Office
Aanmelden

G Suite-postvakken migreren naar Office 365

Wat u moet weten over het migreren van uw IMAP-postvakken naar Office 365 biedt u een overzicht van het migratieproces. Zorg dat u eerst vertrouwd bent met de inhoud van dit artikel en keer vervolgens terug naar dit onderwerp voor meer informatie over het migreren van postvakken van G Suite (voorheen bekend als Google Apps) Gmail naar Office 365. U moet een globale beheerder in Office 365 zijn om de stappen voor IMAP-migratie uit te voeren.

Bent u op zoek naar Windows PowerShell-opdrachten? Zie Use PowerShell to perform an IMAP migration to Office 365 (PowerShell gebruiken om een IMAP-migratie naar Office 365 uit te voeren).

Wilt u andere soorten IMAP-postvakken migreren? Zie Andere soorten IMAP-postvakken migreren naar Office 365.

Migratie van G Suite-postvakken via het Office 365-beheercentrum

U kunt de installatiewizard in het Office 365-beheercentrum gebruiken voor een IMAP-migratie. Zie IMAP-migratie in het Office 365-beheercentrum voor instructies.

BELANGRIJK: Met IMAP-migratie worden alleen e-mailberichten gemigreerd, geen agenda- en contactgegevens. Gebruikers kunnen hun e-mail, contactpersonen en andere postvakgegevens importeren in Office 365. Zie E-mail en contactpersonen migreren naar Office 365 voor Bedrijven als u wilt weten hoe u dat doet.

Voordat Office 365 verbinding kan maken met Gmail of G Suites, moeten alle accounteigenaren een app-wachtwoord maken voor toegang tot hun account. Dit komt omdat Outlook door Google wordt beschouwd als een minder veilige app en verbinding met de app niet wordt toegestaan met alleen een wachtwoord. Zie Uw Gmail-of G Suite-account voorbereiden voor het maken van verbinding met Outlook en Office 365 voor instructies. U moet ook controleren of uw -gebruikers verificatie in twee stappen kunnen inschakelen.

Gmail-migratietaken

De volgende lijst bevat de migratietaken in de volgorde waarin u ze moet uitvoeren.

In deze taak gaat u eerst voor Office 365 verifiëren dat u de eigenaar bent van het domein dat u hebt gebruikt voor uw G Suite-accounts.

Notities: 

 • Een andere mogelijkheid is om in plaats van uw eigen aangepaste domein het domein bedrijfsnaam.onmicrosoft.com te gebruiken dat is inbegrepen bij uw Office 365-abonnement. In dit geval hoeft u alleen gebruikers toe te voegen zoals wordt beschreven in Gebruikers maken in Office 365 en hoeft u deze taak niet uit te voeren.

 • De meeste personen gebruiken echter liever hun eigen domein.

Verificatie van het domein is een taak die u uitvoert terwijl u Office 365 installeert. Tijdens de installatie van Office 365 met behulp van de installatiewizard wordt u een TXT-record toegewezen die u later toevoegt aan uw domeinhostprovider. Zie Uw domein verifiëren in Office 365 voor de stappen die moeten worden voltooid in Office 365-beheercentrum, en kies een domeinregistrar uit de volgende twee opties om te zien hoe u de TXT-record kunt toevoegen die uw DNS-hostprovider nodig heeft.

 • Uw huidige DNS-hostprovider is Google.    Als u uw domein hebt gekocht bij Google en Google de DNS-hostingprovider is, volgt u deze instructies: DNS-records maken wanneer uw domein wordt beheerd door Google.

 • U hebt uw domein gekocht bij een andere domeinregistrar.    We bieden instructies voor veel populaire domeinhostingproviders voor het geval dat u uw domein hebt gekocht bij een ander bedrijf.

U kunt uw gebruikers één voor één of met meerdere gebruikers tegelijk toevoegen. Wanneer u gebruikers toevoegt, wijst u ook licenties aan hen toe. Elke gebruiker heeft een postvak in Office 365 nodig voordat u e-mail kunt migreren. Elke gebruiker heeft ook een licentie nodig die een Exchange Online-abonnement bevat om zijn of haar postvak te kunnen gebruiken.

Belangrijk: Nu hebt u geverifieerd dat u eigenaar bent van het domein en hebt u uw G Suite-gebruikers en -postvakken met uw aangepaste domein gemaakt in Office 365. Sluit de wizard in deze stap. Ga niet verder met Een domein instellen totdat uw Gmail-postvakken zijn gemigreerd naar Office 365. U voltooit de installatiestappen in taak 7, Gmail rechtstreeks doorsturen naar Office 365.

Voor deze taak maakt u een migratiebestand met een lijst met Gmail-postvakken die u wilt migreren naar Office 365. De eenvoudigste manier om het migratiebestand te maken is met behulp van Excel; daarom gebruiken we Excel in deze instructies. U kunt Excel 2013, Excel 2010 of Excel 2007 gebruiken.

Wanneer u het migratiebestand maakt, moet u het wachtwoord kennen van elk Gmail-postvak dat u wilt migreren. We gaan ervan uit dat u de gebruikerswachtwoorden niet kent, dus waarschijnlijk moet u tijdens de migratie aan alle postvakken tijdelijke wachtwoorden toewijzen (door de wachtwoorden opnieuw in te stellen). U moet een beheerder zijn in G Suite om wachtwoorden opnieuw in te stellen.

U hoeft niet alle Gmail-postvakken tegelijk te migreren. U kunt ze in batches migreren, zoals u het beste uitkomt. U kunt maximaal 50.000 postvakken (één rij voor elke gebruiker) opnemen in het migratiebestand. Het bestand mag maximaal 10 MB groot zijn.

 1. Meld u met uw gebruikersnaam en wachtwoord als beheerder aan bij de G Suite-beheerconsole.

 2. Wanneer u bent aangemeld, kiest u Gebruikers.

  Lijst met gebruikers in het Google-beheercentrum.
 3. Selecteer elke gebruiker om het e-mailadres ervan aan te geven. Noteer het adres.

  Gebruikersgegevens in het beheercentrum van Google-apps
 4. Meld u aan bij het Office 365-beheercentrum en ga naar Gebruikers > Actieve gebruikers. Houd de kolom Gebruikersnaam in de gaten. U hebt deze informatie zo dadelijk nodig. Houd ook het venster Office 365-beheercentrum geopend.

  Kolom Gebruikersnaam in het Office 365-beheercentrum.
 5. Start Excel.

 6. Gebruik de volgende schermafbeelding als een sjabloon om het migratiebestand te maken in Excel. Begin met de koppen in rij 1. Controleer of deze exact overeenkomen met de afbeelding en geen spaties bevatten. De exacte kopnamen zijn:

  • EmailAddress in cel A1.

  • UserName in cel B1.

  • Password in cel C1.

   Celkoppen in het Excel-migratiebestand.
 7. Voer vervolgens het e-mailadres, de gebruikersnaam en het wachtwoord in voor elk postvak dat u wilt migreren. Voer één postvak per rij in.

  • Kolom A is het e-mailadres van het Office 365-postvak. Dit wordt weergegeven in de kolom Gebruikersnaam in Gebruikers > Actieve gebruikers in het Office 365-beheercentrum.

  • Kolom B is de aanmeldingsnaam voor het Gmail-postvak van de gebruiker, bijvoorbeeld gwenda@contoso.com.

  • Kolom C is het app-wachtwoord van het Gmail-postvak van de gebruiker. In Migratie van G Suite-postvakken via het Office 365-beheercentrum wordt beschreven hoe u het app-wachtwoord kunt maken.

   Een voltooid voorbeeldmigratiebestand.
 8. Sla het bestand op als een CSV-bestand en sluit Excel.

  Toont de optie Opslaan als CSV-bestand in Excel.

Voor een geslaagde migratie van Gmail-postvakken moet Office 365 verbinding maken en kunnen communiceren met Gmail. Daartoe maakt Office 365 gebruik van een migratie-eindpunt. Migratie-eindpunt is een technische term waarmee de instellingen worden beschreven die worden gebruikt om de verbinding te maken zodat u de postvakken kunt migreren. In deze taak maakt u het migratie-eindpunt.

 1. Ga naar het Exchange-beheercentrum.

 2. Ga in het EAC naar Ontvangers > Migratie > Meer Pictogram Meer > Migratie-eindpunten.

  Migratie-eindpunt selecteren.
 3. Klik op Nieuw Pictogram Nieuw om een nieuw migratie-eindpunt te maken.

 4. Kies op de pagina Migratie-eindpunttype selecteren de optie IMAP.

 5. Stel op de pagina IMAP-migratieconfiguratie de IMAP-server in op imap.gmail.com en behoud de standaardinstellingen.

 6. Klik op Volgende. De migratieservice gebruikt de instellingen om de verbinding met het Gmail-systeem te testen. Als de verbinding werkt, wordt de pagina Geef algemene informatie op geopend.

 7. Voer op de pagina Algemene informatie invoeren een waarde in voor Naam migratie-eindpunt, bijvoorbeeld Test5-eindpunt. Laat de andere twee vakken leeg als u de standaardwaarden wilt gebruiken.

  Naam van migratie-eindpunt.
 8. Klik op Nieuw om het migratie-eindpunt te maken.

U gebruikt een migratiebatch als u groepen Gmail-postvakken tegelijk wilt migreren naar Office 365. De batch bestaat uit de Gmail-postvakken die u in de vorige taakin het migratiebestand hebt opgenomen.

Tips: 

 • Het is een goed idee om een testmigratiebatch met een klein aantal postvakken te maken om het proces eerst te testen.

 • Gebruik migratiebestanden met hetzelfde aantal rijen en voer de batches op vergelijkbare tijden gedurende de dag uit. Vergelijk vervolgens de totale uitvoeringstijd van elke testbatch. Op die manier kunt u inschatten hoelang het duurt om alle postvakken te migreren, hoe groot elke migratiebatch moet zijn en hoeveel gelijktijdige verbindingen met het bron-e-mailsysteem u moet gebruiken voor een evenwichtige migratiesnelheid en internetbandbreedte.

 1. Ga in het Office 365-beheercentrum naar Beheercentra > Exchange.

  Ga naar het Exchange-beheercentrum.
 2. Ga in het Exchange-beheercentrum naar Ontvangers > Migratie.

 3. Klik op Nieuw Pictogram Nieuw > Migreren naar Exchange Online.

  Migreren naar Exchange Online selecteren
 4. Kies IMAP-migratie > Volgende.

 5. Klik op de pagina De gebruikers selecteren op Bladeren om het migratiebestand op te geven dat u hebt gemaakt. Nadat u het migratiebestand hebt geselecteerd, wordt het bestand met Office 365 op het volgende gecontroleerd:

  • Het is niet leeg.

  • Het maakt gebruik van opmaak met door komma’s gescheiden gegevens.

  • Het bevat niet meer dan 50.000 rijen.

  • Het bevat de vereiste kenmerken in de veldnamenrij.

  • Het bevat rijen met hetzelfde aantal kolommen als de veldnamenrij.

  Als een van deze controles mislukt, wordt een foutbericht weergegeven met de reden voor de fout. Als u een foutbericht krijgt, moet u het migratiebestand herstellen en opnieuw indienen om een migratiebatch te maken.

 6. Wanneer het migratiebestand is gevalideerd met Office 365, wordt het aantal gebruikers dat in het bestand wordt vermeld, weergegeven als het aantal te migreren Gmail-postvakken.

  Nieuwe migratiebatch met CSV-bestand
 7. Klik op Volgende.

 8. Selecteer op de pagina Het migratie-eindpunt instellen het migratie-eindpunt dat u in de vorige stap hebt gemaakt en klik op Volgende.

 9. Accepteer op de pagina IMAP-migratieconfiguratie de standaardwaarden en klik op Volgende.

 10. Typ op de pagina Configuratie verplaatsen de naam (mag geen spaties of speciale tekens bevatten) van de migratiebatch, bijvoorbeeld Test5-migratie. De weergegeven standaardnaam voor de migratiebatch is de naam van het door u opgegeven migratiebestand. Wanneer u de migratiebatch hebt gemaakt, wordt de naam van de migratiebatch weergegeven op het migratiedashboard.

  U kunt ook de namen invoeren van de mappen die u wilt uitsluiten van migratie, bijvoorbeeld Gedeeld, Ongewenste e-mail en Verwijderd. Klik op Toevoegen Pictogram Toevoegen om ze aan de lijst met uitgesloten mappen toe te voegen. U kunt ook het pictogram Bewerken Pictogram Toevoegen gebruiken om een mapnaam te wijzigen en het pictogram Verwijderen Pictogram Verwijderen om de mapnaam te verwijderen.

  Dialoogvenster Configuratie verplaatsen
 11. Klik op Volgende.

 12. Voer op de pagina Batch starten een van de volgende handelingen uit:

  • Kies Bladeren als u een kopie van de migratierapporten naar andere gebruikers wilt verzenden. Standaard worden migratierapporten per e-mail naar u verzonden. U kunt de migratierapporten ook openen vanaf de eigenschappenpagina van de migratiebatch.

  • Kies De batch automatisch starten > Nieuw. De migratie start onmiddellijk met de status Synchroniseren.

   Migratiebatch wordt gesynchroniseerd

Opmerking: Als de status langere tijd Synchroniseren aangeeft, worden de bandbreedtebeperkingen van Google mogelijk overschreden. Zie Bandbreedtebeperkingen voor meer informatie.

Controleren of de migratie heeft gewerkt

 • Ga in het Exchange-beheercentrum naar Ontvangers > Migratie. Controleer of de batch wordt weergegeven op het migratiedashboard. Als de migratie is voltooid, is de status Gesynchroniseerd.

 • Als deze taak mislukt, controleer dan de statusrapporten van het bijbehorende postvak op specifieke fouten en controleer nog eens of het migratiebestand het juiste Office 365 e-mailadres bevat in de kolom EmailAddress.

Controleren of de migratie van postvakken naar Office 365 is geslaagd

 • Vraag de gemigreerde gebruikers om de volgende taken uit te voeren:

  • Ga naar de aanmeldingspagina van Office 365 en meld u aan met uw gebruikersnaam en het tijdelijke wachtwoord.

  • Werk uw wachtwoord bij en stel de tijdzone in. Het is belangrijk dat u de juiste tijdzone selecteert om ervoor te zorgen dat uw agenda- en e-mailinstellingen juist zijn.

  • Wanneer Outlook Web App wordt geopend, stuurt u een e-mailbericht naar een andere Office 365-gebruiker om te controleren of u e-mail kunt verzenden.

  • Kies Outlook en controleer of al uw e-mailberichten en mappen er zijn.

Hoewel deze taak optioneel is, kunt u hiermee vertragingen in de ontvangst van e-mail in de nieuwe Office 365-postvakken helpen vermijden.

Wanneer personen buiten uw organisatie u e-mail sturen, wordt door hun e-mailsystemen niet telkens opnieuw gecontroleerd waar deze e-mail naartoe wordt gestuurd. In plaats daarvan wordt de locatie van uw e-mailsysteem in hun systemen opgeslagen op basis van de TTL-instelling (Time to Live) in uw DNS-server. Als u de locatie van uw e-mailsysteem verandert voordat de TTL is verlopen, probeert het e-mailsysteem van de afzender e-mail te verzenden naar de oude locatie, voordat wordt gedetecteerd dat die locatie gewijzigd. Dit kan leiden tot een vertraagde e-mailbezorging. U kunt dit onder andere voorkomen door de TTL-waarde te verlagen die door uw DNS-server wordt verstrekt aan servers buiten uw organisatie. Het gevolg is dat de andere organisaties de locatie van uw e-mailsysteem vaker vernieuwen.

De meeste e-mailsystemen vragen elk uur om een update als een kort interval, bijvoorbeeld 3600 seconden (1 uur), is ingesteld. Het is raadzaam om het interval in ieder geval zo laag in te stellen voordat u de e-mailmigratie start. Met deze instelling krijgen alle systemen vanwaaruit e-mail naar u wordt verzonden, voldoende tijd om de wijziging te verwerken. Wanneer u de daadwerkelijke overstap naar Office 365 hebt gemaakt, kunt u de TTL-waarde weer terugzetten op een langere interval.

U verandert de TTL-instelling in de Mail Exchanger-record van uw e-mailsysteem, ook wel een MX-record genoemd. U vindt deze in het openbare DNS. Als u meerdere MX-records hebt, moet u de waarde voor elke record wijzigen in maximaal 3600 seconden.

U kunt deze taak ook overslaan. Het kan iets langer duren voordat e-mail wordt weergegeven in de nieuwe Office 365-postvakken, maar u ontvangt ze wel.

Zie DNS-records voor Office 365 maken wanneer u uw DNS-records beheert als u hulp nodig hebt bij de configuratie van DNS-instellingen.

E-mailsystemen gebruiken een DNS-record, een zogenaamde MX-record, om te achterhalen waar e-mail moet worden bezorgd. Tijdens het e-mailmigratieproces wijst de MX-record naar het Gmail-systeem. Nu u de e-mailmigratie naar Office 365 hebt voltooid, moet u de MX-record naar Office 365 laten wijzen. Nadat u de MX-record hebt gewijzigd volgens deze stappen, wordt e-mail die naar gebruikers op het aangepaste domein wordt gestuurd, bezorgd in Office 365-postvakken

Voor veel DNS-providers zijn er specifieke instructies voor het wijzigen van uw MX-record. Zie DNS-records voor Office 365 maken wanneer u uw DNS-records beheert voor instructies. Voor het geval uw DNS-provider niet is opgenomen of als u een idee wilt krijgen van de algemene richtlijnen, worden ook algemene instructies voor MX-records geboden. Zie DNS-records maken bij een DNS-hostingprovider voor Office 365 voor instructies.

 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount.

 2. Kies Setup > Domeinen.

 3. Selecteer uw domein en kies Problemen oplossen.

  De status luidt Problemen oplossen omdat u de wizard halverwege hebt gestopt om uw e-mail van Gmail te migreren naar Office 365 alvorens de MX-record verwisselen.

  Domein dat moet worden gerepareerd.
 4. Kies voor elk type DNS-record die u moet toevoegen, de optie Wat moet ik oplossen? en volg de instructies voor het toevoegen van de records voor Office 365-services.

 5. Wanneer u alle records hebt toegevoegd, wordt het bericht weergegeven dat uw domein correct is ingesteld: Contoso.com is correct ingesteld. U hoeft geen actie te ondernemen.

Het kan tot 72 uur duren voordat in de e-mailsystemen van uw klanten en partners de gewijzigde MX-record wordt herkend. Wacht minimaal 72 uur voordat u verder gaat met het stoppen van de synchronisatie met Gmail.

Tijdens de laatste taak hebt u de MX-record voor uw domein bijgewerkt. Nu gaat u controleren of alle e-mail wordt doorgestuurd naar Office 365. Na verificatie kunt u de migratiebatch verwijderen en de synchronisatie tussen Gmail en Office 365 stoppen. Doe het volgende voordat u deze stap uitvoert:

 • Controleer of uw gebruikers uitsluitend Office 365 voor e-mail gebruiken. Nadat u de migratiebatch hebt verwijderd, wordt e-mail die wordt verzonden naar postvakken van Gmail, niet gekopieerd naar Office 365. Dat betekent dat uw gebruikers deze e-mail niet ontvangen. Controleer daarom of alle gebruikers met het nieuwe systeem werken.

 • Laat de migratiebatch minimaal 72 uur draaien voordat u deze verwijdert. Daardoor is de kans op het volgende groter:

  • Uw Gmail-postvakken en Office 365-postvakken zijn minstens eenmaal gesynchroniseerd (ze worden één keer per dag gesynchroniseerd).

  • In de e-mailsystemen van uw klanten en partners worden de wijzigingen in uw MX-records herkend en e-mail wordt nu correct naar de Office 365-postvakken verzonden.

Wanneer u de migratiebatch verwijdert, worden alle records met betrekking tot de migratiebatch gewist met de migratieservice en wordt de migratiebatch van het migratiedashboard verwijderd.

Een migratiebatch verwijderen

 1. Ga in het Exchange-beheercentrum naar Ontvangers > Migratie.

 2. Selecteer de batch op het migratiedashboard en klik op Verwijderen.

Hoe weet u of dit heeft gewerkt?

 • Ga in het Exchange-beheercentrum naar Ontvangers > Migratie. Controleer of de migratiebatch niet meer wordt weergegeven op het migratiedashboard.

Nadat gebruikers hun e-mail hebben gemigreerd, kunnen zij hun Gmail-agenda en -contactpersonen importeren in Outlook:

Hoe kan het beter?

Was deze pagina nuttig? Als dit het geval is, laat het ons dan weten onder aan dit onderwerp. Als dat niet zo was, en u nog steeds problemen hebt bij het migreren van uw inhoud, laat ons dit dan weten. Wij gebruiken uw feedback om onze stappen nog eens te controleren.

Verwante onderwerpen

IMAP-migratie in het Office 365-beheercentrum
Wat u moet weten over het migreren van uw IMAP-postvakken naar Office 365
Manieren om meerdere e-mailaccounts naar Office 365 te migreren

Tips voor het optimaliseren van IMAP-migraties

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×