Geavanceerde opties voor het bewerken van Outlook

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Outlook bevat een aantal opties die u bepalen kunt om de inhoud van e-mailberichten verzenden en ontvangen van aan te passen. U kunt bijvoorbeeld bepalen hoe u kopiëren en plakken van inhoud in een e-mailbericht, of automatisch aanvullen door Outlook wordt gebruikt terwijl u typt, tabelopmaak en veldarcering. U kunt veel van deze opties vinden door het selecteren van bestand > Opties.

Naar de weergave deze opties in Microsoft Outlook in een e-mailbericht, klikt u op bestand > Opties > E-mail > Editoropties > Geavanceerd.

Geselecteerde tekst overschrijven     Selecteer deze optie om de geselecteerde tekst verwijderen wanneer u begint te typen. Als u dit selectievakje uitschakelt, wordt in Microsoft Office Outlook wordt nieuwe tekst vóór de geselecteerde tekst ingevoegd en wordt de geselecteerde tekst niet verwijderd.

Bij selecteren automatisch heel woord selecteren     Selecteer deze optie om de hele woorden selecteren wanneer u een deel van een woord en klikt u vervolgens een gedeelte van het volgende woord selecteren. Deze optie inschakelt ook zorgt ervoor dat Outlook om een woord en de ruimte die volgt wanneer u dubbelklikt op een woord te selecteren.

Tekst slepen en neerzetten toestaan     Selecteer deze optie als u geselecteerde tekst wilt kunnen verplaatsen of kopiëren door deze te slepen. Als u tekst wilt verplaatsen, selecteert u de tekst en sleept u deze naar een nieuwe locatie. Als u tekst wilt kopiëren, selecteert u de tekst en houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u de selectie naar de nieuwe locatie sleept.

Gebruik CTRL + klikken voor de hyperlink volgen     Selecteer deze optie om het gemakkelijker maken om de tekst van hyperlinks te bewerken. Als deze optie is ingeschakeld, moet u houdt u CTRL Ingedrukt terwijl u klikt op de koppeling om te kunnen de koppeling te volgen. Wanneer deze optie is uitgeschakeld, te klikken op de koppeling zorgt ervoor dat Outlook om te gaan naar de bestemming van de koppeling die moeilijker om de tekst van de koppeling te bewerken.

Automatisch tekenpapier bij het invoegen van AutoVormen maken     Selecteer deze optie als u wilt een tekenpapier rond tekenobjecten of inkttekeningen en wanneer u deze invoegt in uw e-mailbericht te plaatsen. Een tekenpapier kunt u tekenobjecten en afbeeldingen rangschikken en om deze te verplaatsen als een eenheid.

Slimme alineaselectie gebruiken     Selecteer deze optie om de alineamarkering te selecteren wanneer u een hele alinea selecteert. Als u de alineamarkering opneemt bij het knippen en plakken van een alinea, blijft er geen lege alinea achter en wordt de opmaak automatisch meegenomen met de alinea.

Slimme cursor gebruiken     Selecteer deze optie om op te geven dat de cursor wordt verplaatst wanneer u omhoog of omlaag schuift. Wanneer u op de pijl-links, pijl-rechts, pijl-omhoog of pijl-omlaag drukt na het schuiven, reageert de cursor op de pagina die momenteel wordt weergegeven, niet op de oorspronkelijke positie.

Insert-toets gebruiken om de overschrijfmodus in of uit te schakelen     Selecteer deze optie als u de overschrijfmodus wilt in- of uitschakelen door op Insert te drukken.

 • Overschrijfmodus gebruiken     Selecteer deze optie om bestaande tekst te vervangen tijdens het typen, met één teken tegelijk. Als Insert-toets gebruiken om de overschrijfmodus in of uit te schakelen is ingeschakeld, kunt u deze optie in- of uitschakelen door op Insert te drukken.

Dubbele aanhalingstekens toevoegen voor nummering van Hebreeuws alfabet     Selecteer deze optie om dubbele aanhalingstekens (") toe te voegen aan nummering.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als Hebreeuws is ingeschakeld voor het bewerken van tekst.

Vragen om bijwerken van stijl     Selecteer deze optie als er een prompt moet worden weergegeven wanneer u tekst waarop een stijl is toegepast, rechtstreeks wijzigt en vervolgens de stijl opnieuw op de tekst toepast. Wanneer de prompt wordt weergegeven, kunt u de stijl bijwerken op basis van recente wijzigingen of de opmaak van de stijl opnieuw toepassen.

De stijl Standaard gebruiken voor lijsten met opsommingstekens of nummering     Selecteer deze optie om lijststijlen te baseren op de normale alineastijl in plaats van de alinealijststijl.

Opmaak bijhouden     Selecteer deze optie om de opmaak bij te houden tijdens het typen. Hierdoor kunt u gemakkelijk dezelfde opmaak ergens anders toepassen. Deze optie moet zijn ingeschakeld voordat u de opdracht Tekst met soortgelijke opmaak selecteren kunt gebruiken in het snelmenu dat wordt weergegeven als u met de rechtermuisknop op geselecteerde tekst klikt. Voor een lijst met de opmaak die u hebt gebruikt, klikt u op de opdracht Opties in het deelvenster Stijl en schakelt u de selectievakjes Opmaak voor alineaniveau, Tekenopmaak en Opmaak voor opsommingstekens en nummering in.

 • Inconsistente opmaak markeren     Selecteer deze optie om te markeren met een blauwe golvende opmaak wanneer deze vergelijkbaar, maar niet exact is hetzelfde als andere opmaak in uw e-mailberichten. Als u deze optie gebruikt, moet u ook het selectievakje voor het bijhouden van opmaak te selecteren.

Stijl zodat deze overeenkomen met selectie bijwerken     Als u wijzigingen in een stijl aanbrengt, selecteert u deze optie als u wilt bijwerken van de stijl wilt aanpassen aan uw wijzigingen.

Klikken en typen inschakelen     Selecteer deze optie om tekst, afbeeldingen, tabellen of andere items in een leeg gebied van een e-mailbericht invoegen door te dubbelklikken op in het lege gebied. De functie klikken en typen automatisch wordt ingevoegd alinea's en de uitlijning die nodig is om te plaatsen van het item waar u hebt gedubbelklikt geldt. Deze functie is alleen beschikbaar in afdrukweergave en weergave volgens weblay.

 • Standaardalineastijl Selecteer de stijl die wordt toegepast op tekst wanneer u Klikken en typen gebruikt.

Suggesties van AutoAanvullen weergeven     Selecteer deze optie om de meestgebruikte word terwijl u typt voorstellen van Outlook. U kunt druk op Enter en Outlook wordt automatisch klaar bent met het woord te typen.

Kan niet automatisch hyperlink schermafbeelding     Deze optie kunt u voorkomt dat er een hyperlink invoegen wanneer u een schermopname in uw e-mailbericht plakt.

Volgorde controleren     Selecteer deze optie wilt controleren of een nieuw getypt teken in de juiste volgorde voorkomt moet worden gebruikt als een toonteken diakritisch teken of klinkers moet worden geplaatst boven, onder, voor of achter de medeklinker deze hoort.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als een complexe scripttaal is ingeschakeld voor het bewerken van tekst. Selecteer deze optie om de al eerder hebt getypt teken vervangen door de nieuw getypt teken als de twee tekens kunnen niet worden gecombineerd in hetzelfde tekst cluster.

Aziatische lettertypen ook toegepast op Latijnse tekst     Selecteer deze optie Latijnse tekens wijzigen in het geselecteerde Aziatische lettertype wanneer u het Aziatische lettertype op geselecteerde tekst toepassen. Schakel dit selectievakje in als u wilt dat Latijnse tekens moet blijven in het Latijnse lettertype terwijl u het Aziatische lettertype op de rest van het e-mailbericht toepassen.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als een Oost-Aziatische taal is ingeschakeld voor het bewerken van tekst.

Automatisch een andere toetsenbordindeling kiezen op basis van omringende tekst     Selecteer deze optie om te wijzigen van de toetsenbordtaal en lettertype op basis van de taal van de tekst waarin de cursor zich bevindt. Als u deze optie uitschakelt, wordt alleen het lettertype is gewijzigd.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als een Oost-Aziatische taal is ingeschakeld voor het bewerken van tekst en er een Input Method Editor voor het typen van Oost-Aziatische tekens is geïnstalleerd.

Oudere IME-modus gebruiken om in te schakelen overschrijfmodus     Selecteer deze optie om toe te staan de tekens die u typt bestaande als tekens wilt vervangen (overschrijven) terwijl u een Input Method Editor (IME) gebruikt op een computer waarop het besturingssysteem van Microsoft Windows XP wordt uitgevoerd. Als Outlook is geïnstalleerd op een computer waarop Windows Vista wordt uitgevoerd, wordt deze optie niet weergegeven omdat overschrijfmodus automatisch wordt ondersteund.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als een Oost-Aziatische taal is ingeschakeld voor het bewerken van tekst en er een Input Method Editor voor het typen van Oost-Aziatische tekens is geïnstalleerd.

IME actieve bepalen     Selecteer deze optie om een Input Method Editor (IME) starten. Schakel dit selectievakje in als u wilt een IME stoppen.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als een Oost-Aziatische taal is ingeschakeld voor het bewerken van tekst en er een Input Method Editor voor het typen van Oost-Aziatische tekens is geïnstalleerd.

IME TrueInline     Selecteer deze optie om een interface voor natuurlijke taal gebruiken op computers IME is ingeschakeld.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als een Oost-Aziatische taal is ingeschakeld voor het bewerken van tekst en er een Input Method Editor voor het typen van Oost-Aziatische tekens is geïnstalleerd.

IME-instellingen     Klik op om de eigenschappen voor het dialoogvenster naam van de IME. Gebruik dit dialoogvenster instellen of wijzigen van de tekst, toetsenbord tekens worden geconverteerd en andere opties voor de actieve IME.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als een Oost-Aziatische taal is ingeschakeld voor het bewerken van tekst en er een Input Method Editor voor het typen van Oost-Aziatische tekens is geïnstalleerd.

Binnen het dezelfde e-mailbericht     Deze optie wordt het standaardgedrag die optreedt wanneer u inhoud plakt met de dezelfde e-mailberichten van waaruit u de inhoud hebt gekopieerd. Selecteer in de vervolgkeuzelijst een van de volgende opties:

 • Opmaak van bron behouden (standaard)     Met deze optie blijven tekenstijlen en directe opmaak behouden die zijn toegepast op de gekopieerde tekst. Directe opmaak betreft eigenschappen zoals tekengrootte, cursief of andere opmaak die niet is opgenomen in de alineastijl.

 • Opmaak samenvoegen     Met deze optie wordt het grootste deel van de opmaak verwijderd die direct op de gekopieerde tekst is toegepast, maar blijft opmaak behouden die wordt beschouwd als nadruk, zoals vet en cursief, wanneer deze is toegepast op slechts een deel van de selectie. De tekst krijgt de stijlkenmerken van de alinea waarin deze is geplakt. De tekst neemt ook alle directe opmaak of tekenstijleigenschappen over van de tekst meteen voor de cursor wanneer de tekst wordt geplakt.

 • Alleen tekst behouden     Met deze optie worden alle opmaak en niet-tekstuele elementen, zoals afbeeldingen en tabellen, verwijderd. De tekst krijgt de stijlkenmerken van de alinea waarin deze wordt geplakt en neemt alle directe opmaak of tekenstijleigenschappen over van de tekst meteen voor de cursor wanneer de tekst wordt geplakt. Grafische elementen worden genegeerd en tabellen worden geconverteerd naar een reeks alinea's.

Plakken tussen e-mailberichten     Deze optie wordt het standaardgedrag die optreedt wanneer u inhoud plakken die is gekopieerd vanuit een ander e-mailbericht in Outlook. Selecteer in de vervolgkeuzelijst een van de volgende opties:

 • (Standaard) opmaak van bron behouden     Deze optie blijft de opmaak die is toegepast op de gekopieerde tekst behouden. Elke stijldefinitie die is gekoppeld aan de gekopieerde tekst wordt gekopieerd naar het e-mailbericht voor de bestemming.

 • Opmaak samenvoegen     Met deze optie wordt het grootste deel van de opmaak verwijderd die direct op de gekopieerde tekst is toegepast, maar blijft opmaak behouden die wordt beschouwd als nadruk, zoals vet en cursief, wanneer deze is toegepast op slechts een deel van de selectie. De tekst krijgt de stijlkenmerken van de alinea waarin deze is geplakt. De tekst neemt ook alle directe opmaak of tekenstijleigenschappen over van de tekst meteen voor de cursor wanneer de tekst wordt geplakt.

 • Alleen tekst behouden     Met deze optie worden alle opmaak en niet-tekstuele elementen, zoals afbeeldingen en tabellen, verwijderd. De tekst krijgt de stijlkenmerken van de alinea waarin deze wordt geplakt en neemt alle directe opmaak of tekenstijleigenschappen over van de tekst meteen voor de cursor wanneer de tekst wordt geplakt. Grafische elementen worden genegeerd en tabellen worden geconverteerd naar een reeks alinea's.

Plakken tussen e-mailberichten wanneer definities van stijlen conflicteren     Deze optie wordt het standaardgedrag die optreedt wanneer u inhoud plakken die is gekopieerd vanuit een ander e-mailbericht in Outlook weergegeven en de stijl die is toegewezen aan de gekopieerde tekst anders is gedefinieerd in het e-mailbericht waarin de tekst wordt geplakt. Selecteer in de vervolgkeuzelijst een van de volgende opties:

 • Opmaak van bron behouden     Met deze optie blijft het uiterlijk van de gekopieerde tekst behouden door de stijl Standaard toe te wijzen aan de geplakte tekst en directe opmaak toe te passen. Directe opmaak betreft eigenschappen zoals tekengrootte, cursief of andere opmaak, waarmee de stijldefinitie van de gekopieerde tekst wordt nagebootst.

 • Doelstijlen (standaard) gebruiken     Deze optie wordt de stijlnaam die is gekoppeld aan de gekopieerde tekst behouden, maar het gebruikt de definitie van de stijl van het e-mailbericht waarin de tekst wordt geplakt. Zoals kopiëren u Kop1 tekst vanuit een e-mailbericht naar de andere. Kop1 is gedefinieerd als Arial vet, 14 punten in een e-mailbericht, en het e-mailbericht waarin u de tekst wilt plakken, Kop1 is gedefinieerd als Cambria vet, 16 punten. Als u de optie Doelstijlen gebruiken , gebruikt de geplakte tekst de stijl Kop1, Cambria vet, 16 punten.

 • Opmaak samenvoegen     Deze optie wordt de stijldefinitie verwijderd en meest opmaak die rechtstreeks naar de gekopieerde tekst is toegepast, maar blijft opmaak die wordt beschouwd als nadruk, zoals vet en cursief, wanneer deze is toegepast op een deel van de selectie behouden. De tekst neemt de definitie van de stijl in het e-mailbericht waarin de tekst wordt geplakt.

 • Alleen tekst behouden     Met deze optie worden alle opmaak en niet-tekstuele elementen, zoals afbeeldingen en tabellen, verwijderd. De tekst krijgt de stijlkenmerken van de alinea waarin deze wordt geplakt en neemt alle directe opmaak of tekenstijleigenschappen over van de tekst meteen voor de cursor wanneer de tekst wordt geplakt. Grafische elementen worden genegeerd en tabellen worden geconverteerd naar een reeks alinea's.

Plakken vanuit andere programma's     Met deze optie wordt het standaardgedrag weergegeven dat optreedt wanneer u inhoud plakt die is gekopieerd vanuit een ander programma. Selecteer een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst:

 • Opmaak van bron behouden (standaard)     Met deze optie blijft de opmaak van de gekopieerde tekst behouden.

 • Opmaak samenvoegen     Met deze optie wordt het grootste deel van de opmaak verwijderd die direct op de gekopieerde tekst is toegepast, maar blijft opmaak behouden die wordt beschouwd als nadruk, zoals vet en cursief, wanneer deze is toegepast op slechts een deel van de selectie. De tekst krijgt de stijlkenmerken van de alinea waarin deze is geplakt. De tekst neemt ook alle directe opmaakkenmerken over van de tekst meteen voor de cursor wanneer de tekst wordt geplakt.

 • Alleen tekst behouden     Met deze optie worden alle opmaak en niet-tekstuele elementen, zoals afbeeldingen en tabellen, verwijderd. De tekst krijgt de stijlkenmerken van de alinea waarin deze wordt geplakt en neemt alle directe opmaak of tekenstijleigenschappen over van de tekst meteen voor de cursor wanneer de tekst wordt geplakt. Grafische elementen worden genegeerd en tabellen worden geconverteerd naar een reeks alinea's.

Afbeeldingen invoegen/plakken als     Deze optie wordt weergegeven hoe afbeeldingen ten opzichte van de tekst in uw e-mailbericht worden ingevoegd. U kunt invoegen van afbeeldingen in de tekst, afbeeldingen om te gaan met tekst of tekstterugloop rondom, voor of achter een afbeelding. Selecteer in de vervolgkeuzelijst een van de volgende opties:

 • In tekstregel     Met deze optie wordt de afbeelding in een alinea ingevoegd alsof deze tekst is. Deze optie wordt standaard gebruikt. De afbeelding wordt verplaatst wanneer u tekst toevoegt of verwijdert. Net zoals met tekst kunt u de afbeelding slepen om deze te verplaatsen.

 • Om kader     Met deze optie loopt de tekst rond alle zijden van een kader rondom de afbeelding. De afbeelding wordt niet verplaatst wanneer u tekst toevoegt of verwijdert, maar u kunt de afbeelding wel slepen om deze te verplaatsen.

 • Contour     Met deze optie wordt de tekst in een onregelmatige vorm rond de werkelijke afbeelding geplaatst. De afbeelding wordt niet verplaatst wanneer u tekst toevoegt of verwijdert, maar u kunt de afbeelding wel slepen om deze te verplaatsen.

 • Achter tekst     Met deze optie wordt de afbeelding op een eigen laag achter de tekst ingevoegd. Er is geen rand rond de afbeelding. De afbeelding wordt niet verplaatst wanneer u tekst toevoegt of verwijdert, maar u kunt de afbeelding wel slepen om deze te verplaatsen.

 • Voor tekst     Met deze optie wordt de afbeelding op een eigen laag voor de tekst ingevoegd. Er is geen rand rond de afbeelding. De afbeelding wordt niet verplaatst wanneer u tekst toevoegt of verwijdert, maar u kunt de afbeelding wel slepen om deze te verplaatsen.

 • Transparant     Met deze optie loopt de tekst rond de afbeelding, waarbij de ruimte wordt gevuld die ontstaat door een holle vorm, zoals een halve maan. De afbeelding wordt niet verplaatst wanneer u tekst toevoegt of verwijdert, maar u kunt de afbeelding wel slepen om deze te verplaatsen.

 • Boven en onder     Met deze optie loopt tekst niet door aan de zijkanten van de afbeelding. De afbeelding wordt niet verplaatst wanneer u tekst toevoegt of verwijdert, maar u kunt de afbeelding wel slepen om deze te verplaatsen.

Opsommingstekens en nummering behouden wanneer u tekst plakt met de optie Alleen tekst behouden     Selecteer deze optie als u nummering en opsommingstekens wilt converteren naar tekstsymbolen.

INS-toets voor plakken gebruiken     Selecteer deze optie om de INS-toets in te voegen met de inhoud van het Klembord van Office een e-mailbericht.

De knop Plakopties weergeven wanneer inhoud wordt geplakt     Selecteer deze optie om de knop Plakopties weer wanneer u inhoud plakt. U kunt de knop Plakopties vervangen of te wijzigen van de instellingen die u in deze sectie van het dialoogvenster Editoropties aanbrengt .

Slim knippen en plakken     Selecteer deze optie om de opmaak automatisch aan te passen tijdens het plakken van tekst. Als u dit selectievakje hebt ingeschakeld, kunt u op Instellingen klikken om extra opties voor plakken in te stellen.

 • Instellingen     Klik hierop om het dialoogvenster Instellingen te openen. Met dit dialoogvenster kunt u zich standaard gedraagt wanneer samenvoegen, knippen en plakken van tekst opgeven. U kunt zich standaard gedraagt overschrijven met behulp van de knop Plakopties die wordt weergegeven wanneer u inhoud van het Klembord in uw e-mailbericht plakt. Deze knop is alleen beschikbaar wanneer de optie Slim knippen en plakken is ingeschakeld.

  • Afstand tussen zinnen en woorden automatisch aanpassen     Selecteer deze optie om extra spaties te verwijderen wanneer u tekst verwijdert of de benodigde spaties toe te voegen wanneer u tekst van het Klembord plakt.

  • Afstand tussen alinea's aanpassen bij plakken     Selecteer deze optie om te voorkomen dat er lege alinea's worden gemaakt en om inconsistente afstand tussen alinea’s te voorkomen.

  • Tabelopmaak en -uitlijning aanpassen bij plakken     Selecteer deze optie om de opmaak en uitlijning van tabellen in te stellen. Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden afzonderlijke cellen geplakt als tekst, worden delen van een tabel geplakt als rijen in een bestaande tabel (in plaats van als een geneste tabel) en wordt de geplakte tabel aangepast aan de bestaande tabel wanneer u een tabel aan een bestaande tabel toevoegt.

  • Slim gedrag van stijl     Het selecteren van deze optie heeft geen effect. Als u het gedrag van stijlen bij het plakken van inhoud wilt aanpassen, gebruikt u de opties voor Plakken in de sectie Knippen, kopiëren en plakken van de opties bij Geavanceerd.

  • Opmaak samenvoegen bij plakken vanuit Microsoft Office PowerPoint     Selecteer deze optie om de resultaten in te stellen wanneer u inhoud plakt vanuit een PowerPoint-presentatie. Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt de opmaak van de omringende tekst of tabel toegepast op de geplakte tekst, wordt de meest recent gebruikte stijl voor opsommingstekens, getallen of lijsten toegepast op de geplakte lijst en blijft het uiterlijk van items, zoals tabellen, hyperlinks, afbeeldingen, OLE-objecten en vormen, gelijk aan de bron in PowerPoint.

  • Opmaak aanpassen bij plakken vanuit Microsoft Office Excel     Selecteer deze optie om de resultaten in te stellen wanneer u gegevens plakt vanuit Excel. Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden geplakte gegevens in een tabel geplaatst en worden grafieken geplakt als afbeeldingen in plaats van als OLE-objecten.

  • Geplakte lijsten samenvoegen met omliggende lijsten     Selecteer deze optie om lijstitems zo op te maken dat deze overeenkomen met de omringende lijst wanneer u de items in een lijst plakt.

Tekstterugloop binnen het documentvenster weergeven     Selecteer deze optie om tekst laten teruglopen in het venster met het e-mailbericht, zodat deze beter leesbaar op het scherm.

Aanduidingen voor afbeeldingen weergeven     Selecteer deze optie om weer te geven van een leeg vak in plaats van elke afbeelding in uw e-mailberichten. Deze optie kunt u het proces van het bladeren door een e-mail met een groot aantal afbeeldingen sneller.

Tekeningen en tekstvakken op scherm weergeven     Selecteer deze optie om objecten die zijn gemaakt met de tekenhulpmiddelen van Outlook in de afdrukweergave of Weblay weer te geven. Schakel dit selectievakje in als u wilt verbergen tekeningen en de weergave van e-mailberichten die veel tekeningen bevatten mogelijk wordt versneld. Tekeningen worden wel afgedrukt, zelfs als u dit selectievakje uitschakelt.

Stuurcodes weergeven     Selecteer deze optie om stuurcodes weer te geven voor tekst die van rechts naar links wordt gelezen.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als een taal van rechts naar links is ingeschakeld voor het bewerken van tekst.

Bladwijzers weergeven     Selecteer deze optie om weer te geven van bladwijzers in het scherm. Als u een bladwijzer aan een item toewijzen, weergegeven het item waaraan een bladwijzer tussen vierkante haken ([…]). Als u een bladwijzer aan een locatie toewijzen, de bladwijzer wordt weergegeven als een invoegteken. De haakjes en de invoegteken worden niet weergegeven in afgedrukte e-mailberichten.

Veldcodes in plaats van de waarden weergeven     Selecteer deze optie om de weergave van veldcodes in plaats van veldresultaten in uw e-mailberichten. Bijvoorbeeld, mag u Zie {tijd @\"MMMM, d, YYYY"} in plaats van 4 februari 2008. Schakel dit selectievakje in om veldresultaten weer te geven.

Ongeacht deze instelling, kunt u altijd schakelen tussen het weergeven van veldcodes en veldresultaten door op Alt+F9 te drukken.

Veld arcering     Deze optie wordt weergegeven of en wanneer velden grijs worden weergegeven. Selecteer in de lijst altijd of Als ingeschakeld voor het arceren van de velden toe. Nooit selecteren, schakelt veldarcering uit. Arcering van velden, maakt deze gemakkelijk kunt identificeren. De arcering wordt weergegeven op het scherm, maar niet in het afgedrukte e-mailbericht.

Cijfer     Deze optie bepaalt hoe cijfers worden weergegeven in e-mailberichten. Selecteer een item uit de lijst.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als een Arabische taal is ingeschakeld voor het bewerken van tekst.

 • Arabisch Selecteer deze optie om cijfers weer te geven in een getalnotatie voor mensen die Engels of een andere Europese taal spreken.

 • Hindi Selecteer deze optie om cijfers weer te geven in een getalnotatie voor mensen die Arabisch of Hindi spreken.

 • Context Selecteer deze optie om cijfers weer te geven op basis van de taal van de omringende tekst.

 • Systeem Selecteer deze optie om cijfers weer te geven op basis van de landinstellingen in het Configuratiescherm.

Maandnamen     Met deze optie wordt bepaald hoe Westerse (Gregoriaanse) maandnamen worden weergegeven in Arabische tekst. Selecteer een item in de lijst.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als een Arabische taal is ingeschakeld voor het bewerken van tekst.

 • Arabisch Selecteer deze optie om Arabische maandnamen te gebruiken.

 • Engels, getranscribeerd Selecteer deze optie om Westerse (Gregoriaanse) maandnamen te spellen volgens de Engelse uitspraak met behulp van Arabische tekst.

 • Frans, getranscribeerd Selecteer deze optie om Westerse (Gregoriaanse) maandnamen te spellen volgens de Franse uitspraak met behulp van Arabische tekst.

Diakritische tekens     Deze optie weergeven diakritische tekens in het e-mailbericht

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als er voor het bewerken van tekst een taal is ingeschakeld waarin diakritische tekens worden gebruikt.

 • Deze kleur voor diakritische tekens Selecteer deze optie om op te geven van een kleur voor het weergeven van alle diakritische tekens, ongeacht de kleur van de diakritische tekens in het oorspronkelijke e-mailbericht. Klik in de lijst Selecteer een kleur.

Documentweergave     Deze optie wordt de tekstrichting voor nieuwe e-mailberichten.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als een taal van rechts naar links is ingeschakeld voor het bewerken van tekst.

 • Rechts naar links Selecteer deze optie als u wilt indelen e-mailberichten rechts naar links. Bijvoorbeeld, beginnen alinea's aan de rechterkant van een e-mailbericht met tekst die doorloopt naar links.

 • Links naar rechts Selecteer deze optie om e-mailberichten van links naar rechts te maken. Bijvoorbeeld, beginnen alinea's aan de linkerkant van een e-mailbericht met tekst die doorloopt naar rechts.

Lettertype vervangen     Klik hierop om het dialoogvenster Lettertype vervangen te openen. Gebruik deze optie om te bepalen of het actieve e-mailbericht geen lettertypen die niet beschikbaar op uw computer zijn gebruikt. Als het e-mailbericht lettertypen worden gebruikt die niet op uw computer, kunt u het dialoogvenster om op te geven van een vervangend lettertype.

Alle koppen bij het openen van een document uitvouwen     Selecteer deze optie om automatisch een samengevouwen koppen uitvouwen wanneer u een document opent.

Afmetingen weergeven in eenheden van     Selecteer de maateenheid die u wilt gebruiken voor de horizontale liniaal en voor afmetingen die u in dialoogvensters opgeeft.

Afmetingen in tekenbreedte weergeven     Selecteer deze optie om de tekenbreedte te gebruiken als basis voor het uitlijnen van tekst, zoals op de verticale en horizontale liniaal.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als een Oost-Aziatische taal is ingeschakeld voor het bewerken van tekst.

Pixels weergeven voor HTML-functies     Selecteer deze optie om pixels te gebruiken als de standaardmaateenheid in dialoogvensters die betrekking hebben op HTML-functies.

Sneltoetsen weergeven in scherminfo     Selecteer deze optie om sneltoetsen weer te geven in scherminfo.

Verticale liniaal weergeven in de afdrukweergave     Selecteer deze optie om de verticale liniaal weer aan de zijkant van het e-mailvenster. Zorg ervoor dat u ook het selectievakje liniaal in de groep Weergeven/verbergen op het tabblad Beeld van het lint, dat onderdeel van de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface isselecteren.

 • Rechterliniaal in afdrukweergave weergeven Selecteer deze optie om de verticale liniaal weer te gegeven aan de rechterkant van het e-mailvenster.

  Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als een taal van rechts naar links is ingeschakeld voor het bewerken van tekst.

Positie van de voor-indeling in plaats van leesbaarheid optimaliseren-teken      Selecteer deze optie om teken positioneren nauwkeurig, zoals deze wordt weergegeven in het afgedrukte e-mailbericht met betrekking tot blokken tekst weer te geven. Afstand tussen tekens worden vervormd wanneer deze optie is ingeschakeld. Voor aanbevolen leesbaarheid op het scherm, kunt u deze optie uitschakelen.

Grafische hardwareversnelling uitschakelen      Selecteer deze optie om te voorkomen dat uw systeem hardwareversnelling voor afbeeldingen.

Documentinhoud terwijl u sleept bijwerken      Selecteer deze optie om te voorkomen dat uw systeem wijzigen van de inhoud van uw document wanneer u een object met tekst laten teruglopen sleept.

Opmerking: Deze optie is niet beschikbaar in Outlook 2010.

Gebruik subpixel positionering aan vloeiende lettertypen op scherm      Subpixel plaatsen, kunt verbeteren de zichtbare resolutie van lettertypen die worden weergegeven in Outlook. Selecteer deze optie om in te schakelen subpixel plaatsen.

Opmerking: Deze optie is niet beschikbaar in Outlook 2010.

Pop-knoppen voor toe te voegen rijen en kolommen in tabellen weergeven      Selecteer deze optie om de functie voor het pop-upknop waarmee u snel het aantal rijen en kolommen selecteren in uw tabellen inschakelen.

Opmerking: Deze optie is niet beschikbaar in Outlook 2010 en Outlook 2013.

Als u wilt deze opties in Outlook in een e-mailbericht bekijkt, klikt u op de Office-knop en klik vervolgens op Editoropties > Geavanceerd.

Geselecteerde tekst overschrijven     Selecteer deze optie om de geselecteerde tekst verwijderen wanneer u begint te typen. Als u dit selectievakje uitschakelt, wordt in Microsoft Office Outlook wordt nieuwe tekst vóór de geselecteerde tekst ingevoegd en wordt de geselecteerde tekst niet verwijderd.

Bij selecteren automatisch heel woord selecteren     Selecteer deze optie om de hele woorden selecteren wanneer u een deel van een woord en klikt u vervolgens een gedeelte van het volgende woord selecteren. Deze optie inschakelt ook zorgt ervoor dat Outlook om een woord en de ruimte die volgt wanneer u dubbelklikt op een woord te selecteren.

Tekst slepen en neerzetten toestaan     Selecteer deze optie als u geselecteerde tekst wilt kunnen verplaatsen of kopiëren door deze te slepen. Als u tekst wilt verplaatsen, selecteert u de tekst en sleept u deze naar een nieuwe locatie. Als u tekst wilt kopiëren, selecteert u de tekst en houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u de selectie naar de nieuwe locatie sleept.

Gebruik CTRL + klikken voor de hyperlink volgen     Selecteer deze optie om het gemakkelijker maken om de tekst van hyperlinks te bewerken. Als deze optie is ingeschakeld, moet u houdt u CTRL Ingedrukt terwijl u klikt op de koppeling om te kunnen de koppeling te volgen. Wanneer deze optie is uitgeschakeld, te klikken op de koppeling zorgt ervoor dat Outlook om te gaan naar de bestemming van de koppeling die moeilijker om de tekst van de koppeling te bewerken.

Automatisch tekenpapier bij het invoegen van AutoVormen maken     Selecteer deze optie als u wilt een tekenpapier rond tekenobjecten of inkttekeningen en wanneer u deze invoegt in uw e-mailbericht te plaatsen. Een tekenpapier kunt u tekenobjecten en afbeeldingen rangschikken en om deze te verplaatsen als een eenheid.

Slimme alineaselectie gebruiken     Selecteer deze optie om de alineamarkering te selecteren wanneer u een hele alinea selecteert. Als u de alineamarkering opneemt bij het knippen en plakken van een alinea, blijft er geen lege alinea achter en wordt de opmaak automatisch meegenomen met de alinea.

Slimme cursor gebruiken     Selecteer deze optie om op te geven dat de cursor wordt verplaatst wanneer u omhoog of omlaag schuift. Wanneer u op de pijl-links, pijl-rechts, pijl-omhoog of pijl-omlaag drukt na het schuiven, reageert de cursor op de pagina die momenteel wordt weergegeven, niet op de oorspronkelijke positie.

Insert-toets gebruiken om de overschrijfmodus in of uit te schakelen     Selecteer deze optie als u de overschrijfmodus wilt in- of uitschakelen door op Insert te drukken.

 • Overschrijfmodus gebruiken     Selecteer deze optie om bestaande tekst te vervangen tijdens het typen, met één teken tegelijk. Als Insert-toets gebruiken om de overschrijfmodus in of uit te schakelen is ingeschakeld, kunt u deze optie in- of uitschakelen door op Insert te drukken.

Dubbele aanhalingstekens toevoegen voor nummering van Hebreeuws alfabet     Selecteer deze optie om dubbele aanhalingstekens (") toe te voegen aan nummering.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als Hebreeuws is ingeschakeld voor het bewerken van tekst.

Vragen om bijwerken van stijl     Selecteer deze optie als er een prompt moet worden weergegeven wanneer u tekst waarop een stijl is toegepast, rechtstreeks wijzigt en vervolgens de stijl opnieuw op de tekst toepast. Wanneer de prompt wordt weergegeven, kunt u de stijl bijwerken op basis van recente wijzigingen of de opmaak van de stijl opnieuw toepassen.

De stijl Standaard gebruiken voor lijsten met opsommingstekens of nummering     Selecteer deze optie om lijststijlen te baseren op de normale alineastijl in plaats van de alinealijststijl.

Opmaak bijhouden     Selecteer deze optie om de opmaak bij te houden tijdens het typen. Hierdoor kunt u gemakkelijk dezelfde opmaak ergens anders toepassen. Deze optie moet zijn ingeschakeld voordat u de opdracht Tekst met soortgelijke opmaak selecteren kunt gebruiken in het snelmenu dat wordt weergegeven als u met de rechtermuisknop op geselecteerde tekst klikt. Voor een lijst met de opmaak die u hebt gebruikt, klikt u op de opdracht Opties in het deelvenster Stijl en schakelt u de selectievakjes Opmaak voor alineaniveau, Tekenopmaak en Opmaak voor opsommingstekens en nummering in.

 • Inconsistente opmaak markeren     Selecteer deze optie om te markeren met een blauwe golvende opmaak wanneer deze vergelijkbaar, maar niet exact is hetzelfde als andere opmaak in uw e-mailberichten. Als u deze optie gebruikt, moet u ook het selectievakje voor het bijhouden van opmaak te selecteren.

Klikken en typen inschakelen     Selecteer deze optie om tekst, afbeeldingen, tabellen of andere items in een leeg gebied van een e-mailbericht invoegen door te dubbelklikken op in het lege gebied. De functie klikken en typen automatisch wordt ingevoegd alinea's en de uitlijning die nodig is om te plaatsen van het item waar u hebt gedubbelklikt geldt. Deze functie is alleen beschikbaar in afdrukweergave en weergave volgens weblay.

 • Standaardalineastijl Selecteer de stijl die wordt toegepast op tekst wanneer u Klikken en typen gebruikt.

Volgorde controleren     Selecteer deze optie wilt controleren of een nieuw getypt teken in de juiste volgorde voorkomt moet worden gebruikt als een toonteken diakritisch teken of klinkers moet worden geplaatst boven, onder, voor of achter de medeklinker deze hoort.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als een complexe scripttaal is ingeschakeld voor het bewerken van tekst. Selecteer deze optie als u wilt het al eerder hebt getypt teken vervangen door de nieuw getypt teken als de twee tekens kunnen niet worden gecombineerd in hetzelfde cluster tekst typen en vervangen.

Aziatische lettertypen ook toegepast op Latijnse tekst     Selecteer deze optie Latijnse tekens wijzigen in het geselecteerde Aziatische lettertype wanneer u het Aziatische lettertype op geselecteerde tekst toepassen. Schakel dit selectievakje in als u wilt dat Latijnse tekens moet blijven in het Latijnse lettertype terwijl u het Aziatische lettertype op de rest van het e-mailbericht toepassen.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als een Oost-Aziatische taal is ingeschakeld voor het bewerken van tekst.

Automatisch een andere toetsenbordindeling kiezen op basis van omringende tekst     Selecteer deze optie om te wijzigen van de toetsenbordtaal en lettertype op basis van de taal van de tekst waarin de cursor zich bevindt. Als u deze optie uitschakelt, wordt alleen het lettertype is gewijzigd.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als een Oost-Aziatische taal is ingeschakeld voor het bewerken van tekst en er een Input Method Editor voor het typen van Oost-Aziatische tekens is geïnstalleerd.

Oudere IME-modus gebruiken om in te schakelen overschrijfmodus     Selecteer deze optie om toe te staan de tekens die u typt bestaande als tekens wilt vervangen (overschrijven) terwijl u een Input Method Editor (IME) gebruikt op een computer waarop het besturingssysteem van Microsoft Windows XP wordt uitgevoerd. Als Outlook is geïnstalleerd op een computer waarop Windows Vista wordt uitgevoerd, wordt deze optie niet weergegeven omdat overschrijfmodus automatisch wordt ondersteund.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als een Oost-Aziatische taal is ingeschakeld voor het bewerken van tekst en er een Input Method Editor voor het typen van Oost-Aziatische tekens is geïnstalleerd.

IME actieve bepalen     Selecteer deze optie om een Input Method Editor (IME) starten. Schakel dit selectievakje in als u wilt een IME stoppen.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als een Oost-Aziatische taal is ingeschakeld voor het bewerken van tekst en er een Input Method Editor voor het typen van Oost-Aziatische tekens is geïnstalleerd.

IME TrueInline     Selecteer deze optie om een interface voor natuurlijke taal gebruiken op computers IME is ingeschakeld.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als een Oost-Aziatische taal is ingeschakeld voor het bewerken van tekst en er een Input Method Editor voor het typen van Oost-Aziatische tekens is geïnstalleerd.

IME-instellingen     Klik op om de eigenschappen voor het dialoogvenster naam van de IME. Gebruik dit dialoogvenster instellen of wijzigen van de tekst, toetsenbord tekens worden geconverteerd en andere opties voor de actieve IME.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als een Oost-Aziatische taal is ingeschakeld voor het bewerken van tekst en er een Input Method Editor voor het typen van Oost-Aziatische tekens is geïnstalleerd.

Binnen het dezelfde e-mailbericht     Deze optie wordt het standaardgedrag die optreedt wanneer u inhoud plakt met de dezelfde e-mailberichten van waaruit u de inhoud hebt gekopieerd. Selecteer in de vervolgkeuzelijst een van de volgende opties:

 • Opmaak van bron behouden (standaard)     Met deze optie blijven tekenstijlen en directe opmaak behouden die zijn toegepast op de gekopieerde tekst. Directe opmaak betreft eigenschappen zoals tekengrootte, cursief of andere opmaak die niet is opgenomen in de alineastijl.

 • Aanpassen aan doelopmaak      Met deze optie wordt het grootste deel van de opmaak verwijderd dat direct op de gekopieerde tekst is toegepast, maar blijft opmaak behouden die wordt beschouwd als nadruk, zoals vet en cursief, wanneer deze is toegepast op slechts een deel van de selectie. De tekst krijgt de stijlkenmerken van de alinea waarin deze is geplakt. De tekst neemt ook alle directe opmaak of tekenstijleigenschappen over van de tekst meteen voor de cursor wanneer de tekst wordt geplakt.

 • Alleen tekst behouden     Met deze optie worden alle opmaak en niet-tekstuele elementen, zoals afbeeldingen en tabellen, verwijderd. De tekst krijgt de stijlkenmerken van de alinea waarin deze wordt geplakt en neemt alle directe opmaak of tekenstijleigenschappen over van de tekst meteen voor de cursor wanneer de tekst wordt geplakt. Grafische elementen worden genegeerd en tabellen worden geconverteerd naar een reeks alinea's.

Plakken tussen e-mailberichten     Deze optie wordt het standaardgedrag die optreedt wanneer u inhoud plakken die is gekopieerd vanuit een ander e-mailbericht in Outlook. Selecteer in de vervolgkeuzelijst een van de volgende opties:

 • (Standaard) opmaak van bron behouden     Deze optie blijft de opmaak die is toegepast op de gekopieerde tekst behouden. Elke stijldefinitie die is gekoppeld aan de gekopieerde tekst wordt gekopieerd naar het e-mailbericht voor de bestemming.

 • Aanpassen aan doelopmaak     Met deze optie wordt het grootste deel van de opmaak verwijderd dat direct op de gekopieerde tekst is toegepast, maar blijft opmaak behouden die wordt beschouwd als nadruk, zoals vet en cursief, wanneer deze is toegepast op slechts een deel van de selectie. De tekst krijgt de stijlkenmerken van de alinea waarin deze is geplakt. De tekst neemt ook alle directe opmaak of tekenstijleigenschappen over van de tekst meteen voor de cursor wanneer de tekst wordt geplakt.

 • Alleen tekst behouden     Met deze optie worden alle opmaak en niet-tekstuele elementen, zoals afbeeldingen en tabellen, verwijderd. De tekst krijgt de stijlkenmerken van de alinea waarin deze wordt geplakt en neemt alle directe opmaak of tekenstijleigenschappen over van de tekst meteen voor de cursor wanneer de tekst wordt geplakt. Grafische elementen worden genegeerd en tabellen worden geconverteerd naar een reeks alinea's.

Plakken tussen e-mailberichten wanneer definities van stijlen conflicteren     Deze optie wordt het standaardgedrag die optreedt wanneer u inhoud plakken die is gekopieerd vanuit een ander e-mailbericht in Outlook weergegeven en de stijl die is toegewezen aan de gekopieerde tekst anders is gedefinieerd in het e-mailbericht waarin de tekst wordt geplakt. Selecteer in de vervolgkeuzelijst een van de volgende opties:

 • Opmaak van bron behouden     Met deze optie blijft het uiterlijk van de gekopieerde tekst behouden door de stijl Standaard toe te wijzen aan de geplakte tekst en directe opmaak toe te passen. Directe opmaak betreft eigenschappen zoals tekengrootte, cursief of andere opmaak, waarmee de stijldefinitie van de gekopieerde tekst wordt nagebootst.

 • Doelstijlen (standaard) gebruiken     Deze optie wordt de stijlnaam die is gekoppeld aan de gekopieerde tekst behouden, maar het gebruikt de definitie van de stijl van het e-mailbericht waarin de tekst wordt geplakt. Zoals kopiëren u Kop1 tekst vanuit een e-mailbericht naar de andere. Kop1 is gedefinieerd als Arial vet, 14 punten in een e-mailbericht, en het e-mailbericht waarin u de tekst wilt plakken, Kop1 is gedefinieerd als Cambria vet, 16 punten. Als u de optie Doelstijlen gebruiken , gebruikt de geplakte tekst de stijl Kop1, Cambria vet, 16 punten.

 • Aanpassen aan doelopmaak     Deze optie wordt de stijldefinitie verwijderd en meest opmaak die rechtstreeks naar de gekopieerde tekst is toegepast, maar blijft opmaak die wordt beschouwd als nadruk, zoals vet en cursief, wanneer deze is toegepast op een deel van de selectie behouden. De tekst neemt de definitie van de stijl in het e-mailbericht waarin de tekst wordt geplakt.

 • Alleen tekst behouden     Met deze optie worden alle opmaak en niet-tekstuele elementen, zoals afbeeldingen en tabellen, verwijderd. De tekst krijgt de stijlkenmerken van de alinea waarin deze wordt geplakt en neemt alle directe opmaak of tekenstijleigenschappen over van de tekst meteen voor de cursor wanneer de tekst wordt geplakt. Grafische elementen worden genegeerd en tabellen worden geconverteerd naar een reeks alinea's.

Plakken vanuit andere programma's     Met deze optie wordt het standaardgedrag weergegeven dat optreedt wanneer u inhoud plakt die is gekopieerd vanuit een ander programma. Selecteer een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst:

 • Opmaak van bron behouden (standaard)     Met deze optie blijft de opmaak van de gekopieerde tekst behouden.

 • Aanpassen aan doelopmaak     Met deze optie wordt het grootste deel van de opmaak verwijderd dat direct op de gekopieerde tekst is toegepast, maar blijft opmaak behouden die wordt beschouwd als nadruk, zoals vet en cursief, wanneer deze is toegepast op slechts een deel van de selectie. De tekst krijgt de stijlkenmerken van de alinea waarin deze is geplakt. De tekst neemt ook alle directe opmaakkenmerken over van de tekst meteen voor de cursor wanneer de tekst wordt geplakt.

 • Alleen tekst behouden     Met deze optie worden alle opmaak en niet-tekstuele elementen, zoals afbeeldingen en tabellen, verwijderd. De tekst krijgt de stijlkenmerken van de alinea waarin deze wordt geplakt en neemt alle directe opmaak of tekenstijleigenschappen over van de tekst meteen voor de cursor wanneer de tekst wordt geplakt. Grafische elementen worden genegeerd en tabellen worden geconverteerd naar een reeks alinea's.

Afbeeldingen invoegen/plakken als     Deze optie wordt weergegeven hoe afbeeldingen ten opzichte van de tekst in uw e-mailbericht worden ingevoegd. U kunt invoegen van afbeeldingen in de tekst, afbeeldingen om te gaan met tekst of tekstterugloop rondom, voor of achter een afbeelding. Selecteer in de vervolgkeuzelijst een van de volgende opties:

 • In tekstregel     Met deze optie wordt de afbeelding in een alinea ingevoegd alsof deze tekst is. Deze optie wordt standaard gebruikt. De afbeelding wordt verplaatst wanneer u tekst toevoegt of verwijdert. Net zoals met tekst kunt u de afbeelding slepen om deze te verplaatsen.

 • Om kader     Met deze optie loopt de tekst rond alle zijden van een kader rondom de afbeelding. De afbeelding wordt niet verplaatst wanneer u tekst toevoegt of verwijdert, maar u kunt de afbeelding wel slepen om deze te verplaatsen.

 • Contour     Met deze optie wordt de tekst in een onregelmatige vorm rond de werkelijke afbeelding geplaatst. De afbeelding wordt niet verplaatst wanneer u tekst toevoegt of verwijdert, maar u kunt de afbeelding wel slepen om deze te verplaatsen.

 • Achter tekst     Met deze optie wordt de afbeelding op een eigen laag achter de tekst ingevoegd. Er is geen rand rond de afbeelding. De afbeelding wordt niet verplaatst wanneer u tekst toevoegt of verwijdert, maar u kunt de afbeelding wel slepen om deze te verplaatsen.

 • Voor tekst     Met deze optie wordt de afbeelding op een eigen laag voor de tekst ingevoegd. Er is geen rand rond de afbeelding. De afbeelding wordt niet verplaatst wanneer u tekst toevoegt of verwijdert, maar u kunt de afbeelding wel slepen om deze te verplaatsen.

 • Transparant     Met deze optie loopt de tekst rond de afbeelding, waarbij de ruimte wordt gevuld die ontstaat door een holle vorm, zoals een halve maan. De afbeelding wordt niet verplaatst wanneer u tekst toevoegt of verwijdert, maar u kunt de afbeelding wel slepen om deze te verplaatsen.

 • Boven en onder     Met deze optie loopt tekst niet door aan de zijkanten van de afbeelding. De afbeelding wordt niet verplaatst wanneer u tekst toevoegt of verwijdert, maar u kunt de afbeelding wel slepen om deze te verplaatsen.

Opsommingstekens en nummering behouden wanneer u tekst plakt met de optie Alleen tekst behouden     Selecteer deze optie als u nummering en opsommingstekens wilt converteren naar tekstsymbolen.

INS-toets voor plakken gebruiken     Selecteer deze optie om de INS-toets in te voegen met de inhoud van het Klembord van Office een e-mailbericht.

Knoppen voor plakopties weergeven     Selecteer deze optie om de knop Plakopties weer wanneer u inhoud plakt. U kunt de knop Plakopties vervangen of te wijzigen van de instellingen die u in deze sectie van het dialoogvenster Editoropties aanbrengt .

Slim knippen en plakken     Selecteer deze optie om de opmaak automatisch aan te passen tijdens het plakken van tekst. Als u dit selectievakje hebt ingeschakeld, kunt u op Instellingen klikken om extra opties voor plakken in te stellen.

 • Instellingen     Klik hierop om het dialoogvenster Instellingen te openen. Met dit dialoogvenster kunt u zich standaard gedraagt wanneer samenvoegen, knippen en plakken van tekst opgeven. U kunt zich standaard gedraagt overschrijven met behulp van de knop Plakopties die wordt weergegeven wanneer u inhoud van het Klembord in uw e-mailbericht plakt. Deze knop is alleen beschikbaar wanneer de optie Slim knippen en plakken is ingeschakeld.

  • Afstand tussen zinnen en woorden automatisch aanpassen     Selecteer deze optie om extra spaties te verwijderen wanneer u tekst verwijdert of de benodigde spaties toe te voegen wanneer u tekst van het Klembord plakt.

  • Afstand tussen alinea's aanpassen bij plakken     Selecteer deze optie om te voorkomen dat er lege alinea's worden gemaakt en om inconsistente afstand tussen alinea’s te voorkomen.

  • Tabelopmaak en -uitlijning aanpassen bij plakken     Selecteer deze optie om de opmaak en uitlijning van tabellen in te stellen. Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden afzonderlijke cellen geplakt als tekst, worden delen van een tabel geplakt als rijen in een bestaande tabel (in plaats van als een geneste tabel) en wordt de geplakte tabel aangepast aan de bestaande tabel wanneer u een tabel aan een bestaande tabel toevoegt.

  • Slim gedrag van stijl     Het selecteren van deze optie heeft geen effect. Als u het gedrag van stijlen bij het plakken van inhoud wilt aanpassen, gebruikt u de opties voor Plakken in de sectie Knippen, kopiëren en plakken van de opties bij Geavanceerd.

  • Opmaak samenvoegen bij plakken vanuit Microsoft Office PowerPoint     Selecteer deze optie om de resultaten in te stellen wanneer u inhoud plakt vanuit een PowerPoint-presentatie. Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt de opmaak van de omringende tekst of tabel toegepast op de geplakte tekst, wordt de meest recent gebruikte stijl voor opsommingstekens, getallen of lijsten toegepast op de geplakte lijst en blijft het uiterlijk van items, zoals tabellen, hyperlinks, afbeeldingen, OLE-objecten en vormen, gelijk aan de bron in PowerPoint.

  • Opmaak aanpassen bij plakken vanuit Microsoft Office Excel     Selecteer deze optie om de resultaten in te stellen wanneer u gegevens plakt vanuit Excel. Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden geplakte gegevens in een tabel geplaatst en worden grafieken geplakt als afbeeldingen in plaats van als OLE-objecten.

  • Geplakte lijsten samenvoegen met omliggende lijsten     Selecteer deze optie om lijstitems zo op te maken dat deze overeenkomen met de omringende lijst wanneer u de items in een lijst plakt.

Tekstterugloop binnen het documentvenster weergeven     Selecteer deze optie om tekst laten teruglopen in het venster met het e-mailbericht, zodat deze beter leesbaar op het scherm.

Aanduidingen voor afbeeldingen weergeven     Selecteer deze optie om weer te geven van een leeg vak in plaats van elke afbeelding in uw e-mailberichten. Deze optie kunt u het proces van het bladeren door een e-mail met een groot aantal afbeeldingen sneller.

Tekeningen en tekstvakken op scherm weergeven     Selecteer deze optie om objecten die zijn gemaakt met de tekenhulpmiddelen van Outlook in de afdrukweergave of Weblay weer te geven. Schakel dit selectievakje in als u wilt verbergen tekeningen en de weergave van e-mailberichten die veel tekeningen bevatten mogelijk wordt versneld. Tekeningen worden wel afgedrukt, zelfs als u dit selectievakje uitschakelt.

Tekstanimatie weergeven     Selecteer deze optie om tekstanimaties weer te geven op het scherm. Schakel het selectievakje uit als u wilt zien hoe de tekst eruitziet wanneer deze wordt afgedrukt.

Opmerking: Gebruik deze optie als tekst met animatie weergeven in een e-mailberichten die zijn gemaakt in een eerdere versie van Outlook dan Outlook 2007. De huidige versie van Outlook biedt niet langer de mogelijkheid om te maken van tekst met animatie.

Stuurcodes weergeven     Selecteer deze optie om stuurcodes weer te geven voor tekst die van rechts naar links wordt gelezen.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als een taal van rechts naar links is ingeschakeld voor het bewerken van tekst.

Bladwijzers weergeven     Selecteer deze optie om weer te geven van bladwijzers in het scherm. Als u een bladwijzer aan een item toewijzen, weergegeven het item waaraan een bladwijzer tussen vierkante haken ([…]). Als u een bladwijzer aan een locatie toewijzen, de bladwijzer wordt weergegeven als een invoegteken. De haakjes en de invoegteken worden niet weergegeven in afgedrukte e-mailberichten.

Infolabels weergeven     Selecteer deze optie om een paarse stippellijn weer te geven onder tekst die wordt herkend als een infolabel.

Veldcodes in plaats van de waarden weergeven     Selecteer deze optie om de weergave van veldcodes in plaats van veldresultaten in uw e-mailberichten. Bijvoorbeeld, mag u Zie {tijd @\"MMMM, d, YYYY"} in plaats van 4 februari 2008. Schakel dit selectievakje in om veldresultaten weer te geven.

Ongeacht deze instelling, kunt u altijd schakelen tussen het weergeven van veldcodes en veldresultaten door op Alt+F9 te drukken.

Veld arcering     Deze optie wordt weergegeven of en wanneer velden grijs worden weergegeven. Selecteer in de lijst altijd of Als ingeschakeld voor het arceren van de velden toe. Nooit selecteren, schakelt veldarcering uit. Arcering van velden, maakt deze gemakkelijk kunt identificeren. De arcering wordt weergegeven op het scherm, maar niet in het afgedrukte e-mailbericht.

Cijfer     Deze optie bepaalt hoe cijfers worden weergegeven in e-mailberichten. Selecteer een item uit de lijst.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als een Arabische taal is ingeschakeld voor het bewerken van tekst.

 • Arabisch Selecteer deze optie om cijfers weer te geven in een getalnotatie voor mensen die Engels of een andere Europese taal spreken.

 • Hindi Selecteer deze optie om cijfers weer te geven in een getalnotatie voor mensen die Arabisch of Hindi spreken.

 • Context Selecteer deze optie om cijfers weer te geven op basis van de taal van de omringende tekst.

 • Systeem Selecteer deze optie om cijfers weer te geven op basis van de landinstellingen in het Configuratiescherm.

Maandnamen     Met deze optie wordt bepaald hoe Westerse (Gregoriaanse) maandnamen worden weergegeven in Arabische tekst. Selecteer een item in de lijst.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als een Arabische taal is ingeschakeld voor het bewerken van tekst.

 • Arabisch Selecteer deze optie om Arabische maandnamen te gebruiken.

 • Engels, getranscribeerd Selecteer deze optie om Westerse (Gregoriaanse) maandnamen te spellen volgens de Engelse uitspraak met behulp van Arabische tekst.

 • Frans, getranscribeerd Selecteer deze optie om Westerse (Gregoriaanse) maandnamen te spellen volgens de Franse uitspraak met behulp van Arabische tekst.

Diakritische tekens     Deze optie weergeven diakritische tekens in het e-mailbericht

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als er voor het bewerken van tekst een taal is ingeschakeld waarin diakritische tekens worden gebruikt.

 • Deze kleur voor diakritische tekens Selecteer deze optie om op te geven van een kleur voor het weergeven van alle diakritische tekens, ongeacht de kleur van de diakritische tekens in het oorspronkelijke e-mailbericht. Klik in de lijst Selecteer een kleur.

Documentweergave     Deze optie wordt de tekstrichting voor nieuwe e-mailberichten.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als een taal van rechts naar links is ingeschakeld voor het bewerken van tekst.

 • Rechts naar links Selecteer deze optie als u wilt indelen e-mailberichten rechts naar links. Bijvoorbeeld, beginnen alinea's aan de rechterkant van een e-mailbericht met tekst die doorloopt naar links.

 • Links naar rechts Selecteer deze optie om e-mailberichten van links naar rechts te maken. Bijvoorbeeld, beginnen alinea's aan de linkerkant van een e-mailbericht met tekst die doorloopt naar rechts.

Lettertype vervangen     Klik hierop om het dialoogvenster Lettertype vervangen te openen. Gebruik deze optie om te bepalen of het actieve e-mailbericht geen lettertypen die niet beschikbaar op uw computer zijn gebruikt. Als het e-mailbericht lettertypen worden gebruikt die niet op uw computer, kunt u het dialoogvenster om op te geven van een vervangend lettertype.

Afmetingen weergeven in eenheden van     Selecteer de maateenheid die u wilt gebruiken voor de horizontale liniaal en voor afmetingen die u in dialoogvensters opgeeft.

Afmetingen in tekenbreedte weergeven     Selecteer deze optie om de tekenbreedte te gebruiken als basis voor het uitlijnen van tekst, zoals op de verticale en horizontale liniaal.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als een Oost-Aziatische taal is ingeschakeld voor het bewerken van tekst.

Pixels weergeven voor HTML-functies     Selecteer deze optie om pixels te gebruiken als de standaardmaateenheid in dialoogvensters die betrekking hebben op HTML-functies.

Sneltoetsen weergeven in scherminfo     Selecteer deze optie om sneltoetsen weer te geven in scherminfo.

Verticale liniaal weergeven in de afdrukweergave     Selecteer deze optie om de verticale liniaal weer aan de zijkant van het e-mailvenster. Zorg ervoor dat u ook het selectievakje liniaal in de groep Weergeven/verbergen op het tabblad Beeld van het lint, dat onderdeel van de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface isselecteren.

 • Rechterliniaal in afdrukweergave weergeven Selecteer deze optie om de verticale liniaal weer te gegeven aan de rechterkant van het e-mailvenster.

  Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als een taal van rechts naar links is ingeschakeld voor het bewerken van tekst.

Positie van de voor-indeling in plaats van leesbaarheid optimaliseren-teken      Selecteer deze optie om teken positioneren nauwkeurig, zoals deze wordt weergegeven in het afgedrukte e-mailbericht met betrekking tot blokken tekst weer te geven. Afstand tussen tekens worden vervormd wanneer deze optie is ingeschakeld. Voor aanbevolen leesbaarheid op het scherm, kunt u deze optie uitschakelen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×