Office
Aanmelden

Gasttoegang in Office 365-groepen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Bijgewerkt: Juli 2018

Met behulp van gasttoegang in Office 365 Groepen kunnen u en uw team samenwerken met personen buiten de organisatie door hun toegang te verlenen tot groepsgesprekken, bestanden, agenda-uitnodigingen en het groepsnotitieblok. Een groepseigenaar kan toegang verlenen aan gasten, zoals partners, leveranciers of consultants.

Hoe het werkt

Gebruikers van Office 365 kunnen via Outlook op het web of Outlook 2016 gasten toevoegen en beheren in hun Office 365-groepen. Gasten kunnen elk willekeurig e-mailadres hebben en hun e-mailaccount kan een werkaccount, een persoonlijk account of een schoolaccount zijn.

Gasttoegang is een instelling op tenantniveau en de functie is standaard ingeschakeld. Een tenantbeheerder kan de gasten en hun toegang tot bronnen van Office 365-groepen beheren via PowerShell. Zie het tabblad Beheren voor instructies.

Als een gast wordt gevraagd om lid te worden van een groep, ontvangt hij of zij een welkomstbericht met enige informatie over de groep en wat hij of zij kan verwachten als lid van de groep.

Gasten ontvangen een welkomstbericht

Alle interactie met het gastlid verloopt via hun Postvak IN. Ze hebben geen toegang tot de site van de groep, maar ze kunnen wel agenda-uitnodigingen ontvangen, deelnemen aan e-mailgesprekken en, als de tenantbeheerder dit heeft ingeschakeld, gedeelde bestanden openen via een koppeling of als bijlage.

Alle groeps-e-mail en agenda-uitnodigingen die een gast ontvangt, bevatten een herinnering aan de gast om altijd Allen beantwoorden te kiezen bij het sturen van een reactie. Daarnaast ziet de gastgebruiker koppelingen om groepsbestanden weer te geven en de groep te verlaten. Hier ziet u een voorbeeld:

Alle e-mailberichten die gasten van groepsleden ontvangen, hebben een voettekst met instructies en koppelingen

De volgende tabel bevat een overzicht van wat gasten wel en niet kunnen doen.

Functie

Toegestaan voor gastgebruiker?

Een groep maken

Nee

Groepsleden toevoegen of verwijderen

Nee

Een groep verwijderen

Nee

Deelnemen aan een groep

Ja, op uitnodiging

Een gesprek starten

Ja

Reageren op een gesprek

Ja

Zoeken naar een gesprek

Ja

Een persoon in de groep taggen met @vermelding

Nee

Een groep vastmaken of favoriet maken

Nee

Een gesprek verwijderen

Ja

Berichten leuk vinden

Nee

Vergaderingen beheren

Nee

De groepsagenda weergeven

Nee

Agenda-items wijzigen

Nee

Een groepsagenda toevoegen aan een persoonlijke agenda

Nee

Groepsbestanden bekijken en bewerken

Ja, als dit is ingeschakeld door de tenantbeheerder

Toegang tot het OneNote-notitieblok van de groep

Ja, via een koppeling van een groepslid

Door groepen bladeren

Nee

Gasttoegang is standaard ingeschakeld voor uw organisatie. Wanneer gasttoegang is ingeschakeld, kan iedereen in uw organisatie gastgebruikers toevoegen aan een Office 365-groep. De gasten hebben toegang tot alle functies van de Office 365-groep.

Als beheerder kunt u bepalen of u gasttoegang tot Office 365 Groepen wilt toestaan voor de hele organisatie of per afzonderlijke Office 365-groep. En u kunt bepalen wie kan toestaan dat gasten aan groepen worden toegevoegd.

Gasttoegang beheren in de beheerportal

 1. Meld u aan met uw globale Office 365-beheerdersaccount op https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Ga naar Gebruikers > Gastgebruikers.

  Sectie Gebruikers in het navigatievenster uitvouwen om gastgebruikers te beheren

Als de gast al voorkomt in uw directory (zie hierboven), kunt u deze toevoegen aan uw groepen vanuit het Office- of Exchange-beheercentrum.

 1. Meld u aan met uw globale Office 365-beheerdersaccount op https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Ga naar Gebruikers > Gastgebruikers.

  Sectie Groepen in het navigatievenster uitvouwen om groepen te beheren

 3. Selecteer de groep waaraan u de gast wilt toevoegen en klik op Bewerken in de sectie Leden.

  Op Bewerken klikken om het groepslidmaatschap te beheren

 4. Selecteer de naam van de gast die u wilt toevoegen.

 5. Klik op Opslaan.

U kunt momenteel geen gasten uitnodigen vanuit het Office-of Exchange-beheercentrum. Als u gasten centraal wilt uitnodigen, kunt u gebruikmaken van de preview-versie van B2B-samenwerking van Azure Active Directory. Zie: About the Azure AD B2B collaboration preview (Preview van B2B-samenwerking van Azure AD) voor meer informatie.

U kunt momenteel geen gasten toevoegen of bewerken vanuit het Office-of Exchange-beheercentrum. Als u gastaccounts wilt bewerken (zoals de weergavenaam of profielfoto) gaat u naar de portal van Azure Active Directory. Zie Informatie over identiteiten bij Office 365 en Azure Active Directory voor meer informatie.

Gasttoegang tot Office 365-groepen beheren

Gasten hebben standaard toegang tot groepsbestanden en OneNote. Als u dit wilt uitzetten, moet u de instelling voor extern delen in SharePoint op organisatieniveau uitschakelen. De procedure hiervoor vindt u in 'Extern delen voor siteverzamelingen van een Office 365-groep beheren' in Extern delen in- of uitschakelen voor SharePoint Online'

Wanneer de instelling voor extern delen in SharePoint is uitgeschakeld, kunnen de bestanden van SharePoint-sites echter nog steeds worden gedeeld met nieuwe gastgebruikers op basis van SharePoint-instellingen. Zie Extern delen beheren voor uw SharePoint Online-omgeving voor meer informatie.

De optie voor delen in uw organisatie is standaard ingeschakeld. Hierdoor kunnen gasten aan uw organisatie worden toegevoegd. U schakelt de optie als volgt uit:

 1. Meld u aan met uw globale Office 365-beheerdersaccount op https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Kies in het navigatiemenu achtereenvolgens Instellingen en Beveiliging en privacy

 3. Zet de optie Toevoegen van nieuwe gasten aan mijn organisatie toestaan uit.

  Toestaan dat gastgebruikers aan mijn organisatie kunnen worden toegevoegd

 1. Meld u aan met uw Office 365-beheerdersaccount op https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Kies in het navigatiemenu Instellingen en vervolgens Services en invoegtoepassingen.

 3. Kies Office 365-groepen.

  Office 365-groepen

 4. Stel op de pagina Office 365-groepen de wisselknop in op Aan of Uit, afhankelijk van of personen van buiten uw organisatie toegang mogen hebben tot Office 365-groepsresources.

  Als u deze wisselknop instelt op Aan, ziet u een andere optie waarmee u kunt bepalen of groepseigenaren personen van buiten uw organisatie kunnen toevoegen aan Office 365-groepen. Stel deze wisselknop in op Aan als groepseigenaren gastgebruikers mogen toevoegen.

  Toestaan dat personen buiten mijn organisatie toegang hebben tot Office 365-groepen en resources

PowerShell gebruiken om gasttoegang te beheren

BELANGRIJK: U kunt de preview-versie en de algemeen beschikbare versie niet op hetzelfde moment op dezelfde computer installeren.

Als aanbevolen procedure wordt aangeraden altijd bij te blijven: verwijder de oude AzureADPreview- of AzureAD-versie en installeer de meest recente versie.

 1. Open Windows PowerShell als beheerder:

  Het Windows PowerShell-venster wordt geopend. De opdracht C:\Windows\system32 betekent dat u het als beheerder hebt geopend.

  Hoe PowerShell eruitziet wanneer u het voor het eerst opent.

  1. Type Windows PowerShell in de zoekbalk.

  2. Klik met de rechtermuisknop op Windows PowerShell en selecteer Als administrator uitvoeren.

   Open PowerShell met 'Als administrator uitvoeren.'

 2. Controleer de geïnstalleerde module:

  Get-InstalledModule -Name "AzureAD*"

3. Als u een eerdere versie van AzureADPreview of AzureAD wilt verwijderen, moet u deze opdracht uitvoeren:

  Uninstall-Module AzureADPreview

of

  Uninstall-Module AzureAD

4. Als u de meest recente versie van AzureADPreview wilt installeren, moet u deze opdracht uitvoeren:

  Install-Module AzureADPreview

Typ bij het bericht over een niet-vertrouwde opslagplaats: Y. Het installeren van de nieuwe module duurt ongeveer een minuut.

 1. Hebt u de AzureADPreview-module geïnstalleerd, zoals staat omschreven in de bovenstaande sectie 'De preview-versie van de Azure Active Directory-Module voor Windows PowerShell installeren'? De belangrijkste reden dat deze stappen soms niet werken, is het ontbreken van de meest recente preview-versie.

 2. Als u dit nog niet hebt gedaan, opent u een Windows PowerShell-venster op de computer (het maakt niet uit of het een normaal Windows PowerShell-venster is of een venster dat u hebt geopend door Als administrator uitvoeren te selecteren).

 3. Voer de volgende opdrachten uit. Druk na elke opdracht op Enter.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Voer in het scherm Aanmelden bij uw account dat wordt geopend uw Office 365-beheerdersaccount en wachtwoord in om verbinding te maken met uw service en klik op Aanmelden.

  Voer uw Office 365-referenties in
 4. Voer de volgende opdracht uit:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

 5. Controleer of u al een AzureADDirectorySetting-object hebt. Als dat het geval is, slaat u de object-id op. Voer deze opdracht uit:

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

  ALS, en slechts dan ALS die cmdlet meldt dat het object niet bestaat, maakt u er een met een van deze cmdlets:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

  New-AzureADDirectorySetting -DirectorySetting $settingsCopy

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

 6. Kopieer het AzureADDirectorySetting-object in de lokale variabele $settingsCopy:

  $settingsCopy = Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID

  Dit is slechts een KOPIE van de instellingen. De wijzigingen worden pas van kracht als u de kopie TERUG kopieert in het AzureADDirectorySetting-object.

 7. De optie voor gasttoegang tot O365-groepen instellen:

  $settingsCopy["AllowGuestsToAccessGroups"] = "true"

 8. Om de wijziging van kracht te laten worden, moet u (zoals hierboven vermeld) de instellingen TERUG kopiëren in het AzureADDirectorySetting-object:

  Set-AzureADDirectorySetting -Id $settingsObjectID -DirectorySetting $settingsCopy

 9. Als u het effect van de wijziging wilt controleren, haalt u de waarde uit het AzureADDirectorySetting-object (kijk niet alleen naar de lokale kopie in $settingsCopy):

  (Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID).Values

  De resultaten moeten er als volgt uitzien:

  AllowGuestsToAccessGroups moet zijn ingesteld op Waar

 1. Hebt u de AzureADPreview-module geïnstalleerd, zoals staat omschreven in de bovenstaande sectie 'De preview-versie van de Azure Active Directory-Module voor Windows PowerShell installeren'? De belangrijkste reden dat deze stappen soms niet werken, is het ontbreken van de meest recente preview-versie.

 2. Als u dit nog niet hebt gedaan, opent u een Windows PowerShell-venster op de computer (het maakt niet uit of het een normaal Windows PowerShell-venster is of een venster dat u hebt geopend door Als administrator uitvoeren te selecteren).

 3. Voer de volgende opdrachten uit. Druk na elke opdracht op Enter.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Voer in het scherm Aanmelden bij uw account dat wordt geopend uw Office 365-beheerdersaccount en wachtwoord in om verbinding te maken met uw service en klik op Aanmelden.

  Voer uw Office 365-referenties in
 4. Voer de volgende opdracht uit:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

 5. Controleer of u al een AzureADDirectorySetting-object hebt. Als dat het geval is, slaat u de object-id op

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

  ALS, en slechts dan ALS die cmdlet meldt dat het object niet bestaat, maakt u er een met behulp van een van deze opdrachten:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

  New-AzureADDirectorySetting -DirectorySetting $settingsCopy

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

 6. Kopieer het AzureADDirectorySetting-object in de lokale variabele $settingsCopy:

  $settingsCopy = Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID

  Dit is slechts een KOPIE van de instellingen. De wijzigingen worden pas van kracht als u de kopie TERUG kopieert in het AzureADDirectorySetting-object.

 7. De optie voor het kunnen toevoegen van gasten aan alle O365-groepen instellen:

  $settingsCopy["AllowToAddGuests"] = "true"

 8. Om de wijziging van kracht te laten worden, moet u (zoals hierboven vermeld) de instellingen TERUG kopiëren in het AzureADDirectorySetting-object:

  Set-AzureADDirectorySetting -Id $settingsObjectID -DirectorySetting $settingsCopy

 9. Als u het effect van de wijziging wilt controleren, haalt u de waarde uit het AzureADDirectorySetting-object (kijk niet alleen naar de lokale kopie in $settingsCopy):

  (Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID).Values

 1. Hebt u de AzureADPreview-module geïnstalleerd, zoals staat omschreven in de bovenstaande sectie 'De preview-versie van de Azure Active Directory-Module voor Windows PowerShell installeren'? De belangrijkste reden dat deze stappen soms niet werken, is het ontbreken van de meest recente preview-versie.

 2. Als u dit nog niet hebt gedaan, opent u een Windows PowerShell-venster op de computer (het maakt niet uit of het een normaal Windows PowerShell-venster is of een venster dat u hebt geopend door Als administrator uitvoeren te selecteren).

 3. Voer de volgende opdrachten uit. Druk na elke opdracht op Enter.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Voer in het scherm Aanmelden bij uw account dat wordt geopend uw Office 365-beheerdersaccount en wachtwoord in om verbinding te maken met uw service en klik op Aanmelden.

  Voer uw Office 365-referenties in
 4. Voer deze opdracht uit.

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified.guest"}

 5. Voer deze opdracht uit.

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

 6. Voer deze opdracht uit. Stel in op Onwaar om toegang van gasten tot een bepaalde groep te blokkeren. Stel in op Waar om toegang van gasten tot een bepaalde groep toe te staan.

  $settingsCopy["AllowToAddGuests"]=$False

 7. Voer deze opdracht uit.

  $groupID= (Get-AzureADGroup -SearchString "YourGroupEmailAddress").ObjectId

  Waarbij u YourGroupEmailAddress kunt vervangen door bijvoorbeeld Informatie@contoso.com.

 8. Voer deze opdracht uit.

  New-AzureADObjectSetting -TargetType Groups -TargetObjectId $groupID -DirectorySetting $settingsCopy

  Het synchroniseren duurt 2 tot 3 minuten.

 9. Als u uw instellingen wilt verifiëren, voert u deze opdracht uit:

  Get-AzureADObjectSetting -TargetObjectId $groupID -TargetType Groups | fl Values 

  De verificatie ziet er zo uit:

  De verificatie

U kunt gastgebruikers die van een specifiek domein gebruikmaken toelaten of blokkeren. Stel dat uw bedrijf (Contoso) is verbonden met een ander bedrijf (Fabrikam). U kunt Fabrikam toevoegen aan uw lijst Toestaan, zodat uw gebruikers die gasten aan hun groepen kunnen toevoegen.

Zie Allow/Block guest access to Office 365 groups (alleen in het Engels) voor meer informatie.

Voor eindgebruikers

Een gast is iemand die geen werknemer, leerling/student, of lid van uw organisatie is. Gasten hebben geen school- of werkaccount bij uw organisatie.

Nee. Gasttoegang is opgenomen in alle Office 365 Business Premium- en Office 365 Enterprise-abonnementen.

Nee. Alleen personen buiten uw organisatie, zoals partners of consultants, kunnen worden toegevoegd als gast. U kunt personen binnen uw organisatie uitnodigen om als gewoon groepslid deel te nemen aan de groep.

Ja, dat kan. Externe e-mailcontactpersonen zijn contactpersonen die zijn opgenomen in de algemene adreslijst van uw bedrijf, kunt u ze niet toevoegen aan de groep. Een voorbeeld van dit type contactpersoon is een leverancier die regelmatig services uitvoert voor uw organisatie.

U kunt pas gasten toevoegen als de tenantbeheerder de gastfunctie heeft ingeschakeld voor de tenant. Als u dit bericht krijgt, is de kans groot dat dit nog niet is gebeurd. Zie het tabblad Beheren voor meer informatie.

Gastleden kunnen geen berichten lezen die zijn beveiligd met IRM (Information Rights Management).

U krijgt mogelijk een rapport over niet-uitgevoerde bezorging als u reageert met een ander e-mailadres dan het adres waarmee u lid bent geworden van de groep of bent toegevoegd aan de groep. Als u bijvoorbeeld met stefans@contoso.com lid bent geworden van de groep, maar u vanuit het Postvak IN van stefans@service.contoso.com een antwoord probeert te versturen, ontvangt u een rapport over niet-uitgevoerde bezorging.

Nee. U kunt bestanden van een Office 365-groep alleen delen met gasten die zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de groep.

Een moderne bijlage is een bestand dat is opgeslagen in OneDrive voor Bedrijven. Er wordt één koppeling verstuurd naar alle geadresseerden. Omdat het bestand is opgeslagen in de cloud, kunnen alle geadresseerden het bestand lezen en bewerken zonder dat ze afzonderlijke exemplaren op elkaar hoeven af te stemmen. Zie Slimmere bijlagen voor meer informatie.

Moderne bijlagen in een Office 365-groep worden alleen gedeeld met leden van de groep. Wanneer een bericht met een moderne bijlage wordt doorgestuurd naar een gastlid van groep, moet deze persoon zich aanmelden met een gebruikersnaam en wachtwoord om de bijlage te kunnen openen. Als het bericht wordt doorgestuurd naar een gebruiker die geen lid is van de groep, kan deze gebruiker de bijlage niet openen.

Ja. De gasten krijgen dan geen welkomstbericht, maar hebben wel dezelfde machtigingen als andere gastleden. Als u uw distributielijsten nog niet hebt overgezet, raadpleegt u Distributielijsten migreren naar Office 365-groepen - Help voor beheerders voor instructies. U kunt geen distributielijsten migreren waarin gasten zijn opgenomen.

Yammer-groepen die met Office 365 zijn verbonden, bieden op dit moment geen ondersteuning voor gasttoegang. U kunt echter wel niet-verbonden, externe groepen maken in uw Yammer-netwerk. Zie Externe groepen in Yammer maken en beheren voor instructies.

Hiervoor zijn verschillende redenen? Zie Gast ontvangt geen e-mail van groepsgesprekken voor informatie.

Voor beheerders

 • De eigenaar van een Office 365-groep kan gastgebruikers toevoegen als deze optie is ingeschakeld voor uw organisatie.

 • Globale beheerders kunnen gastgebruikers toevoegen aan alle Office 365-groepen in de organisatie.

 • Eigenaren van een Office 365-groep en globale beheerders die eigenaren van de groep zijn, kunnen gastgebruikers toevoegen aan Office 365-groepen via de webversie van Outlook.

 • Een bestand delen met een gast vanaf een SharePoint-site of een Office 365-groep. Zie Groepsbestanden delen.

 • Het toevoegen van gasten aan uw organisatie via B2B-samenwerking van Azure Active Directory. Via B2B-samenwerking van Azure Active Directory kan een bedrijfsbeheerder een groep externe gebruikers uitnodigen en toestaan door een CSV-bestand van maximaal 2000 regels te uploaden naar de B2B-samenwerkingsportal. Zie B2B-samenwerking van Azure Active Directory voor meer informatie.

Ja, globale beheerders kunnen Powershell-cmdlets in Azure Active Directory gebruiken om de eigenschap AllowGuestAccessToGroups voor het bedrijfsobject uit te schakelen, waarbij ervan wordt uitgegaan dat Extern delen is ingeschakeld voor SharePoint-sites.

De instellingen voor gasten worden ingesteld in Azure Active Directory. Het kan 2 tot 24 uur duren voordat de wijzigingen zijn doorgevoerd in uw Office 365-organisatie.

Nee. U kunt alleen een Office 365-groepsdocumentbibliotheek delen met gasten die zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de groep. Maar u kunt nog wel afzonderlijke groepsbestanden delen met gastgebruikers via het delen van bestanden vanuit SharePoint Online.

Nee, individuele gastgebruikers kunnen niet worden geblokkeerd.

Gast objecten zijn niet zichtbaar in de algemene adreslijst van Exchange al dan niet standaard omdat Gast objecten kunnen worden gemaakt met de actie voor eindgebruikers (bijvoorbeeld een uitnodiging voor toegang tot een gedeeld document). Als een regel, de inhoud van de algemene adreslijst worden beheerd door beheerders en veel organisaties niet wilt dat objecten die zijn gemaakt met de actie voor eindgebruikers te zichtbaar is zonder controle beheerder worden.

Voer de stappen hieronder ziet u de objecten Gast om zichtbaar te maken in de algemene adreslijst. Dit moet worden gebruikt als beheerders die verantwoordelijk is voor end-to-end levenscyclus van externe gebruikers toegang tot de cmdlets voor zowel Azure Active Directory en Exchange Online hebben.

Bijvoorbeeld als een gast-object voor meganb@contoso.com in Azure Active Directory bestaat, kan klikt u vervolgens Azure Active Directory PowerShell worden gebruikt meganb@contoso.com om zichtbaar te maken in de algemene adreslijst lijst.

 1. Set-AzureADUser -ObjectId <<ObjectIDGuid>> -ShowInAddressList $true

 2. Set-AzureADUser -ObjectId <<ObjectIDGuid>> -GivenName ‘Megan’ -Surname ‘Bowen’ -TelephoneNumber "555-555-5555"

 3. Set-AzureADUser -ObjectId <<ObjectIDGuid>> -DisplayName "Megan Bowen"

Nee, gastgebruikers die lid zijn van een groep, worden niet samen met de groep teruggesynchroniseerd naar on-premises Exchange-servers.

Ja, dat kan. Externe e-mailcontactpersonen zijn contactpersonen die zijn opgenomen in de algemene adreslijst van uw bedrijf, kunt u ze niet toevoegen aan de groep. Een voorbeeld van dit type contactpersoon is een leverancier die regelmatig services uitvoert voor uw organisatie.

Yammer-groepen die met Office 365 zijn verbonden, bieden op dit moment geen ondersteuning voor gasttoegang. U kunt echter wel niet-verbonden, externe groepen maken in uw Yammer-netwerk. Zie Externe groepen in Yammer maken en beheren voor instructies.

Verwante onderwerpen

Meer informatie over Office 365-groepen
Gast ontvangt geen e-mail van groepsgesprekken
Leden toevoegen aan of verwijderen uit Office 365-groepen met het Office 365-beheercentrum
Allow/Deny guest access to Office 365 groups based on their domain (Gasttoegang toestaan/blokkeren op basis van het domein)
Beoordelingen van toegang tot Azure AD Active Directory

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×