Foutwaarden en foutindicatoren in een cel verbergen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Stel dat de formules in uw werkblad fouten bevatten die u verwachtte en die u niet hoeft te verbeteren. U wilt echter wel een nettere weergave van uw resultaten. Er zijn verschillende manieren om foutwaarden en foutindicatoren in cellen te verbergen.

Er zijn veel redenen waarom formules fouten kunnen retourneren. Deling door 0 is bijvoorbeeld niet toegestaan en als u de formule =1/0 invoert, is het resultaat #DEEL/0. Mogelijke foutwaarden zijn: DEEL/0!, #N/B, #NAAM?, #LEEG!, #GETAL!, #VERW! en #WAARDE!

Een fout converteren naar nul en een getalnotatie gebruiken om de waarde te verbergen

U kunt een fout converteren naar een getal, zoals 0, en vervolgens een voorwaardelijke opmaak toepassen waarmee de waarde wordt verborgen.

Een voorbeeldfout maken

 1. Open een lege werkmap of maak een nieuwe werkmap.

 2. Voer 3 in cel B1 in, 0 in C1 en de formule =B1/C1 in A1.
  De fout #DEEL/0! wordt weergegeven in cel A1.

 3. Selecteer A1 en druk op F2 om de formule te bewerken.

 4. Na het gelijkteken (=) typt u ALS.FOUT gevolgd door een openingshaakje.
  ALS.FOUT(

 5. Verplaats de cursor naar het einde van de formule.

 6. Typ ,0), namelijk een komma gevolgd door een nul en een sluitingshaakje.
  De formule =B1/C1 wordt =ALS.FOUT(B1/C1,0).

 7. Druk op Enter om de formule te voltooien.
  De inhoud van de cel moet nu een 0 weergeven in plaats van de fout #DEEL!.

De voorwaardelijke opmaak toepassen

 1. Selecteer de cel met de fout en klik op op het tabblad Startpagina op Voorwaardelijke opmaak.

 2. Klik op Nieuwe regel.

 3. Klik in het dialoogvenster Nieuwe opmaakregel op Alleen cellen opmaken met.

 4. Zorg ervoor dat onder Alleen cellen opmaken met de optie Celwaarde wordt weergegeven in de eerste keuzelijst, gelijk aan wordt weergegeven in de tweede keuzelijst en typ 0 in het tekstvak rechts.

 5. Klik op de knop Notatie.

 6. Klik op het tabblad Getal en vervolgens onder Categorie op Aangepast.

 7. Voer in het vak Type de tekens ;;; in (drie puntkomma's) en klik vervolgens op OK. Klik nogmaals op OK.
  De 0 in de cel verdwijnt. Dit gebeurt omdat de aangepaste notatie ;;; ervoor zorgt dat eventuele cijfers in een cel niet worden weergegeven. De werkelijke waarde (0) blijft echter wel de cel.

Wat wilt u verder doen?

Foutwaarden verbergen door de tekst wit te maken

Een streepje, #N/B of NB weergeven in plaats van een foutwaarde

Foutwaarden in een draaitabelrapport verbergen

Foutindicatoren in cellen verbergen

Foutwaarden verbergen door de tekst wit te maken

U kunt ook foutwaarden verbergen door de tekst wit te schakelen, of anderszins zodat de tekst die overeenkomen met de achtergrondkleur van het werkblad.

 1. Selecteer het cellenbereik met de foutwaarde.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep stijlen op de pijl naast Voorwaardelijke opmaak en klik vervolgens op Regels beheren. Het dialoogvenster Regels voor voorwaardelijke opmaak beheren wordt weergegeven.

 3. Klik op nieuwe regel. Het dialoogvenster Nieuwe opmaakregel wordt weergegeven.

 4. Klik onder Selecteer een type regel op Alleen cellen opmaken met.

 5. Selecteer onder Bewerk de regelbeschrijving in de lijst Alleen cellen opmaken met de optie Fouten.

 6. Klik op Opmaak en vervolgens op het tabblad Lettertype.

 7. Klik op de pijl om de lijst Kleur te openen en klik onder Themakleuren op het witte vakje.

Naar boven

Een streepje, #N/B of NB weergeven in plaats van een foutwaarde

Naast fouten verbergen kunt u deze vervangen door andere waarden zoals 'NB'. Daarvoor kunt u de functies ALS.FOUT en NB gebruiken zoals in het volgende voorbeeld.

Het voorbeeld is mogelijk beter te begrijpen als u het naar een leeg werkblad kopieert. Selecteer in het volgende voorbeeld de cel met het woord Gegevens en sleep de cursor om de laatste cel in de kolom Beschrijving (Resultaat) te selecteren. Kopieer de selectie en plak deze in een nieuw werkblad, te beginnen bij cel A1.

Gegevens

Formule

Beschrijving (resultaat)

10

=A2/A3

Resulteert in een fout (#DEEL/0)

0

=ALS.FOUT(A2/A3;"NB")

Retourneert NB wanneer het een foutwaarde betreft

=ALS.FOUT(A2/A3;"-")

Retourneert een streepje wanneer het een foutwaarde betreft

=ALS.FOUT(A2/A3;NB())

Retourneert #N/B wanneer het een foutwaarde betreft

Informatie over functies

ALS.FOUT    Gebruik deze functie om vast te stellen of een cel een fout bevat, of dat de resultaten van een formule een fout zullen retourneren.

NB    Gebruik deze functie om de tekenreeks #N/B in een cel te retourneren. De functienaam wordt gevolgd door twee lege haakjes: =NA().

Naar boven

Foutwaarden in een draaitabelrapport verbergen

 1. Klik op het draaitabelrapport. De Hulpmiddelen voor draaitabellen weergegeven.

 2. Ga naar het tabblad Analyseren en klik in de groep Draaitabel op de pijl naast Opties. Klik vervolgens op Opties.

 3. Voer op het tabblad Indeling & opmaak een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Foutweergave wijzigen     Schakel onder Notatie het selectievakje Weergeven voor foutwaarden in en typ vervolgens de waarde die moet worden weergegeven. Als u fouten als lege cellen wilt weergeven, verwijdert u alle tekens uit het vak.

  • Weergave van lege cellen wijzigen    Schakel het selectievakje Weergeven voor lege cellen in. Typ in het vak de waarde die u in eventuele lege cellen wilt weergeven. Als u lege cellen wilt weergeven, verwijdert u alle tekens uit het vak. Als u nullen wilt weergeven, schakelt u het selectievakje uit.

Naar boven

Foutindicatoren in cellen verbergen

Als een cel een formule bevat die in een fout resulteert, wordt in de linkerbovenhoek van de cel een driehoek (foutindicator) weergegeven. U kunt echter voorkomen dat deze indicatoren worden weergegeven met de volgende procedure.

Cel met een formuleprobleem
Cel met een probleem in de formule
 1. Klik op Bestand, klik op Opties en klik vervolgens op de categorie Formules.

 2. Schakel onder Foutcontrole het selectievakje Foutcontrole op de achtergrond inschakelen uit.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×