Gemiddelde van een groep getallen berekenen

Functie GEMIDDELDE.ALS

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

De functie GEMIDDELDE.ALS geeft als resultaat het gemiddelde van cellen in een bereik dat voldoet aan de criteria die u opgeeft.

Wilt u meer zien?

Het gemiddelde van een groep getallen berekenen

GEMIDDELDE, functie

GEMIDDELDE.ALS, functie

De functie GEMIDDELDE.ALS geeft het gemiddelde van cellen in een bereik, die voldoen aan de opgegeven criteria.

Laten we het gemiddelde berekenen van verkopen boven $ 60.000.

Typ een gelijkteken, GEMIDDELDE.ALS, haakje openen

(in dit voorbeeld evalueren we hetzelfde celbereik, C2 tot en met C5, in de kolom Verkoop, en berekenen we daarvan het gemiddelde),

komma. Vervolgens typen we tussen aanhalingstekens het evaluatiecriterium voor dit celbereik;

u gebruikt aanhalingstekens om te zorgen dat Excel het bewerkingsteken en de waarde juist interpreteert—in dit voorbeeld groter dan 6.

Typ geen komma of punt in 6. Excel interpreteert dat als een scheidingsteken voor argumenten van de functie en geeft een foutmelding.

En druk op Enter. Excel voegt automatisch het haakje sluiten toe aan de formule.

Het gemiddelde van de verkopen groter dan $ 60.000 is $ 71.229.

Laten we dit doornemen.

De functie evalueert hoeveel cellen in de kolom Verkoop voldoen aan het criterium groter dan 60.000. Er zijn drie cellen.

De functie berekent vervolgens het gemiddelde van deze cellen.

We gebruiken nu de functie GEMIDDELDE.ALS om het gemiddelde te bepalen van verkopen

van meer dan 50 bestellingen.

In dit voorbeeld gaan we een celbereik toetsen aan het criterium en van een ander celbereik het gemiddelde berekenen.

We typen het gelijkteken, GEMIDDELDE.ALS, haakje openen,

het te evalueren celbereik (cellen B2 tot en met B5) in de # kolom Aantal bestellingen, komma,

het evaluatiecriterium tussen aanhalingstekens (groter dan 50), komma,

het bereik van de cellen waarvan we het gemiddelde willen berekenen (cellen C2 tot en met C5 in de kolom Verkoop), en drukken op Enter.

Het gemiddelde van verkopen van meer dan 50 bestellingen is $ 66.487.

Laten we deze berekening ook doornemen.

De functie evalueert eerst welke cellen in het bereik B2 tot en met B5 voldoen aan het criterium groter dan 50.

Drie cellen voldoen aan het criterium.

Vervolgens berekent de functie het gemiddelde van de cellen in de kolom Verkoop waar aan het criterium wordt voldaan door de overeenkomstige cel in kolom B.

Zie voor meer informatie over de functie GEMIDDELDE.ALS de samenvatting aan het eind van de cursus.

Volgende keer: gewogen gemiddelde.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×