Functies die zijn ingeschakeld voor een publicerende SharePoint Online-site

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In dit artikel wordt uitgelegd van de functies die beschikbaar zijn wanneer u de publicatie-infrastructuur in een SharePoint Online-site activeert. U kunt ook een pagina naar een site toevoegen en gebruiken van nieuwe webonderdelen zonder deze functie activeren.

In dit artikel

De functie publicatie-infrastructuur activeren

Publicatiefuncties

Navigatie en lint

Lijsten en bibliotheken

Webonderdelen

Basispagina's, pagina-indelingen, inhoudstypen en kolommen

Gebruikers en machtigingen

Een publicerende site van SharePoint is gemaakt met de sjabloon voor publicerende Portal-Site of Wiki ondernemingssjabloon. De Portal-sjabloon voor publicerende Site is ten zeerste gestructureerd en kunt u een pagina-indelingen, authoring procedures, publiceren en schema's bepalen. Ondernemingswiki minder is gestructureerd en is bedoeld voor eenvoudig authoring wanneer formele inhoudsbeheer processen niet vereist zijn.

Voordat u een publicerende site kunt maken, activeert u de functie Publicatie-infrastructuur op de site op het hoogste niveau in de verzameling. Nadat de publicatiefuncties zijn geactiveerd, nemen subsites deze automatisch over.

De functie Publicatie-infrastructuur activeren

Opmerking :  Als u uw site of uw siteverzameling hebt gemaakt met een van de publicatiesitesjablonen, is de publicatie-infrastructuur al actief en zijn de publicatiefuncties gereed voor gebruik.

 1. De hoofdsite van de siteverzameling en klik op Instellingen Klein tandwiel voor Instellingen vervangt Site-instellingen. > Site-instellingen.

 2. Klik op de pagina Site-instellingen onder Beheer van de siteverzameling op Onderdelen van de siteverzameling.

 3. Klik op de pagina Onderdelen van de siteverzameling naast Publicatie-infrastructuur SharePoint Server op Activeren.

  De functie Publicatie-infrastructuur activeren

Publicatiefuncties

Hier vindt u de functies die beschikbaar zijn zodra publiceren in een SharePoint Online-siteverzameling is ingeschakeld. Sommige functies zijn laten opvallen op het lint, terwijl andere zichtbaar alleen via de koppelingen op de pagina Site-instellingen of bibliotheken.

Navigatie en lint

Bij het bewerken van een pagina in de groep bewerken van het tabblad tekst opmaken op het lint vindt u - en uitchecken knoppen waarmee u kunt de pagina-inhoud bewerken behoud van versiebeheer. Deze functie is beschikbaar op de Portal voor publiceren en de ondernemingswiki.

knoppen inchecken en uitchecken op het lint

Klik op de sites die goedkeuringswerkstromen gebruiken, bevat het tabblad publiceren knoppen publiceren, goedkeurenen negeren . Dit zijn alle onderdelen van de goedkeuringswerkstroom die ervoor zorgt dat er niets is gepubliceerd op uw site zonder de goedkeuring van aangewezen revisoren. Er is ook een knop voor snelle distributie waarmee publiceert de volgende keer dat inhoud wordt gepubliceerd. De knop publiceren bevat verschillende opties, zoals verzenden, waarin weer uit de werkstroom door de huidige pagina zoekresultaten omleiden naar een of meer goedkeurders voor revisie. U kunt ook kunt goedkeuring annuleren of publicatie ongedaan maken van een pagina van hier, afhankelijk van uw machtigingen.

tabblad publiceren

De knop plannen opent een dialoogvenster waarin u aangeven kunt wanneer de pagina moet worden gepubliceerd en wanneer eventueel moet worden teruggetrokken.

Verzenden, het publiceren van knoppen op het tabblad publiceren in de bewerkingsmodus.

Goedkeuringswerkstromen en planning zijn niet beschikbaar voor openbare websiteverzamelingen.

Lijsten en bibliotheken

Wanneer u de functie publicatie-infrastructuur inschakelt, wordt een reeks lijsten en bibliotheken toegevoegd aan de publicerende site op het niveau van de siteverzameling. Vindt u de Site-inhoud en structuur hulpmiddel onder Site-instellingen > beheer van de Site > inhoud en structuur

 • De lijst Inhouds-en structuurrapporten    Wordt gebruikt om de query's aan te passen die worden weergegeven in de lijst Weergave van het onderdeel Site-inhoud en -structuur.

 • De lijst Herbruikbare inhoud    Bevat HTML- of tekstinhoud die in webpagina's kan worden ingevoegd.

 • De bibliotheek Documenten van siteverzameling    Hierin worden documenten opgeslagen die overal in de siteverzameling worden gebruikt.

 • De bibliotheek Afbeeldingen van siteverzameling    Hierin worden afbeeldingen opgeslagen die overal in de siteverzameling worden gebruikt.

Daarnaast zijn vier bibliotheken toegevoegd op siteniveau voor de opslag van site-inhoud. U vindt deze in Site-inhoud:

 • De bibliotheek Pagina's    Hierin worden sitepagina's opgeslagen.

 • De bibliotheek Afbeeldingen    Hierin worden afbeeldingen opgeslagen die op sitepagina's worden gebruikt.

 • De bibliotheek Documenten    Bevat alle documenten die op sitepagina's worden gebruikt.

 • Werkstroomtaken    Hierin worden de werkstroomtaken opgeslagen die zijn gemaakt voor de site.

Webonderdelen

Publicerende sites zijn tal van webonderdelen waarmee auteurs invoegen video, tekst met opmaak, formulieren en dynamische inhoud op een sitepagina. U vindt deze webonderdelen onder invoegen > webonderdeel > categorieën. Deze vier webonderdelen, die uniek voor publicerende sites zijn, zijn beschikbaar op het niveau van de siteverzameling en voor alle subsites in de siteverzameling:

 • Webonderdeel Inhoudsquery    Geeft een dynamische weergave van inhoud op uw site op basis van een query die u in het deelvenster Eigenschappen van het webonderdeel maakt. Dit is onder de categorie Inhoud samenvatten .

 • Webonderdeel overzichtskoppelingen    Hiermee kunnen auteurs koppelingen maken die kunnen worden gegroepeerd en opgemaakt. Dit is onder de categorie Inhoud samenvatten .

 • Tabel met het webonderdeel Inhoudsopgave    Wordt gebruikt voor het selectievakje Automatisch schrijfinstructies een map die naar de verschillende delen van de siteverzameling verwijst. Dit is onder de categorie Inhoud samenvatten .

Basispagina's, pagina-indelingen, inhoudstypen en kolommen

Basispagina's en pagina-indelingen bepalen het algemene uiterlijk van een SharePoint-site. Basispagina's bevatten besturingselementen die worden gedeeld door meerdere pagina-indelingen, zoals navigatie, een zoekfunctie of een taalvoorkeur voor meertalige sites. Pagina-indelingen bevatten veldbesturingselementen en webonderdelen. Pagina-indelingen en basispagina's bepalen samen de lay-out van een webpagina.

In een publicerende site wordt de basispagina aangepast met het tabblad Publiceren, waar u de plannings- en werkstroomknoppen vindt die eerder in dit artikel zijn besproken. De bijgewerkte basispagina gaat gepaard met de volgende elementen:

Item

Omschrijving

Inhoudstypen

De sjabloon Portal voor publiceren bevat de inhoudstypen Artikelpagina, Projectpagina, Welkomstpagina, Ondernemingswikipagina, Rollup-pagina en Omleidingspagina.

Pagina-indelingen

Afbeelding links, Afbeelding rechts en Welkomstpagina. Wanneer de publicatiefuncties zijn ingeschakeld, worden deze pagina-indelingen automatisch gekoppeld aan de bovengenoemde inhoudstypen. Voor de ondernemingswiki zijn de pagina-indelingen Basispagina, Basisprojectpagina en Omleidingspagina beschikbaar.

Kolommen

 • Kolommen voor pagina-indeling zijn Naamregel en Pagina-inhoud.

 • Publicatiekolommen die worden toegevoegd op het niveau van de siteverzameling zijn Artikeldatum, Begindatum van de planning en Einddatum van de planning.

 • Een aangepaste kolom Wikicategorieën, die beheerde metagegevens voor wikipagina's gebruikt, wordt ook toegevoegd op het niveau van de siteverzameling.

Opmerking : Basispagina's en pagina-indelingen voor de openbare website worden anders gebruikt en zijn niet opgenomen in dit artikel.

Gebruikers en machtigingen

Voor de site Portal voor Publiceren zijn de groepen Goedkeurders, Ontwerpers, Hiërarchiebeheerders, Beperkte lezers en Lezers van stijlresources beschikbaar, zodat u specifieke rollen met betrekking tot publicatie kunt toewijzen aan gebruikers. Ondernemingswiki beschikt over dezelfde groepen plus Kijkers. Daarnaast worden de volgende drie machtigingsniveau toegevoegd aan de siteverzameling: Goedkeuren, Hiërarchie beheren en Beperkt lezen. Sites die zijn gemaakt onder de siteverzameling, gebruiken standaard de groepen en machtigingsniveaus van de bovenliggende site.

Opmerking : Nadat u de publicatie hebt geactiveerd aanbevelen en hebt gebruikt, pas op dat u als u toch wilt deactiveren. Gebruikersgegevens of aanpassingen die zijn gekoppeld aan deze functie is mogelijk verloren. Daarnaast een actieve functies en de apps die afhankelijk van deze functie zijn mogelijk niet functioneren.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×