Functies en eigenschappen in Access geblokkeerd in sandboxmodus

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit artikel vindt u informatie over de functies en eigenschappen die sandbox modus kunt en blokkeert in Access. Houd er rekening mee dat Access verschillende nieuwere functies om te worden uitgevoerd in sandbox-modus kunnen, inclusief MonthName en StrReverse, en verschillende meer functies, inclusief Hulp, ExportNavigationPaneen nu worden geblokkeerd LoadCustomUI. Als u verder gaat, houd er rekening mee dat u moet vertrouwt (schakelen de inhoud in) de database of plaats de database op een vertrouwde locatie voor de informatie in dit artikel worden gebruikt.

In dit artikel

Sandbox-modus ingesteld op onveilige expressies uitvoeren

Functies die u in sandbox-modus gebruiken kunt

Functies die resulteren in een fout in sandbox-modus

Functies die worden geblokkeerd in sandboxmodus

Eigenschappen geblokkeerd in sandboxmodus

Sandbox-modus ingesteld op onveilige expressies uitvoeren

Als u een expressie aan een database toevoegen, wordt deze expressie in een sandbox-modus genoemd besturingsomgeving. Dit gebeurt voor databases die zijn gemaakt in een van beide Access 2007, 2010, 2013, 2016 of in een eerdere Access-bestandsindeling. Sandbox-modus al dan niet standaard geactiveerd en op zijn beurt sandbox-modus altijd onveilige expressies uitschakelt, zelfs nadat u een database vertrouwt.

Als u een database vertrouwt en u wilt uitvoeren van een expressie die sandbox-modus wordt uitgeschakeld, kunt u die expressie uitvoeren door een registersleutel die wordt uitgeschakeld sandbox-modus te wijzigen. Houd er rekening mee dat moet u eerst een database als u de stappen in deze sectie wilt vertrouwen.

Deze afbeelding ziet het proces dat u volgen wanneer bepalen of u kunt onveilige expressies uitvoeren.

Beslissingsproces voor sandbox-modus

Let op      Door foutieve bewerkingen van het register kan uw besturingssysteem ernstig worden beschadigd, waardoor u dit wellicht zelfs opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen ten gevolge van het op onjuiste wijze bewerken van het register kunnen worden opgelost. Voordat u het register bewerkt, is het verstandig een back-up te maken van de waardevolle gegevens. Raadpleeg de Help-tekst van Microsoft Windows voor de meest actuele informatie over het gebruiken en beveiligen van het register van uw computer.

Als u niet bekend met het register bent of als u niet met het wijzigen van registersleutels uzelf vertrouwd bent, neem contact op met iemand die is of houd rekening met het converteren van de database van de eerdere versie van Access naar de bestandsindeling Access . U moet ook minste beheerdersmachtigingen hebben op de computer te wijzigen van de registerwaarden.

De registersleutel wijzigen

Belangrijk: Als u deze stappen volgt, kunt u onveilige expressies uitvoeren in alle processen van Access voor alle gebruikers op de computer.

Voer een van de volgende bewerkingen uit:

 • In Microsoft Windows 7 of Microsoft Windows 10   

  1. Klik op de taakbalk, klik op Starten klik vervolgens op uitvoeren.

  2. Typ in het vak Openen de waarde regedit en druk vervolgens op Enter.

   De Register-editor wordt gestart.

  3. Vouw de map HKEY_LOCAL_MACHINE uit en navigeer naar de volgende registersleutel:

   \Software\Microsoft\Office\12.0\Access connectivity Engine\Engines

   Opmerking: Notitie 12.0 geeft aan Access 2007, 14.0 geeft aan Access 2010 en 15.0 geeft aan Access 2013 16,0 Access 2016 wordt aangegeven.

  4. Dubbelklik op SandboxModein het rechterdeelvenster van de Register-editor, klik onder naam.

   Het dialoogvenster DWORD-waarde bewerken wordt weergegeven.

  5. In het veld Waardegegevens wijzigt u de waarde van 3 in 2, en klikt u vervolgens op OK.

  6. Sluit de Register-editor.

 • In Windows Vista    

  1. Klik op de knop Start , wijs Alle programma's, Bureau- accessoiresen klik vervolgens op uitvoeren.

  2. Typ in het vak Openen de waarde regedit en druk vervolgens op Enter.

   De Register-editor wordt gestart.

  3. Vouw de map HKEY_LOCAL_MACHINE uit en navigeer naar de volgende registersleutel:

   \Software\Microsoft\Office\12.0\Access connectivity Engine\Engines

   Opmerking: Notitie 12.0 geeft aan Access 2007, 14.0 geeft aan Access 2010 en 15.0 geeft aan Access 2013 16,0 Access 2016 wordt aangegeven.

  4. Dubbelklik op SandboxModein het rechterdeelvenster van de Register-editor, klik onder naam.

   Het dialoogvenster DWORD-waarde bewerken wordt weergegeven.

  5. In het veld Waardegegevens wijzigt u de waarde van 3 in 2, en klikt u vervolgens op OK.

  6. Sluit de Register-editor.

Belangrijk    Vergeet niet dat u als u de database niet eerst vertrouwt, Access eventuele onveilige expressies uitschakelt, ongeacht of u deze registerinstelling wijzigt.

U kunt de registerwaarde instellen op de volgende waarden, waarbij 0 (nul) de meeste rechten en 3 de minste rechten geeft.

Instelling

Beschrijving

0

Sandbox-modus is te allen tijde uitgeschakeld.

1

Sandbox-modus wordt gebruikt voor Access, maar niet voor andere programma's dan Access.

2

Sandbox-modus wordt gebruikt voor andere programma's dan Access, maar niet voor Access.

3

Sandbox-modus wordt gebruikt allen tijde. Dit is de standaardwaarde en tijdens de installatie van Accessinstellen.

Naar boven

Functies die u in sandbox-modus gebruiken kunt

De volgende tabel bevat de functies die u in Access database engine-query gebruiken kunt als de sandbox-modus is ingeschakeld. Alle functies die niet in de lijst weergegeven worden zijn niet beschikbaar in de sandbox-modus.

Abs

Matrix

Asc

AscB

AscW

Atn

CBool

CByte

CCur

CDate

CDbl

Optie

Chr

Chr$

ChrB

ChrB$

ChrW

ChrW$

CInt

CLng

Cos

CSng

CStr

CVar

CVDate

CVErr

Datum

Date$

DateAdd

DateDiff

DatePart

DateSerial

DateValue

Dag

DDB

Fout

Fout$

Exp

Fix

Opmaken

Opmaak$

FormatCurrency

FormatDateTime

FormatNumber

FormatPercent

TW

Hex

Hex$

Uur

IIf

IMEStatus

InStr

InStrb

Int

IBET

IR

IsDate

IsEmpty

ISFOUT

IsNull

IsNumeric

IsObject

LCase

LCase$

Links

Links$

LINKSB

LINKSB$

Len

LENGTEB

Log

LTrim

De functies LTrim$

Mid

Mid$

DEELB

DEELB$

Minuut

GIR

Maand

MonthName

Now

Aantal-termijnen

Npm

Oct

OCT$

Partition

bet

PBET

HW

QBColor, functie

rente

Vervangen

RGB

Rechts

Rechts$

RECHTSB

RECHTSB$

Rnd

Round

RTrim

RTrim$

Tweede

Sgn

SGR

Sin

LIN.AFSCHR

Space

Ruimte$

Str

Str$

StrComp

StrConv

String

Tekenreeks$

StrReverse

Schakeloptie

SYD

Tan

Tijd

Tijd$

Timer

TimeSerial

TimeValue

Omloopspaties wissen

$ Knippen

TypeName

UCase

UCase$

Val

VarType

Weekdag

Jaar

Naar boven

Functies die resulteren in een fout in sandbox-modus

De volgende functies Visual Basic for Applications (VBA) treedt een fout wanneer de functies worden aangeroepen vanuit een expressie in een Access database engine-query, of vanuit een Access-eigenschap.

AppActivate

Pieptoon

Agenda

CallByName

ChDir

ChDrive

Opdracht

Opdracht$

CreateObject

CurDir

CurDir$

Sectie

DoEvents

Environ

Environ$

EOF

Foutbericht

FileAttr

FileCopy

FileDateTime

FileLen

FreeFile

GetAllSettings

GetAttr

GetObject

GetSetting

Invoer

Invoer$

InputB

InputB$

Beëindigen

Laden

LOC

LOF

Willekeurige

Opnieuw instellen

SaveSetting

Zoeken

ToetsenVerzenden

SetAttr

Shell

SPC

Tab

Unload

UserForms van

breedte

Naar boven

Functies die worden geblokkeerd in sandboxmodus

Sandbox-modus worden de volgende functies van Access geblokkeerd wanneer de functies worden aangeroepen vanuit een expressie in een query of een Access-eigenschap. Een sterretje (*) nadat u de naam van de functie geeft aan een functie die is nieuw in Office Access 2007starten.

AddAutoCorrect

AddToFavorites

ADOConnectString

AnswerWizard

Toepassing

Assistant

Ondersteuning voor *

AutoCorrectie

AutomationSecurity *

BeginUndoable

CloseCurrentDatabase

CodeContextObject

CodeDb

COMAddIns

CommandBars

CompactRepair

ConvertAccessProject

CreateAccessProject

CreateAdditionalData

CreateControl

CreateControlEx

CreateDataAccessPage

CreateForm

CreateGroupLevel

CreateNewWorkgroupFile

CreateReport

DataAccessPages

DBEngine

DDEExecute

DDEInitiate

DDEPoke

DDERequest

DDESend

DDETerminate DDETerminateAll

DefaultWebOptions

DefaultWorkspaceClone

DelAutoCorrect

DeleteControl

DeleteReportControl

DoCmd

Echo

ExportCustomFixedFormat *

ExportNavigationPane *

ExportXML

FeatureInstall

FileDialog

FileSearch

FollowHyperlink

GetHiddenAttribute

ImportNavigationPane *

ImportXML

InsertText

LanguageSettings

LoadCustomUI *

LoadFromText

LoadPicture

Modules

NewAccessProject

NewCurrentDatabase

NewFileTaskPane

OpenAccessProject

OpenCurrentDatabase

Bovenliggende

Productcode

Quit

Meer informatie

RefreshDatabaseWindow

RefreshTitleBar

ReloadAddIns

ReplaceModule

Uitvoeren

OpdrachtUitvoeren

SaveAsText

SetDefaultWorkGroupFile

SetHiddenAttribute

SetOption

SetUndoRecording

SysCmd

TransformXML

VBE

Naar boven

Eigenschappen geblokkeerd in sandboxmodus

Naast de functies die wordt weergegeven in de vorige sectie, blokkeert sandbox-modus ook een aantal objecteigenschappen. De volgende tabel bevat de objecten en de geblokkeerde eigenschap of de eigenschappen voor elk object.

Object

Geblokkeerde eigenschap of eigenschappen

BoundObjectFrame

Object

Keuzelijst

Recordset

Besturingselement

Object

CurrentProject

AccessConnection, BaseConnectionString, CloseConnection, verbinding, OpenConnection

CustomControl

Object

Formulier

Dynaset

Hyperlink

Schermafbeelding van Toevoegen aan Favorieten

Lijstvak

Recordset

ObjectFrame

Object

Rapport

Recordset

SmartTagAction

Uitvoeren

Menu Categorieën in Outlook 2007

ActiveDataAccessPage

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×