Functie ALS.VOORWAARDEN

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De functie IFS controleert of een of meer voorwaarden is voldaan, en geeft als resultaat een waarde die overeenkomt met de eerste voorwaarde. IFS kan plaatsvinden van meerdere geneste als-instructies en is veel gemakkelijker te lezen met meerdere voorwaarden.

Opmerking: Deze functie is niet beschikbaar in Excel 2016, tenzij u een Office 365-abonnementhebt. Als u Office 365 abonnee bent, hebt u de meest recente versie van Office.

Eenvoudige syntaxis

 • ALS.VOORWAARDEN([Iets is Waar1, waarde indien Waar1]; [Iets is Waar2, waarde indien Waar2];... [Iets is Waar127, waarde indien Waar127])

Notities: 

 • Met de functie ALS.VOORWAARDEN kunt u maximaal 127 verschillende voorwaarden testen.

 • Bijvoorbeeld:

 • Dit staat voor: ALS (A1 gelijk is aan 1, geef dan 1 weer; ALS A1 gelijk is aan 2, geef dan 2 weer; of anders ALS A1 gelijk is aan 3, geef dan 3 weer).

 • Het is over het algemeen niet aan te raden te veel voorwaarden met ALS- of ALS.VOORWAARDEN-instructies te gebruiken, omdat die allemaal in de juiste volgorde moeten worden ingevoerd. Bovendien is het bijzonder moeilijk om ze samen te stellen, te testen en bij te werken.

 • =ALS.VOORWAARDEN(A1=1;1;A1=2;2;A1=3;3)

Syntaxis

 • ALS.VOORWAARDEN(logische_test1, waarde_als_waar1; [logische_test2, waarde_als_waar2]; [logische_test3, waarde_als_waar3];…)

Argument

Beschrijving

logische_test1 (vereist)

Voorwaarde die WAAR of ONWAAR als resultaat geeft.

waarde_als_waar1 (vereist)

Resultaat dat moet worden geretourneerd als logische_test1 WAAR oplevert. Kan leeg zijn.

logische_test2…logische_test127 (optioneel)

Voorwaarde die WAAR of ONWAAR als resultaat geeft.

waarde_als_waar2...waarde_als_waar127 (optioneel)

Het resultaat dat moet worden geretourneerd als logische_testN WAAR oplevert. Elke waarde_als_waarN komt overeen met een voorwaarde logische_testN. Kan leeg zijn.

Voorbeeld 1

Voorbeeld van de functie ALS.VOORWAARDEN met scores. De formule in cel B2 is 	=ALS.VOORWAARDEN(A2>89;"A";A2>79;"B";A2>69;"C";A2>59;"D";WAAR;"F")

De formule voor de cellen A2:A6 is:

 • =ALS.VOORWAARDEN(A2>89;"A";A2>79;"B";A2>69;"C";A2>59;"D";WAAR;"F")

Dit staat voor: ALS(A2 groter is dan 89, geef dan een "A" als resultaat; ALS A2 groter is dan 79, geef dan een "B" als resultaat, enzovoort, en geef voor alle andere waarden kleiner dan 59, een "F" als resultaat).

Voorbeeld 2

Functie ALS.VOORWAARDEN: voorbeeld met dagen van de week - formule in cel G2 is 	=ALS.VOORWAARDEN(F2=1;D2;F2=2;D3;F2=3;D4;F2=4;D5;F2=5;D6;F2=6;D7;F2=7;D8)

De formule in cel G7 is:

 • =ALS.VOORWAARDEN(F2=1;D2;F2=2;D3;F2=3;D4;F2=4;D5;F2=5;D6;F2=6;D7;F2=7;D8)

Dit staat voor: ALS(de waarde in cel F2 gelijk is aan 1, geef dan als resultaat de waarde in cel D2, ALS de waarde in cel F2 gelijk is aan 2, geef dan als resultaat de waarde in cel D3, enzovoort, en eindig met de waarde in cel D8 als aan geen van de andere voorwaarden wordt voldaan).

Opmerkingen

 • Als u een standaardresultaat wilt opgeven, voert u WAAR in voor uw laatste logische_test-argument. De overeenkomende waarde wordt geretourneerd als aan geen van de andere voorwaarden wordt voldaan. In voorbeeld 1 laten de rijen 6 en 7 (met de score 58) dit zien.

 •  Als een logische-test-argument wordt opgegeven zonder een corresponderende waarde_als_waar, verschijnt het foutbericht 'U hebt te weinig argumenten voor deze functie opgegeven'.

 •  Als een logische-test-argument wordt geëvalueerd en deze een andere waarde geeft dan WAAR of ONWAAR, retourneert deze functie de fout #WAARDE!.

 •  Als er geen WAAR-voorwaarden worden gevonden, geeft deze functie #N/B! als resultaat.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Verwante onderwerpen

ALS-functie
Advanced IF functions - Working with nested formulas and avoiding pitfalls
(Engelstalig)Trainingsvideo's: Geavanceerde ALS-functies
De functie AANTAL.ALS telt waarden op basis van één criterium
De functie AANTALLEN.ALS telt waarden op basis van meerdere criteria
De functie SOM.ALS telt waarden op basis van één criterium bij elkaar op
De functie SOMMEN.ALS telt waarden op basis van meerdere criteria bij elkaar op
EN, functie
OF, functie
VERT.ZOEKEN, functie
Overzicht van formules in Excel
Niet-werkende formules voorkomen
Veelvoorkomende fouten in formules corrigeren met foutcontrole
Logische functies
Excel-functies (alfabetisch)
Excel-functies (per categorie)

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×