Functies voor tekst met opmaak gebruiken in SharePoint Workspace 2010

U kunt tekst met opmaak gebruiken in de meeste tekstinvoervelden.

Opmerking: De informatie in dit Help-artikel is niet van toepassing op de velden voor tekst met opmaak in formuliersjablonen in SharePoint Workspace-hulpmiddelen Lijsten. In deze velden kunt u de opties voor tekst met opmaak van Microsoft Office InfoPath 2010 gebruiken.

Wat wilt u doen?

Tekst opmaken

Afbeeldingen en bestanden toevoegen aan tekstinhoud

Webadressen automatisch detecteren

De tekstweergave voor koppelingen naar hulpmiddelen en webadressen bewerken

Tekst opmaken

In de meeste werkruimtehulpmiddelen vindt u opties voor tekst met opmaak op het tabblad Start van het lint. Met deze opties kunt u onder meer het lettertype, de puntgrootte, de kleur en de benadrukking van geselecteerde tekst wijzigen. Daarnaast vindt u hier opties voor het wijzigen van de instellingen voor alinea's, zoals de uitlijning, inspringing en opsommingstekens.

Selecteer opties voor alinea's om de tekst links, rechts of in het midden uit te lijnen, items met opsommingstekens te maken en de inspringing van alinea's te vergroten of verkleinen.

In de meeste invoervelden voor tekst met opmaak kunt u met de rechtermuisknop klikken om een menu met opmaakopties weer te geven.

Naar boven

Afbeeldingen en bestanden toevoegen aan tekstinhoud

U kunt afbeeldingen en bestanden kopiëren en in velden voor tekst met opmaak plakken. Kopieer een afbeelding of bestand naar het Klembord, klik met de rechtermuisknop in het veld voor tekst met opmaak en klik op Plakken. U kunt afbeeldingen of bestanden ook naar een veld voor tekst met opmaak slepen.

Afbeeldingen of bestanden die u in velden voor tekst met opmaak plakt, worden soms weergegeven als bestandsbijlagen (in plaats van de afbeelding zelf), afhankelijk van de afbeelding of het bestandstype en uw besturingssysteem.

Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding of bestandsbijlage om de menuopties weer te geven. Welke opties u ziet, is afhankelijk van het bestandstype.

Naar boven

Webadressen automatisch detecteren

Standaard zijn alle vensters voor tekst met opmaak ingesteld om webadressen (URL's) automatisch te detecteren en op te maken als een actieve koppeling, waarop u en andere leden kunnen klikken om een webbrowser te openen en vervolgens de website te openen. In de volgende tabel worden de syntaxisregels weergegeven voor het invoeren van een webadres dat automatisch kan worden gedetecteerd :

URL-adres

Geldig?

microsoft.com

Nee

www.microsoft.com

Ja

http://microsoft.com

Ja

http://www.microsoft.com

Ja

Als u deze functie in of uit wilt schakelen, klikt u met de rechtermuisknop in het bewerkingsvenster en klikt u vervolgens op URL's opsporen.

Naar boven

De tekstweergave voor koppelingen naar hulpmiddelen en webadressen bewerken

U kunt de tekst bewerken die wordt weergegeven voor koppelingen naar hulpmiddelen die u in gebieden of velden voor tekst met opmaak plakt en voor gedetecteerde koppelingen naar webadressen.

De tekstweergave voor koppelingen naar hulpmiddelen bewerken

Wanneer u een koppeling uit een item in een werkruimtehulpmiddel plakt (bijvoorbeeld een koppeling naar een Discussie-onderwerp, een bestand in een hulpmiddel Documenten, een item in een hulpmiddel Lijsten of een pagina in een hulpmiddel Notitieblok), bevat de koppelingstekst normaal gesproken de naam van het item (afhankelijk van het hulpmiddel) en de persoon die het item het meest recent heeft bewerkt. Een item uit een hulpmiddel Lijsten dat in een veld voor tekst met opmaak wordt geplakt, wordt bijvoorbeeld weergegeven in deze indeling:

Weergave-indeling voor de koppeling naar het item van het hulpmiddel Lijsten

Vaak zult u een andere tekst voor de koppeling willen gebruiken, met name wanneer de koppeling deel uitmaakt van tekst in een zin.

Ga als volgt te werk om de tekstweergave te bewerken:

 1. Gebruik de pijltoetsen om de cursor direct naast de koppeling te plaatsen.

  Positie invoegpunt

  Opmerking: U kunt niet in de koppelingstekst klikken, omdat u dan de koppeling activeert en naar het koppelingsdoel navigeert.

 2. Gebruik de Shift- en pijltoetsen om de koppelingstekst te markeren. Let op dat u geen voorloop- of volgspaties mee selecteert.

  Gebruik de Shift- en pijltoetsen om de koppelingstekst te markeren

 3. Klik op het tabblad Start op Hyperlink bewerken.

 4. Vervang in het dialoogvenster Hyperlink bewerken de tekst in het veld Deze tekst weergeven door de gewenste tekst.

  Opmerking: Het veld Adres moet de tekst '<<Adres van item in SharePoint Workspace-werkruimte>>' bevatten. Als dat niet het geval is (bijvoorbeeld als het veld leeg is), betekent dit dat u de koppeling niet juist hebt gemarkeerd. Klik op Annuleren en zorg dat u ALLEEN de koppelingstekst selecteert.

 5. Klik op OK.

  De bewerkte koppeling wordt weergegeven in de koppeling.

  Koppeling met gewijzigde tekst

De weergavetekst voor koppelingen naar webadressen bewerken

U kunt een andere weergavetekst invoeren voor koppelingen naar webadressen die in gebieden of velden voor tekst met opmaak worden weergegeven. U kunt een webadres maken met een andere tekst vanaf het invoegpunt, of een andere tekst gebruiken voor een bestaand webadres.

 1. Klik op de plaats waar u het webadres wilt invoegen of selecteer bestaande tekst of een bestaand webadres.

  Geselecteerde webadres

  Tip: Als u een bestaand webadres wilt selecteren, klikt u links of rechts van het webadres en gebruikt u de Shift- en pijltoetsen om het te markeren.

 2. Klik met de rechtermuisknop en klik vervolgens op Hyperlink....

 3. Typ in het dialoogvenster Hyperlink de gewenste tekst in het veld Tekst om weer te geven, en het webadres (indien nodig) in het veld Adres.

  Als u vooraf een webadres had geselecteerd, wordt dit adres automatisch weergegeven in de velden Tekst om weer te geven en Adres. U hoeft dan enkel de inhoud van het veld Tekst om weer te geven te vervangen door de gewenste tekst.

  Als u vooraf tekst had geselecteerd, wordt de tekst automatisch weergegeven in het veld Tekst om weer te geven. U moet een webadres opgeven in het veld Adres of een webadres selecteren in de lijst Bekeken pagina's, die de geschiedenis bevat van de pagina's die u het meest recent hebt bezocht in uw webbrowser.

  Als u het dialoogvenster Hyperlink opent terwijl u geen tekst had geselecteerd, typt u de gewenste tekst in het veld Tekst om weer te geven en het bijbehorende webadres in het veld Adres.

 4. Klik op OK.

  De hyperlinktekst wordt ingevoegd, of vervangt de bestaande tekst, indien aanwezig.

  Gewijzigde tekst van koppeling naar webadres

Koppelingen verwijderen

U kunt een koppeling verwijderen door eenvoudig de koppelingstekst te verwijderen (en de tekst opnieuw te typen, als u die wilt behouden).

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×