FV, functie

Geeft een getal met dubbele precisie als resultaat dat de toekomstige waarde van een annuïteit aangeeft op basis van periodieke, vaste betalingen en een vast rentepercentage.

Syntaxis

Tw ( rente; aantal- termijnen ; Bet [, hw ] [, type ] )

De syntaxis van de functie tw heeft de volgende argumenten:

Argument

Beschrijving

rente

Verplicht. Getal met dubbele precisie waarmee de rente per periode wordt opgegeven. Als u bijvoorbeeld een autolening neemt met een jaarlijkse rente van 10 procent en per maand betaalt, bedraagt de rente per periode 0,1/12, oftewel 0,0083.

perioden

Verplicht. Integer waarmee het totale aantal betalingsperioden voor de annuïteit wordt aangegeven. Als u bijvoorbeeld per maand betaalt voor een autolening van vier jaar, omvat uw lening in totaal 4 * 12 (oftewel 48) betalingsperioden.

bet

Vereist. Getal met dubbele precisie waarmee de betaling die verschuldigd is per periode wordt opgegeven. Betalingen bestaan meestal uit een bedrag aan aflossing en rente dat niet verandert gedurende de looptijd van de annuïteit.

hw

Optioneel. Variant die de huidige waarde (of vaste som) aangeeft van een reeks toekomstige betalingen. Wanneer u bijvoorbeeld geld leent om een auto te kopen, is het geleende bedrag de huidige waarde voor de verstrekker van de lening. Als dit argument wordt weggelaten, wordt 0 als standaardwaarde gebruikt.

type

Optioneel. Variant waarmee wordt aangegeven wanneer betalingen moeten plaatsvinden. Gebruik 0 als betalingen aan het einde van de betalingsperioden moeten plaatsvinden of 1 voor betalingen aan het begin van de periode. Als dit argument wordt weggelaten, wordt 0 als standaardwaarde gebruikt.


Opmerkingen

Een annuïteit is een reeks vaste contante betalingen gedurende een specifieke periode. Een annuïteit kan een lening zijn (bijvoorbeeld een hypotheek) of een investering (bijvoorbeeld een maandelijks spaarplan).

De argumenten rente en perioden moeten worden berekend met behulp van betalingsperioden die worden uitgedrukt in dezelfde eenheden. Als bijvoorbeeld rente wordt berekend op basis van maanden, moet perioden eveneens worden berekend op basis van maanden.

Voor alle argumenten worden betaalde bedragen (zoals stortingen op een spaarrekening) weergegeven als negatieve getallen, terwijl ontvangen bedragen (zoals dividenden) worden weergegeven als positieve getallen.

Voorbeeld van query

Expressie

Resultaten

Selecteer FinancialSample. *, FV ([AnnualRate]/12, [TermInYears] * 12,-[MonthlyRePayment], [LoanAmount], 0) ASwaarde van FinancialSample.

Retourneert alle velden uit de tabel ' FinancialSample ', bereken de toekomstige waarde van de ' LoanAmount ' op basis van de ' AnnualRate ', ' MonthlyRePayment ' en ' TermInYears ', en geeft het resultaat weer in de kolom ' Toekomstigewaarde '.

Voorbeeld van VBA

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In het volgende voorbeeld wordt de functie FV gebruikt om de toekomstige waarde van een investering te retourneren die de toekomstige waarde van een investering heeft bereikt, met als resultaat het percentage waarmee de rente wordt berekend per periode (APR / 12), het totale aantal betalingen (TotPmts), de betaling (Payment), de huidige waarde van de investering (PVal) en een getal dat indicat s of de betaling aan het begin of einde van de termijn van de termijn moet plaatsvinden (PayType). Aangezien Payment een uitgekeerd betaald bedrag vertegenwoordigt, is het een negatief getal.

Dim Fmt, Payment, APR, TotPmts, PayType, PVal, FVal
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1 ' When payments are made.
Fmt = "###,###,##0.00" ' Define money format.
Payment = InputBox("How much do you plan to save each month?")
APR = InputBox("Enter the expected interest annual percentage rate.")
If APR > 1 Then APR = APR / 100 ' Ensure proper form.
TotPmts = InputBox("For how many months do you expect to save?")
PayType = MsgBox("Do you make payments at the end of month?", vbYesNo)
If PayType = vbNo Then PayType = BEGINPERIOD Else PayType = ENDPERIOD
PVal = InputBox("How much is in this savings account now?")
FVal = FV(APR / 12, TotPmts, -Payment, -PVal, PayType)
MsgBox "Your savings will be worth " & Format(FVal, Fmt) & "."

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×