Geïmporteerde gegevens vernieuwen

U kunt gegevens die u in een Visio-tekening hebt geïmporteerd, vernieuwen met behulp van de opdracht Gegevens aan shapes koppelen in het menu Gegevens.

Wat wilt u doen?

De gegevens in een tekening vernieuwen

Visio instellen om automatisch de gegevens in een tekening te laten vernieuwen

Conflicten tussen oude en nieuwe gegevens oplossen

De gegevens in een tekening vernieuwen

 1. Open de tekening met de gegevens die u wilt vernieuwen.

 2. Klik op Gegevens vernieuwen in het menu Gegevens.

  De optie Gegevens vernieuwen is in de volgende gevallen niet beschikbaar (wordt lichter gekleurd weergegeven):

  • U hebt de gegevens niet met behulp van de functies voor gegevenskoppeling geïmporteerd.

  • U werkt aan een draaidiagram. U vernieuwt de gegevens in een draaidiagram door op Gegevens vernieuwen in het menu Draaidiagram te klikken.

 3. Voer een van de volgende handelingen in het dialoogvenster Gegevens vernieuwen uit:

  • U vernieuwt een enkele gegevensbron door de gewenste gegevensbron in de lijst Gegevensbron te kiezen en op Vernieuwen te klikken.

  • U vernieuwt meerdere gegevensbronnen door bij het klikken op de gegevensbronnen in de lijst Gegevensbron de toets CTRL ingedrukt te houden en vervolgens op Vernieuwen te klikken.

  • U vernieuwt alle gegevensbronnen door op Alles vernieuwen te klikken.

   Tip: U kiest de volgorde waarin de gegevensbronnen worden vernieuwd door op de kolom Gegevensbron te klikken.

Naar boven

Visio instellen om automatisch de gegevens in een tekening te laten vernieuwen

 1. Open de tekening met de gegevens die u wilt vernieuwen.

 2. Klik op Gegevens vernieuwen in het menu Gegevens.

 3. Selecteer een of meer gegevensbronnen in het dialoogvenster Gegevens vernieuwen.

 4. Schakel het selectievakje Dit dialoogvenster weergeven bij bestand openen in.

 5. Klik op Configureren.

 6. Schakel in het dialoogvenster Vernieuwen configureren onder Automatisch vernieuwen het selectievakje Vernieuwen om de in en kies met de pijlen een interval.

Belangrijk: U moet de juiste, unieke id selecteren, omdat er anders niet goed wordt vernieuwd.

Hoe kies ik de juiste, unieke id?

U moet voor elke tabel een unieke id kiezen om de tekening te kunnen vernieuwen wanneer de gegevens in de gegevensbron worden gewijzigd. Een unieke id (of sleutelkolom) moet een kolom zijn die niet verandert. Aan de hand van die sleutel kan elke rij in de vernieuwde gegevens exact worden vergeleken met een rij in de gegevensbron waaruit u de gegevens bijwerkt.

In het volgende Microsoft Office Excel-werkblad is de kolom Werknemer-id de unieke id of sleutel.

Excel-tabel met gegevens over werknemers

Naar boven

Conflicten tussen oude en nieuwe gegevens oplossen

Het kan nodig zijn conflicten tussen de nieuwe gegevens in de gegevensbron en de oude gegevens in de tekening op te lossen. Er kunnen bijvoorbeeld conflicten ontstaan als u een rij uit de gegevens verwijdert of een nieuwe rij met de unieke id van een andere rij uit de gegevensbron maakt. In beide gevallen kunnen de gegevens in alle shapes niet met behulp van de opdracht Gegevens vernieuwen worden vernieuwd, omdat elke shape niet langer met een rij in de vernieuwde gegevensbron kan worden vergeleken. Het venster Conflicten vernieuwen verschijnt als dergelijke conflicten zich voordoen. In dit venster staan opties waarmee u de conflicten kunt oplossen.

Conflicten oplossen die door het verwijderen van rijen met gegevens ontstaan

U kunt shapes waarvan rijen met gegevens zijn verwijderd, verwijderen of behouden.

 1. Selecteer in het venster Conflicten vernieuwen in de lijst met shapes de shapes waarop u een van de volgende opdrachten wilt toepassen.

 2. Klik op een van de volgende opties:

  • Shape verwijderen als u alleen de geselecteerde shapes wilt verwijderen.

  • Alle shapes in de lijst verwijderen als u alle shapes met ontbrekende rijen wilt verwijderen.

  • Shape bewaren als u alleen de geselecteerde shapes wilt behouden.

  • Alle shapes in de lijst bewaren als u alle shapes met ontbrekende rijen wilt behouden.

   Opmerking: De opdrachten Shape verwijderen en Shape bewaren kunnen niet worden gebruikt (worden lichter gekleurd weergegeven) als er in de lijst geen shape is geselecteerd.

Conflicten oplossen die worden veroorzaakt door gegevens die niet op een unieke manier kunnen worden geïdentificeerd

Als uw gegevens geen unieke id hebben of als de unieke id in de gegevensbron wordt gewijzigd voordat u de tekening hebt vernieuwd, kan met de opdracht Gegevens vernieuwen de juiste rij niet met de overeenkomende shape worden vergeleken.

 1. Selecteer in het venster Conflicten vernieuwen in de lijst met shapes de shapes waarop u een van de volgende opdrachten wilt toepassen.

 2. Klik op een van de volgende opties:

  • Overeenkomende rij selecteren om het dialoogvenster Overeenkomende rij selecteren te openen waarin u kunt bepalen welke rij er aan de betreffende shape moet worden gekoppeld.

  • Alle conflicten negeren als u de dubbele rijen in het venster Externe gegevens wilt bewaren. Bestaande koppelingen naar deze rijen worden verwijderd.

   Opmerking: Als u op Alle conflicten negeren klikt, blijven de rijen met identieke unieke id's in het venster staan, worden de originele gegevens nog steeds in het venster Shapegegevens opgeslagen en zijn er geen koppelingen tussen de shape en de gegevens.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×