Geavanceerde opties

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Opties voor bewerken

Selectie verplaatsen nadat ENTER     Wordt een aangrenzende cel de volgende actieve cel nadat u op ENTER in de huidige actieve cel. In het vak richting aangeven welke aangrenzende cel actief.

Richting     Wordt een aangrenzende cel de volgende actieve cel nadat u op ENTER in de huidige actieve cel. In het vak richting aangeven welke aangrenzende cel actief.

Automatisch een decimaalteken invoegen     Schakel dit selectievakje in om een getal met een decimaalteken al dan niet standaard weer te geven.

 • Locaties     Voer het aantal decimalen in het vak aantal_tekens hebt opgegeven om aan te geven waar Microsoft Office Excel automatisch geplaatst het decimaalteken in de getallen die u als constanten in een werkblad typt. Een positief getal wordt verplaatst van het decimaalteken naar links. een negatief getal voor verplaatst het decimaalteken naar rechts. Als het vak posities leeg is of is ingesteld op 0 (nul), moet u handmatig invoeren van de decimale komma. Als u wilt deze optie overschrijven, typt u een decimaalteken in de cel wanneer u het getal invoert.

Inschakelen van de vulgreep en cellen slepen en neerzetten     Schakel dit selectievakje verplaatsen en cellen en gegevens kopiëren door te slepen. Als deze optie is geselecteerd, kunt u ook de vulgreep te slepen om gegevens te kopiëren en te aangrenzende cellen vullen met een reeks gegevens slepen.

 • Overschrijven cellen     Een bericht weergegeven als u cellen neerzet op andere cellen die gegevens bevatten.

Toestaan dat direct in cellen bewerken     Schakel dit selectievakje in om te bewerken in een cel door te dubbelklikken op de cel, in plaats van de celinhoud in de formulebalk bewerken inschakelen.

Gegevensbereiken opmaak en formules     Selecteer nieuwe items die zijn toegevoegd aan het einde van een lijst zodat deze overeenkomt met de opmaak van de rest van de lijst automatisch opmaken. Formules die worden herhaald in elke rij worden ook gekopieerd. Worden de opmaak en formules moeten worden weergegeven in ten minste drie van de laatste vijf rijen vóór de nieuwe rij.

Automatische percentage-invoer inschakelen     Selecteren om te vermenigvuldigen met 100 alle getallen kleiner is dan 1 die u invoert in de cellen die zijn opgemaakt in percentages opmaken. Schakel dit selectievakje in om te vermenigvuldigen met 100 alle getallen die u invoert in de cellen die zijn opgemaakt in percentages, inclusief getallen gelijk is aan of groter is dan 1 opmaken.

Automatisch aanvullen voor celwaarden activeren     Tekstinvoer die u begint te typen in een kolom met gegevens. Als de eerste paar letters die u typt overeenkomen met een bestaande vermelding in deze kolom, wordt de resterende tekst automatisch ingevuld.

Zoomen bij rollen met IntelliMouse     Als u de Microsoft IntelliMouse-aanwijsapparaat hebt, stelt het wieltje om te zoomen in plaats van de schuifbalk in uw werkblad of grafiekblad.

De gebruiker als er een tijdrovende bewerking klinkt waarschuwen     Selecteer desgewenst kunt u een melding ontvangen wanneer een bewerking invloed is op een groot aantal cellen en duurt erg lang verwerken.

 • Wanneer dit aantal cellen (in duizenden) wordt beïnvloed     Kunt u het maximum aantal cellen die worden beïnvloed door een bewerking zonder te worden gewaarschuwd opgeven. Als u meer cellen dan het maximum aantal cellen worden gewijzigd, wordt u gewaarschuwd.

 • Scheidingstekens van systeem gebruiken     Selecteer wilt gebruiken voor duizendtallen en het standaard decimale scheidingstekens. Schakel het selectievakje om in te voeren alternatieve scheidingstekens.

  • Scheidingsteken voor decimalen staat     Als u wilt wijzigen van het decimaalscheidingsteken standaard, schakel scheidingstekens van systeem gebruiken, selecteert u het standaardscheidingsteken in het vak scheidingsteken voor decimalen staat en typt u het scheidingsteken dat u wilt gebruiken.

  • Duizendtallen scheidingsteken     Als u wilt wijzigen van het standaardscheidingsteken voor duizendtallen, schakelt u scheidingstekens van systeem gebruiken, selecteert u het standaardscheidingsteken in de duizendtallen scheidingsteken vak en typ vervolgens het scheidingsteken dat u wilt gebruiken.

Knippen, kopiëren en plakken

Knoppen voor plakopties weergeven     Selecteer deze optie om Excel automatisch een dialoogvenster met speciale opties wordt weergegeven wanneer u, zoals Alleen opmaak en Cellen koppelen plakt.

Knoppen voor invoegopties weergeven     Selecteer deze optie om Excel automatisch een dialoogvenster met speciale opties wordt weergegeven wanneer u cellen, rijen of kolommen, zoals Opmaak hetzelfde als boven en Opmaak wisseninvoegt.

Knippen, kopiëren, en sorteren ingevoegde objecten met de oorspronkelijke cellen     Blijft grafische objecten, knoppen, tekstvakken, getekende objecten en afbeeldingen met hun bijbehorende cellen wanneer u knippen, kopiëren, filteren of sorteren op een werkblad.

Weergeven

Dit aantal onlangs geopende documenten weergeven     Hiermee een lijst met recent gebruikte werkmappen onder Recente documenten dat wordt weergegeven wanneer u klikt op de Microsoft Office-knop afbeelding Office-knop , zodat u deze werkmappen snel kunt openen. Voer het nummer van werkmappen die u wilt weergeven in het vak Dit aantal onlangs geopende documenten weergeven . Typ of Selecteer een positief getal tussen 0 en 50.

Eenheid op de liniaal     Kunt u de eenheden die u wilt weergeven op de liniaal van de weergave indeling selecteren.

Alle vensters in de taakbalk weergeven      Selecteer meerdere werkmappen weergeven op de taakbalk van Windows.

Formulebalk weergeven     Hiermee wordt weergegeven in de formulebalk. De formulebalk wordt weergegeven boven aan het werkblad.

Scherminfo voor functies weergeven     Geeft korte beschrijvingen van de functies die u in de lijst met functies die wordt weergegeven selecteert wanneer de functie formule automatisch aanvullen is ingeschakeld.

Namen van grafiekelementen bij aanwijzen weergeven     Geeft de naam van een grafiekelement wanneer u de muisaanwijzer eroverheen.

Punt gegevenswaarden bij aanwijzen weergeven     De waarde van een gegevenspunt weergegeven wanneer u de muisaanwijzer eroverheen.

Voor cellen met opmerkingen, weergeven     Selecteer een van de volgende opties om te bepalen hoe opmerkingen worden weergegeven op het werkblad.

 • Geen opmerkingen of indicatoren     Opmerkingen en opmerkingsindicatoren in cellen met opmerkingen worden verborgen.

 • Alleen indicatoren en opmerkingen bij aanwijzen     Hiermee geeft een driehoekje in de rechterbovenhoek van een cel wanneer er een opmerking gekoppeld aan de cel is. Opmerkingen worden alleen weergegeven als u een aanwijzer op een cel die een opmerking heeft.

 • Opmerkingen en indicatoren     Hiermee geeft de opmerking en Opmerkingsindicator, een driehoekje in de rechterbovenhoek van een cel, wanneer er een opmerking gekoppeld aan de cel is.

Weergaveopties voor deze werkmap

Weergaveopties voor deze werkmap     Selecteer de werkmap in deze lijst die wordt beïnvloed door de volgende opties.

Horizontale schuifbalk weergeven     Hiermee geeft de horizontale schuifbalk onderaan in het werkblad.

Verticale schuifbalk weergeven     Hiermee wordt de verticale schuifbalk aan de rechterkant van het werkblad (wanneer u van links naar rechts is geschreven modus gebruikmaakt) of aan de linkerkant geeft (wanneer u de van rechts naar links taalmodus gebruikt).

Bladtabs weergeven     Geeft werkbladtabs zodat u kunt tussen schakelen en selecteert u afzonderlijke werkbladen. Tabbladen onder aan het werkbladvenster werkblad.

Datums groeperen in het menu AutoFilter     De hiërarchische groepering van datums wordt gewijzigd in een niet-hiërarchische lijst met datums in de lijst met datums onderaan in het menu AutoFilter in een datumfilter. U kunt bijvoorbeeld voor tweecijferige jaren filteren op handmatig jaartallen van twee cijfers in een niet-hiërarchische lijst te selecteren.

Voor objecten weergeven     Selecteer een van de volgende opties weergeven of verbergen van grafische objecten in de werkmap.

 • Alle     Worden alle van de grafische objecten, knoppen, tekstvakken, getekende objecten en afbeeldingen weergegeven.

 • Niets (objecten verbergen)     Worden alle van de grafische objecten, knoppen, tekstvakken, getekende objecten en afbeeldingen verborgen. Verborgen objecten worden niet afgedrukt.

Weergaveopties voor dit werkblad

Weergaveopties voor dit werkblad    Selecteer het werkblad in deze lijst die wordt beïnvloed door de volgende opties.

Rij- en kolomkoppen weergeven     Aan de linkerkant (wanneer u van links naar rechts is geschreven modus gebruikmaakt) of aan de rechterkant van het werkblad en kolomletters aan de bovenkant van het werkblad (wanneer u de taal van rechts naar links modus met) is ingeschakeld, wordt de rijnummers weergegeven.

Formules weergeven in cellen in plaats van de berekende resultaten     Hiermee geeft de formules in cellen in plaats van de waarden die de formules.

Pagina-einden weergeven     Hiermee wordt weergegeven op pagina-einden die automatisch zijn ingesteld door Excel.

Een nul weergeven in cellen nulwaarde     Een 0 (nul) in cellen met nulwaarden weergegeven.

Overzichtsknoppen weergeven als een overzicht is toegepast     Overzichtssymbolen worden weergegeven. Overzichtsknoppen worden niet weergegeven als het werkblad een overzicht bevat.

Rasterlijnen weergeven     Rasterlijnen van cellen weergeven Als u wilt afdrukken van rasterlijnen, zorg dat het selectievakje afdrukken onder rasterlijnen is geselecteerd in de groep Werkbladopties op het tabblad Pagina-indeling .

 • De kleur van rasterlijnen     Hiermee stelt u de kleur voor rasterlijnen. Als u op Automatischeklikt, wordt de kleur van de rasterlijnen is gebaseerd op de tekstkleur die is gedefinieerd in het Configuratiescherm van Windows.

Formules

Berekeningen met meerdere threads toestaan     Optie is standaard ingeschakeld, kunt deze optie snelle berekening met behulp van meerdere processors. Houd er rekening mee dat Excel biedt alleen ondersteuning voor maximaal 64 processorcores gebruiken.

Aantal berekeningsthreads     Kunt u opgeven van het aantal processors die worden gebruikt voor de berekening.

 • Alle processors op deze computer gebruiken     Deze optie wordt optie is standaard ingeschakeld, alle processors die beschikbaar op uw computer zijn.

 • Handmatige     Kunt u opgeven van het aantal processors die u wilt gebruiken. Voer in het vak handmatig een positief getal tussen 1 en 1024.

Bij het berekenen van deze werkmap

Bij het berekenen van deze werkmap    Selecteer de werkmap in deze lijst die wordt beïnvloed door de volgende opties.

Koppelingen naar andere documenten bijwerken     Berekend en formules met verwijzingen naar andere toepassingen bijgewerkt.

Precisie zoals weergegeven instellen     Hiermee worden opgeslagen waarden in cellen permanent gewijzigd van volledige precisie (15 cijfers) naar de notatie die wordt weergegeven, inclusief decimalen.

Gebruik 1904-datumsysteem     De begindatum van waaruit alle datums worden berekend gewijzigd van 1 januari 1900 in 2 januari 1904.

Externe koppelingswaarden opslaan     Hiermee slaat u kopieën van de waarden in een extern document gekoppeld aan een Excel-werkblad. Als een werkblad met koppelingen naar grote bereiken in een extern document ongebruikelijk evenveel schijfruimte of erg lang duurt om te openen, bespaart het selectievakje externe koppelingswaarden opslaan schijfruimte en de tijd die nodig is om te openen van het werk blad.

Algemeen

Feedback met geluid     Het afspelen van beschikbare geluiden die zijn gekoppeld aan Microsoft Office-programmagebeurtenissen, zoals openen, opslaan, en bestanden afdrukken en weergeven van foutberichten. Geluiden die zijn toegewezen aan verschillende gebeurtenissen kunnen worden gewijzigd in het Configuratiescherm. In Microsoft Windows op de knop Start en klik vervolgens op Configuratiescherm. In Windows Vista uit en klik op Hardware en geluidenen klik vervolgens op geluid. Klik op het tabblad Geluiden . Als u wilt wijzigen van het geluid dat is gekoppeld aan een gebeurtenis, klik op de programmagebeurtenis in de lijst en selecteer een geluid wilt toepassen. Klik in Windows XP op spraak, geluid en audioapparaten. Klik op het geluid kleurenschema wijzigen en klik vervolgens op het tabblad Geluiden . Als u selecteert of schakel het selectievakje Feedback met geluid in één Office-programma, is ook de Minivertaler in- of uitschakelen voor alle andere Office-programma's. Uw computer moet een geluidskaart meeste geluiden moeten worden afgespeeld.

Feedback met animatie     Werkblad verplaatsing weergegeven en verandert wanneer u invoegen of verwijderen van cellen, rijen of kolommen. Animatie vertraagt video prestaties op sommige systemen.

Andere toepassingen die gebruikmaken van Exchange DDE (Dynamic Data) negeren     Hiermee voorkomt u dat de uitwisseling van gegevens met andere toepassingen die gebruikmaken van Exchange DDE (Dynamic Data).

ASK automatische koppelingen wilt bijwerken     Hiermee wordt een weergegeven waarmee u bevestigen voordat gekoppelde items worden bijgewerkt.

Invoegtoepassing fouten gebruikersinterface weergeven     Fouten worden weergegeven in de gebruikersinterface van invoegtoepassingen die u installeren en gebruiken.

De inhoud aanpassen voor A4 of 8,5 x 11" papierformaten     Voor sommige landen of regio is het standaardpapierformaat Letter. voor andere is het standaardformaat A4. Schakel dit selectievakje in als u wilt dat Excel documenten die zijn opgemaakt voor weergave op het standaardpapierformaat van een ander land of regio (bijvoorbeeld A4), zodat ze correct is afgedrukt op het standaardpapierformaat voor uw land of regio (bijvoorbeeld Letter) automatisch wordt aangepast. Deze optie is alleen de afdruk. Heeft dit geen invloed op de opmaak in uw document.

Bij het opstarten, alle bestanden in openen     Bij het opstarten, automatisch geopend bestanden uit de map die u in dit tekstvak typt. Typ het volledige pad naar de map in het tekstvak om aan te geven van de locatie van de bestanden.

Webopties      Hiermee stelt u opties voor het Excel-gegevens uiterlijk en moet reageren wanneer de gegevens in een webbrowser wordt weergegeven.

Service-opties     Kunt u opties voor klant feedback en document opgeven.

Compatibiliteit met Lotus

Microsoft Office Excel-menutoets     Hiermee stelt u de sleutel die u gebruiken kunt voor toegang tot de opdrachten op het lint, dat wil een onderdeel van de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface zeggen.

Overgang navigatietoetsen     Hiermee activeert u een andere set toetsen voor werkbladnavigatie, formule-invoer labelinvoer en andere acties.

Lotus-compatibiliteitsinstellingen voor

Lotus-compatibiliteitsinstellingen voor     Selecteer het werkblad in deze lijst die wordt beïnvloed door de volgende opties.

Alternatieve formule-evaluatie     Wordt geopend en evalueert Lotus 1-2-3-bestanden zonder verliezen of als u wilt wijzigen. Als deze optie is geselecteerd, wordt in Excel tekstreeksen berekend als 0 (nul), Boole-expressies als 0 of 1 en databasecriteria op basis van de regels die worden gebruikt in Lotus 1-2-3.

Alternatieve formule-invoer     Converteert formules die worden ingevoerd in Lotus 1-2-3 laat 2,2 syntaxis van de syntaxis van de Excel en namen die zijn gedefinieerd in Excel zich gedragen zoals namen die zijn gedefinieerd in Lotus 1-2-3.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×