Gast ontvangt geen e-mail van groepsgesprekken

Organisaties kunnen met gasttoegang in Office 365 Groepen samenwerken met externe gebruikers die e-mailaccounts gebruiken die geen deel uitmaken van Office 365. Als de gastgebruiker die door u is uitgenodigd, als groepslid wordt vermeld maar geen e-mail- of groepsgesprekken ontvangt, controleert u het volgende:

Zoek vervolgens uit of de gast is uitgenodigd vanuit SharePoint Online en Azure Active Directory B2B. Als dit het geval is, hebt u waarschijnlijk een configuratieprobleem in uw adreslijst. Vraag uw IT-beheerder om dit probleem op te lossen door de volgende procedure met drie stappen te volgen:

 1. Download en installeer de Microsoft Azure Active Directory V2 PowerShell Module en de Microsoft Online Services-aanmeldhulp.

 2. Voer een reeks PowerShell-opdrachten uit om de accounteigenschappen van de gastgebruiker op te halen.

 3. Repareer de gastaccountconfiguratie.

 1. Download en installeer de 64-bits versie van de PowerShell-module van Microsoft Azure Active Directory V2. Zie AzureAD voor meer informatie.

 2. Download en installeer de 64-bits versie van de Microsoft Online Services-aanmeldhulp: Microsoft Online Services-aanmeldhulp voor IT-professionals RTW.

 1. Maak verbinding met Microsoft PowerShell met de beheerdersreferenties voor uw bedrijf.

 2. Voer de volgende cmdlet uit:

  Connect-AzureAD
 3. Geef op de pagina Referenties invoeren uw referenties van de globale beheerder van Office 365 op. Zie Beheerdersrollen toewijzen in Office 365 voor meer informatie over rollen in Office 365.

  -OF-

 1. Typ het volgende in het PowerShell-venster. Druk op Enter na elke opdracht.

  Install-module azuread
  $adminusername=<global admin username>
  
  $adminpassword=<global admin password> 
  
  $password=ConvertTo-SecureString $adminpassword -AsPlainText –Force
  
  $credential=New-Object System.Management.Automation.PsCredential($adminusername,$password)
  
  $cred=Get-Credential -cred $credential
  
  Connect-AzureAD -cred $cred
 2. Zoek de uitgenodigde gebruiker en eigenschappen op basis van het e-mailadres in de eigenschap OtherMail.

  Get-AzureADUser -All $true | ?{$_.OtherMails -eq " misconfiguredguestemail@organization.com"} | fl
 3. Als het primaire SMTP-veld leeg is en het OtherMail-veld meerdere waarden heeft, is het gastgebruikersaccount niet correct geconfigureerd. Hier ziet u een voorbeeld:

  Voorbeeld van gastgebruikersaccount dat niet goed is geconfigureerd

Optie 1: Verwijder het e-adres uit de OtherMail -eigenschap. Hierdoor wordt OtherMail een eigenschap met één waarde die hetzelfde e-mailadres heeft als het e-mailadres van de uitgenodigde gast. Als u het e-mailadres verwijdert, heeft de gebruiker geen toegang meer tot alle SharePoint Online-bestanden die toegankelijk waren voor dat adres.

  Dit is de opdracht waarmee u het adres verwijdert:

Get-AzureADUser -ObjectId <<Userobjectid_from_above>> | Set-AzureADUser -OtherMails "<<Desired email address>>"

-OF-

Optie 2: Verwijder deze gebruiker en voeg hem/haar opnieuw toe aan de groep. Houd er rekening mee dat wanneer u de gebruiker verwijdert, hij of zij geen toegang meer heeft tot alle SharePoint Online-bestanden die toegankelijk waren voor het e-mailadres van die gebruiker.

Verwante onderwerpen

Uw Azure AD-adreslijst beheren

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×