Basisberekeningen uitvoeren in Excel

Functies gebruiken in Excel 2013

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Een functie is een vooraf gedefinieerde formule waarmee u tijd bespaart. Gebruik bijvoorbeeld de functie SOM om meerdere cellen op te tellen en de functie PRODUCT om ze te vermenigvuldigen.

Wilt u meer zien?

AutoSom gebruiken om getallen op te tellen

Getallen optellen door een formule te maken

Met AutoSom kunt u gemakkelijk aangrenzende cellen in rijen en kolommen optellen.

U zou =A3+A4+A5+A6 kunnen typen, maar dit is lastig.

In plaats daarvan klikt u op de cel rechts van een rij of onder een kolom.

Vervolgens klikt u op het tabblad Start op AutoSom,

controleert u of de formule juist is en klikt u nogmaals op AutoSom.

Met AutoSom wordt de rij of kolom automatisch opgeteld, wat erg handig is.

Wanneer ik in een cel waarin ik AutoSom gebruik dubbelklik, zie ik dat het een formule met de functie SOM is.

Een functie is een vooraf gedefinieerde formule. Met een functie bespaart u tijd.

De syntaxis van de functie SOM is SOM, haakje openen,

argumenten, zoals getallen of celverwijzingen gescheiden door puntkomma's, en ten slotte haakje sluiten.

Deze formule luidt SOM, A3, dubbele punt, A6.

De dubbele punt geeft een bereik met cellen aan. Met deze formule worden de cellen A3 tot en met A6 opgeteld.

Wanneer u enkele cellen optelt met de functie SOM, bespaart u

tijd. En bij bereiken met veel cellen moet u de functie wel gebruiken.

Als ik AutoSom hier probeer te gebruiken, wordt alleen de aangrenzende cel in de formule opgenomen, niet de hele kolom.

Waarom? Omdat B5 leeg is.

Als B5 niet leeg zou zijn, zou B3 tot en met B6 een bereik met aangrenzende cellen zijn dat door AutoSom kan worden herkend.

Tel als volgt cellen en bereiken met niet-aangrenzende cellen op:

SOM, houd Ctrl ingedrukt en klik op de gewenste cellen en bereiken met cellen, en druk op Enter.

De formule gebruikt de functie SOM om de cellen met getallen op te tellen en negeert de lege cellen.

Aftrekken is vergelijkbaar met optellen, maar er bestaat geen functie AFTREKKEN.

Voor aftrekken kunt u de volgende basisformule gebruiken: getal

of cel, min, het volgende getal of de volgende cel, enzovoort.

U kunt SOM ook gebruiken bij negatieve waarden.

De sneltoets voor AutoSom is Alt+=. Vervolgens druk ik op Enter.

Dit is hetzelfde als 6 min 3 plus 4 min 5.

U kunt ook het resultaat van de ene SOM-functie van een andere aftrekken.

SOM, selecteer een bereik met cellen, min, SOM, selecteer een ander bereik met cellen en druk op Enter.

Net als bij optellen kunt u ook cellen vermenigvuldigen door voluit =A3*A4*A5*A6 te typen.

U kunt dit echter sneller doen door met de functie PRODUCT meerdere getallen of cellen te vermenigvuldigen.

PRODUCT is vergelijkbaar met de functie SOM, maar nu worden de getallen vermenigvuldigd in plaats van opgeteld.

Dit is weer een voorbeeld van hoe functies u helpen tijd te besparen.

De syntaxis van de functie PRODUCT is PRODUCT, haakje openen,

argumenten, zoals getallen of celverwijzingen die door puntkomma's worden gescheiden, en ten slotte haakje sluiten.

Vermenigvuldig als volgt cellen en bereiken met cellen in één formule:

PRODUCT, houd Ctrl ingedrukt en selecteer de gewenste cellen en bereiken met cellen, en druk op Enter.

De formule gebruikt de functie PRODUCT om de cellen met getallen te vermenigvuldigen en negeert de lege cellen.

Delen werkt op dezelfde manier als vermenigvuldigen, maar er is geen functie DELEN.

Een basisformule bestaat uit: getal of cel, slash, het volgende getal of de volgende cel, enzovoort.

U kunt het resultaat van de ene functie, zoals PRODUCT, delen door het resultaat van een andere functie, zoals SOM.

Met deze formule wordt het PRODUCT van de cellen in B3 tot en

met B6 gedeeld door de SOM van de cellen in C3 tot en met C6.

Hierna volgt: Volgorde van operatoren

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×