Functies (per categorie)

Dit artikel bevat koppelingen naar artikelen met uitgebreide informatie over functies die veel worden gebruikt in expressies in Microsoft Access. De functies zijn eerst gerangschikt op groep en vervolgens alfabetisch aan het einde van dit artikel.

Tip: Vanaf Access 2010 ondersteunt de opbouwfunctie voor expressies IntelliSense, zodat u kunt zien welke argumenten er vereist zijn voor een expressie.

ActiveX

CreateObject, functie
GetObject, functie

Naar boven

Toepassing

Command, functie
Shell, functie

Naar boven

Matrices

Array, functie
Filter, functie
Join, functie
LBound, functie
Split, functie
UBound, functie

Naar boven

Conversie

Asc, functie
Chr, functie
Day, functie
EuroConvert, functie
FormatCurrency, functie
FormatDateTime, functie
FormatNumber, functie
FormatPercent, functie
GUIDFromString, functie
Hex, functie
Nz, functie
Oct, functie
Str, functie
StringFromGUID, functie
Type Conversion, functie
Val, functie

Naar boven

Database

DDE, functie
DDEInitiate, functie
DDERequest, functie
DDESend, functie
Eval, functie
Partition, functie

Naar boven

Datum/tijd

Date, functie
DateAdd, functie
DateDiff, functie
DatePart, functie
DateSerial, functie
DateValue, functie
Hour, functie
Minute, functie
Month, functie
MonthName, functie
Now, functie
Second, functie
Time, functie
Timer, functie
TimeSerial, functie
TimeValue, functie
Weekday, functie
WeekdayName, functie
Year, functie

Naar boven

Statistische domeinfuncties

DAvg, functie
DCount, functie
DFirst, DLast, functies
DLookup, functie
DMin, DMax, functies
DStDev, DStDevP, functies
DSum, functie
DVar, DVarP, functies

Naar boven

Foutafhandeling

CVErr, functie
Error, functie

Naar boven

Bestandsinvoer/-uitvoer

EOF, functie
FreeFile, functie
Input, functie
Loc, functie
LOF, functie
Seek, functie

Naar boven

Bestandsbeheer

CurDir, functie
Dir, functie
FileAttr, functie
FileDateTime, functie
FileLen, functie
GetAttr, functie

Naar boven

Financieel

DDB, functie
FV, functie
IPmt, functie
IRR, functie
MIRR, functie
NPer, functie
NPV, functie
Pmt, functie
PPmt, functie
PV, functie
Rate, functie
SLN, functie
SYD, functie

Naar boven

Inspectie

Environ, functie
GetAllSettings, functie
GetSetting, functie
IsArray, functie
IsDate, functie
IsEmpty, functie
IsError, functie
IsMissing, functie
IsNull, functie
IsNumeric, functie
IsObject, functie
TypeName, functie
VarType, functie

Naar boven

Wiskunde

Abs, functie
Atn, functie
Cos, functie
Exp, functie
Int, Fix, functies
Log, functie
Rnd, functie
Round, functie
Sgn, functie
Sin, functie
Sqr, functie
Tan, functie

Naar boven

Berichten

InputBox, functie
MsgBox, functie

Naar boven

Diversen

CallByName, functie
IMEStatus, functie
MacID, functie
MacScript, functie
QBColor, functie
RGB, functie
Spc, functie
Tab, functie

Naar boven

Programmaverloop

Choose, functie
DoEvents, functie
IIf, functie
Switch, functie

Naar boven

Tekst

Format, functie
InStr, functie
InStrRev, functie
LCase, functie
Left, functie
Len, functie
LTrim, RTrim en Trim, functies
Mid, functie
Replace, functie
Right, functie
Space, functie
StrComp, functie
StrConv, functie
String, functie
StrReverse, functie
UCase, functie

Naar boven

Functies (alfabetisch)

Abs, functie
Array, functie
Asc, functie
Atn, functie
CallByName, functie
Choose, functie
Chr, functie
Command, functie
Cos, functie
CreateObject, functie
CurDir, functie
CVErr, functie
Date, functie
DateAdd, functie
DateDiff, functie
DatePart, functie
DateSerial, functie
DateValue, functie
DAvg, functie
Day, functie
DCount, functie
DDB, functie
DDE, functie
DDEInitiate, functie
DDERequest, functie
DDESend, functie
DFirst, DLast, functies
Dir, functie
DLookup, functie
DMin, DMax, functies
DoEvents, functie
DStDev, DStDevP, functies
DSum, functie
DVar, DVarP, functies
Environ, functie
EOF, functie
Error, functie
EuroConvert, functie
Eval, functie
Exp, functie
FileAttr, functie
FileDateTime, functie
FileLen, functie
Filter, functie
Format, functie
FormatCurrency, functie
FormatDateTime, functie
FormatNumber, functie
FormatPercent, functie
FreeFile, functie
FV, functie
GetAllSettings, functie
GetAttr, functie
GetObject, functie
GetSetting, functie
GUIDFromString, functie
Hex, functie
Hour, functie
IIf, functie
IMEStatus, functie
Input, functie
InputBox, functie
InStr, functie
InStrRev, functie
Int, Fix, functies
IPmt, functie
IRR, functie
IsArray, functie
IsDate, functie
IsEmpty, functie
IsError, functie
IsMissing, functie
IsNull, functie
IsNumeric, functie
IsObject, functie
Join, functie
LBound, functie
LCase, functie
Left, functie
Len, functie
Loc, functie
LOF, functie
Log, functie
LTrim, RTrim en Trim, functies
MacID, functie
MacScript, functie
Mid, functie
Minute, functie
MIRR, functie
Month, functie
MonthName, functie
MsgBox, functie
Now, functie
NPer, functie
NPV, functie
Nz, functie
Oct, functie
Partition, functie
Pmt, functie
PPmt, functie
PV, functie
QBColor, functie
Rate, functie
Replace, functie
RGB, functie
Right, functie
Rnd, functie
Round, functie
Second, functie
Seek, functie
Sgn, functie
Shell, functie
Sin, functie
SLN, functie
Space, functie
Spc, functie
Split, functie
Sqr, functie
Str, functie
StrComp, functie
StrConv, functie
String, functie
StringFromGUID, functie
StrReverse, functie
Switch, functie
SYD, functie
Tab, functie
Tan, functie
Time, functie
Timer, functie
TimeSerial, functie
TimeValue, functie
Type Conversion, functies
TypeName, functie
UBound, functie
UCase, functie
Val, functie
VarType, functie
Weekday, functie
WeekdayName, functie
Year, functie

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×