U kunt in het vak Links de gewenste waarde opgeven door de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag te gebruiken of de waarde te typen (bijvoorbeeld 0,25 of 0,5).

 4. Als u wilt instellen de grootte van de rechterinspringing, drukt u op Alt + R. In het vak rechts de waarde u wilt, gebruik de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag of typ de waarde (bijvoorbeeld.25 of.5.

 5. U sluit het dialoogvenster Alinea af door op de Tab-toets te drukken tot u bij de knop OK komt. Druk dan op de spatiebalk.

Meer opties voor het instellen van inspringingen

 • Als u een door u geselecteerde inspringing wilt instellen als standaardinspringing, doet u het volgende:

  1. Nadat u uw keuze hebt gemaakt in het dialoogvenster Alinea, drukt u op Alt+D.

  2. In het Microsoft Word-dialoogvenster gebruikt u de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag om de optie Alleen dit document of Alle documenten te selecteren. Druk dan een aantal malen op de Tab-toets om naar de knop OK te gaan en druk op Enter.

 • Gebruik de functie gespiegelde inspringing, waarin de links en rechts de rechterinspringing gespiegeld, met een opgegeven als binnen en de andere inspringing opgegeven als buitenkantvoor adresboek-stijl af te drukken. Nadat u uw selectie inspringingen hebt aangebracht op het tabblad Inspringingen en afstand , drukt u op Alt + M om het selectievakje Gespiegelde inspringingen .

 • U kunt snel een eerste regel laten inspringen voor maar één alinea door de focus naar het begin van de eerste regel van de alinea te verplaatsen en op de Tab-toets te drukken. Als u de optie voor eerste regel inspringen toepast, springt de eerste regel van een alinea meer in dan de andere regels van de alinea.

Sneltoetsen gebruiken om de afstand en inspringing van alinea's in te stellen

De volgende tabel bevat een overzicht van handige sneltoetsen die u kunt gebruiken bij het instellen van de afstand en inspringingen voor alinea's.

Handeling

Hier drukken

Het tabblad Inspringingen en afstand van het dialoogvenster Alinea openen

Alt+H, P+G

Afstand vóór alinea instellen

Alt+B

Afstand na alinea instellen

Alt+F

Inspringing links instellen

Alt+L

Inspringing rechts instellen

Alt+R

Geselecteerde afstand of inspringing als standaard instellen

Alt+D

Regelafstand instellen

Alt+N

Gespiegelde inspringing selecteren

Alt+M

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruikt om uit te lijnen tekst en alinea's in Word

Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Toegankelijkheid in Word

Gebruik Word 2016 voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om uw document een professioneel uiterlijk te geven door alinea's precies zo op te maken zoals u wilt.

U kunt ook een inspringing voor alleen de eerste regel van een alinea maken of een verkeerd-om inspringing maken, waarbij de eerste regel van de alinea niet inspringt, maar alle volgende regels wel.

Notities: 

In dit onderwerp

Afstand tussen alinea's instellen

 1. Selecteer in uw document de alinea's waarvoor u de afstand wilt instellen.

  Tip: U selecteert een stuk tekst door Shift ingedrukt te houden terwijl u de cursor verplaatst met de pijltoetsen.

 2. Druk op Option+Command+M om een alinea op te maken. Het dialoogvenster Alinea wordt geopend, met de focus op het tabblad Inspringingen en afstand.

 3. Gebruik de opties in de groep Afstand om een van de volgende dingen te doen:

  • Als u de afstand vóór een alinea wilt instellen, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u de grootte van de huidige afstand en 'Vóór, tekst bewerken' hoort.

  • Als u de afstand na een alinea wilt instellen, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u de grootte van de huidige afstand en 'Na, tekst bewerken' hoort.

  Typ in het veld Voor of Na een puntwaarde, bijvoorbeeld 6 of 18 (kleinere puntwaarden geven minder ruimte aan).

 4. Druk op Enter om het dialoogvenster Alinea te sluiten en terug te keren naar het document.

Regelafstand instellen

 1. Als u de regelafstand van een alinea wilt wijzigen, selecteert u de gewenste alinea en drukt u op Option+Command+M om het dialoogvenster Alinea te openen.

 2. Als u een optie voor regelafstand wilt selecteren, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u 'Regelafstand' hoort, gevolgd door een regelafstandoptie. Druk op Control+Option+spatiebalk om de lijst met opties te openen. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de gewenste optie voor regelafstand hoort. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren.

 3. Als u een aanpasbare optie, zoals Meerdere, selecteert om de grootte van de afstand in te stellen, drukt u op Tab. U hoort de huidige grootte van de afstand en 'Op'. Typ een waarde.

Inspringen van alinea's instellen

Alleen de eerste regel van een alinea laten inspringen

 1. Selecteer de alinea waarvan u de eerste regel van de alinea wilt laten inspringen.

 2. Druk op Option+Command+M om een alinea op te maken. Het dialoogvenster Alinea wordt geopend, met de focus op het tabblad Inspringingen en afstand.

 3. Als u de eerste regel van de alinea wilt laten inspringen, gebruikt u de opties in de groep Inspringing. Druk op Control+Option+pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Speciaal, pop-upknop'. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Control+Option+spatiebalk. Druk op de pijl-omhoog of -omlaag totdat u het volgende hoort: 'Eerste regel'. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren.

 4. Druk op Tab om de grootte voor eerste regel inspringen in te stellen. U hoort de huidige grootte van de inspringing en 'Met'. Typ vervolgens een waarde in centimeters, bijvoorbeeld 1,5.

 5. Druk op Enter om terug te gaan naar uw document.

Opmerking: Alle volgende alinea's die u typt, worden ingesprongen weergegeven.

Alle regels behalve de eerste regel van een alinea laten inspringen

 1. Selecteer de alinea waarvan u alle regels behalve de eerste wilt laten inspringen om zo een verkeerd-om inspringing te maken.

 2. Druk op Option+Command+M om een alinea op te maken. Het dialoogvenster Alinea wordt geopend, met de focus op het tabblad Inspringingen en afstand.

 3. U kunt een verkeerd-om inspringing maken met de opties in de groep Inspringing. Druk op Control+Option+pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Speciaal, pop-upknop'. Druk op Control+Option+spatiebalk om een optie te selecteren. Druk op de pijl-omhoog of -omlaag totdat u het volgende hoort: 'Verkeerd-om'. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren.

 4. Druk op Tab om de grootte voor de inspringing in te stellen. U hoort de huidige grootte van de inspringing en 'Met'. Typ vervolgens een waarde in centimeters, bijvoorbeeld 1,5.

 5. Druk op Enter om terug te gaan naar uw document.

De inspringing van een hele alinea vergroten of verkleinen

 1. Selecteer in uw document de alinea's waarvan u de inspringing links of rechts wilt vergroten of verkleinen.

 2. Druk op Option+Command+M om een alinea op te maken. Het dialoogvenster Alinea wordt geopend, met de focus op het tabblad Inspringingen en afstand.

 3. Gebruik de opties in de groep Inspringing om een van de volgende dingen te doen:

  • Als u de inspringing vanaf de linkermarge wilt wijzigen, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Vóór tekst'.

  • Als u de inspringing vanaf de rechtermarge wilt wijzigen, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Na tekst'.

  Als u de grootte van de inspringing wilt instellen, typt u een getal in centimeters. De grootte van de inspringing wordt gemeld.

 4. Druk op Enter om terug te gaan naar uw document.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Toetscombinaties in Word voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word voor iOS met VoiceOver, de schermlezer voor ingebouwde iOS de afstand van alinea's en regels te wijzigen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Sneltoetsen gebruiken in Word voor iPhone.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u een iPhone gebruikt. Het is mogelijk dat de navigatie en bewegingen voor een iPad enigszins anders zijn.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. In andere weergavemodi werkt VoiceOver misschien niet betrouwbaar.

In dit onderwerp

Afstand tussen alinea\u0027s instellen

 1. Selecteer de alinea waarvoor afstand die u wilt instellen in het document.

 2. Om te gaan naar het lint, Veeg naar rechts of links totdat u hoort 'Lint weergeven' en Dubbeltik op het scherm. U hoort de naam van het huidige tabblad van het lint.

 3. Als u wilt selecteren op het lint-tabblad Start, Dubbeltik op het scherm, veegt u naar links of rechts totdat u hoort "Het tabblad Start" en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Veeg naar rechts totdat u "Alineaopmaak knop" horen en Dubbeltik op het scherm.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Ruimte toe te voegen vóór de alinea, Veeg naar rechts totdat u hoort 'Spatie voor de knop alinea toevoegen' en Dubbeltik op het scherm.

  • Ruimte toevoegen na de alinea, Veeg naar rechts totdat u hoort "Ruimte toevoegen na de knop alinea" en Dubbeltik op het scherm.

  • Als u wilt verwijderen ruimte vóór de alinea, horen Veeg naar rechts totdat u "Spatie voor de knop alinea verwijderen" en Dubbeltik op het scherm.

  • Ruimte moeten worden verwijderd na de alinea, Veeg naar rechts totdat u hoort "Ruimte verwijderen na de knop alinea" en Dubbeltik op het scherm.

Opmerking: U kunt alleen schakelen ruimte voor en na een alinea in- of uitschakelen, zodat de optie voor het toevoegen van de ruimte is alleen beschikbaar als er geen spatie voor of na een alinea al en de optie voor het verwijderen van de ruimte alleen beschikbaar is als er momenteel spatie voor of na een alinea is.

Regelafstand instellen

 1. Selecteer de alinea waarvan regelafstand die u wilt instellen in het document.

 2. Om te gaan naar het lint, Veeg naar rechts of links totdat u hoort 'Lint weergeven' en Dubbeltik op het scherm. U hoort de naam van het huidige tabblad van het lint.

 3. Als u wilt selecteren op het lint-tabblad Start, Dubbeltik op het scherm, veegt u naar links of rechts totdat u hoort "Het tabblad Start" en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Veeg naar rechts totdat u "Alineaopmaak knop" horen en Dubbeltik op het scherm.

 5. Veeg naar rechts totdat u "Knop regelafstand" horen en Dubbeltik op het scherm.

 6. Behouden vegen rechts om te gaan door de beschikbare regelafstand waarden: 1.0, 1,15, 1,5, 2.0, 2,5en 3.0. Wanneer u hoort de gewenste waarde, dubbele tikt u op het scherm om de regelafstand instellen.

Inspringen van alinea's instellen

Alleen de eerste regel van een alinea laten inspringen

 1. Selecteer de alinea die u wilt laten inspringen in uw document.

 2. Om te gaan naar het lint, Veeg naar rechts of links totdat u hoort 'Lint weergeven' en Dubbeltik op het scherm. U hoort de naam van het huidige tabblad van het lint.

 3. Als u wilt selecteren op het lint-tabblad Start, Dubbeltik op het scherm, veegt u naar links of rechts totdat u hoort "Het tabblad Start" en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Veeg naar rechts totdat u "Alineaopmaak knop" horen en Dubbeltik op het scherm.

 5. Veeg naar rechts totdat u "knop speciale inspringing" horen en Dubbeltik op het scherm.

 6. Veeg naar rechts totdat u 'Knop eerste regel' horen en Dubbeltik op het scherm.

Alle regels behalve de eerste regel van een alinea laten inspringen

 1. Selecteer de alinea die u wilt laten inspringen in uw document.

 2. Om te gaan naar het lint, Veeg naar rechts of links totdat u hoort 'Lint weergeven' en Dubbeltik op het scherm. U hoort de naam van het huidige tabblad van het lint.

 3. Als u wilt selecteren op het lint-tabblad Start, Dubbeltik op het scherm, veegt u naar links of rechts totdat u hoort "Het tabblad Start" en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Veeg naar rechts totdat u "Alineaopmaak knop" horen en Dubbeltik op het scherm.

 5. Veeg naar rechts totdat u "knop speciale inspringing" horen en Dubbeltik op het scherm.

 6. Veeg rechts totdat u hoort 'Verkeerd-om de knop' en Dubbeltik op het scherm.

De inspringing van een hele alinea vergroten of verkleinen

 1. Selecteer de alinea die u wilt laten inspringen in uw document.

 2. Om te gaan naar het lint, Veeg naar rechts of links totdat u hoort 'Lint weergeven' en Dubbeltik op het scherm. U hoort de naam van het huidige tabblad van het lint.

 3. Als u wilt selecteren op het lint-tabblad Start, Dubbeltik op het scherm, veegt u naar links of rechts totdat u hoort "Het tabblad Start" en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Om uit te breiden de inspringing, Veeg naar rechts totdat u "Grotere inspringingspositie" horen en Dubbeltik op het scherm.

  • De inspringing, Veeg naar rechts verkleinen totdat u "Verkleinen inspringingspositie" horen en Dubbeltik op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruikt voor spelling en grammatica controleren in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word voor Android met TalkBack, de ingebouwde Android schermlezer, de afstand van alinea's en regels te wijzigen.

Notities: 

In dit onderwerp

Afstand tussen alinea\u0027s instellen

 1. Selecteer de alinea waarvoor afstand die u wilt opmaken in het document.

 2. Ga naar het lint, Veeg naar rechts of links totdat u hoort "niet is ingeschakeld, meer opties schakelen" en Dubbeltik op het scherm.

 3. Als u wilt selecteren op het tabblad Start , Dubbeltik op het scherm, veegt u naar links of rechts totdat u hoort "Het tabblad Start" en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Veeg naar rechts totdat u "Alineaopmaak menu" horen en Dubbeltik op het scherm.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Ruimte toe te voegen vóór de alinea, Veeg naar rechts totdat u hoort 'Spatie voor de knop alinea toevoegen' en Dubbeltik op het scherm.

  • Ruimte toevoegen na de alinea, Veeg naar rechts totdat u hoort "Ruimte toevoegen na de knop alinea" en Dubbeltik op het scherm.

  • Als u wilt verwijderen ruimte vóór de alinea, horen Veeg naar rechts totdat u "Spatie voor de knop alinea verwijderen" en Dubbeltik op het scherm.

  • Ruimte moeten worden verwijderd na de alinea, Veeg naar rechts totdat u hoort "Ruimte verwijderen na de knop alinea" en Dubbeltik op het scherm.

Opmerking: U kunt alleen schakelen ruimte voor en na een alinea in- of uitschakelen, zodat de optie voor het toevoegen van de ruimte is alleen beschikbaar als er geen spatie voor of na een alinea al en de optie voor het verwijderen van de ruimte alleen beschikbaar is als er momenteel spatie voor of na een alinea is.

Regelafstand instellen

 1. Selecteer de alinea waarvoor afstand die u wilt opmaken in het document.

 2. Ga naar het lint, Veeg naar rechts of links totdat u hoort "niet is ingeschakeld, meer opties schakelen" en Dubbeltik op het scherm.

 3. Als u wilt selecteren op het tabblad Start , Dubbeltik op het scherm, veegt u naar links of rechts totdat u hoort "Het tabblad Start" en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Veeg naar rechts totdat u "Alineaopmaak menu" horen en Dubbeltik op het scherm.

 5. Veeg naar rechts totdat u "Lijn afstand keuzelijst met invoervak" horen en Dubbeltik op het scherm.

 6. Behouden vegen rechts om te gaan door de beschikbare regelafstand waarden: 1.0, 1,15, 1,5, 2.0, 2,5en 3.0. Wanneer u hoort de gewenste waarde, dubbele tikt u op het scherm om de regelafstand instellen.

Inspringen van alinea's instellen

Alleen de eerste regel van een alinea laten inspringen

 1. Selecteer de alinea waarvoor afstand die u wilt opmaken in het document.

 2. Ga naar het lint, Veeg naar rechts of links totdat u hoort "niet is ingeschakeld, meer opties schakelen" en Dubbeltik op het scherm.

 3. Als u wilt selecteren op het tabblad Start , Dubbeltik op het scherm, veegt u naar links of rechts totdat u hoort "Het tabblad Start" en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Veeg naar rechts totdat u "Alineaopmaak menu" horen en Dubbeltik op het scherm.

 5. Veeg naar rechts totdat u "in het menu speciaal inspringing" horen en Dubbeltik op het scherm.

 6. Veeg rechts totdat u hoort "eerste regel, niet ingeschakeld, veranderen," en Dubbeltik op het scherm.

Alle regels behalve de eerste regel van een alinea laten inspringen

 1. Selecteer de alinea waarvoor afstand die u wilt opmaken in het document.

 2. Ga naar het lint, Veeg naar rechts of links totdat u hoort "niet is ingeschakeld, meer opties schakelen" en Dubbeltik op het scherm.

 3. Als u wilt selecteren op het tabblad Start , Dubbeltik op het scherm, veegt u naar links of rechts totdat u hoort "Het tabblad Start" en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Veeg naar rechts totdat u "Alineaopmaak menu" horen en Dubbeltik op het scherm.

 5. Veeg naar rechts totdat u "in het menu speciaal inspringing" horen en Dubbeltik op het scherm.

 6. Veeg rechts totdat u hoort "Verkeerd-om, niet ingeschakeld, veranderen," en Dubbeltik op het scherm.

De inspringing van een hele alinea vergroten of verkleinen

 1. Selecteer de alinea die u wilt laten inspringen in uw document.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u wilt de inspringing vergroten, horen Veeg naar rechts totdat u 'Knop Inspringing vergroten' en Dubbeltik op het scherm.

  • Als u wilt de inspringing verkleinen, horen Veeg naar rechts totdat u "Knop Inspringing verkleinen" en Dubbeltik op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word Mobile met Narrator, de ingebouwde schermlezer voor Windows, de afstand van alinea's en regels te wijzigen.

Notities: 

In dit onderwerp

Afstand tussen alinea\u0027s instellen

 1. Plaats de invoegpositie in de alinea waarvoor afstand die u wilt instellen.

 2. Veeg omhoog of omlaag met één vinger totdat u hoort: "Items."

 3. Swip e rechts totdat u "Opdracht palet, knop meer opties," horen en Dubbeltik op het scherm.

 4. Veeg naar rechts totdat u "Alineaopmaak knop" horen en Dubbeltik op het scherm.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Ruimte toe te voegen vóór de alinea, Veeg naar rechts totdat u hoort 'Spatie voor de knop alinea toevoegen' en Dubbeltik op het scherm.

  • Ruimte toevoegen na de alinea, Veeg naar rechts totdat u hoort "Ruimte toevoegen na de knop alinea" en Dubbeltik op het scherm.

  • Als u wilt verwijderen ruimte vóór de alinea, horen Veeg naar rechts totdat u "Spatie voor de knop alinea verwijderen" en Dubbeltik op het scherm.

  • Ruimte moeten worden verwijderd na de alinea, Veeg naar rechts totdat u hoort "Ruimte verwijderen na de knop alinea" en Dubbeltik op het scherm.

Opmerking: U kunt alleen schakelen ruimte voor en na een alinea in- of uitschakelen, zodat de optie voor het toevoegen van de ruimte is alleen beschikbaar als er geen spatie voor of na een alinea al en de optie voor het verwijderen van de ruimte alleen beschikbaar is als er momenteel spatie voor of na een alinea is.

Regelafstand instellen

 1. Plaats de invoegpositie daar wijst u een willekeurige plaats in de alinea waarvan regelafstand die u wilt instellen.

 2. Veeg omhoog of omlaag met één vinger totdat u hoort: "Items."

 3. Swip e rechts totdat u "Opdracht palet, knop meer opties," horen en Dubbeltik op het scherm.

 4. Veeg naar rechts totdat u "Alineaopmaak knop" horen en Dubbeltik op het scherm.

 5. Veeg naar rechts totdat u "Knop regelafstand" horen en Dubbeltik op het scherm.

 6. Behouden vegen rechts om te gaan door de beschikbare regelafstand waarden: 1.0, 1,15, 1,5, 2.0, 2,5en 3.0. Wanneer u hoort de gewenste waarde, dubbele tikt u op het scherm om de regelafstand instellen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Sneltoetsen gebruiken met een extern toetsenbord in Word Mobile voor Windows 10

Basistaken met een schermlezer in Word

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word Online met Narrator, de ingebouwde schermlezer voor Windows, de afstand en inspringingen van alinea's wijzigen en uw documenten een verzorgd uiterlijk geven.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office Online. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Sneltoetsen in Word Online.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u Word Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat Word Online in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel in de webbrowser worden gebruikt, maar niet in Word Online.

In dit onderwerp

Set alinea en regelafstand

 1. Open het document en selecteer de alinea die u wilt instellen afstand voor door de invoegpositie naar het begin van de alinea en op Shift + Ctrl + pijl-omlaag pijltoets drukt te bewegen. Als u instellen van de alinea-afstand voor het hele document wilt, drukt u op Ctrl + A te drukken.

 2. Druk op Alt + Windows-logotoets, en druk vervolgens op H, P, g Word Web App wordt de focus in het dialoogvenster alinea . U kunt de naam van het dialoogvenster horen.

 3. Als u wilt de afstand vóór een alinea instellen, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: "De afstand vóór." Gebruik de pijl-omhoog en pijl-omlaag totdat u de puntwaarde toe te voegen of typ de gewenste (bijvoorbeeld 6 of 18) puntwaarde hoort. (Kleinere waarden vertegenwoordigen minder ruimte).

  Opmerking: Verteller mogelijk "Onbekende sleutel" voicemail, als u met de pijl-omhoog of pijl-omlaag om te bladeren punt waarden

 4. Als u wilt de afstand na een alinea instellen, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: "De afstand na." Gebruik de pijl-omhoog en pijl-omlaag totdat u de selectie van het toe te voegen of typ de waarde in punten (voor bijvoorbeeld 6 of 18) de gewenste hoort.

 5. Om in te stellen regelafstand voor een geselecteerde alinea, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: "Regelafstand." Gebruik de pijl-omhoog en pijl-omlaag om te selecteren uit een lijst met veelgebruikte regelafstand grootte.

 6. Om te sluiten in het dialoogvenster alinea , drukt u op de Tab-toets totdat u "Knop OK" horen, en druk vervolgens op de SPATIEBALK. De focus terug naar het document.

Inspringen van alinea's instellen

 1. Open het document en selecteer de alinea die u wilt instellen inspringingen voor door de invoegpositie naar het begin van de alinea en op Shift + Ctrl + pijl-omlaag pijltoets drukt te bewegen. Als u instellen van de alinea-inspringing voor het hele document wilt, drukt u op Ctrl + A te drukken.

 2. Druk op Alt + Windows-logotoets, en druk vervolgens op H, P, g Word Web App wordt de focus in het dialoogvenster alinea . U kunt de naam van het dialoogvenster horen.

 3. Als u wilt instellen de grootte van de linkerinspringing, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: 'Inspringing vóór de tekst'. Als u wilt de waarde die u wilt instellen, gebruikt u pijl-omhoog en pijl-omlaag of typ de waarde (bijvoorbeeld .25 of .5).

 4. Als u wilt instellen de grootte van de rechterinspringing, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: 'Inspringing na de tekst'. Als u wilt de waarde die u wilt instellen, gebruikt u pijl-omhoog en pijl-omlaag of typ de waarde (bijvoorbeeld .25 of .5).

 5. Om af te sluiten in het dialoogvenster alinea , drukt u op de Tab-toets totdat u "Knop OK" horen, en druk vervolgens op de SPATIEBALK.

 6. Als u wilt een eerste regel inspringen toevoegen aan een alinea, de focus verplaatsen naar het begin van de eerste regel van de alinea en druk vervolgens op de Tab-toets. Met een eerste regel inspringen, de eerste regel van een alinea meer inspringt dan de andere lijnen in de alinea.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Toetsenbordsneltoetsen in Word Online

Basistaken met een schermlezer in Word

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×