Functies voor het klassieke en moderne webonderdeel

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Webonderdelen in share point hebben gebruikers van alle niveaus toegestaan om krachtige en aanpas bare functionaliteit toe te voegen aan de pagina's.  Moderne webonderdelen zijn zo ontworpen dat deze nog gemakkelijker te gebruiken zijn, mobiel te maken en fantastisch te zien zijn.

Veel moderne webonderdelen voldoen aan dezelfde doelen als klassieke webonderdelen, maar u ziet verschillen in uiterlijk en functionaliteit.

Het is belang rijk om te weten dat moderne pagina's alleen moderne webonderdelen gebruiken en dat er alleen klassieke pagina's kunnen worden gebruikt. De uitzonde ringen zijn aangepaste webonderdelen die specifiek zijn ontworpen voor gebruik op moderne pagina's. Voor ontwikkel aars biedt het share point-Framework de mogelijkheid om aangepaste moderne webonderdelen te maken die in de werkset webonderdeel worden weer gegeven. Ontwikkel aars kunnen ook hulp en hulp middelen vinden bij het moderniseren van uw klassieke share point-sites.

Het is belang rijk om te weten dat moderne webonderdelen het invoegen van code zoals JScript niet toestaan.

Moderne en klassieke webonderdelen vergelijken

Er is geen 1:1-toewijzing van klassiek aan moderne webonderdelen, maar er zijn webonderdelen die vergelijk bare doelen hebben.  Hier ziet u een aantal veelgebruikte webonderdelen op basis van hun doel einden, evenals enkele verschillen in moderne webonderdelen.

Opmerking: Dit is geen limitatieve lijst met webonderdelen. Als u zich afvraagt over een specifiek webonderdeel, klikt u op Ja of Nee naast deze informatie vindt u onder aan de pagina en feedback geven om ons te laten weten. U kunt ook feedback geven in het gedeelte webonderdelen van share point-gebruikers stem.

Doel

Classic

Modern

Tekst en andere inhoud toevoegen


Webonderdeel inhouds editor Tekst en andere inhoud rechtstreeks toevoegen aan een wikipagina

Webonderdeel Tekst

Met het webonderdeel tekst kunt u eenvoudig tekst en tabellen op een pagina toevoegen en opmaken. De werk balk opmaak bevat een vorm waarop u tekst kunt opmaken, stijlen kunt wijzigen en meer. In tegens telling tot het webonderdeel inhouds editor kunt u geen HTML-code in het webonderdeel bewerken. GeNeste tabellen worden nog niet ondersteund. Wiki-syntaxis, zoals die waarmee koppelingen van en naar pagina's worden gemaakt, wordt niet ondersteund op pagina's of in het webonderdeel tekst, maar het is heel eenvoudig om koppelingen te maken binnen het webonderdeel tekst. Het is nog niet mogelijk om afbeeldingen in de regel in het webonderdeel tekst toe te voegen, maar u kunt afbeeldingen naast het webonderdeel tekst toevoegen met het webonderdeel Afbeelding.

Een document bibliotheek weer geven

Bibliotheek

Documentbibliotheek

Wanneer u een bibliotheek op een klassieke site maakt, wordt automatisch een webonderdeel bibliotheek gemaakt en kunt u ervoor kiezen om het op een pagina weer te geven. Wanneer u het webonderdeel moderne document bibliotheek gebruikt, kunt u een bibliotheek kiezen om weer te geven en een specifieke weer gave van de bibliotheek of zelfs een map in de bibliotheek weer te geven. Gebruikers met de juiste machtigingen kunnen bestanden rechtstreeks vanuit het webonderdeel toevoegen, bekijken of bewerken. Gebruikers kunnen ook een document vastmaken aan de bovenkant van de bibliotheek, bestanden downloaden, verwijderen en de naam ervan wijzigen. Daarnaast kunnen bestanden worden weer gegeven in de weer gave Details of tegels, en wordt de kolom opmaak en geneste mappen die in de bron lijst zijn gemaakt, weer gegeven.

Een lijst weer geven

Lijst

Lijst

Wanneer u een lijst op een klassieke site maakt, wordt automatisch een webonderdeel lijst gemaakt voor die lijst en kunt u ervoor kiezen om de lijst weer te geven op een pagina. Het webonderdeel moderne lijst biedt u de mogelijkheid om een lijst te kiezen en deze aan te passen met uw eigen titel, weer gave en even formaat. Gebruikers kunnen de lijst weer geven, filteren, sorteren en groeperen. Daarnaast worden opgemaakte kolommen en geneste groepen die in de bron lijst zijn gemaakt, in het webonderdeel weer gegeven.

Een bestand weer geven

Pagina viewer

Bestands viewer

Met het webonderdeel moderne bestands viewer kunt u meer dan 270 + bestands typen insluiten, waaronder niet alleen bekende Word-, Excel-en Power Point-bestanden, maar ook geavanceerde bestands typen zoals 3D-modellen en medische afbeeldingen.

Webonderdeel insluiten

Met het webonderdeel insluiten kunt u inhoud op uw pagina weer geven van sites die insluiten toestaan (zoals YouTube). Afhankelijk van de website, kunt u het webadres of de invoeg code van de site gebruiken die door de site wordt verstrekt.

Contacten toevoegen

Webonderdeel Details van contact persoon

Webonderdeel personen

In het klassieke webonderdeel contact gegevens kunt u hand matig één contact persoon toevoegen. Het webonderdeel moderne personen biedt u de mogelijkheid om meerdere contact personen toe te voegen vanuit gebruikers profielen, samen met visuele en organisatorische informatie. De weer gave van contact gegevens kan worden gewijzigd van compact in beschrijvend, wat betekent dat u meer informatie over een contact persoon kunt zien op de pagina.

Afbeeldingen toevoegen

Het webonderdeel afbeelding,
het webonderdeelinhouds editor,
deafbeeldings bibliotheek

Het webonderdeel Afbeelding

In het webonderdeel Afbeelding worden extra bronnen voor de afbeelding toegevoegd: recent, zoeken op het web en OneDrive. De afbeeldings grootte kan worden gewijzigd in standaard-en aangepaste verhoudingen.

Webonderdeel afbeeldingen galerie

Met het webonderdeel afbeeldingen galerie kunt u afbeeldingen toevoegen in een tegel of carrousel indeling.  U kunt in de indelings indeling van de carrousel instellen op bekende verhoudings grootte. Kleinere afbeeldingen worden groter of kleiner gemaakt, maar de grootte van grotere afbeeldingen wordt niet aangepast.

Webonderdeel held

Het webonderdeel held kan zo worden ingesteld dat er Maxi maal vijf elementen worden weer gegeven in een tegel of volg schikking van lagen, zodat de focus naar afzonderlijke elementen wordt verplaatst. Afzonderlijke elementen kunnen titels, specifieke afbeeldingen en alternatieve tekst hebben.  U kunt elementen desgewenst ook rangschikken.

Bestands viewer

De bestands viewer gebruiken voor het weer geven van 3D-modellen. Dit is vooral handig voor medische modellen.

Video's op een pagina weer geven

Media-webonderdeel

Bestands viewer

Met het webonderdeel bestands viewer kunt u lokale Video's van uw share point-site weer geven (zoals. MOV,. MP4 en. WMV).

Webonderdeel insluiten

Met het webonderdeel insluiten kunt u Video's (of andere inhoud) op uw pagina weer geven van sites die insluiten toestaan (zoals YouTube). Afhankelijk van de website waarvan u de inhoud insluit, kunt u het webadres van de site of de invoeg code van de site gebruiken. alleen SharePoint Online.

Video streamen

In het webonderdeel stream video worden Video's van de micro soft stream-service afgespeeld als een video-indeling die een kanaal of één video wordt genoemd. Hiermee worden de instellingen voor sociale en geavanceerde afspeel instellingen, zoals de eigenlijke instellingen, en het wijzigen van de afspeel snelheid, het bekijken van de gegenereerde ondertitels (alleen Engels en Spaans) toegevoegd en worden afspeel lijsten gemaakt. Er zijn geen extra browser-invoeg toepassingen vereist. Video-specifieke meta gegevens en machtigingen worden ingesteld binnen de micro soft stream-service.

Office 365 Video

Gebruik het webonderdeel Office 365-video om een video goed weer te geven op de pagina vanuit de Office 365-video portalvan uw organisatie.

Datums en tijden van aanstaande vergaderingen en gebeurtenissen weer geven

Agenda

Gebeurtenissen

In het webonderdeel gebeurtenissen worden gebeurtenissen weer gegeven in een aanpas bare datum-of film kaart. UitgeVouwen gebeurtenis gegevens kunnen ook gebeurtenis afbeeldingen, Bing Kaarten en vergaderings gegevens bevatten. U kunt vergaderingen downloaden met. ICS-indeling, maar het webonderdeel gebeurtenissen kan geen verbinding maken met of lezen uit een Exchange-agenda service. Het webonderdeel gebeurtenissen gebruikt dezelfde lijst als het webonderdeel Agenda, maar aangepaste kolommen worden niet weer gegeven in het webonderdeel gebeurtenissen.

Groepsagenda

Het webonderdeel groeps agenda maakt gebruik van de Office 365 Group Agenda-app voor gebeurtenis opslag. Nieuwe groeps gebeurtenissen kunnen niet worden toegevoegd met het webonderdeel groeps agenda. Gebeurtenissen worden in lijst opmaak weer gegeven om de uitgebreide details van de gebeurtenis te maximaliseren. U kunt het aantal weer gegeven gebeurtenissen op elke pagina opgeven en pagina's schuiven. alleen SharePoint Online.

Koppelingen naar andere inhoud weer geven

Gepromoveerde
koppelingen,
koppelingen, webonderdeelinhouds editor,
Aankondigingen,
overzichts koppeling

Snelle koppelingen

Het webonderdeel Snelle koppelingen kan zo worden ingesteld dat het wordt weer gegeven als een weer gave met de indeling film strip of kleinere compacte indeling. Alle koppelingen in de compacte indeling kunnen worden gerangschikt en weer gegeven met of zonder afbeeldingen. Het is nog niet mogelijk om snel koppelingen op basis van een lijst te vullen.

Koppeling

Het webonderdeel koppeling bevat één koppeling naar de volledige URL en voegt de mogelijkheid toe om een voorbeeld venster weer te geven of te verbergen met het doel van de koppeling. alleen SharePoint Online.

Webonderdeel Tekst

In het webonderdeel tekst kunt u met behulp van de werk balk Koppelingen in uw inhoud toevoegen.

Inhoud zoeken en weer geven

Inhouds query,
zoeken naar inhoud

Gemarkeerde inhoud

Met het webonderdeel geMarkeerde inhoud zijn veel van de geavanceerde en verwarrende Zoek-en query opties vervangen door de gestroomlijnde query opties. In tegens telling tot de klassieke tegen Hangers kunt u echter geen aangepaste weergave Sjablonen gebruiken.

Nieuws afKondigen aan uw team

Aankondigingen

Nieuws

In het webonderdeel klassieke aankondigingen wordt een lijst gebruikt om aankondigingen op de pagina weer te geven. Het webonderdeel Nieuws is een brede inhouds distributiesysteem dat gebruikmaakt van rijke, opgemaakte pagina's of koppelingen naar nieuws, en het samen vouwen van nieuws berichten op de start pagina van share point, sites en hubs. Het webonderdeel kan worden aangepast om de resultaten op verschillende manieren weer te geven. Dit biedt een uitgebreider en dynamischer ervaring in de lijst met statische aankondigingen.

Projecten bijhouden

Tasklist

Planner

Het moderne planner-webonderdeel werkt met Office 365-groepen en de Office 365 planner-service. Plannen worden opgeslagen in de Office 365 planner-service voor een betere aanpassing. De standaardtijd lijn wordt verwijderd voor meer flexibele weergave opties met een alleen-lezen overzichts dashboard dat een bord bevat of een Kanban-indeling met de naam Bucket. Als u de Bucket-indeling gebruikt, kunnen groepen worden gegroepeerd op buckets, toegewezen aan, voortgang, verval datum en label categorieën. Daarnaast kunt u met de Bucket-indeling rechtstreeks taken toevoegen en wijzigen in een plan dat is opgeslagen in de Office 365 planner-service. Dit webonderdeel is alleen beschikbaar op een SharePoint Online-groep met verbonden sites.

Sites en koppelingen op een pagina weer geven

Site aggregatie

Sites

Het klassieke webonderdeel site aggregator gericht op een visueel vereenvoudigde weer gave van sites. Met het webonderdeel sites wordt de lange lijst met bestanden vervangen door de informatie kaarten die de laatste weer gegeven, laatst gewijzigd en populairste bestanden weer geven. Sites kunnen worden weer gegeven als kaarten of in een film strip-indeling met behulp van een carrousel mechanisme om door de geselecteerde sites te bladeren. alleen SharePoint Online.

Gesp rekken weer geven op uw pagina

Feeds van de site

Yammer

Omdat Yammer de share point newsfeed-functie heeft vervangen, vervangt het moderne webonderdeel Yammer het webonderdeel klassieke site-feed. In het webonderdeel Yammer worden specifieke, populairste of meest recente gesp rekken weer gegeven en wordt de sociale beleving van Office 365.

Inhoud van een andere pagina weer geven

Pagina viewer

Ingebedde

In zowel het webonderdeel pagina viewer als het webonderdeel insluiten kunt u inhoud weer geven van andere sites die insluiten toestaan. De insluit code moet op IFRAME zijn gebaseerd en code waarin < script >-codes worden gebruikt, wordt niet ondersteund. Daarnaast kunnen alleen beveiligde websites worden inge sloten.

Gegevens uit formulieren verzamelen en weer geven

InfoPath-formulieren

PowerApps

Met PowerApps kunt u krachtige formulieren maken om gegevens te verzamelen, op te slaan en weer te geven zonder gebruik van code. U kunt PowerApps ook gebruiken om een formulier voor een share point-lijst aan te passen. alleen SharePoint Online.

Microsoft Forms

Met het webonderdeel micro soft Forms kunt u de resultaten van een formulier of formulier toevoegen aan uw pagina. U kunt ook de overzichts resultaten weer geven in grafieken op de pagina. alleen SharePoint Online.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×